Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України»Скачати 163.5 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір163.5 Kb.
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо забезпечення додаткових гарантій прав учасників кримінального провадження на справедливий суд)


Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України

Редакція з урахуванням запропонованих змін

СТАТТЯ 81. Порядок вирішення питання про відвід

1. У разі заявлення відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. У разі заявлення відводу одному, кільком або всім суддям, які здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає цей же склад суду.4. Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального провадження, суд, який здійснює провадження, має право залишити таку заяву без розгляду.
Відсутня


СТАТТЯ 81. Порядок вирішення питання про відвід

1. У разі заявлення відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. У разі заявлення відводу одному, кільком або всім суддям, які здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає голова цього суду або виконуючий обов’язки голови цього суду, в разі його фізичної відсутності на роботі.В разі, якщо відвід заявляється голові суду або виконувачу обов’язків голови суду, відвід розглядає інший суддя визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу.4. Якщо повторно заявлений відвід ґрунтується на тих самих підставах, що були заявлені попередньо, або заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального провадження, суд, який здійснює провадження, має право залишити таку заяву без розгляду.5. У разі заявлення самовідводу слідчим суддею або суддею, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. У разі заявлення самовідводу одним, кількома або всіма суддями, які здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає цей же склад суду.

6. При розгляді самовідводу має бути вислухана особа, яка заявила самовідвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думка осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Питання про самовідвід вирішується в нарадчій кімнаті та оформляється мотивованою ухвалою слідчого судді, судді (суду). Заява про самовідвід, що розглядається судом колегіально, вирішується простою більшістю голосів.

7. Ухвали про відвід (самовідвід) слідчого судді, судді, присяжного, прокурора, слідчого, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача, секретаря  приєднується до матеріалів провадження та вноситься до Єдиного державного реєстру судових рішень.


СТАТТЯ 318. Строки і загальний порядок судового розгляду

3. Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. У разі необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятися поза межами приміщення суду.СТАТТЯ 318. Строки і загальний порядок судового розгляду

3. Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань.Виключити.

СТАТТЯ 319. Незмінність складу суду

1. Судовий розгляд у кримінальному провадженні повинен бути проведений в одному складі суддів. У разі якщо суддя позбавлений можливості брати участь у судовому засіданні, він має бути замінений іншим суддею, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. Після заміни судді судовий розгляд розпочинається спочатку, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті та статтею 320 цього Кодексу.2. Суд вмотивованою ухвалою може прийняти рішення про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді, якщо таке рішення не може негативно вплинути на судовий розгляд та за умови дотримання таких вимог:
СТАТТЯ 319. Незмінність складу суду

1. Судовий розгляд у кримінальному провадженні повинен бути проведений в одному складі суддів. У разі якщо суддя позбавлений можливості брати участь у судовому засіданні, він має бути замінений іншим суддею, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. Після заміни судді, судовий розгляд розпочинається спочатку.


2. Суд, якщо сторони не заперечують проти цього, вмотивованою ухвалою може прийняти рішення про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді, якщо таке рішення не може негативно вплинути на судовий розгляд та за умови дотримання таких вимог:СТАТТЯ 320. Запасний суддя

1. У кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен значний час, повинен бути призначений запасний суддя, який перебуває в залі судового засідання протягом судового розгляду. Рішення про необхідність призначення запасного судді приймає суд, що здійснюватиме судове провадження, одночасно з призначенням підготовчого судового засідання. Про призначення запасного судді робиться відмітка в журналі судового засідання.

2. Якщо під час судового засідання суддю замінює запасний суддя, судовий розгляд продовжується. Судовий розгляд у такому разі закінчує суд у новому складі.

Виключити


СТАТТЯ 336. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження2. Суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи інших учасників кримінального провадження. У разі якщо сторона кримінального провадження чи потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного судового провадження, суд може ухвалити рішення про його здійснення лише вмотивованою ухвалою, обґрунтувавши в ній прийняте рішення. Суд не має права прийняти рішення про здійснення дистанційного судового провадження, в якому поза межами приміщення суду перебуває обвинувачений, якщо він проти цього заперечує.СТАТТЯ 336. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження2. Суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи інших учасників кримінального провадження. Суд не має права прийняти рішення про здійснення дистанційного судового провадження, в якому поза межами приміщення суду перебуває обвинувачений чи/або потерпілий, якщо обвинувачений чи/або потерпілий проти цього заперечує.СТАТТЯ 339. Висунення додаткового обвинувачення, початок провадження щодо юридичної особи під час судового розгляд

1. У разі отримання відомостей про можливе вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, щодо якого обвинувачення не висувалось і яке тісно зв’язане з первісним та їх окремий розгляд неможливий, а так само встановлення наявності підстав для застосування кримінально-правових заходів до юридичної особи, прокурор після виконання вимог статті 341 цього Кодексу має право звернутися до суду з вмотивованим клопотанням про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням та/або про початок провадження щодо юридичної особи.

2. У разі задоволення такого клопотання прокурора, суд зобов’язаний відкласти судовий розгляд на строк, необхідний для підготовки до захисту від додаткового обвинувачення або підготовки представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, до судового розгляду та виконання прокурором вимог, передбачених статтями 276-278, 290-293 цього Кодексу, але не більше ніж на чотирнадцять днів. Строк відкладення судового розгляду може бути продовжений судом за клопотанням сторони захисту або представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у випадку, якщо обсяг або складність нового обвинувачення або провадження щодо юридичної особи вимагають більше часу для підготовки до захисту.

3. Після закінчення встановленого судом строку, судове провадження повинно бути розпочате з підготовчого судового засідання. Нове дослідження доказів, які вже були досліджені судом до висунення додаткового обвинувачення, здійснюється тільки у разі визнання судом такої необхідності.

Нове дослідження доказів, які вже були досліджені судом до початку провадження щодо юридичної особи, здійснюється за клопотанням представника такої юридичної особи тільки у разі визнання судом такої необхідності.

Виключити


СТАТТЯ 341. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення, відмови від підтримання державного обвинувачення та початку провадження щодо юридичної особи під час судового розгляду

1. Якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що необхідно відмовитися від підтримання державного обвинувачення, змінити його, висунути додаткове обвинувачення або розпочати провадження щодо юридичної особи, він повинен погодити відповідні процесуальні документи з керівником органу прокуратури, в якому він працює. Суд за клопотанням прокурора відкладає судове засідання та надає прокурору час для складення та погодження відповідних процесуальних документів.

У разі якщо в судовому засіданні брав участь керівник органу прокуратури, який дійшов одного з зазначених переконань, він повинен погодити відповідні процесуальні документи з прокурором вищого рівня.

2. Якщо керівник органу прокуратури, прокурор вищого рівня відмовляє у погодженні обвинувального акта із зміненим обвинуваченням, клопотання про висунення додаткового обвинувачення чи початок провадження щодо юридичної особи або постанови про відмову від підтримання державного обвинувачення, він усуває від участі в судовому розгляді прокурора, який ініціював таке питання, та самостійно бере участь у ньому як прокурор або доручає участь іншому прокуророві. У такому разі судовий розгляд продовжується в загальному порядку.СТАТТЯ 341. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення, відмови від підтримання державного обвинувачення та початку провадження щодо юридичної особи під час судового розгляду

1. Якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що необхідно відмовитися від підтримання державного обвинувачення, змінити його або розпочати провадження щодо юридичної особи, він повинен погодити відповідні процесуальні документи з керівником органу прокуратури, в якому він працює. Суд за клопотанням прокурора відкладає судове засідання та надає прокурору час для складення та погодження відповідних процесуальних документів.

У разі якщо в судовому засіданні брав участь керівник органу прокуратури, який дійшов одного з зазначених переконань, він повинен погодити відповідні процесуальні документи з прокурором вищого рівня.

2. Якщо керівник органу прокуратури, прокурор вищого рівня відмовляє у погодженні обвинувального акта із зміненим обвинуваченням, клопотання про початок провадження щодо юридичної особи або постанови про відмову від підтримання державного обвинувачення, він усуває від участі в судовому розгляді прокурора, який ініціював таке питання, та самостійно бере участь у ньому як прокурор або доручає участь іншому прокуророві. У такому разі судовий розгляд продовжується в загальному порядку.Стаття 375.  Ухвалення судового рішення і окрема думка судді3. Кожен суддя з колегії суддів має право викласти письмово окрему думку, яка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення.Стаття 375.  Ухвалення судового рішення і окрема думка судді3. Кожен суддя з колегії суддів при наявності колізії позицій суддів зі складу судової колегії при відповіді на правові питання, що вирішуються під час прийняття судового рішення або якщо він та/або вони залишилися в меншості та незгодні з рішенням при голосуванні, зобов’язаний викласти окрему думку письмово.Окрема думка судді – це обов’язковий процесуальний акт викладення думки судді, який залишився в меншості під час ухвалення судового рішення у кримінальному провадженні, в якому відображаються, крім загальних офіційних процесуальних реквізитів, суть питання, при вирішенні якого вона виявилася, та її мотивування суддею.

4. Окрема думка судді оголошується в судовому засіданні після оголошення судового рішення та її копія надається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та приєднується до матеріалів провадження.

5. Якщо обвинувачений, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, не володіють державною мовою, то після проголошення окремої думки судді, перекладач роз’яснює їм її зміст. Копія окремої думки судді оформлена рідною мовою обвинуваченого або іншою мовою, якою він володіє, у перекладі, що засвідчений перекладачем, вручається обвинуваченому.

6. Копія окремої думки судді не пізніше наступного дня після оголошення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

7. Окрема думка судді заноситься до Єдиного державного реєстру судових рішень разом з рішенням, стосовно якого вона складена і є відкритою для ознайомлення.

8. Окрема думка судді є обов’язковою підставою для оскарження прокурором судового рішення з мотивів перевірки його законності судом вищого рівня.

9. Засвідчена копія окремої думки судді надається за письмовим клопотанням захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників.

10. Колегія суддів апеляційного чи касаційного суду, чи Верховного Суду України після вивчення та оцінки доводів скарг та окремої думки судді своєю ухвалою повинна прийняти наступні рішення:

1) за наявності викладених суддею в окремій думці обставин, які істотно вплинули на правильність судового рішення та призвели до неправильного застосування кримінального закону – змінити вирок, не погіршуючи становища засудженого, а за наявності доводів про істотне порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України та/або Кримінального кодексу України – скасувати вирок і повернути справу на новий судовий розгляд;

2) якщо зазначені в окремій думці судді обґрунтування не знайдуть свого підтвердження – залишити вирок без змін.

11. Окрема думка судді разом з рішенням суду, супровідним листом за підписом голови суду або його заступника, не пізніше як на наступний робочий день після її проголошення, надсилається службовим особам органів прокуратури вищого рівня: Генеральному прокурору України, або прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняним до них прокурорам, їх заступникам, незалежно від їх участі в судовому провадженні для узагальнення та прийняття рішення в межах компетенції.

СТАТТЯ 409. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції

1. Підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є:1) неповнота судового розгляду;СТАТТЯ 409. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції

1. Підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є:1) неповнота або однобічність судового розгляду;СТАТТЯ 410. Неповнота судового розгляду

1. Неповним визнається судовий розгляд, під час якого залишилися недослідженими обставини, з’ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення, зокрема, у разі якщо:

1) судом були відхилені клопотання учасників судового провадження про допит певних осіб, дослідження доказів або вчинення інших процесуальних дій для підтвердження чи спростування обставин, з’ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення;

2) необхідність дослідження тієї чи іншої підстави випливає з нових даних, встановлених при розгляді справи в суді апеляційної інстанції.


Стаття 410. Неповнота або однобічність судового розгляду.

1. Неповним або однобічним визнається судовий розгляд, під час якого залишилися недослідженими обставини, з’ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення, зокрема, у разі якщо:

1) не були допитані певні особи, не були витребувані і досліджені документи, речові та інші докази для підтвердження чи спростування обставин, з’ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення;

2) не були досліджені обставини, зазначені в ухвалі суду, який повернув справу на новий судовий розгляд, за винятком випадків, коли дослідити їх було неможливо;

3) необхідність дослідження тієї чи іншої підстави випливає з нових відомостей, встановлених при розгляді справи в суді апеляційної інстанції;

4) не були з'ясовані з достатньою повнотою дані про особу засудженого чи виправданого;

5) наявна невідповідність між викладеними у вироку висновками суду та фактичними обставинами справи.

СТАТТЯ 412. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону

2. Судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо:

4) судове провадження здійснено за відсутності захисника, якщо його участь є обов’язковою;
СТАТТЯ 412. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону

2. Судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо:

4) порушено право підозрюваного, обвинуваченого на захист;8) розслідування кримінального провадження провадила особа, яка підлягає відводу;9) вирок, постанову не підписано будь-ким із суддів;

10) судове рішення суду ґрунтується на доказах, які отримані з порушенням прав людини і основоположних свобод, вказаних в статті 87 цього Кодексу та/або на доказах, які не були досліджені в судовому засіданні;

11) порушено право підозрюваного, обвинуваченого користуватися рідною мовою чи мовою, якою він володіє, а так само допомогою перекладача.

Стаття 415. Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції

1. Суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо:

1) встановлено порушення, передбачені пунктами 234567 частини другої статті 412цього Кодексу;
Стаття 415. Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції

1. Суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо:

1) встановлено порушення, передбачені пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 частини другої статті 412 цього Кодексу;

Народний депутат України Луценко І.С.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка