Закону України "Про громадські організації"Скачати 278.17 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір278.17 Kb.
Порівняльна таблиця

до проекту Закону України "Про громадські організації"

Чинна редакція

Редакція з урахуванням запропонованих змін

Стаття 18. Прикінцеві та перехідні положення

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Cтаття 186-5. Порушення законодавства про об'єднання громадян

Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти,
а так само участь у діяльності таких об'єднань –


тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Cтаття 186-5. Порушення законодавства про громадські організації

Дії від імені громадської організації, яку було примусово розпущено за рішенням суду, що набрало законної сили –

тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кодекс адміністративного судочинства України

Стаття 50. Сторони

4. Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об'єднання, юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень:1)про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян;

2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;

Стаття 50. Сторони

4. Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об'єднання, юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень:


2) про примусовий розпуск (ліквідацію) громадських організацій чи інших об’єднань громадян;


Стаття 162. Повноваження суду при вирішенні справи

2. У разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про:4) стягнення з відповідача коштів;

5) тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян;

Стаття 162. Повноваження суду при вирішенні справи

2. У разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про:4) стягнення з відповідача коштів;Стаття 171. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень2. Право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.Стаття 171. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень2. Право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт, або громадські організації чи інші об’єднання таких осіб.Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно
2. Суд, який прийняв постанову, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи може звернути до негайного виконання постанову:

2) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно
2. Суд, який прийняв постанову, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи може звернути до негайного виконання постанову:2) про примусовий розпуск (ліквідацію) громадських організацій чи інших об’єднань громадян;Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

Стаття 3.Положення про медико-соціальну експертизу затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням думок громадських організацій інвалідів в особі їх республіканських органів.Стаття 3.Положення про медико-соціальну експертизу затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням думок громадських організацій інвалідів, які мають статус всеукраїнських.Стаття 8.

Представники республіканських громадських організацій інвалідів є членами колегій центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України.Стаття 8.Представники громадських організацій інвалідів, які мають статус всеукраїнських, є членами колегій центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України.Стаття 15.Місцеві органи громадських організацій інвалідів, а також трудові колективи їх підприємств (об'єднань), установ і організацій вправі вносити в органи місцевого самоврядування пропозиції з питань соціального захисту інвалідів.Стаття 15.Територіальні підрозділи громадських організацій інвалідів, а також трудові колективи їх підприємств (об'єднань), установ і організацій вправі вносити в органи місцевого самоврядування пропозиції з питань соціального захисту інвалідів. …Закон України “Про захист прав споживачів”

Стаття 24. Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)2. Об'єднання споживачів є громадськими організаціями, що провадять свою діяльність відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян".Стаття 24. Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)2. Об'єднання споживачів є громадськими організаціями, що провадять свою діяльність відповідно до Закону України "Про громадські організації".Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Стаття 17. Громадські наукові організаціїГромадські наукові організації підлягають реєстрації та діють відповідно до законодавства про об'єднання громадян з урахуванням положень цього Закону.Стаття 17. Громадські наукові організаціїГромадські наукові організації підлягають реєстрації та діють відповідно до законодавства про громадські організації з урахуванням положень цього ЗаконуЗакон України “Про фізичну культуру і спорт”

Стаття 33. Самоврядування у сфері фізичної культури і спортуУ своїй діяльності громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості та їх об'єднання керуються цим Законом, Законом України "Про об'єднання громадян", іншими законодавчими актами України.Стаття 33. Самоврядування у сфері фізичної культури і спортуУ своїй діяльності громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості та їх об'єднання керуються цим Законом, Законом України "Про громадські організації", іншими законодавчими актами України.Стаття 34. Спортивна федерація

Порядок, особливості створення та діяльності спортивної федерації визначаються відповідно до цього Закону та Закону України "Про об'єднання громадян".Спортивна федерація може мати місцевий або всеукраїнський статус.

Вступ спортивної федерації до відповідної міжнародної спортивної організації не є підставою для її перереєстрації як міжнародного об'єднання громадян.


Кабінет Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, визначає перелік видів спорту (версії), відповідно до специфіки яких спортивна федерація має право набувати всеукраїнського статусу незалежно від наявності місцевих осередків у більшості областей України, в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі.Стаття 34. Спортивна федерація

Порядок, особливості створення та діяльності спортивної федерації визначаються відповідно до цього Закону та Закону України "Про громадські організації”.частину третю виключити
частину четверту виключити


Кабінет Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, визначає перелік видів спорту (версії), відповідно до специфіки яких спортивна федерація має право набувати всеукраїнського статусу незалежно від наявності територіальних підрозділів у більшості областей України, в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі.Стаття 36-1. Умови надання статусу національної спортивної федерації

Статус національної спортивної федерації надається тільки одній легалізованій у встановленому законом порядку спортивній федерації з відповідного виду спорту (версії) за таких умов:її реєстрації як всеукраїнської громадської організації;

наявності в її структурі легалізованих у встановленому порядку місцевих осередків (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) та їх взаємодії з місцевим органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеним двостороннім договором.Стаття 36-1. Умови надання статусу національної спортивної федерації

Статус національної спортивної федерації надається тільки одній легалізованій у встановленому законом порядку спортивній федерації з відповідного виду спорту (версії) за таких умов:тримання нею статусу всеукраїнської;

наявності в її структурі легалізованих у встановленому порядку територіальних підрозділів (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) та їх взаємодії з місцевим органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеним двостороннім договором.Стаття 36-7. Фізкультурно-спортивні товариства

Фізкультурно-спортивне товариство діє на підставі власного статуту та відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян" , цього Закону, інших нормативно-правових актів.


Фізкультурно-спортивне товариство може мати місцевий або всеукраїнський статус.

Стаття 36-7. Фізкультурно-спортивні товариства

Фізкультурно-спортивне товариство діє на підставі власного статуту та відповідно до Закону України "Про громадські організації", цього Закону, інших нормативно-правових актів.


частину третю виключено

Стаття 36-8. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство
Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство є складовою частиною фізкультурно-спортивного руху України, діяльність якого поширюється на територію всієї України, має місцеві осередки у більшості її областей та первинні осередки у більшості адміністративно-територіальних одиниць області.

Стаття 36-8. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство
Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство є складовою частиною фізкультурно-спортивного руху України, діяльність якого поширюється на територію всієї України, має територіальні підрозділи у більшості її областей, в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі.


Закон України “Про туризм”

Стаття 28. Об'єднання суб'єктів туристичної діяльності та неприбуткові організації в галузі туризму

З метою реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів у галузі туризму суб'єкти туристичної діяльності можуть створювати неприбуткові організації у сфері туристичної діяльності в порядку, визначеному Цивільним кодексом України або Законом України "Про об'єднання громадян" чи іншими законами.Стаття 28. Об'єднання суб'єктів туристичної діяльності та неприбуткові організації в галузі туризму

З метою реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів у галузі туризму суб'єкти туристичної діяльності можуть створювати неприбуткові організації у сфері туристичної діяльності в порядку, визначеному Цивільним кодексом України або Законом України "Про громадські організації" чи іншими законами.Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
підпункт 7 пункту “б” частини першої

7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства.

Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
підпункт 7 пункту “б” частини першої

7) реєстрація у встановленому порядку органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства.

Закон України “Про видавничу справу”

Стаття 10. Суб'єкти видавничої справи

Громадські, наукові, релігійні та інші суб'єкти некомерційної діяльності, які беруть участь у видавничій справі, керуються законами України "Про об'єднання громадян", "Про свободу совісті та релігійні організації" та іншими нормативно-правовими актами.Стаття 10. Суб'єкти видавничої справи

Громадські, наукові, релігійні та інші суб'єкти некомерційної діяльності, які беруть участь у видавничій справі, керуються законами України "Про громадські організації", "Про свободу совісті та релігійні організації" та іншими нормативно-правовими актами.Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”

Стаття 13. Права благодійних організацій

З метою здійснення благодійної діяльності благодійні організації мають право:мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про об'єднання громадян" для реєстрації символіки об'єднань громадян;

Стаття 13. Права благодійних організацій

З метою здійснення благодійної діяльності благодійні організації мають право:мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для реєстрації символіки об'єднань громадян;

Закон України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”

Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України згідно з законодавством України можуть створювати громадські організації,


діяльність яких регулюється Законом України "Про об'єднання громадян".

Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України згідно з законодавством України можуть створювати громадські організації, діяльність яких регулюється Законом України "Про громадські організації".
Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”

Стаття 1. Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації
Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

Стаття 1. Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації
Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації складається з Конституції України, Закону України "Про громадські організації", цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

Стаття 4. Засновники молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок
Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку.

Стаття 4. Засновники молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок

Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14-річного віку.

Стаття 6. Статус молодіжних та дитячих громадських організацій
Статус молодіжних та дитячих громадських організацій і їх спілок визначається відповідно до цього Закону та Закону України
"Про об'єднання громадян".У своїй діяльності Український національний комітет молодіжних організацій керується законодавством України та власним статутом.
Стаття 6. Статус молодіжних та дитячих громадських організацій
Статус молодіжних та дитячих громадських організацій і їх спілок визначається відповідно до цього Закону та Закону України
"Про громадські організації".частину четверту виключено
Стаття 7. Права молодіжних та дитячих громадських організацій
Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки користуються правами, наданими їм Законом України "Про об'єднання громадян", цим Законом, іншими законодавчими актами.

Стаття 7. Права молодіжних та дитячих громадських організацій
Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки користуються правами, наданими їм Законом України "Про громадські організації", цим Законом, іншими законодавчими актами.


Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”


Стаття 4. Законодавство про профспілки

Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.Закон України "Про об'єднання громадян" застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом.Стаття 4. Законодавство про профспілки

Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Закону України "Про громадські організації", цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Закон України "Про громадські організації" застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом.

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”

Стаття 3. Права жертв нацистських переслідувань та їх громадських організаційГромадські організації жертв нацистських переслідувань утворюються з метою реалізації ними своїх прав і свобод та діють у


межах повноважень, що передбачені законодавством України про об'єднання громадян та їх статутами, зареєстрованими в установленому порядку.

Стаття 3. Права жертв нацистських переслідувань та їх громадських організаційГромадські організації жертв нацистських переслідувань утворюються з метою реалізації ними своїх прав і свобод та діють у


межах повноважень, що передбачені законодавством України про громадські організації та їх статутами, зареєстрованими в установленому порядку.

Закон України “Про організації роботодавців”

Стаття 3. Законодавство про організації роботодавців та їх об'єднання

Законодавство України про організації роботодавців та їх об'єднання складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян" , цього Закону, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до нього, а також законодавства про соціальне партнерство, професійні спілки.

Стаття 3. Законодавство про організації роботодавців та їх об'єднання

Законодавство України про організації роботодавців та їх об'єднання складається з Конституції України, Закону України "Про громадські організації", цього Закону, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до нього, а також законодавства про соціальне партнерство, професійні спілки.

Стаття 4. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на організації роботодавців та їх об'єднання всіх рівнів, а також на утворені ними органи. З питань, не врегульованих цим Законом, діяльність організацій роботодавців та їх об'єднань регулюється Законом України "Про об'єднання громадян".

Стаття 4. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на організації роботодавців та їх об'єднання всіх рівнів, а також на утворені ними органи. З питань, не врегульованих цим Законом, діяльність організацій роботодавців та їх об'єднань регулюється Законом України "Про громадські організації".

Стаття 13. Державна реєстрація організацій роботодавців та їх об'єднань

Організації роботодавців та їх об'єднання підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, встановленому Законом України "Про об'єднання громадян".

Стаття 13. Державна реєстрація організацій роботодавців та їх об'єднань

Організації роботодавців та їх об'єднання підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, встановленому Законом України "Про громадські організації".

Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

Стаття 26. Поняття саморегулівної організації оцінювачів

Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів регулюються законодавством про об'єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.Стаття 26. Поняття саморегулівної організації оцінювачівУтворення та порядок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів регулюються законодавством про громадські організації з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.Закон України “Про кредитні спілки”

Стаття 24. Загальні засади створення асоціацій кредитних спілок та їх діяльності

5. Державна реєстрація асоціацій кредитних спілок проводиться у порядку, передбаченому законом України про об'єднання громадян, з урахуванням особливостей, визначених цією частиною.Стаття 24. Загальні засади створення асоціацій кредитних спілок та їх діяльності5. Державна реєстрація асоціацій кредитних спілок проводиться у порядку, передбаченому законом України про громадські організації, з урахуванням особливостей, визначених цією частиною.Закон України “Про оцінку земель”

Стаття 26. Саморегулівні організації у сфері оцінки земель

Порядок утворення та діяльність саморегулівних організацій у сфері оцінки земель визначаються законодавством про об'єднання громадян, а їх повноваження - Законом України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".


Стаття 26. Саморегулівні організації у сфері оцінки земель

Порядок утворення та діяльність саморегулівних організацій у сфері оцінки земель визначаються законодавством про громадські організації, а їх повноваження - Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».


Закон України “Про соціальний захист дітей війни”

Стаття 8. Громадські організації та інші об'єднання дітей війни

Діти війни можуть створювати громадські організації, які утворюються та діють відповідно до законодавства України про об'єднання громадян. Реєстрація та легалізація інвалідських організацій, громадських організацій дітей війни, а також місцевих осередків таких організацій відбувається безплатно.

Стаття 8. Громадські організації та інші об'єднання дітей війни

Діти війни можуть створювати громадські організації, які утворюються та діють відповідно до законодавства України про громадські організації. Реєстрація інвалідських організацій, громадських організацій дітей війни, а також територіальних підрозділів таких організацій відбувається безплатно.

Закон України “Про телебачення і радіомовлення”

Стаття18. Громадські телерадіоорганізації
Громадські телерадіоорганізації створюються фізичними та/або юридичними особами з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад у порядку, визначеному цим Законом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та Законом України "Про об'єднання громадян" .

Стаття18. Громадські телерадіоорганізації

Громадські телерадіоорганізації створюються фізичними та/або юридичними особами з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад у порядку, визначеному цим Законом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та Законом України "Про громадські організації" .

Закон України “Про природно-заповідний фонд”

Стаття 13. Участь об'єднань громадян в управлінні територіями та об'єктами природно-заповідного фонду

Об'єднання громадян, статутами яких передбачена діяльність у галузі охорони навколишнього природного середовища, мають право на участь в управлінні територіями та об'єктами природно-заповідного фонду шляхом:..

Стаття 13. Участь об'єднань громадян в управлінні територіями та об'єктами природно-заповідного фонду

Громадські організації, статутами яких передбачена діяльність у галузі охорони навколишнього природного середовища, мають право на участь в управлінні територіями та об'єктами природно-заповідного фонду шляхом:..

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

Стаття 5. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство4. Положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб, які діють у формі споживчого товариства, благодійного чи іншого фонду.Стаття 5. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство4. Положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб, які діють у формі споживчого товариства, благодійного чи іншого фонду, громадських організацій, які зареєстровані як юридичні особи.Закон України “Про здійснення державних закупівель”

Стаття 9. Громадський контроль у сфері державних закупівель

2. Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України "Про об'єднання громадян", "Про звернення громадян" і "Про інформацію".Стаття 9. Громадський контроль у сфері державних закупівель

2. Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України "Про громадські організації", "Про звернення громадян" і "Про інформацію".Закон України “Про третейські суди”

Стаття 9. Державна реєстрація постійно діючого третейського судуДержавна реєстрація постійно діючого третейського суду, засновником якого є всеукраїнське об'єднання громадян, здійснюється Міністерством юстиції України.Стаття 9. Державна реєстрація постійно діючого третейського судуДержавна реєстрація постійно діючого третейського суду, засновником якого є всеукраїнська громадська організація, здійснюється Міністерством юстиції України.Народні депутати України

Мірошниченко Ю.Р. (посв. №142)

Подгорний С.П. (посв. №305)

Шевченко А.В. (посв. №180)

Литвин Ю.О.(посв. №445)

Оробець Л.Ю.(посв. №349)

Пінчук А.П.(посв. №498)


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка