Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»Скачати 148.85 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір148.85 Kb.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України»

  1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законопроект розроблено Державною фіскальною службою України з метою виконання пункту 2 Плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1406-р (далі – План дій), а також приведення у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 835) та усунення деяких неузгодженостей.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Проект) є доповненням до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» та має розглядатися у комплексі.  1. Цілі державного регулювання

Проект спрямований на поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, зокрема на забезпечення реєстрації платників ПДВ протягом одного дня згідно з Планом дій, через механізм передачі технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) до контролюючих органів у день проведення реєстраційної дії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість та/або заяви про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи – підприємця.

  1. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Згідно з Планом дій зазначені цілі державного регулювання можна досягти шляхом розробки двох окремих законопроектів зі змінами до деяких Законів України, серед яких Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755), та до Податкового кодексу України (далі – Кодекс).


  1. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом передбачені такі зміни до Кодексу.

1. З метою скорочення строку реєстрації платника ПДВ до одного дня Проектом пропонується зміни до частини другої статті 13 Закону № 755, які нададуть можливість новоствореному суб’єкту господарювання подати реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника ПДВ та/або заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та/або заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи – підприємця.

Запропоновані зміни, разом із відповідними змінами до Кодексу, забезпечать скорочення строку реєстрації новоствореного суб’єкта господарювання як платника ПДВ та/або єдиного податку до одного дня.

2. Законом № 755 передбачено, що державному реєстратору одночасно із документами на державну реєстрацію створення юридичної особи може бути подана заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. При цьому Законом № 755 не встановлено процедур передачі копій таких заяв до органів ДФС.

Відповідно до статті 133 Кодексу рішення про включення організації, установи до Реєстру неприбуткових установ та організацій приймається органом ДФС на підставі установчих документів.

У зв’язку із цим Проектом вносяться зміни до частини другої статті 13 Закону № 755 та встановлюється, що одночасно із заявою про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій в електронній формі до органів ДФС передається копія установчих документів в електронній формі.

3. Законом № 835 назви Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців доповнено словами «та громадських формувань». У зв’язку із цим Проектом вносяться зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) та Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058) у частині зміни назв зазначеного закону та реєстру.

4. Законом № 755 визначено, що строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації, складає 24 години після надходження документів державному реєстратору, крім вихідних та святкових днів. Тобто початок і завершення 24-годинного строку припадають на різні дні. При цьому відомості з Єдиного державного реєстру передаються до інформаційних систем ДФС у день проведення реєстраційної дії, а ДФС у той же день повертає дані про взяття на облік. Крім того, ДФС зобов’язана забезпечити передачу відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації.

На сьогодні відомості з Єдиного державного реєстру надходять як протягом робочого часу, так і після його завершення. Отримання відомостей та запитів з Єдиного державного реєстру наприкінці або після завершення робочого часу унеможливлює їх опрацювання органами ДФС у день їх отримання.

Виходячи з 24-годинного строку проведення реєстраційних дій, опрацювання запитів тощо Проектом вносяться зміни до частини шостої статті 13 Закону № 755, статті 5 Закону № 2464 та встановлюється, що дані про взяття на облік юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, фізичних осіб – підприємців та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організації передаються до Єдиного державного реєстру у день отримання відомостей з Єдиного державного реєстру. Якщо електронний документ (відомості, запити тощо) з Єдиного державного реєстру надійшов на визначену електронну адресу ДФС менше ніж за дві години до закінчення робочого часу або у неробочий день та час, то датою його отримання вважається наступний після нього робочий день.

5. Законом № 835 передбачено, що ДФС забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації. При цьому Законом № 835 не передбачено процедур та строків надання таких запитів суб’єктами державної реєстрації.

Оскільки документи для державної реєстрації припинення юридичної особи можуть бути подані суб’єкту державної реєстрації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, то Проектом пропонується встановити, що і запит суб’єкта державної реєстрації до контролюючих органів може бути направлений не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами.

6. Відповідно до статті 5 Закону № 2464 зняття з обліку платників єдиного внеску здійснюється контролюючими органами після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку. Відповідно до статті 13 Закону № 2464 документальні та камеральні перевірки проводяться у порядку, встановленому Кодексом.

Згідно зі статтею 191 Кодексу основною функцією контролюючих органів є забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів та єдиного внеску.

Статтею 62 Кодексу визначено, що податковий контроль здійснюється шляхом проведення перевірок, зокрема документальних перевірок (перевірок, предметом яких є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податків, зборів).

Строки проведення перевірок встановлені статтею 82, підпунктом 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 (щодо перевірок контрольованих операцій) та пунктом 44.5 статті 44 (щодо перенесення терміну проведення перевірок до дати відновлення втрачених документів та надання їх до перевірки) Кодексу.

Виходячи із зазначеного, Проектом вносяться зміни до частини шостої статті 13 Закону № 755 та встановлюється, що якщо орган ДФС не може провести або завершити документальну перевірку юридичної особи, що припиняється, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, то у разі отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації орган ДФС направляє до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

7. З метою спрощення процедур зняття з обліку платників єдиного внеску Проектом вносяться зміни до статті 5 Закону № 2464, якими передбачається можливість прийняття керівником контролюючого органу рішення про непроведення перевірки платника у разі відсутності заборгованості зі сплати єдиного внеску та подання платником звіту за останній звітний період.

8. Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» з 01.01.2016 змінено порядок розрахунку єдиного внеску. З 01.01.2016 єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 відсотків до визначеної бази нарахування єдиного внеску, до 01.01.2016 єдиний внесок обраховувався у відсотках до визначеної бази нарахування єдиного внеску відповідно до класу професійного ризику виробництва.

У зв’язку із цим Проектом вносяться зміни до частини шостої статті 13 Закону № 755 та статті 19 Закону № 2464 та встановлюється, що у реєстрі страхувальників та Єдиному державному реєстрі містяться дані про клас професійного ризики виробництва за період до 01 січня 2016 року.

9. Відповідно до частини п’ятої статті 18 Закону № 755 підприємцями в Україні можуть зареєструватись іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні (наприклад, в’їхали з туристичною метою на кілька днів), не мають постійного місця проживання, не мають майна на території України, або і взагалі не перебувають в Україні (реєструються довіреною особою). Проте у Законі № 755 відсутні норми щодо обмеження строку такої реєстрації, а також порядку реєстрації припинення діяльності у разі закінчення терміну перебування іноземця на території України.

Згідно із статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Тобто в основі своїй підприємницька діяльність не є разовою дією, а систематичною.

Відповідно до статті 52 Цивільного кодексу України фізична особа – підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

Ці прогалини у законодавстві можуть бути використані для проведення розрахунків між резидентами України і нерезидентами без сплати податку з доходів фізичних осіб.

З метою врегулювання зазначеного Проектом встановлюється, що фізичні особи під час державної реєстрації їх підприємцями пред’являють державному реєстратору паспорт громадянина України або посвідку на постійне проживання (для іноземців та осіб без громадянства).

10. Проектом усувається колізія між Законом № 1058 та Законом № 2464 у частині дублювання функцій з адміністрування єдиного внеску. Законом України від 04 липня 2013 року № 406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» (далі – Закон № 406) внесено зміни до Закону № 2464, якими передано функцію адміністрування єдиного внеску від Пенсійного фонду України до ДФС. При цьому положення Закону № 1058 щодо ведення обліку страхувальників органами ДФС не приведено у відповідність до норм Закону № 406.

У зв’язку із цим Проектом вносяться зміни до Закону № 1058 та встановлюється, що страхувальники користуються правами, виконують обов’язки та несуть відповідальність, що передбачені Законом № 1058, з дня взяття їх на облік в органах ДФС. ДФС у день взяття на облік страхувальника (внесення змін до відомостей про страхувальника) забезпечує передачу в електронному вигляді до Пенсійного фонду відомостей про страхувальників. Пенсійний фонд здійснює заходи та процедури у зв’язку з проведенням державної реєстрації припинення юридичних осіб, визначені Законом № 755.

11. З метою забезпечення сплати суб'єктом господарювання податків і зборів, визначених законодавством, відповідно до його місцезнаходження, у тому числі у разі зміни місцезнаходження з тимчасово окупованої території (АР Крим) та територій проведення АТО (Луганська та Донецька області), Проектом виключається частина 8 статті 45 Бюджетного кодексу України.  1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оскільки проект Закону розроблено виходячи із завдань, встановлених Планом дій для поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, приведення у відповідність до Закону № 835 та усунення деяких неузгодженостей, у разі прийняття регуляторного акта очікується досягнення поставленої мети.

Негативними обставинами, які можуть впливати на виконання вимог акта, може бути ухилення юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців від його виконання.

Для впровадження та виконання вимог акта контролюючими органами чи платниками податків перешкоди відсутні.


  1. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Узгодження інтересів бізнесу та держави через:

запровадження механізму передачі до контролюючого органу заяв про добровільну реєстрацію платником ПДВ, платником єдиного податку, про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій в електронній формі одночасно із відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи або державну реєстрацію фізичної особи – підприємця згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (замість передачі електронних копій цих заяв, виготовлених шляхом сканування, на сьогодні);

запровадження додаткового механізму передачі до контролюючого органу копії установчих документів в електронній формі одночасно із заявою про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій в електронній формі.

Узгодженість строків обміну інформацією між ДФС та Єдиним державним реєстром з урахуванням тривалості робочого часу державних органів.

Приведення до нової термінології щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання згідно із Законом № 835


Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Зменшення часових витрат та людських ресурсів через:

надання можливості новоствореним суб’єктам господарювання подавати державному реєстратору заяви про добровільну реєстрацію платником ПДВ, платником єдиного податку, про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій в електронній формі (замість подачі цих заяв у паперовому вигляді);

надання додаткової можливості новоствореним суб’єктам господарювання при подачі заяви про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій подати копію установчих документів в електронній формі.

Встановлення умов, за яких керівником контролюючого органу може бути прийнято рішення щодо непроведення перевірки платників єдиного внеску.

Урегулювання питання державної реєстрації як суб’єктів господарювання іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, не мають постійного місця проживання, не мають майна на території України, або і взагалі не перебувають в Україні (реєструються довіреною особою), шляхом встановлення норми щодо пред’явлення такими особами державному реєстратору посвідки на постійне проживання


Витрати суб'єктів господарю-вання відсутні

Сфера інтересів громадян
Норми регуляторного акта стосуються фізичних осіб – підприємців та відповідають сфері інтересів суб'єктів господарювання

Витрати громадян відсутні

Виконання вимог акта не передбачає додаткових витрат платників податків та контролюючих органів.

  1. Строк чинності регуляторного акта

Пунктом 1 Прикінцевих положень встановлено, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Щодо регуляторного акта має бути здійснене зовнішнє погодження із Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики України, Державною регуляторною службою України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

За звичайних умов строк такого погодження становить не менше одного місяця.

З метою забезпечення реалізації завдань, встановлених Планом дій, а також у зв’язку із тим, що проект Закону спрямований на приведення у відповідність до Закону № 835 та усунення деяких неузгодженостей, необхідне максимальне скорочення строків зовнішнього погодження проекту Закону.

Строк чинності регуляторного акта необмежений. Регуляторний акт може втратити чинність у разі внесення відповідних змін до деяких законодавчих актів України, що зачіпають цілі державного регулювання, відповідно до яких прийнято нормативно-правовий акт.


  1. Визначення результативності регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта, відповідає кількості платників податків, у тому числі зареєстрованих платниками єдиного внеску.

Оскільки реєстрація платників ПДВ та єдиного податку є однією із складових системи адміністрування ПДВ та єдиного податку, прийняття регуляторного акта опосередковано впливає на розмір надходжень ПДВ та єдиного податку до державного та місцевих бюджетів, у зв’язку із чим неможливо визначити розмір таких надходжень, пов’язаних саме із дією регуляторного акта. Враховуючи те, що Проектом визначаються положення щодо всіх платників ПДВ та єдиного податку, зареєстрованих за заявами в електронній формі, поданими як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи та державної реєстрації фізичної особи – підприємця, загальний розмір надходжень ПДВ та єдиного податку можна використовувати як показник результативності регуляторного акта.

Результативність цього Закону характеризуватиметься забезпеченням дотримання законодавства при взятті суб’єктів господарювання на облік у контролюючих органах, їх реєстрації як платників ПДВ та єдиного податку у цілому.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – середній, оскільки зазначений документ з метою громадського обговорення оприлюднено на веб-порталі ДФС.  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Для відстеження результативності регуляторного акта використовуватиметься інформація Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про взяття суб’єктів господарювання на облік у ДФС, інформація з реєстрів платників ПДВ та єдиного податку про реєстрацію суб’єктів господарювання як платників відповідного податку.

Одержані під час повторного відстеження значення показників результативності порівнюються із значеннями показників, отриманих при здійсненні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності здійснюються з метою перевірки сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до 20 числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності регуляторним актом, станом на 1 число такого місяця. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

За результатами кожного відстеження готується звіт про відстеження результативності регуляторного акта, який не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання оприлюднюється на веб-порталі ДФС та не пізніше наступного робочого дня з дня його оприлюднення направляється до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику.Голова Державної фіскальної

служби України


Р.М. Насіров
«___»____________2016 р.База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка