Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність»Скачати 245.09 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір245.09 Kb.

КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ скликання

РІШЕННЯВід 28 березня 2013р. № 11-32
Про хід виконання

Програми залучення

інвестицій в економіку

м. Канева на 2011-2015 роки


Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», Закону України «Про режим іноземного інвестування», міська рада

В И Р І Ш И ЛА :
 1. Інформація про хід виконання Програми залучення інвестицій в економіку м. Канева на 2011-2015 роки за 2011 та 6 місяців 2012 року взяти до відома.

 2. Контроль за виконанням рішення залишити за постійною депутатською комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, архітектури та будівництва, економіки та підприємництва (Бузницький Ю.В.)

Міський голова В. В. Ніколенко

Леонтьєв

Додаток

до рішення міської ради

від 28 березня 2013року № 11-32
Програма залучення інвестицій в економіку м. Канева на 2011-2015 роки


 1. Нормативно-правове регулювання Програми.

 2. Мета, цілі та очікувані результати Програми.

 3. Етапи реалізації Програми.  1. Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності.

  2. Створення умов для залучення інвестицій, а також відкриття нових виробництв.

  3. Залучення інвестицій з метою розширення діючих виробництв, спрямованих на збільшення обсягів випуску високоякісних товарів та послуг.

  4. Формування та оновлення інформаційної бази стосовно інвестиційної привабливості міста.

  5. Рекламні заходи в частині інвестиційного потенціалу міста.

 1. Заходи з реалізації Програми (таблиця).


1. Нормативно-правове регулювання Програми

Програма залучення інвестицій в економіку м. Канева на 2011-2015 роки розроблена у відповідності до чинного законодавства в Україні, зокрема до вимог Законів України “Про інвестиційну діяльність”, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про захист іноземних інвестицій на Україні”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інші нормативно-законодавчі акти, які визначають норми інвестиційної діяльності на території України.


2. Мета, цілі та очікувані результати Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для інвесторів, збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку міста, в тому числі іноземних, сприяння створенню нових робочих місць, створення та просування привабливого інвестиційного та брендового іміджу Канева, максимального використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу міста.

Сфера дії Програми: спрямована на консолідацію зусиль місцевих органів влади, громадських об’єднань та суб’єктів господарювання в напрямку розвитку інвестиційної діяльності.


Основні цілі Програми:

 1. Підвищення інвестиційної привабливості міста за рахунок створення стабільного та прогнозованого середовища, забезпечення розвитку ефективної системи взаємодії у процесі залучення та впровадження інвестицій, широкого застосування інноваційно-інвестиційного потенціалу міста.

 2. Сприяння створенню нових підприємств та робочих місць, збільшення надходжень до міського бюджету.

 3. Сприяння підвищенню рівня конкурентоспроможності економіки міста в контексті регіональних, національних та міжнародних економічних відносин за рахунок оновлення і вдосконалення виробничо-технічної бази, впровадження інноваційних технологій виробництва та менеджменту, систем управління якістю, підвищення експортного потенціалу.

 4. Просування позитивного іміджу Канева з урахуванням економічного, туристичного, історичного та соціально-культурного потенціалу міста.

Очікувані результати Програми

 1. Визначені пріоритети інвестиційної діяльності.

 2. Створена ефективна модель взаємодії інвестор - органи влади - дозвільні структури - громада.

 3. Створена база даних щодо інвестиційного потенціалу міста.

 4. Створена прозора нормативна база, що регламентує відносин “інвестор - органи місцевої влади”.

 5. Створений якісний інвестиційний сайт міста.

 6. Зростання позитивного іміджу міста, в т.ч. інвестиційного.

 7. Налагоджені партнерські зв’язки з організаціями, установами, компаніями, що опікуються питаннями інвестиційного розвитку.

 8. Впроваджені проекти соціально-економічного розвитку.

 9. Залучені інвестиції в туристичну галузь, згідно Концепції розвитку туристичної привабливості міста Канева (у співпраці з громадською організацією «Туристична асоціація Канівщини»).

 10. Проведений аналіз інвестиційної привабливості міста.

 11. Зростання соціально-економі,чних показників. А саме:

 • Збільшення обсягу іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал.

 • Збільшення кількості підприємств з інвестиційним капіталом.

 • Зростання виробництва на душу населення.

 • Зростання об’ємів випуску продукції та послуг.

 • Зменшення рівня безробіття.

 • Збільшення рівня середньої заробітної плати.

 • Збільшення кількості новостворених підприємств малого та середнього бізнесу, зокрема в туристичній галузі.

 • Зростання кількості високотехнологічних підприємств.

 • Збільшення об’єму експорту.

 • Збільшення обсягів імпорту засобів виробництва.

3. Етапи реалізації Програми

3.1. Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності.

До основних напрямків удосконалення нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності належать:   1. Проведення роботи, пов'язаної з укладенням угод щодо інвестиційного співробітництва, обміном інформацією про нормативно-правові акти в сфері інвестиційної діяльності.

   2. Підготовка та прийняття нормативно-правових актів з питань регулювання інвестиційної діяльності в місті.

   3. Проведення аналізу нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності з метою подання пропозицій щодо їх удосконалення.

   4. Забезпечення прозорості процедур прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади у сфері впровадження інвестиційно-інноваційної діяльності.

   5. Розробка документів, регулюючих відносини між інвестором та органами місцевої влади, де зазначені зобов’язання та права зацікавлених сторін.


3.2. Створення умов для залучення інвестицій, а також відкриття нових виробництв.   1. Підвищення фахового рівня службовців, які беруть участь в інвестиційних процесах.

   2. Сприяння ресурсному забезпеченню суб’єктів інвестиційної діяльності, шляхом:

 • запровадження різних форм співфінансування інвестиційних проектів на території міста;

 • мобілізації фінансових та людських ресурсів для реалізації інвестиційної програми міста;

 • орієнтацією місцевого бюджету на стимулювання інвестиційної діяльності.

3.2.3. Організація семінарів, круглих столів з питань удосконалення системи управління інвестиційними процесами, участь у виставках, інвестиційних форумах, тощо.

3.2.4. Проведення аналізу ефективності реалізації інвестиційних проектів.


3.3. Залучення інвестицій з метою розширення діючих виробництв, спрямованих на збільшення обсягів випуску високоякісних товарів та послуг.

   1. Визначення пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та формування механізму стимулювання залучення інвестицій через підвищення гарантій прав інвесторів.

   2. Впровадження проектів, спрямованих на забезпечення розвитку торгівельної, транспортної, технологічної, інженерної та телекомунікаційної інфраструктури.

   3. Впровадження різних форм співпраці влади та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів.

   4. Впровадження системи супроводження інвестиційних проектів, сприяння у створенні структур з обслуговування інвесторів.

   5. Формування взаємодії з потенційними і діючими учасниками інвестиційного процесу:

 • налагодження контактів з вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка активності місцевих підприємців у пошуку партнерів;

 • обмін інформацією та досвідом щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів з національними та міжнародними партнерами;

 • активізація роботи щодо залучення в місто загальнодержавних та міжнародних програм і проектів технічної допомоги, інвестиційних та консалтингових компаній.
  1. Формування та оновлення інформаційної бази стосовно інвестиційної привабливості міста   1. Забезпечення інформаційного обслуговування суб’єктів інвестиційної діяльності, шляхом:

 • аналізу можливостей складових інфраструктури існуючих інвестиційних об’єктів та вільних земельних ділянок;

 • створення інвестиційних паспортів об’єктів, які підлягають включенню до процесів інвестування;

 • формування бази даних інвестиційних об’єктів міста;

 • створення інвестиційної карти та інвестиційного паспорту міста;

 • розвитком практики забезпечення інформаційної підготовки потенційно-привабливих земельних ділянок для розміщення об’єктів інвестування.
  1. Рекламні заходи в частині інвестиційного потенціалу міста.

   1. Формування привабливого інвестиційного та соціально-культурного іміджу міста Канева:

 • просування інформації про Канів в Україні та за кордоном;

 • забезпечення періодичного оновлення інформації про місто, формування бази даних інвестиційних пропозицій, ресурсів, незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок тощо;

 • поглиблення співпраці з торгово-економічними місіями з метою їх сприяння в пошуку інвесторів та організації презентаційних заходів;

 • участь у національних та міжнародних заходах (форумах, виставках, ярмарках, презентаціях тощо);

 • організація ділових зустрічей представників бізнесу, влади та інвесторів;

 • розвиток партнерства з іншими регіонами України.   1. Інформаційне забезпечення.

Передбачає сприяння у створенні якісно нової форми інформаційної діяльності, що спрямована на розширення діючих сервісних (консалтингових, інформаційних, методичних) послуг, а також забезпечення зворотнього зв’язку стосовно оцінки ефективності інвестиційної діяльності, забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання до інформаційних джерел нормативно-правової бази, інформації про наявні інвестиційні пропозиції. З цією метою планується:

 • Забезпечити оперативне доведення до інвесторів через засоби масової інформації, а також новостворений інвестиційний сайт міста інформації, що містить презентаційні матеріали, дані про правове регулювання інвестиційної діяльності в місті, опис інвестиційних проектів, незадіяні виробничі приміщення та вільні земельні ділянки, а також іншу корисну інформацію.

 • Здійснювати підготовку прес-релізів і проведення прес-конференцій для вітчизняних та іноземних представників мас-медіа з питань інвестиційної діяльності.

 • Підготовка рекламно-презентаційних матеріалів міста.

 • Проведення презентацій та інвестиційних бізнес-форумів із залученням широкого кола потенційних інвесторів і засобів масової інформації


4. Заходи з реалізації ПрограмиЗаходи

Виконавці

Термін виконання

Обсяг фінансування

1 . Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності

1.1

Підготовка та затвердження рішень виконкому, які будуть сприяти залученню інвестицій

Заст.міського голови Леонтьєв А.О., Управління економічного розвитку

Постійно
2. Створення умов для залучення інвестицій, а також відкриття нових виробництв

2.1

Підготовка спеціалістів з розробки регіональних проектів, інвестиційного менеджменту

Заст.міського голови Леонтьєв А.О., Управління економічного розвитку

2011-2012
2.2

Формування інвестиційних пропозицій, розробка та розповсюдження презентацій

Управління економічного розвитку


2011-2015
2.3

Супроводження інвестиційних проектів

Управління економічного розвитку

2011-2015
2.4

Встановлення зв’язків з консалтинговими та інвестиційними компаніями, Державним регіональним центром з питань інвестицій та розвитку

Заст.міського голови Леонтьєв А.О., Управління економічного розвитку


2011
2.5

Організація проведення зустрічей з представниками інвестиційних компаній з метою ведення перемовин та презентацій інвестиційних пропозицій

Заст.міського голови Леонтьєв А.О.

Протягом року
2.6

Участь в національних та міжнародних заходах з питань інвестиційної діяльності

Заст.міського голови Леонтьєв А.О.

2011-2015
2.7

Створення неприбуткової організації «Канівський туристично-інформаційний центр» (відповідно до Меморандуму про наміри громади в розвитку туризму Канівщини від 11.06.2010 р., підписаного представниками громади, громадських організацій та владних структур, учасників конференції «Розвиток туризму та туристичної інфраструктури

11-12.06.2010) з метою підтримки розвитку та маркетингу туризму в КаневіЗаст.міського голови Леонтьєв А.О.,

Відділ культури і туризму2011
3. Залучення інвестицій з метою розширення діючих виробництв, спрямованих на збільшення обсягів випуску високоякісних товарів та послуг

3.1

Створення розширеної інформаційної бази про підприємства, що зацікавлені в залученні інвестицій. Оновлення переліку об’єктів та вільних ділянок комунальної власності, що є пріоритетними в напрямку залучення інвестицій. Формування бази даних потенційних інвесторів

Управління економічного розвитку


2011-2015
3.2

Сприяння в реалізації інвестиційних проектів підприємств. Надання консультацій з питань залучення інвестицій

Управління економічного розвитку


2011-2015
4. Формування та поновлення інформаційної бази стосовно інвестиційної привабливості міста

4.1

Придбання літератури та довідників відносно інвестиційної діяльності

Виконавчий комітет

Постійно

1000

4.2

Відпрацювання моделі збору інформації інвестиційного характеру

Управління економічного розвитку


2011
4.3

Оновлення інформаційної бази даних, в т.ч. через Інтернет-сайти інвестиційних та консалтингових компаній

Управління економічного розвитку


Постійно

4.4

Проведення дослідження ринку праці (людських ресурсів)

Управління економічного розвитку


Постійно

4.5

Проведення аналізу інвестиційної привабливості міста з урахуванням доповідей на Чорнобильському форумі економічного розвитку. Підготовка аналітичного звіту

Управління економічного розвитку


2011
4.6

Створення реєстру об'єктів історико-архітектурної спадщини та здійснення обліку нерухомих пам'яток культурної спадщини, пов'язаних з історією Українського козацтва та меморіальної спадщини Канівщини

Заст.міського голови Леонтьєв А.О.,

Відділ культури і туризму2011-2015
4.7

Здійснення заходів з розроблення та запровадження нових туристичних маршрутів, пов'язаних з оглядом місць та об'єктів, що відображають історію та традиції Київської Русі, Українського козацтва та церковної історії

Заст.міського голови Леонтьєв А.О.,

Відділ культури і туризму2011-2015
5. Рекламні заходи в частині інвестиційного потенціалу міста

5.1

Висвітлення в засобах масової інформації інвестиційної привабливості міста і роз’яснення основних законодавчих актів, що стосуються даної теми

Заст.міського голови Леонтьєв А.О., Управління економічного розвитку


Раз на місяць
5.2

Розробка та друкування презентаційних матеріалів про місто та його інвестиційний потенціал.

Заст.міського голови Леонтьєв А.О., Управління економічного розвитку

2011-2015

5000

5.3

Презентація та комунікаційні заходи – контакти з потенційними інвесторами, участь у семінарах, конференціях, форумах, організація зустрічей підприємств з інвесторами, круглі столи.

Управління економічного розвитку

2011-2015

3000

5.4

Підготовка та участь в інвестиційних форумах

Управління економічного розвитку

2011-2015

2000


5.5

Сервісне обслуговування та оновлення дизайну Інтернет-сторінки

Заст.міського голови Леонтьєв А.О.,

Ткаченко С.В.Протягом року

5000

5.6

Технічна підтримка Інтернет-сайту http://rada.kaniv.net

Заст.міського голови Леонтьєв А.О.

Протягом року

4000

Всього по програмі

20000

Секретар міської ради О.А. КалніболоцькийЗВІТ

про виконання Програми залучення інвестицій

в економіку м. Канева на 2011-2015 роки

2011рік та 6 місяців 2012 року

За звітний період діяльність із залучення інвестицій в економіку м.Канева була зосереджена на наступних напрямках:


Напрям діяльності

Обсяг інвестицій

Примітка

1.

Промисловість та інфраструктура1.1.

Переробка та утилізація твердих побутових відходів

4 – 12 млн.грн

ТОВ «Екологічні переробні технології» (Київ);

DL Engineering (Київ). Проект в стадії пошуку власників – спів-інвесторів1.2.

Сонячна енергетика :

Будівництво сонячної електростанції 20 МВт44 млн. у.о.

Carling Energy Inc. Канада,

НВО «Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона».Проект у стадії прийняття рішення про початок робіт.

1.3

Впровадження енергозберігаючих технологій в комунальну інфраструктуру:

– І черга проекту: будівництво котельні на пеллетах 500 кВт у м/р-ні Костянець та підприємства з пеллетного виробництва.4 млн. грн. до кінця 2012 року

ТОВ «КирХ» м.Київ

Прийнято рішення про початок робіт. Розпочаті роботи з документального забезпечення проекту.

1.4.

Інвестиційний проект КП «Управління ВКГ» «Впровадження системи телемоніторингу та телекерування об’єктами водопостачання та водовідведення та заміна насосного обладнання на КП «Управління ВКГ».

5,5 млн.грн.

КП «Управління ВКГ»

Проект у стадії реалізації. Початок надходження державної частки інвестування – 2013

1.5.

Інвестиційний проект КП «Управління ВКГ» «Реконструкція каналізаційних систем м. Канева»

17,4 млн. грн.

КП «Управління ВКГ»

Проект у стадії підготовки доопрацювання технічної документації.

1.6.

Реконструкція та ремонт дорожного покриття по місту (2011):1.6.1.

Ярмаркова (Привокзальна) площа (2011)

3,9 млн. грн.

У т.ч. державна субвенція 500,0 тис. грн.

1.6.2.

Поточний ремонт вулиць 1 травня, Б.Хмельницького, Дорошенка (2011)

2,273 млн. грн.

Субвенція Держбюджету

1.6.3.

Поточний ремонт вулиць Маяковського, М.Рильського, Калініна, Коцюбинського, Маршала Рибалка (2011)

720,8 тис. грн.

Субвенція Держбюджету

1.7.

Реконструкція та ремонт дорожного покриття по місту (2012):

3,17 млн. грн.

Субвенції, у т.ч. 400,0 тис. грн. субвенція з бюджету Черкаської обл., 500,0 тис. грн. пряма державна субвенція.

1.8.

Реконструкція зовнішнього освітлення

235846 грн.

Державний грант, в т.ч. 40,0 тис. грн.

2

Торгівля та послуги :2.1.

Залучення мережі супермаркетів «ЕКО-маркет» до відкриття магазину у Каневі

10 млн. грн

Проект у стадії підготовки документального забезпечення.

2.2.

Будівництво туристично-готельного комплексу «Співоче поле»

12-18 млн. у.о.

Forefront Capital Management, LLC, США.

Проект у стадії підготовки англомовної документації

3

Державні інвестиції:3.1.

Завершення будівництва та реконструкції об’єктів, які включено до нормативних документів, зокрема, розпорядження Кабінету міністрів України від 27 січня 2010 р. N 134-р «Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання», від 2 березня 2011 р. N 167-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання», Указу Президента України № 257/2012 «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка»

150-200 млн.грн.

Більшість пропозицій, що направлені від Канівського МВК до ЧОДА та КМУ, готуються до включення у Держбюджет 2013 року.

4

Благодійність та меценатство:4.1.

Створення Канівського благодійного фонду «Кобзарева світлиця»
Квітень 2011

4.2.

Залучення коштів через фонд :157150 грн. 329397 грн.

2011

2012


4.3.

Встановлення дитячих майданчиків по місту -2 шт.

70000 грн.

Подарунки Громаді Канева від приватних підприємців та підприємств

4.4.

Створення музею військової техніки під відкритим небом

80000 грн.

Залучення благодійних коштів на виконання робіт, без вартості експонатів.

4.5.

Прямі благодійні внески в різні проекти

близько 180 – 200 тис. грн.
5.

Роботи з виробництва інформаційних матеріалів5.1.

Взято участь у видавництві та розповсюдженні книги «Тарас Шевченко – славний син Черкаської землі» з рекламними матеріалами по канівських ресторанних та готельних закладах.5.2.

Підготовлено та подано матеріали до журналу «Ми і Президент»5.3.

Підготовлено та подано матеріали до журналу «Моя Черкащина»5.4.

Взято участь у підготовці та виданні відеороліку для проекту Асоціації міст України» «Змістовна Україна»5.5.

Підготовлено матеріали та видано презентаційний фільм «Мій Канів» англійською мовою.5.6.

Готується видання оновленої версії фільму «Мій Канів» українською та англійською мовами.5.7.

Взято участь у Міжнародному інвестиційному форумі «Черкащина інвестиційна -2012»
Вересень 2012.

Таким чином, фактичні сумарні інвестиції в економіку та розвиток Громади Канева у рамках програми за звітний період склали не менше 10936 тис. грн.

Коротка довідка про стан капітальних інвестицій по підприємствах Канева

Обсяг інвестицій в основний капітал освоєних у 2011р. знизився проти 2010 р. на 15.8% і склав 153 млн.грн., що сталося через зменшення власних коштів підприємств, але в цілому капітальні інвестиції в економіку міста знаходились на достатньо високому рівні.

За І півріччя 2012 року підприємствами міста за статистичними даними освоєно 5,1 млн.грн. капітальних інвестицій (з І кварталу 2012 р. капітальні інвестиції обліковуються за місцем реєстрації підприємств. Капітальні інвестиції Канівської ГЕС з березня місяця обліковуються у головному офісі Укргідроенерго, м.Вишгород ,а це 35,3 млн.грн.) Найбільше освоєно інвестицій на таких підприємствах міста: Енергетично-дорожнє будівництво; Агроекопродукт; Маслосирзавод; КП «Управління ВКГ». За І півріччя минулого року освоєно 38,6 млн.грн. ; за 2011р- 143,3 млн.грн.; за І квартал 2012-2,6 млн.грн.

Станом на 1 липня 2012 р на кожного мешканця міста припало 198,8 грн. капітальних інвестицій.

Одним із джерел капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та організацій.

У 2011 році через недостатні обсяги споживчого кредитування, зміни в галузевій нормативно-правовій базі (була відсутня законодавча база щодо здачі в експлуатацію житла індивідуальними забудовниками) зменшились обсяги інвестицій в житлове будівництво на 18,7% і становили 1223 тис.грн. В 7 раз зменшились обсяги введеного в експлуатацію житла і склали 370 кв.м загальної площі житлових будинків.

За січень-червень 2012 року по місту введено в експлуатацію 508 кв.м загальної площі житла. З них 85,6% - нове будівництво, 14,4% -розширення житлового фонду. Прийнято в експлуатацію 4 квартири. Єдиним інвестором будівництва житла залишається населення.

На стадії завершення будівництва знаходиться 25-квартирний житловий будинок по вул. Леніна, 59а площею 1400 м2.

Основним довгобудом міста залишається 176-квартирний житловий будинок по вул. Шевченка, 41 з готовністю 43%, що не дозволяє брати участь в державних програмах будівництва житла.

Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку міста у 2011 році становило 735,2 тис. дол.США , у порівнянні з початком 2011р зменшилося на 5,8%, що у розрахунку на душу населення склало 28,5 дол.США. Зменшення на 1,6 дол відбулося за рахунок курсової різниці.Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2012 р. становив 728,1 тис.дол. США (98% іноземних інвестицій –ПАТ Маслосирзавод), у порівнянні з початком 2012р. зменшився на 0,3 тис.дол. та у розрахунку на душу населення склав 28,2 дол.США, що проти відповідного періоду минулого року менше на 1,9 дол.( за рахунок курсової різниці).


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка