Закону України «Про захист суспільної моралі»Скачати 399.84 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір399.84 Kb.
Проект

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України

«Про захист суспільної моралі» (нова редакція)

______________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України «Про захист суспільної моралі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 192) зміни, виклавши його в такій редакції:

«З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про захист суспільної моралі

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади захисту суспільства від обігу продукції, що негативно впливає на суспільну мораль.Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації сексуального чи еротичного характеру - телерадіоорганізація, які створює, готує чи поширює програми, передачі, рекламу та (або) фільми (в тому числі їх анонс) сексуального чи еротичного характеру, у яких зображуються та (або) описуються сексуальні дії, сексуальний потяг, продукція сексуального чи еротичного характеру;

видовищний захід сексуального чи еротичного характеру - публічний показ у будь-якій формі продукції сексуального чи еротичного характеру або сценічних дій (вистава, концерт, хореографічне, еротичне шоу, тощо), що відображають сексуальний потяг чи імітують сексуальні дії;

видовищний захід сексуального чи еротичного характеру, створений за участю дитини - видовищний захід сексуального чи еротичного характеру, в якому використовуються образи дитини чи їх анатомічних частин тіла або їх імітація чи опис, а також видовищний захід сексуального чи еротичного характеру, створений із залученням дитини в якості виконавця сценічних дій;

видовищний захід, що негативно впливає на суспільну мораль - видовищний захід порнографічного характеру або такий, що пропагує культ насильства і жорстокості, фашизм та неофашизм, расову дискримінацію, бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь, невігластво, неповагу до батьків, принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей або ображає націю чи особистість за національною ознакою;

втягнення дитини в обіг продукції чи організацію та (або) проведення видовищного заходу - використання праці дитини під час виготовлення, ввезення, перевезення або іншого переміщення, демонстрації, реклами, трансляції, ретрансляції, збуту і розповсюдженні такої продукції, під час організації і (або) проведенні видовищного заходу та під час виготовлення, розміщення чи розповсюдження реклами такої продукції чи видовищного заходу, а також залучення дитини в якості глядача чи виконавця твору чи сценічних дій під час виготовлення такої продукції чи організації та (або) проведення видовищного заходу, а також використання образів дитини чи окремих її анатомічних частин тіла у такій продукції або у рекламі цієї продукції чи видовищного заходу;

державний нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі - повноваження органів державної влади у сфері захисту суспільної моралі, контроль за дотриманням порядку і умов обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, недопущення обігу продукції, проведення видовищних заходів, що негативно впливають на суспільну мораль;

друкований засіб масової інформації сексуального чи еротичного характеру - видання, що систематично поширює інформацію, повідомлення і матеріали, у яких зображуються та (або) описуються сексуальні дії, сексуальний потяг, продукція сексуального чи еротичного характеру, і вид якого за тематичною спрямованістю визначено сексуальним чи еротичним;

експертний висновок – документ, який містить інформацію про результати дослідження та аналізу продукції, творів, видовищних заходів щодо яких здійснювалась експертиза;

експертиза у сфері захисту суспільної моралі (експертиза) - дослідження та аналіз продукції, видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, продукції порнографічного характеру, творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, іншої продукції, видовищних заходів, що негативно впливають на суспільну мораль, що здійснюється експертами на підставі спеціальних знань з метою підготовки висновків про відповідність продукції законодавству про захист суспільної моралі та можливості її обігу на території України;

обіг продукції (творів) - експорт, імпорт, виготовлення (виробництво), розповсюдження, зберігання з метою розповсюдження продукції сексуального чи еротичного, порнографічного характеру, творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, іншої продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, її (їх) реклама, збут чи інше переміщення з тією самою метою;

продукція еротичного характеру - будь-які матеріальні об’єкти, зображення, аудіовізуальні та інші твори, реклама, повідомлення, оголошення та матеріали, які зображують та (чи) описують сексуальний потяг і сексуальні дії та не призначені для задоволення сексуальних потреб людини, а також зорієнтовані на зразки високого мистецтва;

продукція порнографічного характеру (порнографія) - будь-які матеріальні об’єкти, зображення, аудіовізуальні та інші твори, реклама, повідомлення, оголошення та матеріали, які містять вульгарно-натуралістичну, цинічну фіксацію статевих актів, самоцільну, демонстрацію геніталій, сцен статевого акту, сексуальних збочень;

продукція порнографічного характеру, створена за участю дитини - продукція порнографічного характеру, в якій використовуються образи дитини чи їх анатомічних частин тіла або їх імітація чи опис, а також продукція, створену із залученням дитини в якості виконавця твору;

продукція сексуального характеру - будь-які матеріальні об’єкти, зображення, аудіовізуальні та інші твори, реклама, повідомлення, оголошення та матеріали, які зображують та (або) описують сексуальний потяг і сексуальні дії та призначені для задоволення сексуальних потреб людини, а також у медичних цілях;

продукція, що негативно впливає на суспільну мораль - продукція порнографічного характеру або така, що пропагує культ насильства і жорстокості, фашизм та неофашизм, расову дискримінацію, бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь, невігластво, неповагу до батьків, принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей або ображає націю чи особистість за національною ознакою;

сексуальні дії - сукупність реакцій, вчинків і способів, безпосередньо спрямованих на задоволення сексуальних потреб людини;

сексуальний потяг - прагнення до статевої близькості, які притаманні людині;

спеціально відведене місце - територія чи приміщення, відведене обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, з відповідним зовнішнім оформленням;

суспільна мораль - система етичних норм і правил поведінки, що склалися в суспільстві на основі традиційних, духовних і національно-культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість;

твори, що пропагують культ насильства та жорстокості - будь-які матеріальні об’єкти, зображення, аудіовізуальні та інші твори, реклама, повідомлення та матеріали, які демонструють та (чи) описують сцени садизму, акти насильства, розчленування, катування, наруги (в тому числі над трупами), знищення людей і тварин, спричинення каліцтва, пропагують війну, розкривають технологію та методи вбивств, методи виготовлення та використання пристосувань для катувань, насильства, закликають до насильства та жорстокості в реальному житті.

2. Інші терміни вживаються в цьому Законі в значенні, наведеному в інших актах законодавства.


Стаття 2. Мета і завдання Закону


1. Метою Закону є забезпечення захисту духовних цінностей Українського народу, недопущення розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, а також захисту дітей від споживання такої продукції чи організацію та (або) проведення видовищного заходу, запобігання створенню продукції порнографічного характеру за участю дитини чи втягнення дитини в обіг такої продукції чи організацію та (або) проведення видовищного заходу, шляхом державного нагляду і контролю.

2. Завданням Закону є створення механізму правового захисту моральних засад суспільства, визначення порядку та умов обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, заборона обігу порнографії, продукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, іншої продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, забезпечення державного нагляду і контролю у сфері захисту суспільної моралі та встановлення відповідальності за порушення законодавства у цій сфері.

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на органи державної влади, органи місцевого самоврядування у частині державного нагляду і контролю за дотриманням умов і порядку обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, недопущення обігу продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, а також на фізичних та юридичних осіб усіх форм власності, що провадять діяльність з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, з проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру на території України.

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з виробництвом чи розповсюдженням документальних матеріалів, кінохроніки і художніх фільмів, які відтворюють історичні події, з демонстрацією чи розповсюдженням художніх творів (літератури, мистецтва та культури), що визнані творами класичного чи сучасного мистецтва, а також обігом наукової, науково-популярної, публіцистичної, освітньої друкованої і аудіовізуальної продукції з питань статевих відносин та виробів сексуального характеру медичного призначення.

Стаття 4. Законодавство про захист суспільної моралі

1. Законодавство про захист суспільної моралі складається з Конституції України, цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту суспільної моралі, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 5. Основні напрями державного політики у сфері захисту суспільної моралі

1. Основними напрямами державної політики у сфері захисту суспільної моралі є:

формування єдиної комплексної системи забезпечення захисту моральних засад і утвердження в суспільстві здорового способу життя;

недопущення пропаганди продукції, що негативно впливає на суспільну мораль;

впровадження системи експертної оцінки продукції друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації, продукції кінематографії з метою недопущення в обіг продукції, що негативно впливає на суспільну мораль;

підтримка національної культури, мистецтва, кінематографії, книговидання, розвиток системи пропагування кращих зразків світової літератури, культури та мистецтва;

встановлення контролю за обігом продукції, що негативно впливає на суспільну мораль;

приєднання України до міжнародних договорів з питань захисту суспільної моралі.

Стаття 6. Заборона обігу продукції порнографічного характеру і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, іншої продукції (творів), що негативно впливає на суспільну мораль

1. Обіг продукції порнографічного характеру, творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, іншої продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, забороняється.

2. Забороняється проведення видовищних заходів, що негативно впливають на суспільну мораль, а також створених за участю дитини.

3. Забороняється обіг продукції (творів), що:

пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;

пропагує фашизм та неофашизм;

принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;

пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;

принижує особистість, є проявом знущання щодо фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;

пропагує невігластво, неповагу до батьків;

пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.

Стаття 7. Захист дітей від негативного впливу продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, іншої продукції, що негативно впливає на суспільну мораль

1. З метою захисту морального та фізичного здоров’я дітей забороняється:

збут дітям або розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства, жорстокості, а також примушування дітей до участі у їх створенні;

збут дітям або розповсюдження серед них продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру, а також примушування дітей до участі у її створенні;

збут дітям або розповсюдження серед них іншої продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, а також примушування дітей до участі у її створенні;

втягнення дітей у діяльність з обігу продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру, в організацію і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

використання у продукції порнографічного характеру образів дитини чи їх анатомічних частин тіла або їх імітація чи опис , а також створення продукції порнографічного характеру із залученням дитини в якості виконавця твору;

надання дітям послуг порнографічного, сексуального чи еротичного характеру;

проведення для дітей видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

використання образів дитини чи їх анатомічних частин тіла або їх імітація чи опис у видовищному заході сексуального чи еротичного характеру;

створення видовищного заходу сексуального чи еротичного характеру із залученням дитини в якості виконавця сценічних дій.

Розділ II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ СЕКСУАЛЬНОГО ЧИ ЕРОТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, ОБІГУ ПРОДУКЦІЇ СЕКСУАЛЬНОГО ЧИ ЕРОТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Стаття 8. Порядок проведення видовищного заходу сексуального чи еротичного характеру

1. Проведення видовищного заходу сексуального чи еротичного характеру фізичними та юридичними особами дозволяється лише за наявності відповідної ліцензії на таких вид діяльності, позитивного експертного висновку щодо видовищного заходу, у спеціально відведеному місці, і за умови дотримання відповідних санітарних та гігієнічних норм, передбачених законодавством.

2. Під час проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного забороняється демонстрація продукції порнографічного характеру, пропаганда насильства та жорстокості.

3. Під час проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру забороняється здійснення статевих дій, а також детальний показ статевих органів.

4. Органи місцевого самоврядування визначають, зважаючи на особливості місцевих умов, звичаї та традиції, території та місця, в яких забороняється проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.

Стаття 9. Діяльність з виготовлення (виробництва), розповсюдження, зберігання з метою розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру

1. Діяльність з виготовлення (виробництва), розповсюдження, зберігання з метою розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру дозволяється за наявності відповідної ліцензії на такі види діяльності, позитивного експертного висновку щодо кожного виду продукції сексуального чи еротичного характеру і лише у спеціально відведених місцях.

2. Спеціально відведені місця не можуть бути розміщені:

на територіях, що знаходяться ближче за 500 метрів до місць масового відпочинку, навчальних закладів, пам’яток, культових споруд, ритуальних об’єктів і військових частин;

у приміщеннях житлових будинків, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів культури та мистецтва;

на торгових точках і ринках;

у кіосках і пересувних павільйонах, підземних переходах, станціях метрополітену, вокзалах, електропотягах, на громадському транспорті;

у місцях громадського відпочинку.

3. Органи місцевого самоврядування визначають, зважаючи на особливості місцевих умов, звичаї та традиції, території та місця, в яких забороняється розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру.

4. Продукція сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися тільки за умови недоступності її дітям і ненав’язування споживачам.

5. Розповсюдження і використання продукції сексуального чи еротичного характеру в медичних цілях здійснюється відповідно до законодавства.

Стаття 10. Умови ліцензування діяльності з виготовлення (виробництва), зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру

1. Експорт, імпорт, виготовлення (виробництво), розповсюдження, зберігання з метою розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, її реклама, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру здійснюються виключно за умови наявності ліцензій на такі види діяльності.

2. Ліцензування зазначених у частині першій цієї статті видів діяльності (крім експорту та імпорту) здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» органами державної влади, визначеними Кабінетом Міністрів України.

3. Ліцензування імпорту, експорту продукції сексуального чи еротичного характеру здійснюється відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

Стаття 11. Виготовлення (виробництва), зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру

1. Виготовлення (виробництва), зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, фільмів сексуального чи еротичного характеру дозволяється за наявності відповідної ліцензії на такі види діяльності, позивного експертного висновку щодо кожного виду продукції сексуального чи еротичного характеру.

2. Розповсюдження друкованих засобів масової інформації сексуального чи еротичного характеру здійснюється лише у закритій непрозорій упаковці і тільки у спеціально відведених місцях.

3. Розповсюдження та анонсування аудіовізуальних творів сексуального чи еротичного характеру, фільмів сексуального чи еротичного характеру допускається з 23 до 6 години і лише за умови кодування сигналу, яке здійснюється за допомогою спеціальних технічних засобів, що виключає можливість її прийому без декодувальних пристроїв, які надаються центром, що здійснює передачу сигналу.

4. Телерадіоорганізація, що здійснює розповсюдження аудіовізуальної продукції сексуального характеру за умови кодування сигналу, повинна блокувати передачу кодованого сигналу таким чином, щоб особа, яка не має декодувального пристрою, не могла здійснити прийом такого сигналу.

5. Перед розповсюдженням аудіовізуальних творів сексуального чи еротичного характеру, фільмів сексуального чи еротичного характеру споживачам попередньо повідомляється про характер програми (передачі) та недопустимість її перегляду чи прослуховування дітьми.

6. У кінотеатрах, кіновідеоустановках, відеосалонах, відеозалах перед показом фільмів сексуального чи еротичного характеру попередньо повідомляється про характер фільму та недопустимість його перегляду дітьми.

Адміністрація організації, що публічно демонструє фільми сексуального чи еротичного характеру, зобов’язана вказувати на афіші чи у програмі передач категорію показу відповідного фільму.

Час демонстрування фільму сексуального чи еротичного характеру здійснюється у вечірніх і нічних сеансах з 21 години.

7. Продаж, прокат населенню фільмів сексуального чи еротичного характеру на аудіо-, відеоносіях, іншої продукції на оптичних дисках або інших носіях сексуального чи еротичного характеру із записами здійснюється з обов’язковою наявністю на них інформації обмеження глядацької аудиторії та попередженням споживача про встановлені обмеження.

Розділ III. ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Стаття 12. Проведення експертизи у сфері захисту суспільної моралі

1. Експертиза у сфері захисту суспільної моралі (далі - експертиза) проводиться до таких видів продукції, творів, предметів, видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру:

- продукції друкованих засобів масової інформації сексуального чи еротичного характеру, що призначена для продажу і розповсюдження в спеціально відведених місцях;

- аудіовізуальної продукції (творів), що створена телерадіоорганізаціями і призначена для показу населенню;

- аудіо- і відеокасет, іншої продукції на оптичних дисках або інших носіях із записами сексуального чи еротичного характеру, що призначені для продажу або надання у прокат населенню;

- фільмів сексуального чи еротичного характеру, що призначені для демонстрації в кінотеатрах, відеосалонах, відеозалах;

- видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, що проводяться фізичними та юридичними особами в спеціально відведених місцях;

- продукції друкованих засобів масової інформації порнографічного характеру, що пропагує культ насильства і жорстокості, іншу продукцію, що негативно впливає на суспільну мораль;

- аудіо- і відеокасет, іншої продукції на оптичних дисках або інших носіях із записами порнографічного характеру, що пропагують культ насильства і жорстокості, іншу продукцію, що негативно впливає на суспільну мораль;

- фільмів порнографічного характеру, що пропагують культ насильства і жорстокості, іншу продукцію, що негативно впливає на суспільну мораль.

2. Організацію та проведення експертизи здійснює Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі (далі – Національна комісія).

3. Основні вимоги до проведення експертизи визначаються у Порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

4. Експертиза за зверненням фізичних чи юридичних осіб проводиться за умови, якщо вона передує етапу введення такої продукції в обіг.

5. Експертиза за зверненням правоохоронних органів, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та громадських організацій, за ініціативою Національної комісії може проводитися на будь-якому етапі обігу продукції сексуального чи еротичного характеру.

Стаття 13. Заява про проведення експертизи

1. Національна комісія приймає рішення про проведення експертизи продукції, видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру відповідно до письмового звернення заявника експертизи.

2. Звернутися із заявою до Національної комісії про проведення експертизи можуть фізичні і юридичні особи, органи державної влади, громадські організації (далі - заявники).

3. Заявники подають до Національної комісії письмову заяву, в якій повинні міститися такі відомості:

- для юридичної особи: повна та скорочена назва, місцезнаходження (юридична і фактична адреса), банківські реквізити, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, контактні дані, дані про суб’єкта господарської діяльності, вид та повна назва продукції, об’єкт (предмет), який містить продукцію подану на експертизу, перелік питань, що потребують вирішення експертизи. До заяви додаються продукція, щодо якої необхідно здійснити експертизу; технічний опис продукції, яка підлягає експертизі; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; нотаріально засвідчені копії установчих документів юридичної особи; нотаріально засвідчена копія ліцензії про право на провадження діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру; платіжне доручення про оплату проведення експертизи.

- для фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, паспортні дані, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні дані, дані про суб’єкта господарської діяльності, вид та повна назва продукції, об’єкт (предмет), який містить продукцію подану на експертизу, перелік питань, що потребують вирішення експертизи. До заяви додаються продукція, щодо якої необхідно здійснити експертизу; технічний опис продукції, яка підлягає експертизі; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця; нотаріально засвідчена копія ліцензії про право на провадження діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру; платіжне доручення про оплату проведення експертизи.

- для правоохоронних органів, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, державних та громадських організацій: назва органу (організації), місцезнаходження, контактні дані, вид та повна назва продукції, об’єкт (предмет), який містить продукцію подану на експертизу, перелік питань, що потребують вирішення експертизи. До заяви додаються продукція, щодо якої необхідно здійснити експертизу; технічний опис продукції, яка підлягає експертизі.

4. Національна комісія протягом 30 календарних днів розглядає заяву і проводить експертизу, приймає відповідне рішення і не пізніше як у десятиденний термін письмово повідомляє про нього заявникам.

Заяви щодо проведення експертизи великої кількості продукції, творів предметів, а також заяви, що потребують складних за характером експертиз розглядаються протягом двох місяців.

Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів. У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань Національної комісії, пов’язаних з витребуванням додаткових матеріалів, усуненням недоліків тощо.

Стаття 14. Платність експертизи

1. За проведення експертизи, за отримання дублікату експертного висновку справляється збір у розмірах і порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти, отримані від сплати збору за проведення експертизи, зараховуються до Державного бюджету України.

2. Експертиза за зверненням правоохоронних органів, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та громадських організацій проводитися на безоплатній основі.

Стаття 15. Експертний висновок

1. Експертний висновок може бути позитивний чи негативний.

2. Право на обіг відповідної продукції, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру дає позитивний експертний висновок.

3. Дублікат експертного висновку видається заявнику на підставі письмової заяви до Національної комісії із зазначенням причини (втрата, пошкодження) та після подання ним до Національної комісії документа про сплату збору за отримання дублікату експертного висновку.

Стаття 16. Підстави для відмови у проведенні експертизи та наданні експертного висновку

1. Національна комісія відмовляє заявнику у проведенні експертизи у разі коли:

напрямами діяльності суб’єкта господарювання відповідно до документа, що підтверджує його цивільну правоздатність і цивільну дієздатність, не передбачено провадження діяльності у сфері обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

заяву подано (підписано) особою, яка не має на це повноважень;

заяву подано після набрання законної сили рішенням суду про припинення діяльності цього суб’єкта господарювання;

заявником не зазначені усі відомості або зазначені недостовірні відомості, чи не подані документи, передбачені частиною третьою статті 13 цього Закону;

2. Прийняття Національною комісією рішення про відмову у проведенні експертизи не повинно перевищувати 30 календарних днів з дня отримання заяви. Зазначене рішення може бути оскаржене в суді.

3. Рішення про відмову у проведенні експертизи є підставою для відмови у наданні Національною комісією експертного висновку.

Стаття 17. Анулювання експертного висновку

1. Експертний висновок анулюється:

у разі припинення діяльності юридичної особи чи діяльності фізичної особи — підприємця відповідно до законодавства України;

на підставі рішення суду.

Розділ IV. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Стаття 18. Органи державної влади, що здійснюють нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі

1. Верховна Рада України визначає засади держаної політики у сфері захисту суспільної моралі, законодавчі основи її реалізації.

2. Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення державної політики у сфері захисту суспільної моралі.

3. Нагляд та контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту суспільної моралі органи державної влади у сфері захисту суспільної моралі, телерадіомовлення, культури, охорони громадського порядку, із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, державної економічної політики, в галузі митної справи, органи прокуратури.

4. На вимогу органів державної влади, на які покладено контроль за дотриманням законодавства про захист суспільної моралі, суб’єкти господарської діяльності зобов'язані надавати документи, усні чи письмові пояснення, продукцію, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.

Органи державної влади зобов'язані повідомляти суб’єктів господарювання про розгляд справ про порушення ними законодавства про захист суспільної моралі не пізніш як за три дні до такого розгляду, а у невідкладних випадках - не пізніш як за один день.

5. Посадові особи органів державної влади зазначених у частині третій цієї статті в межах компетенції, визначеної законодавством, мають право:

безперешкодно проводити огляд будь-яких виробничих, складських, торговельних приміщень суб'єктів господарської діяльності (з урахуванням встановленого режиму роботи) за наявності рішення про перевірку;

отримувати продукцію (примірники продукції), що може негативно вплинути на суспільну мораль для експертизи, передавати матеріали перевірок, що містять ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства.

Законні вимоги посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі, є обов'язковими для виконання.

6. Суб’єкти господарювання під час розгляду питання про порушення цього Закону мають право:

бути присутніми на засіданні органу державної влади під час розгляду питання про порушення ними цього Закону;

подавати необхідні документи, давати пояснення;

отримувати копію протоколу засідання та рішення органу державної влади, прийнятого щодо них;

оскаржувати дії чи бездіяльність органу державної влади та його посадових осіб до суду.

7. Порядок державного нагляду і контролю здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Стаття 19. Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

1. З метою реалізації та додержання вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі, створюється Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі.

2. Національна комісія є державним експертним і контролюючим органом, який діє відповідно до цього Закону та законодавства України.

3. Метою діяльності Національної комісії є нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі, здійснення експертизи у сфері захисту суспільної моралі.

4. Положення про Національну комісію затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. Рішення Національної комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами влади, засобами масової інформації всіх форм власності, а також фізичними та юридичними особами.

6. Національна комісія має право залучати органи державної влади та їх представників, окремих спеціалістів для аналізу процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі.

7. Національна комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням та зображенням Державного Герба України.

8. Фінансування Національної комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 20. Організаційні засади діяльності Національної комісії

1. Національна комісія формується з провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, психіатрів, сексопатологів, фахівців у галузі інформації та інших, які рекомендуються для участі у роботі Національної комісії установами і організаціями, в яких вони працюють.

2. Чисельність і персональний склад Національної комісії та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням її голови. Термін повноважень членів Національної комісії - 5 років.

3. Члени Національної комісії не можуть бути засновниками (співзасновниками) чи мати фінансову зацікавленість у жодному засобі масової інформації чи телерадіокомпанії.

4. Національну комісію очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Кабінет Міністрів України

Голова Національної комісії має заступників, у тому числі першого, яких призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Кабінет Міністрів України за поданням Голови Національної комісії.

Голова та його заступники працюють у Національній комісії на постійній основі, решта членів Національної комісії - на громадських засадах.

Стаття 21. Компетенція Національної комісії

1. Основними завданнями Національної комісії є:

координація розробки концепції захисту суспільної моралі, розробка засад державної політики з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру та регулювання відповідних відносин;

аналіз процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі, розробка рекомендацій для органів державної влади та органів місцевого самоврядування по їх правовому регулюванню;

експертиза у сфері захисту суспільної моралі;

контроль за дотриманням чинного законодавства України у сфері захисту суспільної моралі;

участь у розробці міжнародних договорів України з питань захисту суспільної моралі.

2. До обов'язків Національної комісії належить:

аналіз теле-, радіо-, відеопродукції, репертуару кінотеатрів, кіно-, відеоустановок, відеозалів, друкованої продукції засобів масової інформації, а також видовищних заходів стосовно їх відповідності вимогам чинного законодавства щодо захисту суспільної моралі;

попередження розповсюдження та заборона демонстрації фільмів, програм, інформаційних матеріалів, видовищних заходів тощо, які завдають шкоди моральності суспільства;

консультативна допомога органам державної влади і органам місцевого самоврядування, установам і організаціям всіх форм власності, фізичним і юридичним особам з питань державного регулювання і контролю за обігом продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

затвердження критеріїв віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, сексуальний чи еротичний характер, творів до таких, що пропагують культ насильства і жорстокості;

організація і проведення експертизи у сфері захисту суспільної моралі, підготовка експертних висновків;

створення бази даних (каталогу) всіх видів продукції сексуального чи еротичного характеру, продукції порнографічного характеру, творів що пропагують культ насильства і жорстокості, іншої продукції, що негативно впливає на суспільну мораль;

створення архіву та бібліотеки продукції сексуального чи еротичного характеру, продукції порнографічного характеру, творів що пропагують культ насильства і жорстокості, іншої продукції, що негативно впливає на суспільну мораль;

моніторинг практики застосування законодавства з питань захисту суспільної моралі, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів з актуальних питань утвердження моральності у суспільстві, встановлення міжнародних зв'язків та вивчення досвіду роботи відповідних зарубіжних організацій;

розгляд скарг громадян про порушення вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі та вжиття належних заходів реагування відповідно до своїх повноважень.

3. Національна комісія має право:

отримувати від усіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації документи, інформацію щодо їх діяльності з питань, визначених цим Законом;

отримувати копії фільмів, аудіо-, відеозаписи теле- і радіопрограм, продукцію друкованих засобів масової інформації, необхідні для виконання своїх завдань та проведення експертизи;

проводити у межах своєї компетенції перевірки діяльності засобів масової інформації, установ і організацій всіх форм власності, що займаються діяльністю з обігу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, а також продукції, що містить елементи насилля і жорстокості;

викликати на свої засідання представників теле-, радіокомпаній, демонстраторів відеофільмів, редакторів друкованих засобів масової інформації, організаторів видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру для отримання інформації та роз'яснень з питань їхньої діяльності;

вносити пропозиції стосовно притягнення засобів масової інформації та їх керівників, які порушують законодавство у сфері захисту суспільної моралі, до передбаченої законом відповідальності;

ініціювати питання про припинення дії ліцензії на діяльність з обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, за умови виявлення порушень цього Закону.

Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Стаття 22. Міжнародне співробітництво у сфері захисту суспільної моралі

1. Співробітництво органів державної влади із зарубіжними органами здійснюється на підставі міжнародних договорів.

2. Міжнародне співробітництво у сфері захисту суспільної моралі спрямовується на:

встановлення міжнародних зв'язків та вивчення досвіду роботи відповідних зарубіжних організацій;

приєднання до міжнародних договорів України з питань захисту суспільної моралі;

організацію і проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів з актуальних питань утвердження моральності у суспільстві;

здійснення співробітництва з відповідними зарубіжними організаціями.

3. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються норми міжнародного договору.

Розділ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист суспільної моралі

1. Особи, винні в порушенні законодавства про захист суспільної моралі, несуть цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно із законом.

Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинність з дня його опублікування.

2. До приведення у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

доповнити статтею 164-15 такого змісту:

«Стаття 164-15. Порушення умов обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порядку проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру

1. Виготовлення (виробництво), зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру без ліцензії на такі види діяльності, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією продукції сексуального чи еротичного характеру.

2. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині 1 цієї статті, –

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією продукції сексуального чи еротичного характеру.»

у статті 221 цифри «164-5 — 164-14» замінити цифрами «164-5 — 164-15»;

пункті 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

«органів ліцензування господарської діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру (стаття 164-15)».

2) Статті 300 і 301 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2001, № 25-26, ст. 131) викласти у такій редакції:

«Стаття 300. Обіг творів, що пропагують культ насильства і жорстокості

1. Експорт, імпорт, виготовлення (виробництво), розповсюдження, зберігання з метою розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, їх реклама, збут чи інше переміщення з тією самою метою, а також примушування до участі в їх створенні, -

караються штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення (виробництва) та розповсюдження.

2. Ті самі дії щодо фільмів, що пропагують культ насильства і жорстокості, а також збут дітям чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -

караються штрафом від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з конфіскацією фільмів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів її виготовлення і демонстрування.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушування дітей до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією творів, фільмів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення і демонстрування.

Стаття 301. Обіг продукції порнографічного характеру, продукції порнографічного характеру створеної за участі дитини, проведення видовищних заходів, що негативно впливають на суспільну мораль, проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, створених за участю дитини

1. Експорт, імпорт, виготовлення (виробництво), розповсюдження, зберігання з метою розповсюдження продукції порнографічного характеру, продукції порнографічного характеру створеної за участі дитини, її реклама, збут чи інше переміщення з тією самою метою, а також примушування до участі в їх створенні, проведення видовищних заходів, що негативно впливають на суспільну мораль, -

караються штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією продукції порнографічного характеру та засобів її виготовлення і розповсюдження.

2. Ті самі дії, вчинені щодо фільмів, комп'ютерних програм порнографічного характеру, а також збут дітям чи розповсюдження серед них продукції порнографічного характеру, -

караються штрафом від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією фільмів порнографічного характеру, засобів їх виготовлення і демонстрування.

3. Проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, створених за участю дитини, а також примушування дитини до участі у видовищних заходах сексуального чи еротичного характеру, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

4. Дії, передбачені частинами першою або другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також примушування дітей до участі у створенні продукції або фільмів, комп'ютерних програм порнографічного характеру, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років та з конфіскацією порнографічних предметів, фільмів, комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.

3) Статтю 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст. 299 із наступними змінами) доповнити пунктом 79 такого змісту:

«79) виготовлення (виробництво), зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження видів продукції сексуального чи еротичного характеру, визначених Законом України «Про захист суспільної моралі», проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру».

4) У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст.62; 2006 р., № 31, ст.268; 2008 р., N 18, ст.197):

у статті 8:

абзац дванадцятий частини першої викласти у такій редакції:

«поширювати інформацію про продукцію порнографічного характеру, твори, що пропагують культ насильства і жорстокості, війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України, пропагує фашизм та неофашизм, принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою, пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь, принижує особистість, є проявом знущання щодо фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей, пропагує невігластво, неповагу до батьків»;

доповнити частиною восьмою такого змісту:

«8. Реклама продукції сексуального чи еротичного характеру, видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист суспільної моралі».

частину першу статті 26 доповнити абзацом такого змісту:

«Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі – щодо дотримання законодавства про захист суспільної моралі».

5) Частину першу статті 46 Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 650; 2004 р., № 11, ст. 141) після слова «жорстокості» доповнити словом «порнографії».

6) У Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1, №46, ст.. 427; 1997р., №15, ст. 115, №46, ст.427; 2003 р., № 29, ст. 234; 2004 р., № 7, ст. 51; №16, ст. 238, №32, ст..394):статтю 6 доповнити частиною такого змісту:

«Діяльність з розповсюдження друкованої продукції сексуального чи еротичного характеру здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист суспільної моралі».

у частині третій статті 18 слова «або ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання» замінити словами «, ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання або порушення порядку і умов розповсюдження друкованої продукції сексуального чи еротичного характеру, встановлених Законом України «Про захист суспільної моралі», що відбулося після попередження відповідного контролюючого органу.»

частину третю статті 26 доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8) дотримуватися вимог Закону України «Про захист суспільної моралі»;

частину другу статті 41 доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11) порушення порядку і умов розповсюдження друкованої продукції сексуального чи еротичного характеру, встановлених Законом України «Про захист суспільної моралі».

7) статтю 15 Закону України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради, 1998 р., № 22, ст.114 ) доповнити частиною такого змісту:

«Розповсюдження фільмів сексуального чи еротичного характеру здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист суспільної моралі».

8) У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84):

частину першу статті 56 доповнити абзацом такого змісту:

«не допускати пропаганду культу насильства та жорстокості, поширення порнографії та інформації, що негативно впливає на суспільну мораль»;

абзац другий частини третьої статті 59 після слів «умови для» доповнити словами «духовного, морального і культурного розвитку дітей та».

9) У Законі України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст.206):

у частині четвертій статті 6 слова «та еротичного характеру» замінити словами «, сексуального чи еротичного характеру»;

статтю 25 доповнити частиною такого змісту:

«Розповсюдження видавничої продукції сексуального чи еротичного характеру здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист суспільної моралі».

10) частину другу статті 13 Основ законодавства про культуру (Відомості Верховної Ради, 1992 р., №21, ст.294 ) викласти у такій редакції:

«Забороняється розповсюдження творів, що містять заклики до зміни насильницьким шляхом конституційного ладу, пропагують війну, культ насильства та жорстокості, расової, національної, релігійної ворожнечі або ненависті, підбурюють до вчинення злочинів, творів порнографічного характеру, іншої продукції, що негативно впливає на суспільну мораль.»

11) У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №18, ст. 155):

у частині другій статті 6:

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«розповсюдження програм, передач, фільмів (в тому числі їх анонс), що пропагують культ насильства і жорстокості, а також реклами, що містить інформацію про твори, що пропагують культ насильства та жорстокості»;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

«поширення програм, передач, фільмів (в тому числі їх анонс) порнографічного характеру, а також реклами, що містить інформацію про продукцію порнографічного характеру»;

у частині п’ятій статті 28 після слів «насилля (фізичного чи психологічного)» доповнити словом «жорстокості»

12) у абзаці третьому частини п’ятої статті 21 Закону України «Про охорону дитинства»( Відомості Верховної Ради, 2001 р., № 30, ст.142; 2005 р., №11, ст.202) слова «виробництва порнографічної продукції чи порнографічних вистав» замінити словами «виробництва продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру, творів, що пропагують культ насильства чи жорстокості, створення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру із залученням дитини в якості виконавця сценічних дій, створення видовищних заходів, що негативно впливають на суспільну мораль».

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових, що випливають у зв’язку з прийняттям цього Закону;забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають вимогам цього Закону.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка