Запорізький національний університетСкачати 124.76 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір124.76 Kb.
Державний вищий навчальний заклад

"Запорізький національний університет"

Міністерства освіти і науки України

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Викладання економіки в школі
Бібліографічний список

база даних: електронний каталог Наукової бібліотеки ЗНУ

вибірка за період: 01.01.2014 р. - 12.05.2014 р.

кількість відібраних: назв - 146, примірників - 9

місце зберігання: Наукова бібліотека ЗНУ 1. Emmanuelle C. Teaching Economic Principles and Accessing Resources for a Feminist Classroom / Catherine Emmanuelle // Feminist Teacher. – 2011. – Vol. 21, Issue 3. – P. 262-264. – Access mode: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi35/feministteacherv21n3/78854550.pdf.

 2. Gaskill F. J. Classroom Management in Business Education Classes Including the Canter Model, and School Discipline: What Approaches Are Effective? / Frank James Gaskill, Carla Ann Gaskill // Global Education Journal. – 2010. – Issue 4. – P. 60-83. – Access mode: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi35/globaleducationjournaln4/60862436.pdf.

 3. Бегенин В. Процентные вычисления в финансах / В. Бегенин, Л. Крюкова // Экономика в школе. – 2001. – № 4. – С. 20-29.

 4. Близнюк В. Аналіз ринку праці : регіональний аспект / В. Близнюк // Географія та основи економіки в школі. – 2001. – № 6. – С. 27-28.

 5. Болонський процес та економічна освіта в Україні : [за матеріалами засідання підкомісії "Фінанаси і кредит" науково-методичної комісії з економіки і підприємництва МОН України] / Дмитро Крохмалюк // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 60-64.

 6. Бондарева Н. Ф. Безперервна економічна освіта: досвід та шляхи удосконалення / Н. Ф. Бондарева, О. А. Довгаль, Л. І. Комір // На шляху до безперервної освіти (із досвіду розробки авторських інтегрованих навчальних програм у науково-навчальному комплексі "Народна українська академія") / за заг. ред. В. І. Астахової. – Харків, 2005. – С. 73-81. – Бібліогр.: 5 назв.

 7. Бондарева Н. Ф. Непрерывное образование как стимул формирования инициативности и самостоятельности / Н. Ф. Бондарева // Приоритетные направления развития современного образования : программа и материалы XIII научно-практической конференции учителей, 8 апреля 2006 г. – Харьков, 2006. – С. 61-62.

 8. Быков В. Экономические предпосылки предпринимательской подготовки подростков и молодёжи / В. Быков, А. Парамонов // Народное образование. – 2001. – № 10. – С. 202-204.

 9. Василенко Г. Економічна освіта в загальноосвітніх навчальних закладах України у другій половині ХХ століття / Г. Василенко // Новий Колегіум. – 2008. – № 4. – С. 66-70. – Бібліогр.: 12 назв.

 10. Все для вчителя : все для вчителя математики, інформатики та економіки. – К. : Редакція освітянських видань, 2012. – (№ 15 /2001). – (Додаток до інформаційно-практичного бюлетеня № 15-16 "Все для вчителя").

 11. Всеукраїнський економічний симпозіум "Українська економічна освіта в контексті світового досвіду" : десять поглядів зі ста : [інтерв'ю з учасниками симпозіуму] // Рідна школа. – 2004. – № 4. – С. 68-80.

 12. Вязова Р. В. Розвиток професійно значущих якостей студентів - майбутніх менеджерів засобами зарубіжних методик / Р. В. Вязова, Л. В. Хомяк // Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : зб. наук. праць всеукр. наук. - практ. конф., 25 жовтня 2012 р. / ред. кол.: М. О. Фролов (голова кол.). – Запоріжжя, 2012. – Т. ІІ. – С. 83-85.

 13. Германова О. Інвестиції в майбутнє. Українських школярів навчатимуть основам податкових знань : [презентація нового підручника] / Ольга Германова // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2013. – № 36. – С. 6-7.

 14. Гривняк О. І. Комплексна характеристика науково-методичного журналу "Географія та основи економіки в школі" / О. І. Гривняк // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2013. – № 1. – С. 131-135. – Бібліогр.: 7 назв.

 15. Джола Ю. М. Робота в електронних таблицях зі статистичними даними з харчової промисловості України / Ю. М. Джола, Т. Л. Мороз // Все для вчителя. – 2010. – № 7-9. – С. 61-63.

 16. Експериментальна програма з економіки для учнів 1 - 12 класів // Географія та основи економіки в школі. – 2002. – № 5. – С. 4-14.

 17. Ждамарова І. П. Реформа економічної освіти і початкова школа / І. П. Ждамарова // Інноваційні технології в освіті : VIII науково-практична конференція вчителів 21 квітня 2001р. / редкол. Астахова В. І., Астахова К. В., Воробйов Є. М. – Харків, 2001. – С. 96-97.

 18. Жовтанецький О. Чи може бути економіка цікавою? : [методика викладання в школі] / О. Жовтанецький // Педагогічна думка. – 2011. – № 4. – С. 62-64. – Бібліогр.: 6 назв.

 19. Землянская Е. Учебные проекты в экономической подготовке школьников / Е. Землянская // Народное образование. – 2006. – № 1. – С. 163-171.

 20. Зимнухова Т. Ю. Формирование экономической культуры младшего школьника. Цели, задачи, пути решения / Т. Ю. Зимнухова, С. О. Фридман // Аспирант и соискатель. – 2006. – № 3. – С. 112-116.

 21. Зятьков М. Метод проектов : от ученика статиста - к ученику исследователю / М. Зятьков // Экономика в школе. – 2001. – № 4. – С. 30-34.

 22. Иванова, О. Активизация познавательной деятельности учащихся / О. Иванова // Новий Колегіум. – 2012. – № 3. – С. 68-72. – Библиогр.: 5 назв.

 23. Іванова К. М. Методичні аспекти економічної освіти в курсі історії України / К. М. Іванова // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції до 80-ої річниці НПУ імені М. П. Драгоманова 18-19 жовтня 2000 року. – К., 2000. – Випуск 2. – С. 54-56.

 24. Ігнатенко М. Застосування лінійної функції для розв'язування задач з економіки / М. Ігнатенко // Математика в школі. – 2002. – № 3. – С. 30-31.

 25. Каленюк І. Економічна освіта : реалії та перспективи / І. Каленюк // Освіта. – 2003. – № 54. – С. 6. – Газета в газеті: методика.

 26. Каряев В. Экономическое образование: от первых шагов к системному решению : [проблемы обучения. Введение в школьную программу курса по основам экономических знаний] / В. Каряев // Народное образование. – 2004. – № 10. – С. 175-181.

 27. Кирей Е. А. Базовй курс EXCEL для учащихся профильных экономических классов / Е. А. Кирей // Информатика и образование. – 2004. – № 5. – С. 39-41.

 28. Климюк І. Програма курсу "Основи економіки", 8 - 11 класи / І. Климюк // Географія та основи економіки в школі. – 2002. – № 2. – С. 16-26.

 29. Ковальчук О. Б. До питання про викладання курсу "Основи економічних знань" в середній школі (історія і сучасність) / О. Б. Ковальчук // Наукові записки / укл. Дмитренко П. В. – К, 1999. – Ч. 3 : (педагогічні та історичні науки). – С. 132-141. – Бібліогр.: с. 141.

 30. Комаров В. Визвольні змагання українського народу (1917-1920 рр.) як складова змісту економічної освіти (10 кл.) / В. Комаров // Історія в школі. – 2001. – № 2. – С. 28-32.

 31. Комаров В. Загальна криза радянської системи : до питання про економічну освіту школярів / В. Комаров // Історія в школі. – 2007. – № 4. – С. 22-26.

 32. Комаров В. Радянська модернізація України (1928-1938) : проблеми економічної освіти десятикласників : [з досвіду роботи] / В. Комаров // Історія в школі. – 2002. – № 10. – С. 18-24.

 33. Комаров В. Радянська модернізація України (1928-1938) : проблеми економічної освіти десятикласників : [з досвіду роботи] / В. Комаров // Історія в школі. – 2002. – № 11-12. – С. 20-25.

 34. Комаров В. Україна в роки нової економічної політики : проблеми економічної освіти десятикласників / В. Комаров // Історія в школі. – 2001. – № 10. – С. 19-23.

 35. Концепція змісту економічної освіти в загальноосвітній школі України : проекти // Географія та основи економіки в школі. – 2001. – № 6. – С. 4-11.

 36. Корженко Т. Досліджуємо інфляцію як економічне явище : інтегрований урок з інформатики та економіки / Т. Корженко, Н. Аніщенко // Інформатика. Шкільний світ. – 2009. – № 10 (березень). – С. 3-8.

 37. Корнійчук М. Т. Іспит : науково-методичне обгрунтування навчальності в економіко-математичних дисциплінах / М. Т. Корнійчук, С. І. Наконечний, І. К. Совтус // Проблеми економічної кібернетики. – Запоріжжя, 2002. – 11-13 вересня 2002 р. – С. 89-90.

 38. Костишин Е. І. Обгрунтування структурних компонентів економічної культури старшокласників / Е. І. Костишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2007. – Вип. 17.8. – С. 317-326. – Бібліогр.: 15 назв.

 39. Кудрявцева С. Основы знаний о налогах - старшеклассникам / С. Кудрявцева // Народное образование. – 2001. – № 10. – С. 178-183.

 40. Кузнецова Е. Сравнительные потребительские испытания / Е. Кузнецова // Экономика в школе. – 2001. – № 4. – С. 39-41.

 41. Кузьменко В. Економічна свідомість учнів у виборі майбутньої професії у рамках проекту "Профільна школа" / В. Кузьменко // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 68.

 42. Ларіна Я. С. Цікаві сюжети про економіку для дітей та батьків / Ярослава Степанівна Ларіна. – К : Академія, 2000. – 128 с. – (Людина. Виробництво. Техніка)

 43. Лебедева Л. Школа с экономическим профілем : и знания, и практическая деятельность / Л. Лебедева, Г. Хаткевич, Т. Лазаренко // Народное образование. – 2005. – № 10. – С. 148-158.

 44. Лелюк Ю. Система формувания экономического мышления у младших школьников : [доклад на ІІ Международном симпозиуме по проблемам экономического образования] / Ю. Лелюк // Післядипломна освіта в Україні. – 2004. – № 2. – С. 73-74.

 45. Леушина О. Формування економічного мислення молоді як одна з умов розвитку ринкових відносин в Україні : [шкільний курс "Основи економічних знань"] / О. Леушина, Д. Левада // Рідна школа. – 2006. – № 1. – С. 53-55. – Бібліогр.: 4 назв.

 46. Лутковська Н. М. Навчально-методичний комплекс для формування у майбутніх економістів професійно спрямованої лексичної компетенції з використанням відеофонограми / Н. М. Лутковська // Іноземні мови. – 2008. – № 3. – С. 37-43.

 47. Мадзігон В. Вивчення в загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях і коледжах сутності маркетингу та історії його формування і розвитку / В. Мадзігон // Вища школа. – 2008. – № 10. – С. 24-32. – Бібліогр.: с. 32.

 48. Матвієнко В. Організація допрофільної економічної освіти в сучасній середній школі / В. Матвієнко // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 29-31. – Бібліогр.: 5 назв.

 49. Матвійчук Ю. Школярів навчать фінансової грамотності : [стартував пілотний проект з викладання десятикласникам курсу фінансової грамотоності] / Юрій Матвійчук // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 2. – С. 15-16.

 50. Мишин Б. Экономическое образование школьников под вопросом / Б. Мишин // Народное образование. – 2001. – № 10. – С. 71-73.

 51. Мірошниченко Т. Експеримент з модернізації економічної освіти : інтеграція економіки та екології : [із практики Фінансового ліцею м. Києва] / Т. Мірошниченко // Рідна школа. – 2003. – № 8. – С. 60-63.

 52. Можливості курсу економіки у формуванні громадянської компетентності учнів // Громадянська освіта : методичний посібник для вчителя / авт.-уклад. С. Позняк , О. Пометун , П. Вербицька та інші. – К., 2008. – С. 37-43.

 53. Нечипоренко Л. Г. Экономическое образование в действии / Л. Г. Нечипоренко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2002. – № 7-8. – С. 40.

 54. Новикова В. Экономическая грамотность старшеклассников - одно из условий конкурентноспособности выпускников / В. Новикова // Народное образование. – 2005. – № 10. – С. 185-189.

 55. Орлова Е. Экономические вопросы в школьном курсе обществознания / Е. Орлова // Экономика в школе. – 2001. – № 4. – С. 54-63.

 56. Павелків О. М. Формування в учнів інтересу до підприємницької діяльності у процесі оволодіння економічним розрахунком / О. М. Павелків // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2005. – № 88. – С. 150-157. – Бібліогр.: 8 назв.

 57. Парамонов А. Формы предпринимательской подготовки учащихся / А. Парамонов // Народное образование. – 2001. – № 10. – С. 209-213.

 58. Парамонов А. И. Экспериментальная программа курса "Основы предпринимательства" / А. И. Парамонов, М. Ю. Романова, С. И. Вершинина // Народное образование. – 2001. – № 10. – С. 205-208.

 59. Парламент К. Программа обучения лидеров : опыт экономического образования в Соединенных Штатах Америки : [доклад на ІІ Международном симпозиуме по проблемам экономического образования. К. Парламент, испол. дир. Совета по экон. образованию, Университет Минессота, Сент Пол, СШУ] / К. Парламент // Післядипломна освіта в Україні. – 2004. – № 2. – С. 29-30.

 60. Пархоменко І. Стратегія розвитку шкільної економічної освіти / І. Пархоменко // Географія та основи економіки в школі. – 2001. – № 6. – С. 2-3.

 61. Пасічник Н. Формування економічної культури школярів як умова розвитку цивілізованих ринкових відносин / Н. Пасічник // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 45-47. – Бібліогр.: 7 назв.

 62. Півень Г. Г. Економічна освіта : реалії та проблеми / Г. Г. Півень // Нові технології навчання. – К, 2000. – Вип. 27. – С. 110-116.

 63. Пітюлич М. І. Економічний світогляд та фінансова грамотність старшокласників / Михайло Іванович Пітюлич, Юрій Борисович Кушнір // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2009. – Вип. 27. – С. 6-11. – Бібліогр.: 10 назв.

 64. Похальчук В. Методика економічної освіти в ПТУ / В. Похальчук // Професійно-технічна освіта. – 2001. – № 3. – С. 49-51.

 65. Предводителева М. Учебный курс "Менеджмент" и его практическое значение / М. Предводителева // Народное образование. – 2001. – № 10. – С. 183-188.

 66. Примерная программа среднего (полного) общего образования по экономике // Народное образование. – 2005. – № 10. – С. 233-243.

 67. Радченко В. В. Концептуальні основи визначення мети і змісту шкільної економічної освіти України / В. В. Радченко // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції до 80-ої річниці НПУ імені М. П. Драгоманова 18-19 жовтня 2000 року. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 35-38.

 68. Райлян А. Основы потребительских знаний: преподавать или не преподавать? / А. Райлян, А. Тархов // Народное образование. – 2001. – № 10. – С. 189-192.

 69. Романова М. Обзор научно-методического обеспечения предпринимательской подготовки старшеклассников / М. Романова // Экономика в школе. – 2001. – № 4. – С. 42-46.

 70. Романова М. Ю. Экономическое образование в школах США / М. Ю. Романова, О. С. Корнеева // Педагогика. – 2009. – № 3. – С. 112-117.

 71. Романовський О. О. Нагальні проблеми впровадження ефективної підприємницької освіти в Україні : [О. О. Романовський, Укр.-амер. гуман. інс-т Вісконсін. Міжнар. Ун-т] / О. О. Романовський // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції до 80-ої річниці НПУ імені М. П. Драгоманова 18-19 жовтня 2000року. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 58-61.

 72. Рубанова Л. М. Экономическая мысль и экономическая история в школьном историческом образовании / Л. М. Рубанова // Преподавание истории в школе. – 2001. – № 9. – С. 46-58.

 73. Самохина А. Методические основы преподавания курса специализации "Социальная экономика" в РНСШ / А. Самохина // Экономика в школе. – 2001. – № 3. – С. 26-30.

 74. Сасова И. Социально-экономическое образование и воспитание учащихся / И. Сасова // Народное образование. – 2001. – № 10. – С. 165-170.

 75. Сасова І. А. Неперервна економічна освіта : навчальні програми / І. А. Сасова, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : Четверта хвиля, 1997. – 176 с.

 76. Сингаєвська А. М. Методика викладання економічних дисциплін на основі системного підходу : [А. М. Сингаєвська, Київський університет економіки і технологій транспорту] / А. М. Сингаєвська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".Серія: Філософія, психологія, педагогіка. – К., 2001. – № 3 (2). – С. 143-146. – (Філософія. Психологія. Педагогіка).

 77. Скороход Н. М. Методичні матеріали для учнів 10-х класів / Н. М. Скороход // Освіта Донбасу. – 2002. – № 1. – С. 5-15.

 78. Соломсторожская Т. Без экономической грамотности населения не может быть гражданского общества : [проблемы обучения. Введение в школьную программу курса по основам экономических знаний] / Т. Соломсторожская // Народное образование. – 2004. – № 10. – С. 169-174.

 79. Соломсторожская Т. Отсутствие экономической теории не восполнят "игры" с экономической реальностью / Т. Соломсторожская // Народное образование. – 2005. – № 10. – С. 139-147.

 80. Ступина Е. Экономика - с первого класса : [проблемы обучения. Введение в школьную программу курса по основам экономических знаний] / Е. Ступина, А. Ступин // Народное образование. – 2004. – № 10. – С. 192-195.

 81. Терюкова Т. Нужно ли учить школьников предпринимательству? / Т. Терюкова // Народное образование. – 2001. – №10. – С. 199-202.

 82. Терюкова Т. Предпринимательство раз, предпринимательство два, предпринимательство три... / Т. Терюкова // Экономика в школе. – 2001. – № 3. – С. 31-40.

 83. Ткач Ю. Теоретичні основи економічної орієнтації процесу навчання математики в школі / Ю. Ткач // Математика в школі. – 2004. – № 5. – С. 47-51.

 84. Ткаченко Н. Формування сучасної економічної культури учнів на уроках географії та економіки / Н. Ткаченко // Сучасна школа України. – 2010. – № 10 . – С. 22-24.

 85. Умерова Д. Р. Актуальность школьного экономического образования в процессе социализации личности в условиях общественно-экономических изменений, происходящих в России / Д. Р. Умерова // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2006. – № 1. – С. 117-124. – Библиогр.: 13 назв.

 86. Уоттс М. О результатах эмпирических исследований в сфере экономического образования в средней школе : [доклад на ІІ Международном симпозиуме по проблемам экономического образования] / М. Уоттс // Післядипломна освіта в Україні. – 2004. – № 2. – С. 13-16.

 87. "Финансовая прививка" для украинских школьников : [с нового учебного года уроки финансовой грамотности станут частью обязательного учебного плана для средних школ Украины ] // Банк Південний. – 2012. – № 65. – С. 28-29.

 88. Финансовое взросление : [воспитание финансовой грамотности у детей] // Банк Південний. – 2010. – № 58. – С. 26-27.

 89. Фишман Б. Азбука предпринимательской деятельности : от эмоционального проживания экономических ситуацій - к потребности больше знать, уметь и активно действовать / Б. Фишман // Народное образование. – 2005. – № 10. – С. 159-173.

 90. Філіппова Л. Л. Ефективність використання методики викладання економічних дисциплін : [Л. Л. Філіппова, ст. викл., НУБіП України] / Л. Л. Філіппова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2011. – Вип. 159, Ч. 3. – С. 111-118. – Бібліогр.: 1 назв.

 91. Чарушина Е. Изучение экономики как способ социализации старшеклассников : [проблемы обучения. Введение в школьную программу курса по основам экономических знаний] / Е. Чарушина // Народное образование. – 2004. – № 10. – С. 182-191, 193.

 92. Чернер С. Экономическая подготовка школьников - основа их трудовой успешности / С. Чернер // Народное образование. – 2001. – № 10. – С. 174-177.

 93. Шуканова А. А. Методика формування економічних знань в учнів 9-10 класів у процесі навчання географії : автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.02 / Анжела Анатоліївна Шуканова. – К., 2009. – 21 с.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка