Застосування сучасних інформаційних технологій в державному управлінні аграрним секторомСкачати 106.55 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір106.55 Kb.
Застосування сучасних інформаційних технологій в державному управлінні аграрним сектором
Н.М. Котвицька, канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії

А.О. Ревуцька, викладач кафедри економічної теорії

Уманський національний університет садівництва
Сучасні електронні види економічної взаємодії дозволяють створювати нові форми та моделі ведення бізнесу в глобальній економіці. Функціональність електронного бізнесу поступово переходить від простих процесів (розміщення інформації в Інтернеті) до інтерактивних інтерфейсів взаємодії із споживачем. При цьому недоступні раніше для замовників внутрішні корпоративні масиви даних починають приносити прибуток, перетворюючись на цифрові активи фірм, які можуть багато разів використовуватися як придбане знання.

У глобальній економіці компаніям необхідно інтегрувати свої бізнес-процеси, ресурси і економічний потенціал з можливостями інших компаній. Крім того, щоб підтримувати стрімкі темпи ведення бізнесу, компанії повинні мати нагоду виконувати інтеграцію своїх даних, додатків і зв’язків з партнерами по бізнесу з використанням автоматизованих, передбачених процедур, що дозволить їм добитися автоматизації сумісних бізнес-процесів і зробити їх передбаченим.

Одним з найважливіших сервісів в мережі інформаційно-маркетингових центрів (ІМЦ) є розгортання системи моніторингу цін, ринків і видів економічної діяльності, яка виступає системоутворюючим елементом для систем державного і ринкового управління.

Моніторинг цін, ринків, ресурсопотоків і видів економічної діяльності забезпечує здійснення своєчасного попереджування кризових явищ на ресурсних ринках і динамічно балансувати коливання цін, уникаючи соціальної напруги і неконтрольованих економічних наслідків при шокових змінах цін (тарифів), особливо на споживчому ринку.

Метою розгортання системи економічного моніторингу в мережі ІМЦ на базі застосування сучасних інформаційних технологій є сприяння обміну діловою, комерційною і фінансовою інформацією між підприємствами - учасниками ринку для ефективної організації економічної взаємодії, а також для просування товарів і послуг на зовнішні ринки.

Система моніторингу в мережі ІМЦ вирішує таки завдання:

- забезпечення інтеграції бази даних про стан цін, ресурсопотоків і різних показників згідно з видами економічної діяльності в єдиному інформаційному просторі;

- проведення комплексного аналізу і оцінки ситуації стану цін, ресурсопотоків за видами економічної діяльності, підготовка інформаційних збірок і звітів для керівних органів і осіб, що ухвалюють рішення;

- забезпечення детальної візуалізації даних про ціни, ринки, ресурсопотоки по видах економічної діяльності з побудовою на базі географічних інформаційних систем (ГІС) - технологій тематичних карт для різних адміністративних рівнів: центральних органів державного управління, областей, районів, підприємців. Застосування ГІС є ефективним в різноманітних предметних областях, де важливі знання про взаємне розташування та форму об’єктів у просторі (екологія, сільське господарство, управління природними ресурсами, земельні та майнові кадастри, комунікації).

Важливе значення при розгортанні системи моніторингу в мережі ІМЦ має використання сервісів сучасних телекомунікаційних мереж, а також міжнародних стандартів електронного обміну даними і документами в режимі реального часу. При цьому використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій і стандартів за рахунок «віртуалізації» безлічі трудомістких операцій дає можливість істотного скорочення накладних витрат, пов’язаних із збором, обробкою, зберіганням, аналізом і наданням необхідних даних.

Розгортання послуг економічного моніторингу в мережі ІМЦ на основі використання Web-сервісів і XML-форматів даних надає можливість одержувати, обробляти і видавати необхідну інформацію центральним, галузевим і регіональним органам державного управління, підприємствам, бізнес-структурам та ін.

Координуючу роль у співпраці в аграрній сфері держав Співдружності здійснює Міжурядова рада з питань агропромислового комплексу СНД. На одному із останніх засідань Міжурядової ради розглянуті питання реалізації Міждержавної програми зі створення мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів та послуг на національні ринки держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і досвіду України щодо створення мережі інформаційно-маркетингових центрів для інформаційно-аналітичного забезпечення аграрного сектору і розвитку міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією та продовольством. Рішенням Міжурядової ради рекомендовано розробити Концепцію створення Міждержавних інформаційно-маркетингових центрів у сфері АПК.

Розглянемо більш ретельно можливості застосування мережі для потреб сільгоспвиробників.

Інформаційна міжнародна мережа здійснює інтеграцію інформаційних ресурсів підприємств, організацій і установ на базі послуг мережного контент-хостингу – виду телекомунікаційних послуг, які передбачають забезпечення на базі телекомунікаційних мереж сервісів віддаленого зберігання, адміністрування та доступу до баз даних, що містять електронні інформаційні ресурси користувачів. Бази даних з електронними інформаційними ресурсами (контентом) користувачів розміщуються на прикладному мережному сервері (хості) та використовуються для надання інформаційних послуг через мережу Інтернет та телекомунікаційні мережі. Таким чином, ІММ забезпечує:

- створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення аграрного комплексу і системи державного планування в аграрному секторі шляхом складення галузевих та міжгалузевих балансів;

- розгортання системи надання електронних адміністративних послуг органами виконавчої влади в аграрному секторі (включаючи систему електронного документообігу з надання адміністративних послуг за допомогою Інтернет та телекомунікаційних мереж), у тому числі з використанням електронного цифрового підпису;

- запровадження електронної звітності в аграрному секторі, у тому числі з використанням електронного цифрового підпису;

- вдосконалення державного управління в аграрному секторі на основі становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та юридичними особами;

- надання підприємствами і організаціями АПК інформаційних послуг з використанням Інтернет та телекомунікаційних мереж;

- розвиток національної інформаційної інфраструктури аграрного ринку та її інтеграція із світовою інформаційною інфраструктурою;

- сприяння збуту сільгосппродукції, включаючи збирання, обробку і розповсюдження ринкової інформації, в тому числі в рамках заходів державної підтримки, що передбачені умовами СОТ в межах «зеленої скриньки»;

- розгортання електронного аграрного ринку з проведенням торговельних угод в електронному виді;

- функціонування електронної системи моніторингу аграрного ринку, включаючи ціновий моніторинг;

- впровадження електронних форм інформаційного обслуговування в аграрному секторі, збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

- забезпечення вільного доступу населення до державних інформаційних ресурсів аграрного сектору та захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності інформації [4].

Для забезпечення рівного доступу учасників ринку до глобальних ринків та глобальних інформаційних ресурсів державна ІММ надає базові інфраструктурні мережні послуги, серед яких:

- розміщення, зберігання та тематичне структурування інформації в електронному регістрі та електронному депозитарії інформаційних ресурсів;

- організація віртуальної економічної взаємодії;

- здійснення електронних транзакцій.

На базі ІММ створюється система інформаційно-аналітичного забезпечення аграрного сектору, яка спрямована на підвищення рівня керованості аграрним сектором в умовах реформування та переходу на ринкові моделі економічного розвитку в умовах глобалізації, а також на підвищення рейтингу українських сільськогосподарських та продовольчих товарів на внутрішньому й зовнішньому ринках та у глобальних електронних торговельних системах. Підключення інформаційних ресурсів до державної ІММ забезпечить створення в аграрному секторі спільного інформаційного простору з інтеграцією інформаційних ресурсів в єдиному форматі та розгортанням єдиної системи електронного обміну інформацією. Для цього вся інформація, яка функціонує у державній, структурується за ознаками регіону, видами економічної діяльності та іншими семантичними ознаками, які дозволяють каталогізувати цю інформацію в єдиному інформаційному просторі.

Підключення підприємств та організацій АПК до ІММ здійснюється шляхом створення підприємствами та організаціями АПК в середовищі ІММ власних WEB-сайтів, призначених для розміщення і інтеграції інформаційних ресурсів, а також для надання інформаційних та інших послуг відповідно до потреб організацій та органів виконавчої влади; розміщення і періодичного оновлення підприємствами та організаціями АПК інформації та інформаційних ресурсів на WEB-сайтах в ІММ; надання підприємствами та організаціями АПК на власних WEB-сайтах в ІММ інформаційних та інших послуг організаціям та органам виконавчої влади.

Створення WEB-сайтів підприємств та організацій АПК в ІММ забезпечує:

- надання інформаційних послуг через мережу Інтернет в уніфікованому форматі даних, який допускає автоматизований обмін даними між різноманітними державними та комерційними інформаційними системами (торговими, біржовими, митними, податковими, фінансовими, статистичними, платіжними та іншими);

- впровадження інформаційних послуг «електронне міністерство» і «електронний регіон»;

- створення електронних інформаційних ресурсів, які повинні використовуватися в міжвідомчому та міжкорпоративному інформаційному обміні.

Важливою рисою ІММ є можливість забезпечення електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, яке здійснюється відповідно до законодавства України або на підставі договорів, що визначають взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу. При здійсненні електронного документообігу в державній ІММ мають враховуватися вимоги Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронний цифровий підпис», а також відповідних нормативно-правових актів, які регулюють відносини, що виникають при здійсненні електронного документообігу, використанні електронних документів та електронного цифрового підпису. Для здійснення електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису на WEB-сайтах в ІММ надаються комунікаційні порти і канали для адресного відправлення й отримання документів, забезпечення функцій зворотного зв'язку, а також функцій для роботи з електронною звітністю і електронними зверненнями. Для забезпечення функціонування електронної системи інформаційно-аналітичного забезпечення аграрного сектора на WEB-сайтах підприємств та організацій АПК застосовуються уніфіковані інтерфейси для розміщення оперативної ринкової інформації (про ціни, купівлю/продаж продукції).

Наведене вище демонструє можливості держави регулювати розвиток агропромислового сектору економіки шляхом створення умов для сільгоспвиробників застосувати сучасні інформаційні технології, які були розроблені українськими науковцями в рамках «Міждержавної програми створення мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав».

На базі цих розробок вже діє (Державна інспекція з контролю за цінами при Міністерстві економіки України) система моніторингу цін і тарифів, яка забезпечує оперативне дослідження рівня цін і тарифів на окремі товари та послуги у регіонах, аналіз і визначення їх динаміки, що здійснюється на підставі інформації та первинних документів підприємств і не є перевіркою дотримання ними державної дисципліни цін. Метою проведення моніторингу цін і тарифів є вивчення рівня, структури та динаміки цін і тарифів на окремі товари та послуги і внесення на підставі отриманих даних Кабінетові Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади пропозицій щодо стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку.

Надалі планується впровадження системи економічного моніторингу в складі ІММ на базі сучасних технологічних рішень, що забезпечить інформаційну підтримку щодо прийняття рішень з зовнішньоекономічної та підприємницької діяльності учасників ринку, забезпечивши їх доступ до інформації щодо стану цін (тарифів). Застосування цієї інформації для цілей управління буде сприяти розвитку соціально-економічних відносин, виробничих та науково-технічних зв’язків шляхом відкритості інформації про ціни, створення автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які можуть бути застосовані для вирішення завдань управління фінансовими, інформаційними, товарними та транспортними потоками, як на національному, так і на міждержавному рівнях.

З вище викладеного матеріалу можна зробити наступні висновки: застосування мережі ІМЦ в повному обсязі надасть можливість товаровиробникам та мешканцям сільської місцевості самостійно створити особистий сайт в мережі та за допомогою віртуального менеджменту залучити додатково кошти за рахунок: 1) роботи як брокеру або посередника та комісіонера з чужим товарним активом; 2) роботи як менеджеру з продажу по дорученню великих фірм, товаровиробників, страхових компаній, банків безпосередньо в електронній системі; співпраця з іншими менеджерами не тільки держав-учасників СНД та й з інших країн світу; 3) проведення консультацій, пошуку реальних покупців, інвесторів [5].

Реалізація державної політики щодо розвитку інформаційного суспільства та інтеграції України до глобального інформаційного простору потребує створення організаційно-правових, науково-технічних та фінансово-економічних умов для розвитку інформаційного суспільства; розвиток інформаційної інфраструктури та забезпечення її інтеграції із світовою інфраструктурою; забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів; розширення переліку послуг, що надаються юридичним та фізичним особам із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій; підвищення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом впровадження у сфері освіти новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій; взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій з питань розвитку інформаційного суспільства; співпрацю з міжнародними організаціями в рамках виконання міжнародних договорів України та реалізації спільних проектів, які забезпечують інтеграцію України до глобального інформаційного простору.

На наш погляд, потрібна додаткова урядова підтримка щодо застосування мережі ІМЦ, що забезпечить формування в Україні інформаційного суспільства на базі розвитку прикладних сервісів (електронної торгівлі, дистанційного навчання, електронного урядування) та буде сприяти вирішенню питань, пов’язаних як з рівнем продовольчого забезпечення населення держави, так і з підвищенням рівня соціально-економічного розвитку України в цілому.Література:

  1. Довгий С.О. Засади регіональної інформатизації / С.О. Довгий, О.В. Копійка, Ю.Т. Черепін. – К. : Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору НАНУ, 2004. – 304 с.

  2. Згуровский М.З. Системный анализ: проблемы, методология, приложения / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова. – К. : Наук. думка, 2005. – 744 с.

  3. Згуровский М.З. Системный поход к оценке и управлению устойчивым развитием общества / М.З. Згуровский, Г.А. Статюха // Системні дослід. та інформ. технології. – 2007. – № 3. – С. 7–27.

  4. Поленок С.П. Поленок С.П. Електронний ринок стає реальністю. // Финансовые риски. – 2008. – № 1(50). – С.79–81.

  5. Ратушин Ю. Інформаційне суспільство аграрного сектору України // Финансовые риски. – 2008. – № 1 (50). – С. 86–88.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка