Закону України "Про карантин рослин"Сторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4
                              
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України


"Про карантин рослин"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20,
ст.167 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 34,
ст. 352; 1997 р., N 35, ст. 220; 1999 р., N 34, ст. 274; 2003 р.,
N 28, ст. 212), виклавши його у такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про карантин рослин


Цей Закон визначає правові, організаційні та


фінансово-економічні основи карантину рослин, повноваження органів
державної влади, їх посадових осіб, права і обов'язки юридичних та
фізичних осіб, спрямовані на запобігання занесенню та поширенню
відсутніх на території України регульованих шкідливих організмів,
і становить частину законодавства України щодо захисту життя та
здоров'я рослин.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому


значенні:

аналіз ризиків - процес оцінки біологічних, екологічних та


економічних даних з метою визначення необхідності здійснення
контролю за регульованими шкідливими організмами та необхідних
фітосанітарних заходів;

антагоніст - організм (звичайно патоген), який не завдає


значної шкоди рослині і може використовуватися для здійснення
біологічного контролю;

біологічний контроль - це спосіб контролю за регульованими


шкідливими організмами з використанням біологічних контрольних
організмів чи їх природних ворогів, антагоністів, конкурентів, що
самовідтворюються;

біологічний контрольний організм - природний ворог,


антагоніст, конкурент або інша мікроскопічна біотична одиниця, що
відтворюється сама та використовується для боротьби із
регульованими шкідливими організмами;

вантаж - певна кількість об'єктів регулювання, які


транспортуються з однієї країни до іншої або в межах України і на
які поширюється єдиний міжнародний фітосанітарний або карантинний
сертифікат (вантаж може складатися з однієї або більше партій);

визначення фітосанітарної небезпеки - процес визначення


кількості регульованих шкідливих організмів, які можуть бути
потенційно занесені на територію України шляхом ввезення об'єктів
регулювання;

державний нагляд - діяльність державних органів у сфері


карантину рослин, що здійснюється періодично, з метою забезпечення
дотримання особами фітосанітарних заходів у процесі виробництва,
зберігання, транспортування, реалізації, в тому числі експорту,
імпорту об'єктів регулювання, встановлених законодавством;

додаткова декларація - заява, що супроводжує міжнародний


фітосанітарний сертифікат на вимогу країни-імпортера, в якій
зазначається додаткова інформація щодо фітосанітарного стану
об'єктів регулювання;

економічний поріг шкодочинності - рівень витрат на здійснення


фітосанітарних заходів;

заінтересовані партнери - члени міжнародних організацій,


суб'єкти договорів, стороною яких є Україна, що регулюють
здійснення фітосанітарних заходів;

занесення - проникнення регульованого шкідливого організму,


яке призводить до його укорінення;

зараження - присутність в об'єкті регулювання живого


регульованого шкідливого організму, який становить загрозу для
рослин;

зона - офіційно визначена країна, територія країни або


територія декількох країн;

зона, вільна від регульованого шкідливого організму - зона, в


якій науково підтверджена відсутність регульованого шкідливого
організму і ця умова офіційно підтримується протягом визначеного
періоду;

зона з незначною кількістю регульованих шкідливих


організмів - зона, яка визначена Державною службою з карантину
рослин України, у якій регульований шкідливий організм наявний у
кількості, що перевищує економічний поріг шкодочинності, і
підлягає нагляду, контролю та/або знищенню;

інспектування - візуальна перевірка об'єктів регулювання для


визначення наявності регульованих шкідливих організмів та/або
відповідності фітосанітарним правилам;

карантин - утримання об'єктів регулювання у визначених місцях


для проведення їх моніторингу або подальшого інспектування,
фітосанітарної експертизи та/або обробки;

карантинний дозвіл (на імпорт або транзит) - офіційний


документ, що дозволяє імпорт або транзит об'єктів регулювання
відповідно до визначених фітосанітарних заходів;

карантинна зона - територія, на якій запроваджено карантинний


режим у зв'язку з виявленням карантинного організму;

карантинний нагляд - нагляд за імпортованим вантажем після


завершення митного оформлення та/або вивезеним з карантинної зони
до місця призначення;

карантинний організм - вид шкідливого організму, який у разі


занесення або обмеженого поширення на території України може
завдати значної шкоди рослинам і рослинним продуктам;

карантин рослин - система заходів, спрямованих на запобігання


занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів або
забезпечення контролю за ними (локалізації);

карантинний режим - особливий правовий режим, що передбачає


систему фітосанітарних заходів, які здійснюються у карантинній
зоні з метою локалізації та ліквідації карантинних організмів;

карантинний сертифікат - документ, який видається органами


Державної служби з карантину рослин України та засвідчує
фітосанітарний стан об'єктів регулювання, що вивозяться та/або
ввозяться у карантинну зону, транспортуються територією України;

ліквідація - знищення регульованих шкідливих організмів


відповідно до вимог фітосанітарних заходів;

локалізація - здійснення фітосанітарних заходів з метою


запобігання поширенню регульованого шкідливого організму;

моніторинг - офіційний триваючий процес для перевірки


фітосанітарного стану або статусу шкідливих організмів;

нагляд - процес збору та реєстрації державними органами у


сфері карантину рослин даних про наявність або відсутність
регульованого шкідливого організму у визначеній зоні за допомогою
спостереження, моніторингу та інших процедур;

надзвичайні обставини - обставини, за яких підтверджена або


підозрюється присутність карантинного організму в країні
походження або транзиту, що може спричинити невиправну шкоду
здоров'ю чутливих до цього організму рослин по всій території
України чи в частині України у разі імпорту чутливих до цього
організму об'єктів регулювання, які можуть переносити карантинний
організм;

належний рівень фітосанітарного захисту - рівень захисту,


визначений для здійснення фітосанітарних заходів;

насіння - насіннєвий матеріал, не призначений для споживання


та переробки;

об'єкт - місце вирощування, виробництва, зберігання та


переробки рослин та рослинних продуктів;

об'єкти регулювання - будь-яка рослина, продукт рослинного


походження, місце зберігання, упаковка, засоби перевезення,
контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об'єкти або
матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі
організми;

особа - юридична та/або фізична особа;

обробка - офіційно затверджена процедура, спрямована на
знищення, позбавлення здатності до росту, розвитку чи майбутньому
розмноженню регульованих шкідливих організмів;

обстеження - збір та реєстрація даних огляду, моніторингу та


інших процедур, пов'язаних з визначенням наявності або відсутності
регульованого шкідливого організму в даній зоні (ареалі);

оцінка фітосанітарних ризиків - оцінка вірогідності,


біологічних, екологічних та/або економічних наслідків занесення чи
поширення регульованих шкідливих організмів;

повідомлення про ризик - обмін інформацією про ризик появи,


поширення регульованого шкідливого організму;

повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза -


фітосанітарна експертиза, яка проводиться на вимогу особи, що
оскаржує результати попередньої фітосанітарної експертизи;

процедура перевірки - будь-які дії з визначення


фітосанітарного стану об'єктів регулювання;

пункт карантину рослин - спеціально облаштоване місце, в


якому визначається фітосанітарний стан об'єкта регулювання;

регульована зона - зона, де здійснюються фітосанітарні заходи


з метою запобігання занесенню та/або поширенню карантинних
організмів під час ввезення або вивезення об'єкта регулювання;

регульований некарантинний шкідливий організм - некарантинний


шкідливий організм, наявність якого в насіннєвому та садивному
матеріалі справляє економічно неприйнятний вплив на очікуване
використання цих рослин і внаслідок чого підлягає регулюванню;

регульований шкідливий організм - карантинний організм або


регульований некарантинний шкідливий організм;

ризик - можливість наявності та вірогідний масштаб наслідків


несприятливої події протягом визначеного періоду;

рослини - рослини та їх частини, у тому числі насіння частини


живих рослин, фрукти, овочі, бульби, бульбоцибулини, цибулини,
кореневища, зрізані квіти, гілля з пагонами і листям, зрізані
дерева, культури рослинних тканин, крім тих, до яких
застосовується метод заморожування або термообробки;

список А1 - перелік карантинних організмів, відсутніх у


державах - членах Європейської та Середземноморської організації
захисту рослин (ЄОЗР);

список А2 - перелік карантинних організмів, наявних


щонайменше в одній державі - члені ЄОЗР, але не поширених, що
офіційно контролюється (локалізується);

спостереження - процес збирання та обробки даних щодо


наявності або відсутності регульованого шкідливого організму;

статус шкідливого організму (в зоні) - визнання державними


органами у сфері карантину рослин присутності або відсутності на
даний час шкідливого організму в зоні, включаючи за необхідності
дані про його географічне поширення, на підставі експертної думки,
що базується на поточних та минулих повідомленнях про шкідливий
організм та іншій інформації;

управління ризиками - процес визначення заходів, які


здійснюються з метою зменшення рівня ризику;

фітосанітарна експертиза - перевірка та аналіз об'єктів


регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або
відсутності регульованих шкідливих організмів;

фітосанітарний сертифікат - сертифікат, що засвідчує


фітосанітарний стан об'єктів регулювання;

фітосанітарний стан - наявність або відсутність регульованих


шкідливих організмів в об'єктах регулювання;

фітосанітарні заходи - будь-які заходи, включаючи усі


відповідні закони, нормативно-правові акти, фітосанітарні правила,
вимоги та процедури, що є обов'язковими для виконання органами
державної влади та особами;

фітосанітарні правила - встановлені нормативно-правовими


актами правила із запобігання занесенню та/або поширенню
карантинних організмів та обмеження економічного впливу
регульованих некарантинних шкідливих організмів, включаючи
процедури фітосанітарної сертифікації;

фітосанітарна процедура - порядок, встановлений центральним


органом виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері
карантину рослин, та спосіб застосування фітосанітарних правил,
включаючи проведення огляду, обстеження, аналізу, інспектування та
здійснення контролю за знезараженням об'єктів регулювання;

фумігація (знезараження) - обробка хімічною речовиною в


газоподібному стані, що повністю або головним чином охоплює товар;

шкідливий організм - будь-який вид, штам або біотип рослин,


тварин, патогенний агент, шкідливий для рослин чи продуктів
рослинного походження, у тому числі комахи, кліщі, грибки,
бактерії, віруси, нематоди та бур'яни.

Стаття 2. Законодавство про карантин рослин

Законодавство про карантин рослин базується на Конституції


України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших
нормативно-правових актів, що прийняті відповідно до них.

Розділ II

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КАРАНТИНУ РОСЛИНСтаття 3. Органи, що здійснюють державне управління у сфері
карантину рослин

Державне управління у сфері карантину рослин здійснюється


Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади
з питань аграрної політики, органами Державної служби з карантину
рослин України.

Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері
карантину рослин

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері карантину


рослин належать:

забезпечення здійснення державної політики у сфері карантину


рослин;

розроблення і здійснення відповідних загальнодержавних


програм;

спрямування та координація діяльності органів Державної


служби з карантину рослин України;

укладення міжнародних договорів від імені Уряду України,


включаючи договори про визнання еквівалентності певних
фітосанітарних заходів;

запровадження та скасування карантинного режиму в порядку,


встановленому цим Законом;

встановлення для органів Державної служби з карантину рослин


України переліку платних послуг та їх розміру;

затвердження переліку об'єктів регулювання, порядку видачі


карантинного дозволу, карантинного сертифіката, фітосанітарного
сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт та строку їх
дії;

здійснення інших повноважень у сфері карантину рослин


відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України.

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади з
питань аграрної політики у сфері карантину рослин

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань


аграрної політики належать:

видання наказів з управління у сфері карантину рослин;

здійснення державної політики у сфері карантину рослин;

призначення і звільнення з посади керівника та заступників


керівника Головної державної інспекції з карантину рослин України;

затвердження переліку регульованих шкідливих організмів;

затвердження організаційної структури і штатної чисельності
Державної служби з карантину рослин України;

здійснення інших повноважень у сфері карантину рослин


відповідно до закону.

Стаття 6. Завдання та система Державної служби з карантину
рослин України

Завданнями Державної служби з карантину рослин України є:

охорона території України від занесення регульованих
шкідливих організмів;

виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих


організмів;

запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у


зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів на
території України;

здійснення державного контролю за дотриманням карантинного


режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні,
заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні,
переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;

реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність,


пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання.

Державна служба з карантину рослин України включає:

Головну державну інспекцію з карантину рослин України, що
знаходиться у сфері управління центрального органу виконавчої
влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому;

Центральну науково-дослідну карантинну лабораторію, яка


знаходиться у віданні Головної державної інспекції з карантину
рослин України;

державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки


Крим, областей, міст Києва і Севастополя, пункти карантину рослин
у районах, морських, річкових портах (на пристанях), на
відповідних залізничних станціях, в аеропортах (на аеродромах), на
підприємствах поштового зв'язку, шосейних шляхах, автовокзалах,
автостанціях, пунктах пропуску на державному кордоні України,
зональні та обласні карантинні лабораторії.

У разі необхідності пункти карантину рослин можуть


створюватись і на інших об'єктах, діяльність яких пов'язана із
заготівлею, вивезенням, ввезенням, транспортуванням, реалізацією і
використанням об'єктів регулювання.

Стаття 7. Повноваження Головної державної інспекції з
карантину рослин України

До повноважень Головної державної інспекції з карантину


рослин України належать:

визначення відповідно до закону порядку ввезення, вивезення


та використання рослин і рослинних продуктів, у тому числі за
погодженням з карантинними службами інших держав відповідно до
міжнародних договорів України;

вивчення видового складу, біології та екології регульованих


шкідливих організмів, розробка прогнозу їх поширення з метою
запобігання занесенню та/або поширенню;

розробка проектів нормативно-правових актів у сфері карантину


рослин;

ведення баз даних та інформування громадськості та


заінтересованих партнерів про виявлення, наявність, поширення,
локалізацію та за необхідності ліквідацію регульованих шкідливих
організмів;

проведення інспектування та фітосанітарної експертизи


об'єктів регулювання;

здійснення державного контролю за виконанням фітосанітарних


заходів;

видача відповідно до закону карантинних дозволів;

здійснення координації моніторингу, виявлення та
ідентифікації регульованих шкідливих організмів в Україні;

підготовка переліку регульованих шкідливих організмів;

підготовка переліку об'єктів регулювання;

здійснення контролю за використанням біологічних контрольних


організмів;

внесення подання до Кабінету Міністрів України про


запровадження або скасування карантинного режиму;

проведення науково-дослідних робіт у сфері карантину рослин;

контроль за проведенням фумігації (знезараження) особами
об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон
України та/або кордони карантинних зон;

призначення і звільнення з посад керівників державних


інспекцій з карантину рослин (їх заступників) Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

представництво України у міжнародних організаціях відповідно


до встановленого законом порядку;

проведення спеціальних досліджень спільно з національними


організаціями з карантину та захисту рослин інших країн щодо
оцінки відповідності (невідповідності) об'єктів регулювання
фітосанітарним правилам;

надання повідомлень заінтересованим партнерам про


фітосанітарні заборони чи обмеження;

встановлення спеціально визначеного відсотка вантажів, які


підлягають вибірковому фітосанітарному прикордонному контролю;

ведення загальнодержавного реєстру осіб, діяльність яких


відповідно до статті 27 цього Закону підлягає реєстрації;

надання відповідей на запити стосовно фітосанітарних заходів.

Проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони,
підлягає ліцензуванню відповідно до закону.

Державна служба з карантину рослин України для виконання


своїх повноважень взаємодіє із центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими
державними адміністраціями.

Стаття 8. Повноваження державних інспекцій з карантину рослин
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя

До повноважень державних інспекцій з карантину рослин


Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
належать:

видача фітосанітарних та карантинних сертифікатів на рослини,


продукти рослинного походження та інші об'єкти регулювання;

інспектування та проведення фітосанітарної експертизи рослин,


продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання, що
переміщуються територією України, через державний кордон України
та карантинні зони (у тому числі тих, що надходять у багажі,
поштових відправленнях і ручній поклажі пасажирів);

реєстрація осіб, діяльність яких відповідно до статті 27


цього Закону підлягає реєстрації;

організація та контроль за проведенням обробки і фумігації


(знезараження) рослин, продуктів рослинного походження та інших
об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон
України та карантинні зони;

здійснення державного контролю за проведенням фітосанітарних


заходів, що застосовуються до карантинних організмів відповідно до
закону та міжнародних договорів України;

організація і проведення систематичних обстежень земель


сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду,
пунктів карантину рослин та прилеглої до них території, місць
обігу рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів
регулювання;

здійснення державного контролю за діяльністю розсадників,


державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, діяльність яких
пов'язана з обігом рослин, насіння і садивного матеріалу;

здійснення державного контролю за виробництвом та обігом


рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів
регулювання;

вжиття відповідно до законодавства термінових заходів для


локалізації та ліквідації карантинних організмів, запобігання їх
поширенню;

здійснення термінових заходів для локалізації та/або


ліквідації карантинних організмів;

поширення інформації у сфері карантину рослин серед осіб;

поширення інформації та за необхідності запровадження
навчання виробників рослин, продуктів рослинного походження та
інших об'єктів регулювання стосовно ідентифікації відповідних
карантинних організмів;

внесення подань до відповідних державних адміністрацій про


запровадження та скасування карантинного режиму.

Стаття 9. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з
карантину рослин

Організація та здійснення державного контролю покладаються на


Головного державного інспектора з карантину рослин України,
головних державних інспекторів з карантину рослин Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, їх
заступників і державних інспекторів з карантину рослин.

Головним державним інспектором з карантину рослин України є


керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України,
який призначається і звільняється з посади центральним органом
виконавчої влади з питань аграрної політики.

Керівник Головної державної інспекції з карантину рослин


України має заступників, у тому числі одного першого, які
призначаються і звільняються з посади за поданням керівника
Головної державної інспекції з карантину рослин України
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Керівники державних інспекцій з карантину рослин (їх


заступники) Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя призначаються і звільняються з посади керівником
Головної державної інспекції з карантину рослин України. Керівники
державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя є головними державними
інспекторами з карантину рослин відповідно Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Державними інспекторами з карантину рослин є спеціалісти


Державної служби з карантину рослин України.

На посадових осіб, яким надано повноваження державних


інспекторів з карантину рослин, поширюється дія Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ).

Посадовим особам, яким надано повноваження державних


інспекторів з карантину рослин, стаж державної служби
зараховується з дня набрання чинності Законом України "Про
карантин рослин".

Завідувачі Центральною науково-дослідною, зональними,


обласними та міськими карантинними лабораторіями, пунктами
карантину рослин у районах, у морських, річкових портах (на
пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах (на
аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, автомобільних
шляхах сполучення, автовокзалах, автостанціях, ринках, пунктах
пропуску на державному кордоні України, митницях призначаються і
звільняються з посади керівником Головної державної інспекції з
карантину рослин України.

Державні інспектори з карантину рослин забезпечуються


форменим одягом за рахунок коштів Державного бюджету України.

Зразки форменого одягу та знаки розрізнення, строки їх


носіння та порядок забезпечення встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка