Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»Скачати 441.79 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір441.79 Kb.
1   2   3   4   5

Розділ II

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗАХВОРЮВАННЮ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЦІЙ СФЕРІСтаття 3. Основні принципи державної політики у сфері протидії захворюванню на туберкульоз
Протидія захворюванню на туберкульоз є невід'ємною складовою частиною політики щодо забезпечення безпеки суспільства та національної безпеки України. Здійснення протитуберкульозних заходів, забезпечення кожному громадянину в разі захворювання на туберкульоз безоплатності, доступності та рівних можливостей отримання відповідної медичної допомоги належать до пріоритетних завдань всіх центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері протидії захворюванню на туберкульоз
Кабінет Міністрів України у сфері протидії захворюванню на туберкульоз:

забезпечує координацію та спрямування діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо розробки та реалізації відповідних загальнодержавних та державних цільових програм;

в установленому законом порядку вживає заходів щодо належного фінансування та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, залучених до проведення заходів, пов'язаних з профілактикою, діагностикою та лікуванням захворювання на туберкульоз, передбачених відповідними державними цільовими програмами;

подає на розгляд Верховної Ради України проект загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз;

забезпечує контроль за здійсненням протитуберкульозних заходів;

подає до Верховної Ради України щорічний звіт про хід та результати виконання загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз, стан захворюваності на туберкульоз та смертності від нього;

затверджує порядок ведення Єдиного загальнодержавного реєстру хворих на туберкульоз;

вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.


Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я в сфері протидії захворюванню на туберкульоз
Центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я:

з урахуванням пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України проект загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз;

здійснює моніторинг виконання загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз та інформує про його результати Кабінет Міністрів України;

відповідно до повноважень затверджує відповідні санітарні норми; загальнообов’язковий порядок ведення статистичного обліку та звітності у сфері протидії захворюванню на туберкульоз та форми відповідних облікових і звітних документів; стандарти обстеження, лікування хворих на туберкульоз; порядок медичного (диспансерного) нагляду за хворими на туберкульоз, особами, інфікованими мікобактеріями туберкульозу, та контактними особами; методи діагностики та профілактики захворювання на туберкульоз; порядок проведення епідеміологічного розслідування випадків захворювання на туберкульоз та інші нормативно-правові акти;

за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади визначає перелік робіт, при здійсненні яких має місце можливість передачі захворювання на туберкульоз іншим особам; порядок і терміни проведення профілактичних медичних оглядів осіб, які поступають на роботи або виконують роботи, при здійсненні яких має місце можливість передачі захворювання на туберкульоз іншим особам, та перелік застосовуваних при здійсненні таких оглядів клінічних, рентгенологічних та лабораторних досліджень; зазначені у пункті 2.6 статті частини другої статті 8 цього Закону групи населення, які піддаються високому ризику захворювання та туберкульоз і підлягають зазначеним у частині другій статті 8 цього Закону профілактичним медичним оглядам;

організовує ведення статистичного обліку захворювань на туберкульоз;

аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні та в окремих регіонах, розробляє обґрунтовані пропозиції щодо профілактики та зниження рівня захворюваності на туберкульоз і поліпшення епідемічної ситуації та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

забезпечує функціонування системи епідеміологічного контролю захворювання на туберкульоз;

бере участь у формуванні на умовах державного контракту державних замовлень на виробництво лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів та дезінфекційних засобів, необхідних для лікування хворих та хіміопрофілактики туберкульозу, здійснення профілактичних та протиепідемічних заходів, організовує їх централізовану закупівлю за рахунок коштів Державного бюджету України, забезпечує розподіл між регіонами та контроль за їх раціональним використанням, а також формує державне замовлення на підготовку фахівців з профілактики та лікування туберкульозу;

визначає перелік протитуберкульозних медичних закладів;

здійснює міжгалузеву взаємодію з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади у сфері протидії захворюванню на туберкульоз;

організовує інформування населення з питань запобігання виникненню та поширенню туберкульозу, а також забезпечує міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, установи державної санітарно-епідеміологічної служби інформацією про епідемічну ситуацію в Україні та у світі, щорічно інформує їх про прийняті санітарні норми та інші нормативно-правові акти щодо захисту населення від захворювання на туберкульоз;

розробляє порядок ведення Єдиного загальнодержавного реєстру хворих на туберкульоз;

вирішує інші питання у межах своєї компетенції.


Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади у сфері протидії захворюванню на туберкульоз
Рада міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві органи виконавчої влади у сфері протидії захворюванню на туберкульоз:

реалізують державну політику в сфері протидії захворюванню на туберкульоз шляхом участі у розробленні та виконанні відповідних загальнодержавних програм, організовують розроблення, подання на затвердження відповідними радами та виконання регіональних і місцевих програм з цього питання;

забезпечують реалізацію передбачених законодавством заходів соціального захисту осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, реалізацію прав зазначених осіб на таку, що відповідає встановленим стандартам, своєчасну, доступну та безоплатну медичну допомогу, необхідну для забезпечення лікування та хіміопрофілактики туберкульозу, та на отримання відповідних соціальних послуг, реалізацію встановленого законом права цих осіб на працю та реалізацію інших встановлених законом їх прав;

шляхом організації розробки та контролю за виконанням відповідних державних цільових програм забезпечують участь у заходах з протидії захворюванню на туберкульоз всіх розташованих на відповідній території закладів та установ охорони здоров'я незалежно від їх форми власності;

разом з органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом, вирішують питання щодо вдосконалення мережі розташованих на відповідній території протитуберкульозних медичних закладів;

здійснюють заходи, спрямовані на забезпечення епідемічного благополуччя щодо туберкульозу, контролюють проведення цих заходів юридичними і фізичними особами;

інформують населення через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію щодо захворювання на туберкульоз на відповідній території та заходи, що здійснюються з метою її поліпшення;

в порядку, встановленому законодавством, вживають заходів щодо забезпечення відповідних комунальних закладів охорони здоров'я та інших підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов'язана з виконанням програм протидії захворюванню на туберкульоз, необхідними для забезпечення цієї діяльності кадровими, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами;

щорічно звітують на сесіях відповідних рад про хід та результати виконання програм протидії захворюванню на туберкульоз.
Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері протидії захворюванню на туберкульоз
Органи місцевого самоврядування у сфері протидії захворюванню на туберкульоз:

забезпечують затвердження відповідних місцевих програм протидії захворюванню на туберкульоз та контроль за їх виконанням;

в межах своєї встановленої законодавством компетенції здійснюють комплексні заходи, спрямовані на поліпшення ситуації із захворюванням на туберкульоз;

забезпечують доступність і безоплатність надання відповідної медичної допомоги, організацію надання необхідних соціальних послуг хворим на туберкульоз та особам, які підлягають хіміопрофілактиці туберкульозу;

забезпечують реалізацію передбачених законодавством заходів соціального захисту хворих на туберкульоз;

вирішують інші питання у межах повноважень, визначених законом.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка