Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»Сторінка2/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.13 Mb.
1   2   3   4   5

Транспортом області за 2009р. перевезено 5,5 млн.т вантажів, що на 33,2% менше, ніж у 2008р. Вантажооборот зменшився на 16,3% і становив 1579,9 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту за 2009р. скористалися 161,6 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 1367,6 млн.пас.км, що менше, ніж у 2008р. відповідно на 1,3% та 4,1%.

.

Обсяги експорту товарів за 2009р. становили 246,3 млн.дол.США, імпорту – 275,6 млн.дол. Порівняно з 2008р. експорт зменшився на 41,1%, імпорт – на 49,4%. Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу області становило 29,3 млн.дол. (за 2008р. – від’ємне 126,5 млн.дол.).Обсяги експорту послуг за 2009р. становили 15,2 млн.дол. США, імпорту – 14,0 млн.дол. Порівняно з 2008р. обсяги експорту послуг зменшились на 35,9%, обсяги імпорту – зросли на 33,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 1,2 млн.дол. (за 2008р. – 13,2 млн.дол.).

У 2009 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 81,5 млн.доларів США прямих інвестицій (за 2008 рік – 17,0 млн. доларів), що у 4,8 раза більше обсягів 2008 року. У той же час нерезидентами вилучено капіталу на 0,8 млн. доларів (у 2008 році – 3,0 млн. доларів).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку області, на 1 січня 2010 року становив 219,7 млн. доларів, що на 59,9% більше обсягів інвестицій на початок 2009 року та у розрахунку на одну особу становить 164,6 долара проти 102,3 долара на цю дату торік.

Оборот роздрібної торгівлі за 2009р. становив 10080,3 млн.грн. або 79,7% від обсягу попереднього року (включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями). Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за 2009р. становив 292,8 млн.грн. і проти  попереднього року склав 81,7%.Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування (крім банків, малих підприємств і бюджетних установ) за 2009р.  становив 350,3 млн.грн. прибутку (загальна сума прибутку – 852,5 млн.грн., збитку – 502,2 млн.грн.).

Протягом 2009р. збитково працювало 34,9% підприємств. Найбільші суми збитків спостерігалися у промисловості (250,3 млн.грн.), торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (85,8 млн.грн.), сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві (64,9 млн.грн.), у сфері операцій із нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (44,4 млн.грн.).Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців) у 2009р. становила 1521 грн., що у 2 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (744 грн.). Порівняно з 2008р. розмір середньомісячної заробітної плати збільшився на 6,4%. Фонд оплати праці за 2009 рік за інформацією Пенсійного фонду склав 5453,4 млн. гривень.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали фінансова діяльність, а у промисловості – виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці області в 1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у готельно-ресторанному господарстві, рибальстві та рибництві, а також на підприємствах текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів із хутра, з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, і не перевищував 62% від середнього по економіці області.

Борг з виплати заробітної плати на 1 січня 2010 року становив 23,0 млн. гривень. Порівняно з початком 2009 року сума невиплаченої заробітної плати збільшилася на 20,0%, або на 3,8 млн. гривень.

У структурі загального боргу на економічно активні підприємства припадає 52,0% (11,9 млн. грн.); на підприємства, до яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом – 45,5% (10,5 млн. грн.); решта 2,5% (0,6 млн. грн.) – на економічно неактивні підприємства або ті, що призупинили свою діяльність у 2008 році і попередніх роках.

На 1 січня 2010 року на обліку в службі зайнятості перебувало 20,2 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян (на 42,2% менше ніж на відповідну дату минулого року). Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася на 41,6% і на 1 січня 2010 року становила 19,6 тис. осіб.

На 1 грудня 2009р. на Хмельниччині, за оцінкою, проживало 1334,9 тис. жителів. Упродовж січня–листопада  кількість населення скоротилась на 6,4 тис., або на 5,2 особи на 1000 жителів. При цьому міське населення збільшилось на 2,5 тис., а сільське – скоротилось на 8,9 тис. осіб.

 

Поточна ситуація у 2010 році
У березні 2010р. обсяги промислового виробництва збільшились проти попереднього місяця на чверть, проти березня 2009р. – на 14,0%, що дало змогу надолужити відставання з початку року. За підсумками 3 місяців п.р. у галузі вперше за період з 2008р. зафіксовано збільшення обсягів виробництва (на 0,3%).

Зростання випуску продукції спостерігалось у легкій промисловості (на 41,9%), виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води, обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, крім меблів, хімічній та нафтохімічній промисловості (на 13,2–17,2%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 0,5%). Поряд з цим у січні–березні 2010р. скоротились обсяги продукції у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції (на 36,3%), добувній промисловості (на 27,2%), машинобудуванні (на 13,0%), металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів і целюлозно-паперовому виробництві; видавничій діяльності (на 6,4–8,8%).

Виробництво продукції сільського господарства за січень–березень 2010 р. порівняно з січнем–березнем 2009р. зменшилось на 0,5%, у т.ч. у господарствах населення – на 2,7%, у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 4,6%.

За січень–березень 2010р. порівняно з січнем–березнем 2009р. у господарствах усіх категорій області обсяги виробництва м’яса (реалізації худоби та птиці на забій в живій вазі) збільшились на 7,4%, у т.ч. у господарствах населення – на 13,5%, а в сільськогосподарських підприємствах – зменшились на 7,1%.

У сільськогосподарських підприємствах відбулось скорочення чисельності великої рогатої худоби на 4,5%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–березень 2010р. порівняно з відповідним періодом 2009р. зменшився на 27,8%, в т.ч. продукції рослинництва – в 2,1 рази, тваринництва – збільшився на 3,1%.

У січні–­березні 2010р. виконано будівельних робіт на суму 78,2 млн.грн., що на 32,1% менше відповідного періоду минулого року.

Скорочення обсягів будівництва у січні–березні 2010р. порівняно з січнем–березнем 2009р. відбулося майже за всіма основними видами будівельної діяльності.

Водночас обсяги робіт підприємств, що займаються установленням інженерного устаткування будівель та споруд, зросли проти відповідного періоду 2009р. на 4,0%, будівництвом трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання – на 32,9%.

Транспортом області (з урахуванням автомобільних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2010р. перевезено 0,8 млн.т вантажів, що на 5,8% менше, ніж у січні–березні 2009р. Пасажирським транспортом перевезено 42,9 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 349,7 млн.пас.км, що більше відповідно на 9,4% та 5,6% порівняно з січнем–березнем 2009р.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень–лютий 2010р. становив 34,5 млн.дол. США і збільшився порівняно з січнем–лютим 2009р. на 3,2%, імпорту – 36,6 млн.дол. і збільшився на 38,9%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2,1 млн.дол. (у січні–лютому 2009р. – позитивне у 7,0 млн.дол.).

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями, за січень–березень 2010р. становив 2252,0 млн.грн. і склав 93,7% від обсягу січня–березня попереднього року.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–березень 2010р. становив 57,8 млн.грн. і проти відповідного періоду попереднього року склав 94,1%.

Індекс інфляції у березні 2010р. відносно лютого по області становив 100,7%, з початку року – 103,9%.

Індекс цін виробників промислової продукції у березні п.р. відносно попереднього місяця становив по області 100,6%, з початку року –103,4%.Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування (крім банків, малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень–лютий 2010р. був позитивним і становив 30,4 млн.грн. прибутку (загальна сума прибутку – 116,2 млн.грн., збитку – 85,8 млн.грн.).

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника у березні становила 1696 грн., за січень-березень -1568 гривень.

Реальна заробітна плата найманих працівників у лютому 2010р. порівняно з січнем 2010р. зросла на 1,4%, відносно лютого 2009р. – на 6,7%. За січень–лютий 2010р. порівняно з відповідним періодом минулого року, темп її зростання становив 6,5%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 квітня 2010р. становила 24,6 млн.грн., що на 5,0%, або на 1,3 млн.грн. менше, ніж на 1 березня 2010р., проте порівняно з початком року зросла на 7,0%, або на 1,6 млн.грн.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня 2010р. порівняно з 1 березня 2010р. зменшилася на 3,6%, з відповідною датою минулого року – на 38,8% і становила 20,5 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з 1 березня 2010р. зменшився на 0,1 в.п. та на 1 квітня 2010р. становив 2,6% населення працездатного віку.

На 1 березня 2010р. чисельність наявного населення області, за оцінкою, становила 1332,6 тис. осіб. Упродовж січня–лютого чисельність населення скоротилась на 1331 оcобу, або на 6,2 особи на 1000 жителів.
Прогноз на 2010 рік
Головною метою соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2010 рік є відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розвязання гострих соціальних проблем та загального підвищення добробуту населення.
Підґрунтям для досягнення мети будуть:

- активізація інвестиційної діяльності;

- розвиток виробництва;

- енергозбереження та підвищення конкурентоспроможності місцевого виробництва;

- перехід до високоефективного агропромислового виробництва;

- підвищення рівня оплати праці та легалізація виплати заробітної плати;

- підвищення ефективності використання земель запасу та резервного фонду;

- забезпечення законодавчо встановленого розміру оренди земельних ділянок (паю).


 Належна взаємодія всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямована на подолання наслідків світової фінансової кризи, формування умов з використання конкурентних переваг розвитку економіки регіону дасть змогу забезпечити у 2010 році зростання валової доданої вартості у порівнянних цінах на 0,8 відсотка. За рахунок утвердження інвестиційно-інноваційного шляху розвитку частка промисловості у валовій доданій вартості становитиме 26,4%, сільського господарства – 18,6%, будівництва збережеться на рівні 4,0%, а послуг скоротиться до 51 відсотка.
Розвиток основних сфер економічної діяльності: індекс промислового виробництва становитиме 101,1 відсотка. Приріст валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у порівнянних цінах 2005 року досягне 3,2 відсотка. Прогнозується освоєння нових видів конкурентоспроможної промислової продукції. Експорт місцевих товарів збільшиться на 9,1%, обсяг імпорту – на 4,8 відсотка. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій зросте до 384,0 млн. грн. прибутку. Реалізація додаткових заходів з наповнення обласного та місцевих бюджетів дозволить не погіршити бюджетну ситуацію.
Поліпшення інвестиційного клімату: прогнозується зменшення обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування у порівнянних цінах на 1,2%, збільшення загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області – на 16,9 відсотка. У розрахунку на одну особу обсяг інвестицій в основний капітал становитиме 2917,6 грн., прямих іноземних інвестицій ­– 193,4 долара США. Загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб’єктам господарювання, зросте до 3,0 млрд. грн. (на 7,0% більше 2009 року).

Активізація підприємницької діяльності: кількість малих підприємств досягне 5900 одиниць, що на 4,1% більше порівняно з 2009 роком. Частка малих підприємств в обсягах реалізації продукції становитиме 26,4 відсотка.

Підвищення якості життєзабезпечення: За рахунок коштів бюджету буде:

- завершено будівництво школи-інтернату для дітей-сиріт у м.Хмельницькому;

- придбано та встановлено медичне та технологічне обладнання після реконструкції жіночої консультації у м,Старокостянтинів;

- завершено реконструкцію терапевтичного відділення для створення палат примусового лікування хворих на туберкульоз в с. Осташки Хмельницького району, очисних споруд Славутської обласної протитуберкульозної лікарні, спортзалу Солобковецької школи-інтернату;- виведено з аварійного стану 4 загальноосвітні школи в районах області;

- проведено капремонти в двох обласних театрах.
З метою покращення якості навчання та оптимізації мережі закладів освіти будуть придбані шкільні автобуси для районів області.
Оцінка надходжень доходів до місцевих бюджетів області та обласного бюджету за 2009 рік з урахуванням втрат доходів у результаті наданих обласною радою податкових пільг

Виконання доходів загального фонду бюджету області за 2009 рік склало 1093630,3 тис.грн., що становить 101,4 відсотка до показників, затверджених місцевими радами. в тому числі обласного бюджету - 245784,9 тис.грн. або 100,6 відсотка до затверджених обласною радою на 2009 рік.

Темп приросту загального фонду до попереднього року – 2,6 відсотка, обласного бюджету – 1,1 .

Не забезпечено виконання показників, затверджених місцевими радами, бюджетами міст: Старокостянтинів – 90,5, Нетішин – 96,0, Хмельницький – 98,9 та Шепетівка – 99,9 відсотка.

Надходження доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (I кошик) за 2009 рік склали 938278,0 тис.грн. або 103,6 відсотка до показника врахованого Міністерством фінансів України на рік та 100,4 відсотка до затверджених місцевими радами на рік, в тому числі до обласного бюджету надійшло - 243579,7 тис.грн., що становить 105,0 відсотка до врахованих Міністерством фінансів України та 100,5 відсотка до затверджених обласною радою на 2009 рік. Темп приросту до минулого року складає 0,7 відсотка, обласного бюджету – 2,5.

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (II кошик), станом на 01.01.2010 року виконано на 107,9 відсотка до обсягу затвердженого місцевими радами на 2009 рік, в тому числі обласного бюджету на 110,6 відсотка .

Темп приросту до минулого року складає 15,6 відсотка.

Виконання доходів спеціального фонду місцевих бюджетів області забезпечено на 109,2 відсотка до затверджених місцевими радами на рік, в тому числі обласного бюджету на 99,5 відсотка до обсягу затвердженого обласною радою на рік.

Податкові пільги обласною радою не надавалися.Інформація

про хід виконання місцевих бюджетів області та обласного бюджету за І квартал 2010 року.
За січень-березень 2010 року до загального фонду бюджету області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 265518,8 тис.грн., що на 22323,5 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Темп приросту до минулого року склав 9,2 відсотка. До обласного бюджету за цей період надійшло 60650,6 тис.грн., що на 13,0 відсотка або 6954,4 тис.грн. більше відповідного періоду 2009 року.

Всіма місцевими бюджетами області, крім бюджету Хмельницького району забезпечено приріст показників загального фонду до показників відповідного періоду минулого року.Доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (I кошик) за І квартал 2010 року надійшло 227990,1 тис.грн., що склало 97,5 відсотка до показників тимчасового розпису, врахованих Міністерством фінансів України на звітний період. Темп приросту до відповідного періоду минулого року становить 9,4 відсотка (+ 19533,6 тис.грн.).

До обласного бюджету надійшло 60056,5 тис.грн., що становить 102,3 відсотка до показників, врахованих Міністерством фінансів України. Приріст до відповідного періоду минулого року склав 13,0 відсотка (+6898,0 тис.грн.).Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (II кошик), станом на 01.04.2010 року надійшло до місцевих бюджетів 37528,7 тис.грн., що на 2789,9 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Темп приросту до минулого року складає 8,0 відсотка.

До обласного бюджету надійшло 594,1 тис.грн., що на 56,4 тис.грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року. Приріст склав 10,5 відсотка.Прогноз

надходження доходів до обласного бюджету у 2010 році

Обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 2010 рік обраховано у розмірі 271436,1 тис.грн., що більше на 25651,3 тис.грн. фактичних надходжень 2009 року. Темп приросту складає 10,4 відсотка.

 • Податок з доходів фізичних осіб

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регламентується Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб”. Пунктом 7.1 статті 7 вищезазначеного Закону ставка оподаткування доходів фізичних осіб встановлена у розмірі 15%.

Згідно норм Бюджетного кодексу України податок з доходів фізичних осіб зараховується до відповідних місцевих бюджетів в таких розмірах: • до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення – 25 відсотків;

 • до районних бюджетів – 50 відсотків;

 • до бюджетів міст обласного значення – 75 відсотків;

 • до обласного бюджету – 25 відсотків.

Прогнозні надходження на 2010 рік податку з доходів фізичних осіб, які розраховано за методикою та з урахуванням основних показників економічного і соціального розвитку Хмельницької області на 2010 рік, впливу податкової соціальної пільги, податкового кредиту становлять 910660,4  тис.грн., в тому числі до обласного бюджету – 227665,1 тис.гривень.


Динаміка надходжень податку з доходів фізичних осіб

до місцевих бюджетів

тис. грн.Роки


200620072008


2009

2010

прогноз

Місцеві бюджети

385456,3

601151,8

815127,0

814170,3

910660,4

В тому числі

обласний бюджет


96282,1150283,3

203781,8

203542,6


227665,1% до попереднього року

139,1


156,1


135,6


99,9

111,9

Основні чинники, які позитивно вплинуть на надходження податку з доходів фізичних осіб:

 • зростання витрат на оплату праці;

 • легалізація виплати заробітної плати;

 • позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій;


Фактори, що безпосередньо впливають на забезпечення зростання життєвого рівня населення та надходження податку з доходів фізичних осіб:

При прогнозуванні податку з доходів фізичних осіб враховано:

 • зростання фонду оплати праці на 7,4% (з 5453400 тис. грн. у 2009 р. до 5857000 тис.грн. у 2010 р.);

 • зростання податкової соціальної пільги із урахуванням виконання норм законодавства щодо соціальних стандартів (Закон України від 20.10.2009 № 1646-VI "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати"). Збільшення мінімальної заробітної плати з 605 грн. у 2009 р. до 869 грн. у 2010 р. призвело до збільшення втрат податку майже 16,5 млн. гривень.

В результаті цього, зростання надходжень податку з доходів фізичних осіб до 2009 року складуть 11,9% (з 814170,3 тис. грн. у 2009 р. до 910660,4 тис. грн.) у 2010 році, в тому числі обласний бюджет з 203542,6 тис. грн. у 2009 р. - до 227665,1 тис.грн. у 2010 році.

Сума надходжень податку з доходів фізичних осіб у 2010 році порівняно з 2009 роком збільшена на 96490,1 тис.гривень.

Прогнозний розрахунок податкової соціальної пільги на 2010 рік складе 41700,0 тис.грн., який визначено виходячи з мінімальної заробітної плати 869 грн. на місяць.

Прогнозна сума податкового кредиту на 2010 рік визначена на основі аналізу фактичних сум документально підтверджених витрат платниками податку за 2008 рік, суми податкового кредиту у 2009 році та прогнозу на 2010 рік (за даними ДПА) і становить 24000,0 тис.гривень.

Податок з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту, на 2010 рік розрахований в сумі 2900,0 тис.гривень.

Прогнозні надходження по фіксованому податку в сумі 14917,6 тис. грн. визначено з урахуванням тенденції до зменшення кількості підприємців, які сплачують фіксований податок, та зростання середньої ставки по області до 70 гривень (70 (сер.ставка)*17759 (кількість) *12 м-в ).

Податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу на 2010 рік, визначено в сумі 61625,6 тис.грн.. Зазначений показник доведено МФУ окремим розрахунком в розрізі міських, районних та обласного бюджетів.

В середньостроковій перспективі прогнозується стабільне зростання надходжень до обласного бюджету податку з доходів фізичних осіб, зокрема:у 2010 році – 227665,1 тис. грн.;

у 2011 році – 241552,7 тис. грн.;

у 2012 році – 256045,9 тис. гривень.


 • Другим важливим джерелом надходжень до місцевих бюджетів є надходження плати за землю, питома вага якого в сумі надходжень загального фонду складає 9,5 відсотка.

За прогнозними розрахунками надходження плати за землю складуть 112761,5 тис.грн. або темп приросту до фактичних надходжень 2009 року складе 6,4 відсотка, в тому числі до обласного бюджету – 28190,4 тис.гривень.

Розрахунок прогнозних надходжень плати за землю здійснено відповідно поданих платниками земельного податку та орендної плати самостійно обчислених сум по вказаних джерелах надходжень та поданих органам державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкових декларацій на поточний рік (стаття 14 розділу 6 Закону України „Про плату за землю”).

Протягом 2008-2009 років в області проведена активна робота по вишуканню додаткових резервів щодо збільшення надходження вищезазначеного податку. Якщо у 2007 році надходження складали 52149,2 тис.грн., у 2008 – 75522,7 тис.грн. або 144,8 відсотка до 2007 року, то у 2009 році такі надходження склали 104045,0 тис.грн. або 137,8 відсотка до 2008 року.

При цьому, якщо надходження земельного податку з юридичних та фізичних осіб за 2008-2009 роки зросли на 27,7 відсотка, то по орендній платі за цей же період надходження зросли на 161,0 відсотка.

Цьому сприяла проведена певна робота, зокрема, збільшення ставок орендної плати.

Збільшення надходжень в цілому по області планується за рахунок:

- проведення індексації нормативної грошової оцінки земель за 2009 рік на коефіцієнт індексації 1,059;

- приведення ставок орендної плати у відповідність до чинного законодавства (для земель сільськогосподарського призначення – не менше розміру земельного податку, для інших категорій – трикратного розміру земельного податку (стаття 21 Закону України „Про оренду землі”)).

У 2008-2009 роках в області проведено велику роботу з перегляду в установленому порядку діючих договорів оренди земельних ділянок на предмет збільшення розмірів орендної плати. Зокрема, у 2008 році переглянуто 1109 договорів оренди, що дало можливість збільшити доходи місцевих бюджетів на 3263,6 тис.грн., у 2009 році – переглянуто 1385 договорів із відповідним збільшенням доходів на 3526,0 тис.гривень.

Як свідчить аналіз, в області в даний час відсутні договори, по яких у 2010 році закінчиться термін дії.

Поряд з цим, в області мають місце деякі негативні фактори, які вплинуть на зменшення надходжень плати за землю у 2010 році :

- ТОВ „Нафта Проскурів”, ТОВ „Агрозапчастини”, ТОВ „Еврика”, ТОВ „Тіса”, ТОВ „Будівельний альянс”, ТОВ „Агрокомплекс” (м.Хмельницький) – переплата по платі за землю на 01.04.2010 року склала 1198,8 тис.грн. (в т.ч. земельний податок з юридичних осіб – 576,6 тис.грн.. орендна плата з юридичних осіб – 622,2 тис.грн.);

- ВАТ „Пульсар” (банкрут, згідно підписаного плану санації на реалізацію виставлено весь майновий комплекс заводу, сплата платежів до бюджету буде проводитись після реалізації майна), Шепетівський завод культиваторів (банкрут) (м.Шепетівка) – нарахування по них становлять 1016,0 тис.грн.;

- ВАТ „Кам’янець-Подільськсільмаш” (порушена справа про банкрутство), ВАТ Кам’янець-Подільський завод „Електрон” (банкрут) – нарахування по них склали 440,0 тис.грн.;

- ВАТ „Полонський гірничий комбінат” (Полонський район) припинив виробничу діяльність. Заборгованість по земельному податку становить 190,0 тис.гривень.

(Розрахунок по надходженню плати за землю додається).

Зважаючи на те, що в 2010-2012 роках в області має продовжуватись робота по завершенню проведення грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, проведення розмежування земель державної та комунальної власності та, враховуючи поступове погашення існуючого податкового боргу, в середньостроковій перспективі планується стабільне зростання плати за землю.


Зокрема, у 2010 році – 28190,4 тис. грн.;

2011 році – 28472,3 тис. грн.;

2012 році – 32968,8 тис. гривень.


 • Прогнозні обсяги надходжень плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікатів, що видаються виконавчими органами відповідних рад, обчислено в сумі 13,3 тис.грн. або на 7,9 тис.грн. більше надходжень 2009 року.

Зазначене збільшення зумовлено підвищенням розміру плати за ліцензії з 0,5 мінімальної заробітної плати до одної мінімальної заробітної плати (з 01.01.2009р. - 605 грн., 01.04.2009 - 625 грн., 01.07.2009 - 630 грн., 01.10.2009 - 650грн., 01.11.2009 - 744 грн., 01.01.2010 - 869 грн.). У 2010 році прогнозується видача 15 ліцензій та 15 копій ліцензій на роздрібну торгівлю пестицидами та агрохімікатами, відповідно розрахунків Головного управління агропромислового розвитку облдежадміністрації, тобто 15*869 грн.+15*17 гривень.

Довідково: плата за отримання ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну плату, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений Законом. (з 1 січня 2010 року - 869 грн.).

 • Прогнозні обсяги надходжень плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у 2010 році складуть 13502,5 тис.грн. або на 511,5 тис.грн. менше надходжень 2009 року, які обраховано, виходячи з прогнозної кількості ліцензій – 6500, відповідно поданих розрахунків регіональним управлінням департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

У 2010 році очікується зменшення кількості ліцензій, які мають видаватися в порівнянні з 2009 роком на 129 або 1,9 відсотка.

На зменшення надходження коштів від ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями вплинуло рішення Хмельницької міської ради, яким встановлено часове обмеження щодо реалізації алкогольних напоїв. Як наслідок, значна кількість суб’єктів господарювання відмовилась від провадження діяльності пов’язаної з обігом алкогольних напоїв. Всього по області у I кварталі 2010 року анульовано 44 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.Довідково: щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, що знаходиться в місті торгівлі, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

 • Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності у 2010 році прогнозуються в сумі 242,0 тис.грн., що на 38,1 тис.грн. або на 13,6 відсотка менше фактичних надходжень 2009 року.

До обласної комунальної власності належить 112 об’єктів спільної власності територіальних громад області, з яких 23 – сплачують податок на прибуток.

Станом на 01.01.2010 року переплата по даному податку склала 67,2 тис.грн. і зросла протягом І кварталу до 76,1 тис.грн. Податковий борг – відсутній.


Протягом 2009 року по окремих платниках надходження зменшились на 204,1 тис.грн. або 62,9 відсотка, зокрема, найбільші:

- Хмельницькому університету управління і права (-68,6 тис.грн.) – у зв'язку із переходом на фінансування із обласного бюджету;

- обласній фірмі „Фармація” (-16,8 тис.грн.) – у зв'язку із витратами у грудні 2008 року на поліпшення основних фондів на 26,2 тис.грн.;

- Хмельницькому учбово-курсовому комбінату „Добробут” (-26,1 тис.грн.) – у зв'язку із зменшенням суми чистого прибутку на 55,6 тис.грн.;

- ОП „Хмельницькполіграфсервіс” (-39,4 тис.грн.) – у зв'язку із збільшенням інших витрат на 17,6 тис.грн.;

- редакції газети „Подільські вісті” (-26,3 тис.грн.) – у зв'язку із зменшенням задекларованих сум прибутку на 14,8 тис.грн.;

- інші – 26,9 тис.гривень.

Разом з тим, збільшення надходжень відбулось по:

- СРБП „Хмельницькліфт” (+ 67,3 тис.грн.) – у зв’язку із збільшенням задекларованих сум податку на прибуток;

- ДП Обласна фірма „Кіновідеопрокат” (+ на 28,9 тис.грн.) – у зв’язку із збільшенням задекларованих сум податку на прибуток (за рахунок збільшення обсягу реалізації послуг) на 26,1 тис.грн.;

- Кам’янець-Подільське підприємство „Тепло” по заготівлі і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам та установам (+ 14,8 тис.грн.) - у зв’язку із збільшенням задекларованих сум податку на прибуток за рахунок збільшення обсягу реалізації послуг;

- Антонівська аптека № 21 (+ 8,3 тис.грн.) - у зв’язку із збільшенням задекларованих сум податку на прибуток (за рахунок збільшення обсягу реалізації товарів);

- інші - 40,5 тис.гривень.

Приріст надходжень склав 159,8 тис.грн. або 49,3 відсотка. Із врахуванням вищезазначеного, прогнозні надходження податку на прибуток до обласного бюджету складуть (280,1 - (280,1 * 62,9%) + (280,1 * 49,3%)) 242,0 тис.гривень.


Прогнозні обсяги плати за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності обраховано в сумі 12,3 тис.грн. або на рівні фактичних надходжень за 2009 рік з врахуванням фактичних надходжень за І квартал 2010 року у зв’язку із незмінністю основних платників зазначеного податку.

Інші надходження обраховано в сумі 200,0 тис.грн., виходячи з повернутих сум фінансування минулих років у І кварталі 2010 року (160,5 тис.грн.), згідно актів перевірок.


 • Прогнозні обсяги плати за утримання дітей у школах-інтернатах обраховано за даними управління освіти та враховуючи фактичні надходження за І квартал 2010 року (2,6 тис.грн.) – 10,5 тис.гривень.

Довідково: відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2002 року № 667 та постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 „Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” батьки або особи, які їх замінюють, щомісяця вносять плату в розмірі 20 відсотків сукупного доходу на одного члена сім’ї за утримання одного вихованця у загальноосвітній школі-інтернаті.

Загальна кількість вихованців у школах – інтернатах за 2009 рік склала 3544 осіб, з них сплачували плату за харчування лише в Оринінській школі - інтернаті - 29 осіб (загальна кількість вихованців у порівнянні з 2008 роком зменшилась на 227 чоловік, з них, що сплачували за харчування - 29 осіб). В середньому плата за харчування на одного вихованця склала 386,16 грн. в рік (32,18 грн. в місяць). • Рішенням сесії обласної ради п’ятого скликання від 20 грудня 2006 року № 21-5/2006 „Про впорядкування орендних відносин”, затверджений порядок використання орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів, де орендна плата має зараховуватись до обласного бюджету за цілісні майнові комплекси в розмірі 100 відсотків та нерухоме майно - 50 відсотків.

На 2010 рік прогнозуються надходження зазначеного платежу в сумі 1600,0 тис.грн. (згідно листа обласної ради від 02.02.2010 р.№216/01-15).

Довідково: до загального фонду обласного бюджету у 2009 році надійшло плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності в сумі 1686,2 тис.грн., або 104,4 відсотка до затверджених сесією обласної ради з урахуванням змін на рік (1615,4 тис.грн.).

Перевиконання зумовлено сплатою орендарями заборгованості за 2008 рік.

II. Прогнозні надходження до спеціального фонду обласного бюджету на 2010 рік обчислено в сумі 76044,4 тис.грн., що на 2675,4 тис.грн. або на 3,6 відсотка більше до фактичних надходжень 2009 року.

 • Прогнозні показники власних надходжень бюджетних установ на 2010 рік (за даними головних розпорядників коштів) становитимуть 53218,3 тис.грн., що на 3016,5 тис.грн. більше надходжень 2009 року, або на 6,0 відсотка.

 • Прогнозні обсяги надходжень до обласного бюджету податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів від проходження транспортними засобами технічного огляду на 2010 рік обчислено в сумі - 18643,4 тис. гривень.

Розрахунки проведено, виходячи з кількості транспортних засобів, які пройдуть технічний огляд у 2010 році згідно даних УДАІ УМВСУ в Хмельницькій області - юридичні (14,6 тис. машин) та фізичні особи (82,7 тис. машин), з врахуванням кількості пільговиків (50% - 14,3 тис. машин та 100% - 11,3 тис. машин) та ставок податку на рік в залежності від об'ємів циліндрів двигуна.

Сума очікуваних надходжень до обласного бюджету від проходження технічного огляду автомобілів складе 17942,2 тис.гривень.

Крім того, проведено розрахунок щодо надходжень від проходження техогляду колісними тракторами, виходячи з кількості тракторів (11687) які мають пройти техогляд та середньої ставки (120 грн.). Очікувані надходження від проходження техогляду тракторами у 2010 р. до обласного бюджету (50%) складуть - 701,2 тис.грн. ( (11687) * 120 грн. \ 50% = 701,2 тис.грн.).
Всього до обласного бюджету у 2010 році очікуються надходження від проходження техогляду автомобілями та колісними тракторами в сумі 18643,4 тис. гривень.

Довідково: зарахування податку з власників транспортних засобів здійснюється у слідуючих розмірах: 30 відсотків до обласного бюджету та 70 відсотків - до бюджету обласних центрів; 50 відсотків - до обласного бюджету та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів.


 • Прогнозні надходження по збору за забруднення навколишнього природного середовища на 2010 рік по обласному бюджету розраховано в сумі 3548,0 тис. грн., що на 74,1 тис.грн. (- 2,0 відсотка) менше фактичних надходжень 2009 року.

Зменшення прогнозної суми надходжень на 2010 рік у порівнянні до фактичних надходжень 2009 року в основному пояснюється авансовою сплатою збору у минулому році по ВАТ "Подільський цемент" - 38,3 тис. грн. (Кам'янець-Подільський район).

Крім того, у 2010 році не надійдуть кошти за забруднення навколишнього природного середовища від „Шепетівського підприємства теплових мереж” в сумі 21,5 тис.грн. та ЗАТ Шепетівський гранкар'єр „ Пронекс” - 6.0 тис.грн., у зв'язку з визнанням цих підприємств банкрутами (у 2009 році ці кошти надійшли).

Разом з тим, зменшилась прогнозна сума надходжень на 2010 рік по Городоцькому району у зв’язку з порушенням справи про визнання банкрутом Сатанівського комбінату комунальних підприємств, заборгованість по платежу становить - 4,0 тис.грн. та по причині зменшення обсягів виробництва по ПП "Цембудресурс", ТОВ "Поділля-Агросервіс", ТОВ "Фінпромцегла" на загальну суму - 77,8 тис.грн., що відповідно, впливає на зменшення надходжень зазначеного збору.
Довідково: збір за забруднення навколишнього природного середовища надходить до спеціального фонду місцевих бюджетів, в розмірах:


 • до бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських) - 20 відсотків;

 • обласних та республіканського Автономної Республіки Крим бюджетів - 50 відсотків;

 • та до державного бюджету – 30 відсотків. • Прогнозні показники збору за проведення гастрольних заходів на 2010 рік визначено за даними управління культури, туризму і курортів в сумі 12,0 тис.гривень.

Довідково: об'єктом оподаткування збором за проведення гастрольних заходів на території України є виручка від реалізації квитків на гастрольний захід. Ставка збору за проведення гастрольних заходів становить 3,0% об’єкта оподаткування.

За інформацією управління культури, туризму і курортів у 2010 році очікується 385 гастрольних заходів. Обсяг доходів від проведення гастрольних заходів на території області прогнозується в сумі 1333,3 тис.грн.. Обсяг збору за проведення гастрольних заходів (3%) прогнозується в сумі 40,0 тис.гривень

Збір за проведення гастрольних заходів розподіляється у співвідношенні:

• 70% до спеціального фонду державного бюджету;• 30% до спеціального фонду обласного бюджету.


 • По платі за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів прогнозні надходження на 2010 рік (за даними державної податкової адміністрації) складуть 433,0 тис.грн., що на 1,8 тис.грн. або на 0,4 відсотка більше фактичних надходжень 2009 року.

При тому, як кількість АЗС у 2010 році зросте на 17 одиниць у порівнянні з 2009 роком, очікувані надходження залишаться майже на рівні попереднього року, що пояснюється відкриттям нових АЗС, які розташовані у районних центрах та інших населених пунктах області, де середня ставка значно нижча від розташованих в обласному центрі. Відповідно, очікується і зменшення середньої ставки торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів по області, яка в 2009 році становила 182 грн., а у 2010 році складе на рівні 168 гривень.


Кількість об'єктів на яких здійснюється торгівля нафтопродуктами

 

 

у 2010 році

у 2009 році

відхилення

1

АЗС

215

198

17

2

Заправних пунктів

2

5

-3

3

Кількість пістолетів паливно-роздавальних колонок АЗС

1617

2188

-571

4

Кількість пістолетів паливно-роздавальних колонок заправних пунктів

2

12

-10Середні ставки по торговому патенту:

 • обласний центр від 60 до 320 грн.;

 • міста обласного значення та районні центри від 30 до 160 грн.;

 • інші населені пункти до 80 гривень.

Надходження відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (код 24110900) до обласного бюджету на 2010 рік за інформацією регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву прогнозуються в сумі 5,0 тис.гривень.

Прогнозні показники надходження коштів до обласного бюджету (25%) від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2010 рік визначено за даними Головного управління Держкомзему у Хмельницькій області в сумі 184,7 тис.гривень.

Відповідно до листа Головного управління Держкомзему у Хмельницькій області відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2010 рік плануються лише у Деражнянському (30,0 тис.грн.), Кам’янець-Подільському (10,0 тис.грн.), Летичівському (15,0 тис.грн.), Старокостянтинівському (14,1 тис.грн.), Хмельницькому (510,0 тис.грн.) та Шепетівському (10,3 тис.грн.) районах. По Полонському та Старосинявському районах очікується надходження коштів від погашення заборгованості минулих років, відповідно, 50 та 99,4 тис.грн. Тобто, загальна сума (738,8*0,25=184,7 тис.грн.).

Довідково: надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва є разовим платежем. Відповідно до Земельного кодексу, відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом.
Щодо резервів збільшення надходжень до місцевих бюджетів області, то необхідно відмітити , що такі резерви ще є, зокрема:
1. Погашення заборгованості із виплати заробітної плати (додаткові надходження податку з доходів фізичних осіб складуть 1882,8 тис.грн.; заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2010 року без банкрутів 12552,1*15% );

2. Погашення заборгованості по податку з доходів фізичних осіб, з доходів одержаних громадянами від надання в оренду земельної частки (паю) станом на 01.01.2010 року – 13221,4 тис.грн.;

3. Погашення податкового боргу до місцевих бюджетів (без врахування відокремленого обліку банкрутів):

- загального фонду 10011,2 тис.грн.;

- спеціального фонду 1154,7 тис.грн.

4. Дотримання норм Указу президента України щодо розміру плати за оренду земельних ділянок до 3 відсотків (на даний час 2,8 відсотка ) – 2271,5 тис. гривень.
ІІІ. Пояснення до основних положень проекту рішення та

пропонованих обсягів видатків щодо функцій і програм

Загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2010 рік, визначено у сумі 1809517,1 тис.грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1618185,7 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 191331,4 тис.грн. за функціональною структурою бюджету.

Видатки загального фонду обласного бюджету фінансуватимуться за рахунок:

- власних (закріплених) доходів обласного

бюджету, надходження яких у 2010 році

прогнозується в сумі - 269371,3 тис.грн.;

- дотації вирівнювання з державного бюджету - 420795,7 тис.грн.;

- додаткової дотації на вирівнювання

фінансової забезпеченості - 22696,4 тис.грн.;

- субвенції державного бюджету - 880507,9 тис.грн.;

- доходів, що не враховуються

при визначенні трансфертів - 2064,8 тис.грн.;

- вільних лишків станом на 1.01.10р. - 22949,6 тис.гривень.
Розподіл додаткової дотації з Державного бюджету України на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів проведений відповідно до ст.36 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, зокрема додаткова дотація у сумі 5674,1 тис.грн. залишена в обласному бюджеті, а решта коштів додаткової дотації в сумі 17022,3 тис.грн. передана бюджетам районів та міст обласного значення, розподіл якої проведено із застосуванням критеріїв передбачених статтею 36 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, а також:

1. Особливості депресивних територій (виконання доходів на душу населення та бюджетної забезпеченості на 1 жителя);

2. Фактичних диспропорцій, пов`язаних з низьким показником щільності населення сільських районів;

3. Розгалуженої мережі бюджетних установ та їх оптимізацію;

4. На компенсацію видатків специфічних закладів (центри ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів) на 2010 рік;

5. Питомої ваги видатків на заробітну плату та енергоносії в загальному обсязі видатків місцевих бюджетів на 2010 рік;

6. Проплату енергоносіїв бюджету Летичівського району;

7.Видатки на утримання ліжок у тубвідділеннях центральних районних лікарень на 2010 рік;

8. Стимулювання місцевих бюджетів, які максимально спрямували додатковий фінансовий ресурс на заробітну плату та енергоносії у 2009 році;

9. Питомої ваги видатків місцевих бюджетів в загальному обсязі видатків у 2010 році.

Крім того, враховано фактор зменшення дотації на виконання вимог пункту 2.1. рішення сесії обласної ради від 30.11.2009 року №1-25/2009.

(розрахунки додаються)


Субвенції з Державного бюджету України на

соціальний захист населення
По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям передбачено кошти в сумі 745572,9 тис.грн., що на 41,3 % більше від уточненого плану 2009 року.

За рахунок зазначеної субвенції будуть виплачуватись декілька видів державних допомог, методика розрахунку яких наступна.


І. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми.

1.1 Допомога при народженні дитини. Обсяг витрат на надання допомоги розраховано виходячи із наступних показників:

- прогнозної кількості отримувачів даної допомоги, розрахованої із звітних даних райміськфінуправлінь за І квартал 2010 року;

- прогнозних розмірів допомоги на 2010 рік: 12240 гривень – на першу дитину, 25000 гривень – на другу дитину, 50000 гривень – на третю і наступну дитину.

Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 гривень, другої дитини - 4840 гривень, третьої та наступної дитини – 5000 гривень, решта (щомісячна допомога при народженні дитини) виплачується рівними частинами на першу дитину протягом наступних 12 місяців ((12240-4800)/12=620 грн., на другу дитину – 24 місяців ((25000-4840)/24=840 грн., на третю і наступну дитину – 36 місяців ((50000-5000)/36=1250 грн.

Крім того, застосовано коефіцієнт зростання отримувачів даної допомоги І кварталу 2010 року до І кварталу 2009 року, який становить при народженні першої дитини – 1,04, при народженні другої дитини – 1,1, при народженні третьої дитини – 1,02.
1.2. Допомога при усиновленні дитини.

Обсяг витрат на надання допомоги розраховано виходячи із наступних показників:


- прогнозної кількості отримувачів даної допомоги, розрахованої із звітних даних райміськфінуправлінь за І квартал 2010 року;

- прогнозного розміру допомоги на 2010 рік, який надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини, тобто 12240 гривень.

Виплата допомоги здійснюється одноразово в сумі 4800 гривень, решта суми (щомісячна допомога при народженні дитини) виплачується рівними частинами протягом наступних 12 місяців ((12240-4800)/12=620 гривень.
1.3. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування). Обсяг витрат на надання допомоги розраховано виходячи із наступних показників:
- прогнозної кількості отримувачів даної допомоги, розрахованої із звітних даних райміськфінуправлінь за І квартал 2010 року;

- прогнозного розміру допомоги на 2010 рік (25% середнього прожиткового мінімуму для працездатних осіб (888,3) *4,2 місяців – тривалість відпустки по вагітності) = 932,72 гривень.

- коефіцієнта зростання отримувачів даної допомоги І кварталу 2010 року до І кварталу 2009 року, який становить 1,153.
1.4. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Надається у розмірі, що визначається як різниця між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 грн.

Обсяг витрат на надання допомоги розраховано виходячи із наступних показників:
- прогнозної кількості отримувачів даної допомоги, розрахованої із звітних даних райміськфінуправлінь за І квартал 2010 року;

- прогнозного розміру допомоги на 2010 рік – 314,3 грн.;

- коефіцієнта зростання отримувачів даної допомоги І кварталу 2010 року до І кварталу 2009 року, який становить 1,07.
1.5. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Надається у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку. У разі коли на дитину виплачуються в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсій, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Обсяг витрат на надання допомоги розраховано на підставі даних райміськфінуправлінь (звіт за І квартал 2010 року) щодо кількості отримувачів цього виду допомог, прогнозного розміру допомоги – 1804,13 гривень.

1.6. Допомога на дітей одиноким матерям. Надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Обсяг витрат на надання допомоги розраховано на підставі даних райміськфінуправлінь (звіт за І квартал 2010 року) щодо кількості отримувачів цього виду допомог, прогнозного розміру допомоги на 2010 рік – 291,1 гривень.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка