Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів»Скачати 100.79 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір100.79 Kb.
ТипЗакон
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів»


  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України зумовлене необхідністю забезпечення прозорості у функціонуванні ринку вживаних товарів, усунення суперечливих та неоднозначних трактувань податкового законодавства щодо визначень термінів та комерційних операцій на ринку вживаних товарів, усунення сумнівних та непрозорих схем купівлі/продажу вживаних товарів, а також приведення законодавства у сфері оподаткування торгівлі вживаними товарами до діючих норм Європейського права.

Суперечливість оподаткування у сфері торгівлі вживаними товарами в Україні гальмує цивілізований розвиток низки важливих для економіки країни товарів, зокрема транспортних засобів, що є вагомою статтею формування податкових надходжень Державного бюджету України.

На даний момент відносини на ринку вживаних транспортних засобів України є далекими від цивілізованих. Переважна більшість угод купівлі-продажу здійснюється напряму між приватними особами через торгуючі організації, що мають право виписки довідок-рахунків, або ж через посередників у вигляді комісійних майданчиків. Частка таких операцій складає до 95% від загальної кількості. Діяльність організацій, що надають послуги з оформлення операцій купівлі-продажу вживаних автомобілів, важко назвати прозорою, адже діючи в інтересах продавця, вони намагаються знайти способи заниження реальної ринкової вартості і зменшити податкове навантаження на клієнта. До того ж згідно пункту 173.2 статті 173 Податкового кодексу України дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного року лише одного легкового автомобіля, взагалі не підлягає оподаткуванню. Більшість же операцій на ринку пов’язана саме з продажем лише одного автомобіля протягом року. Таким чином надходження до бюджету або взагалі відсутні або є мізерними і забезпечуються лише за рахунок оподаткування доходів юридичних осіб від операцій комісійної торгівлі, яка, у свою чергу, пов’язана зі значними спекуляціями. Крім того, покупці вживаних автомобілів, не маючи реальної змоги перевірити юридичну чистоту автомобіля і самої процедури купівлі-продажу, стають жертвами шахраїв і спекулянтів.

Головною причиною відсутності в Україні нормального функціонування ринку вживаних транспортних засобів є неоднозначність та наявність колізій у положеннях пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу України. В умовах чинного законодавства існує небезпека повторного нарахування ПДВ на повну вартість при операціях купівлі-продажу одного і того ж транспортного засобу. Перший раз відбувається повне ПДВ оподаткування операції продажу споживачу нового транспортного засобу офіційним дилером, вдруге – при повторній реалізації юридичною особою (дилером) того ж, але уже вживаного транспортного засобу, що перед цим був викуплений у споживача.

Такий стан справ кардинально суперечить європейській і міжнародній практиці, де податок на додану вартість при повторному продажі вживаних товарів (зокрема транспортних засобів) нараховується виключно на маржинальний прибуток, що є різницею між ціною продажу та ціною придбання (стаття 315 Директиви Ради Європейського Союзу №2006/112/EC).

Спроби операторів ринку страхувати такі небезпеки роблять офіційний бізнес з продажу вживаних транспортних засобів економічно неефективними.

Недосконалість податкового законодавства у даній сфері веде до тінізації ринку та пошуку шляхів оптимізації (щоправда не завжди юридично чистих і законних), зокрема через підміну загальноприйнятої у розвинутих країнах світу програми обміну вживаного автомобіля на новий або інший вживаний – «трейд-ін» – різноманітними комісійними схемами, які аж ніяк не сприяють наповненню бюджету.

Реалізація даного законопроекту дозволить створити сприятливе ринкове середовище для легального успішного ведення бізнесу з торгівлі вживаними автомобілями офіційними представниками автобізнесу. Крім того, широке впровадження повноцінної програми «трейд-ін» обов’язково призведе до збільшення обсягів продажу нових автомобілів, а також супутніх товарів і послуг, підвищить безпеку операцій на автомобільному ринку для споживачів і сформує додаткове джерело нових робочих місць.

Для порівняння, у Європі понад дві третини усіх автомобілів з пробігом продається через офіційні дилерські мережі, що забезпечує країнам Євросоюзу усі вищезазначені переваги. Часто цей бізнес є навіть більш прибутковим, ніж продаж нових транспортних засобів.2. Мета і шляхи її досягнення
Метою запропонованого проекту Закону України є сприяння розвитку ринку вживаних товарів в Україні, зокрема автомобільного, виведення його з тіні, забезпечення прозорих, конкурентних, а головне прибуткових умов ведення бізнесу офіційними підприємствами автомобільної галузі та забезпечення стабільних додаткових надходжень до Державного бюджету.

Шляхом досягнення даної мети вбачається приведення законодавства у сфері оподаткування операцій з вживаними товарами до норм країн Європейського Союзу.3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів» передбачається наступне:  • забезпечення прозорості у трактуванні поняття вживаних товарів (особливо щодо транспортних засобів);

  • виключення поняття однорідності для цілей статті 189 Податкового кодексу України;

  • запровадження справедливого застосування податку на додану вартість до операцій на ринку вживаних товарів (зокрема вживаних транспортних засобів), що полягає в оподаткуванні маржинального доходу, тобто різниці між ціною продажу та документально підтвердженою ціною придбання вживаного товару;

  • розширення кола суб’єктів, що можуть залучатися до операцій купівлі-продажу вживаних товарів із застосуванням спеціального правила визначення бази оподаткування відповідно до абзацу другого пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу України;

  • спрощення і забезпечення прозорості процедури формування ціни продажу вживаних товарів для цілей оподаткування;

  • внесення необхідних змін до пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу України.


4. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють:

- Податковий кодекс України.

Внесений законопроект відповідає Конституції України та не суперечить нормам чинних міжнародних договорів України.

Реалізація положень даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.


5. Фінансово-економічне обґрунтування
Сьогодні автомобільний ринок України переживає надскладні часи. За результатами першого кварталу 2015 року продажі нових легкових і легких комерційних автомобілів скоротилися на 76,22% у порівнянні з 2014 роком, який, у свою чергу, відзначився спадом обсягів продажу на рівні 54,06%. Все це веде до різкого зниження прибутків підприємств автомобільної галузі (зокрема автодилерів та імпортерів), скорочення робочих місць, закриття підприємств і відповідного зменшення бюджетних надходжень.

У той же час, на фоні спаду продажів нових автомобілів, набирає обертів ринок автомобілів з пробігом (вживаних автомобілів), особливо внутрішні перепродажі автомобілів, що раніше були придбані як нові у офіційних дилерів на території України. Так загальні абсолютні обсяги внутрішніх перепродажів легкових та легких комерційних автомобілів з пробігом у першому кварталі 2015 р. зросли на 35,37% у порівнянні з аналогічним періодом 2014 р., а частка таких автомобілів на загальному ринку у першому кварталі 2015 р. склала 92,13% (за даними інформаційно-аналітичної групи «Autoconsulting»). Для порівняння, у 2014 році цей показник становив 74,55%, а у 2013 – 66,67%. За результатами 2014 р. реалізація на ринку вживаних автомобілів України склала близько 325 000 од.

Усе вищезазначене говорить про неабиякий потенціал подальшого розвитку ринку вживаних автомобілів і реальні можливості для реанімації автомобільного бізнесу, а також значні додаткові надходження до бюджету у вигляді податків, проте виключно за умови, що норми законодавства у галузі регулювання і оподаткування комерційних операцій на ринку вживаних автомобілів відповідатимуть європейській і міжнародній практиці.

Беручи до уваги поточні обсяги продажу та потенціал їх зростання, середній рівень ринкових цін на вживані автомобілі різних класів, а також рівень маржі операторів ринку від 3 до 10% можна прогнозувати додаткові бюджетні надходження по ПДВ та Податку на прибуток підприємств у розмірі від 500 млн. до 1 млрд. гривень щорічно. Також слід очікувати додаткові надходження від зростання продажу нових автомобілів за програмою «трейд-ін».

Важливим моментом у даному контексті є те, що продажі автомобілів в рамках програми «трейд-ін» характерні переважно офіційним дилерським підприємствам, що представляють на ринку ту чи іншу марку автомобілів. Це, у свою чергу, забезпечує прозорість розрахунків, безпеку юридичної чистоти і технічного стану автомобіля для покупців, додаткові умови для розвитку автодилерів, а також постійне стабільне і повне надходження податків до Державного бюджету.

Продаж автомобілів з пробігом через офіційні дилерські мережі – це ще й додаткові робочі місця для майстрів сервісу у зв’язку з потребою розширення сервісних потужностей підприємств, а також менеджерів з продажу вживаних автомобілів. Це і додаткові доходи, пов’язані з наданням фінансових і страхових послуг для покупців, що, у свою чергу, збільшують надходження до бюджету країни. Сьогодні в умовах фінансово-економічної кризи зазначені джерела формування доходів набувають для України значної ваги, особливо якщо взяти до уваги європейський досвід, де більше 60% доходів дилерських підприємств генерується саме завдяки продажу вживаних автомобілів, запчастин і послуг сервісу.

З огляду на зазначене, реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України, а навпаки сприяє його наповненню.
6. Позиція заінтересованих органів

Результати вивчення суспільної думки та зустрічей з представниками державних контролюючих органів щодо розгляду питань врегулювання податкового законодавства у сфері оподаткування операцій на ринку вживаних автомобілів вказують на важливість внесення змін до діючого законодавства з метою конструктивного вирішення існуючих проблем.7. Запобігання корупції
У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Позиція громадськості
Оскільки даний законопроект покликаний зацікавити офіційних операторів ринку розвивати продажі вживаних товарів (зокрема транспортних засобів) у межах і на основі європейських і світових стандартів, що сприятиме виведенню ринку з тіні, забезпеченню прозорості і безпеки операцій купівлі-продажу, а також формуванню справедливої ринкової цінової політики на вживані автомобілі для споживачів, то можна стверджувати, що в його реалізації є пряма зацікавленість широкої громадськості.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект Закону України матиме безпосередній вплив на формування додаткових робочих місць як результат позитивного соціального-економічного ефекту, спричиненого його реалізацією.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект Закону України є регуляторним актом.
11. Прогноз результатів
Прийняття запропонованого законопроекту сприятиме удосконаленню процедури та підвищенню ефективності системи оподаткування на ринку вживаних товарів, створить умови для нормального повноцінного функціонування загальноприйнятої у розвинутих країнах Європи і світу програми «трейд-ін» на базі офіційних дилерських підприємств і забезпечить додаткову дохідність підприємств у кризові часи.

Крім того, буде закладена база для детінізації ринку, легалізації доходів та переведення взаємовідносин між покупцями та продавцями у офіційний взаємовигідний формат, що сприятиме наповненню Державного бюджету.

Буде даний поштовх для відновлення позитивної динаміки продажу нових автомобілів, супутніх сервісів і фінансових послуг, а також створені нові робочі місця.

Все це сприятиме швидшому і більш ефективному інтегруванню України до Європейської і світової економічної системи.


Народні депутати України: Горват Р.І.

Кононенко І.В.

Журжій А.В.

Антонищак А.Ф.

Діденко І.А.

Гудзенко В.І.

Сочка О.О.

Фролов М.О.

Євлахов А.С.

Кобцев М.В.

Рибчинський Є.Ю.

Матіос М.В.

Бабенко В.Б.

Пацкан В.В.

Юринець О.В.

Ар'єв В.І.

Унгурян П.Я.
Каталог: upload -> draft acts
draft acts -> Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до статті 164 Податкового кодексу України щодо звільнення
draft acts -> Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення Фінансової поліції"
draft acts -> Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення розбіжностей та врегулювання інших питань сплати податку на майно"
draft acts -> Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів сіл, селищ та міст районного значення»
draft acts -> Закону України «Про Митний тариф України»
draft acts -> Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»
draft acts -> Законопроекту Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях»
draft acts -> Законопроекту Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях»
draft acts -> Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів сіл, селищ та міст районного значення»
draft acts -> Закону України "Про застосування тимчасового спеціального режиму митного контролю та митного оформлення на території Одеської області"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка