Закону України «Про місцеві державні адміністрації»Скачати 143.56 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір143.56 Kb.
УКРАЇНА

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ« 26 » 07 2016р. № 258

Про затвердження положення про відділ культури і туризму

Чечельницької районної державної адміністрації
Відповідно до статей 5, 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012р. №887«Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» та з метою приведення положення відділу культури і туризму райдержадміністрації у відповідність з вимогами вищеназваних нормативно-правових актів:
1. Затвердити положення про відділ культури і туризму Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області (додається).
2. Визнати такими, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.11.2010 року № 325 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 14.02.2006 року «Про затвердження положень про відділи культури та управління райдержадміністрації».
3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації О. Г. Тимофієву.
Голова районної

державної адміністрації С. Пустовий
А. Шумило

А. Ланецький

О. Атаманенко

О. Беседа
« ЗАТВЕРДЖЕНО»

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 26.07.2016 року № 258ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
1. Відділ культури і туризму Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області (далі – відділ) є структурним підрозділом Чечельницької районної державної адміністрації, що створений шляхом перейменування відділу культури райдержадміністрації, є правонаступником усіх майнових та немайнових прав і зобов’язань. Відділ підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та управлінню культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями та дорученнями голови Вінницької обласної державної адміністрації, наказами управління культури і мистецтв облдержадміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови Чечельницької районної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

3.1. Реалізація державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, кінематографії, міжнаціональних відносин .

3.2.Здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи;

3.3. Забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

участі у формуванні та реалізації державної політики в галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва.

3.4. Сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної самобутності корінного народу і національних меншин;

захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту.

3.5.Участь у розробленні та виконанні державних та регіональних програм розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин.4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Створює умови для розвитку:

усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва,туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин на території району;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури.

внутрішнього та іноземного туризму, впровадження екскурсійної діяльності.

4.2. Сприяє:

здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю бібліотек, клубних, музейних, театрально-видовищних, навчальних закладів;

удосконаленню туристичної інфраструктури, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

організації навчання та фаховій перепідготовці фахівців галузі культури і туризму;

формуванню репертуару театрів, кіно-і відео установок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організації у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

розробленню відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, виконання яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини;

проведенню на території району проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні.

4.3. Проводить аналіз:

ринку туристичних послуг і подає управлінню відомості про розвиток туризму;

потреби в працівниках у сфері культури і мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини;

фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва, здійснення видатків на туризм та охорону культурної спадщини.

4.4. Подає управлінню культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації пропозиції щодо:

формування державної політики у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання в зазначеній сфері;

надання творчим колективам та установам звання «народний» та «зразковий»;

визнання осередків народних, художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, туризму, охорони культурної спадщини, учасників аматорських колективів, майстрів народного мистецтва державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини.

Занесення:

об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

відповідної території до Списку історичних населених місць України;

музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання.

4.5. Бере участь у:

розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, а також державної мовної політики;

реалізації міжнародних проектів у сферах культури, туризму, охорони культурної спадщини, національних відносин;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів культури, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини .

4.6. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини.

4.7. Здійснює в установленому чинним законодавством України порядку:

координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління держадміністрації, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини.

Контроль за:

станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно- і відео мережі;

збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.

4.8. Забезпечує:

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та історичних ареалах населених місць;

дотримання режиму використання об’єктів, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму,

охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;

реалізацію прав осіб, які належать до національних меншин України.

4.9. Інформує управління культури і мистецтв облдержадміністрації про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.

4.10. Організовує:

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму та охорони культурної спадщини.

4.11. Подає управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації пропозиції, що стосуються приписів щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них.

4.12. Сприяє укладенню охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини, встановленню й утриманню охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або на їх територій в межах повноважень, делегованих управлінням культури і мистецтв облдержадміністрації відповідно до закону.

4.13. Подає управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації відомості про проведення гастрольних заходів.

4.14. Роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики.

4.15. Вживає заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення доступу до інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

4.16. Розробляє заходи щодо збереження і розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин України.

4.17. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.5. Відділ має право:

5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

5.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.3. Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні ради, робочі групи з питань, що належать до повноважень відділу.

5.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.5. Під час виконання покладених на відділ завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

5.6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з управлінням культури і мистецтв обласної державної адміністрації.

Начальник відділу має головного спеціаліста та провідного спеціаліста, які ним призначаються та звільняються з посади.6. Начальник відділу :

6.1. Здійснює керівництво відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

6.2. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.3. Призначає на посаду працівників відділу, керівників структурних підрозділів відділу та погоджує призначення на посаду та звільнення з посади працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління.

6.4. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників відділу.

6.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

6.6. Вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6.7. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

6.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

6.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

6.10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, міністерствами, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

6.11. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

6.12. Розпоряджається коштами в межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу.

6.13. Здійснює у встановленому чинним законодавством України порядку добір кадрів.

6.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

6.15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

6.16. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.17.Забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх здійсненням у відділі, установах та організаціях, що належать до сфери впливу відділу.

6.18. Організовує планово-фінансову роботу у відділі.

6.19. Виконує функції головного розпорядника коштів для установ культури, мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини, музеїв, що фінансуються з районного бюджету.

6.20. Здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацією та вдосконаленням бухгалтерського обліку у відділі та підвідомчих установах.

6.21.Може входити до складу ради відділу культури і туризму райдержадміністрації.

6.22. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

7. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації .

Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або обласним управлінням культури і мистецтв.8. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень відділу, у ньому може утворюватися рада у складі начальника відділу (голова ради), інших працівників відділу, керівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини. У разі потреби до складу ради можуть бути включені інші особи. Персональний склад ради та положення про неї затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. Рішення ради затверджується наказом начальника відділу.

9 . Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка