Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»Скачати 65.48 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір65.48 Kb.

ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

вісімдесята сесія
Р І Ш Е Н Н Я
26.03.2015 р. м. Лисичанськ № 1290

Про здійснення державної

регуляторної політики

виконавчими органами

міської ради у 2014 році

На виконання вимог частини першої статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 9 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


В И Р І Ш И Л А:
1. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2014 році взяти до відома (додаток).

2. Офіційно оприлюднити це рішення шляхом опублікування у регіональній суспільно-політичній газеті «Новий путь» та розміщення на офіційному сайті Лисичанської міської ради.


Секретар міської ради М.Л. Власов

Додаток

до рішення міської ради

№ 80/1290 від 26.03.2015 р.


ЗВІТ

про здійснення державної регуляторної політики

виконавчими органами місцевого самоврядування міста в 2014 році
Вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів можливі за умови неухильного дотримання органами місцевого самоврядування вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (надалі – Закон) та нормативно-правових актів, якими забезпечується реалізація окремих його норм.

У місті встановлено прозору систему планування та підготовки проектів регуляторних актів. Упродовж 2014 року розробка проектів регуляторних актів року здійснювалася згідно із планом діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів, затвердженим рішенням міської ради від 21.11.2013 №55/983, з урахуванням внесених змін і доповнень до нього.

Протягом звітного періоду розроблено всі дев’ять запланованих регуляторних актів, прийнято два регуляторних акти.

Так, рішенням міської ради від 25.12.2014 № 77/1236 затверджено нову редакцію Порядку розрахунку орендної плати за землю на території міста Лисичанськ задля приведення ставок орендної плати за землю на території міста у відповідність до норм чинного законодавства України, зниження соціальної напруженості в регіоні.

З метою своєчасного задоволення потреби населення в якісних та безпечних пасажирських перевезеннях прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 03.02.2014 № 26 «Про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування та конкурсний комітет з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в м. Лисичанську».

Усі підготовлені розробниками проекти супроводжувалися аналізом регуляторного впливу та оприлюднювалися в установленому законодавством порядку. Відповідальною постійною комісією забезпечено підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу проектів регуляторних актів, які внесені на розгляд міської ради, підготовлені та надані висновки про відповідність проектів регуляторних актів вимогам статей 4, 8 Закону.

Прийняті регуляторні акти погоджено на відповідність законодавству про захист економічної конкуренції Луганським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, обговорювалися на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

З урахуванням вимог статті 34 Закону отримано позитивні висновки Державної регуляторної служби щодо положень двох проектів регуляторних актів - рішень міської ради, які регулюють сферу землекористування та використання комунального майна.

Зазначені заходи дозволяють відслідковувати стан суспільних відносин, на врегулювання яких спрямований регуляторний акт, ще до його прийняття.

Разом з тим, необхідність отримання пропозицій Державної регуляторної служби щодо удосконалення проектів призвела до збільшення терміну регуляторної процедури й тому не всі проекти, включені до плану, розглянуто міською радою.

Наразі обговорюються положення проектів рішень міської ради, що регулюють порядок організації та проведення гастрольних заходів в місті Лисичанськ і порядок присвоєння адреси об'єктам нерухомості, розташованим на території міста Лисичанська.

Проект рішення виконавчого комітету «Правила прийому стічних вод у систему каналізації м. Лисичанська» неодноразово обговорювався на засіданнях різного формату із залученням зацікавлених сторін, але на сьогодні положеннями регуляторного акта баланс інтересів різних суб'єктів не забезпечено.

Три проекти регуляторних актів, що регулюють порядок виведення житлових приміщень у будинках державного та громадського житлового фонду в нежилі, порядок видачі дозволів на встановлення індивідуальних систем опалення у багатоповерхових будинках, обладнаних системами централізованого опалення, та порядок надання дозволів на земляні роботи потребують більш детального обговорення.

Усі документи, що підготовлено в процесі реалізації регуляторної діяльності, публікуються в засобах масової інформації, а саме на сторінках суспільно - політичної газети «Новий путь» та / або розміщуються на офіційному сайті Лисичанської міської ради в розділі «Регуляторна політика». Загалом, протягом 2014 року підготовлено та оприлюднене тридцять один документ.

Станом на 01.01.2015 Реєстр діючих регуляторних актів, прийнятих Лисичанською міської радою та її виконавчим комітетом, налічує шістнадцять регуляторних актів, підтримується в актуальному стані та розміщений на офіційному веб-сайті Лисичанської міської ради.

Робота з підготовки проектів регуляторних актів виконавчими органами міської ради є системною та такою, що відповідає принципам державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Контроль за впровадженням регуляторних актів на місцевому рівні відбувається шляхом моніторингу під час проведення заходів з відстеження їх дії, ґрунтується на дотриманні принципу ефективності та унеможливлює впровадження економічно недоцільних та необґрунтованих рішень.

Відповідно до вимог чинного законодавства України здійснено дев’ять відстежень результативності дії регуляторних актів, із них: три базових відстеження, чотири - повторних, два - періодичних.

За результатами проведеної роботи створено умови для оновлення рухомого складу автомобільного пасажирського транспорту та для покращення безпеки дорожнього руху, й для роботи та розвитку середнього і малого підприємництва у місті; підвищення ефективності регулювання земельних відносин; збалансовані інтереси суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та населення в частині розширення та вдосконалення організації роботи об’єктів виїзної торгівлі на території міста; забезпечено прозорість дій виконавчих органів місцевої ради щодо залучення замовників до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста завдяки встановленню чітких умов та розрахунку розміру коштів пайової участі

Щодо недоліків, то розробникам регуляторних актів необхідно готувати аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта виключно у відповідності до положень Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, яка є обов’язковою для застосування.

Пріоритетними завданнями міської ради та її виконавчих органів у здійснення регуляторної діяльності на 2015 рік є:

- безумовне виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами, або дублюють їх;- інформаційна підтримка електронного реєстру регуляторних актів, своєчасне його оновлення та надання суб'єктам господарювання актуальної інформації з питань підприємництва на місцевому рівні.

Секретар міської ради М.Л. Власов


Перший заступник міського голови А.Л. Шальнєв


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка