Законодавство у лікувально-профілактичних закладахСкачати 80.39 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір80.39 Kb.
ТипЗакон
САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Абатуров, О. Є. Ставлення медичних працівників до імунопрофілактики й ефективність проведення ними санітарно-просвітницької роботи з питань активної імунізації серед населення [Текст] / О. Є. Абатуров, О. В. Сєдунова, О. О. Агафонова // Здоровье ребенка : научно-практический журнал. - 2015. - N 1. - С. 65-68

MeSH-главная: 1.САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 2.ДЕТИ 3.ИММУНИЗАЦИЯ 4.ВАКЦИНАЦИЯ


Акт перевірки дотримання санітарного законодавства у лікувально-профілактичних закладах [Текст] // Практика управління мединим закладом : спеціалізоване видання. - 2013. – листопад, спецвипуск. - С. 61-73

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 2.УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРКА 3.ПРОВЕРКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ В БОЛЬНИЦЕ 4.УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5.ДОКУМЕНТАЦИЯ 6.САНИТАРИЯ 7.ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ


Бялковський, О. Реформування закінчилось, а проблеми залишились? [Текст] / О. Бялковський, І. Гущук // СЕС. Профілактична медицина : науково виробниче видання. - 2013. - N 4. - С. 12-15

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 2.САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ (законодательство и юриспруденция, тенденции)


Державні санітарні норми і правила "Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу [Текст] : затв. нак. МОЗ України 02 квітня 2013р. №259 // Головна медична сестра: спеціалізоване видання для головних медичних сестер. - 2013. - N 5. - С. 46-48

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 2.ГИГИЕНА 3.САНИТАРИЯ 4.ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ


Держсанепіднагляд у відомчих дитячих дошкільних закладах [Текст] / І. Лурін [та ін.] // СЕС. Профілакт. медицина : науково виробниче видання. - 2013. - N 5. - С.22-23

MeSH-главная: 1.ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 2.ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 3.ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ 4.САНИТАРИЯ


Інструкція зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров'я [Текст] : наказ МОЗ України 30.04.2014 №293 // Головна медична сестра: спеціалізоване видання для головних медичних сестер. - 2014. - N 6. - С. 40-51

MeSH-главная: 1.ДЕЗИНФЕКЦИЯ 2.БОЛЬНИЦЫ ПРАЧЕЧНАЯ СЛУЖБА (организация и управление) 3.САНИТАРИЯ 4.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 5.ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 6.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА


Малюга, В. Контроль якості генеральних прибирань у закладах охорони здоров'я [Текст] / В. Малюга // Журнал головної медичної сестри : спеціалізоване видання. - 2013. - N 3. - С. 66-68

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 2.КАЧЕСТВА КОНТРОЛЬ 3.САНИТАРИЯ 4.ИНФЕКЦИЯ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА


Морозова, Н. Совершенствование эпиднадзора за ВБИ [Текст] / Н. Морозова, А. Салманов // СЕС. Профілактична медицина : науково виробниче видання. - 2013. - N 3. - С. 38-40

MeSH-главная: 1.ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ 2.ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ


Паничев, В. Професійний і правовий статус керівників підрозділів та головних спеціалістів [Текст] / В. Паничев, Н. Марків-Буковська // СЕС. Профілактична медицина : науково виробниче видання. - 2013. - N 4. - С. 18-20

MeSH-главная: 1.САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ (кадры) 2.РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 3.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБАМИ УПРАВЛЕНИЕ


Парыгина, О. Н. Совершенствование системы эпидемиологического контроля инфекционной заболеваемости новорожденных детей в стационарах второго этапа выхаживания на основе технологии "сестринский процесс" / О. Н. Парыгина, Т. М. Обухова, Д.В. Турчанинов // Инфекционный контроль. - 2013. - N 2. - С. 19

MeSH-главная: 1.ИНФЕКЦИЯ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА 2.ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 3.ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 4.МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ


Перелік відокремлених структурних підрозділів Держсанепідслужби України [Текст] // СЕС. Профілактична медицина : науково виробниче видання. - 2013. - N 3. - С. 17-31

MeSH-главная: 1.УКРАИНА 2.САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ


Пономаренко, А. Держсанепідслужба України: історія, сучасні реалії та перспективи розвитку [Текст] / А. Пономаренко // СЕС. Профілакт. медицина : науково виробниче видання. - 2013. - N 6. - С. 8-19

MeSH-главная: 1.УКРАИНА 2.ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 3.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ (история) 4.САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ (история) 5.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ


Проект державних санітарних правил і норм поводження з відходами лікувально-профілактичних закладів [Текст] // Головна медична сестра: спеціалізоване видання для головних медичних сестер. - 2013. - N 3. - С. 49-56

MeSH-главная: 1.МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ (классификация) 2.МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ УДАЛЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 3.САНИТАРИЯ
Про затвердження уніфікованої форми Акту перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у лікувально-профілактичних закладах [Текст] // Головна медична сестра: спец. видання для головних медичних сестер. - 2013. - N 6. - С. 52-59

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 2.УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3.САНИТАРИЯ 4.ДОКУМЕНТАЦИЯ 5.МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


Салманов, А. Епідеміологічний нагляд за внутрішньо-лікарняними інфекціями [Текст] / А. Салманов // Практика управління медичним закладом : спеціалізоване видання. - 2015. - N 2. - С. 12-21

MeSH-главная: 1.ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ (профилактика и контроль) 2.ИНФЕКЦИЯ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА (методы) 3.ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ


Салманов, А. Санітарно-протиепідемічні вимоги до амбулаторії сімейної медицини [Текст] / А. Салманов // Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2014. - N 4. - С. 40-51

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 3.САНИТАРИЯ 4.ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГИГИЕНА 5.МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ИНФЕКЦИИ 6.ИНФЕКЦИЯ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА


Салманов, А. Санітарно-протиепідемічні вимоги до дитячих лікарень [Текст] / А. Салманов // Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2014. - N 10. - С. 35-47

MeSH-главная: 1.БОЛЬНИЦЫ ДЕТСКИЕ (организация и управление, снабжение и распределение) 2.УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 3.САНИТАРИЯ 4.ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 5.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 6.ОПЕРАЦИОННЫЕ 7.БОЛЬНИЦЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 8.ИНФЕКЦИЯ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА 9.РУК МЫТЬЕ 10.ДЕТИ


Салманов, А. Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що здійснюють стоматологічну діяльність [Текст] / А. Салманов // Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2014. - N 8. - С. 51-61

MeSH-главная: 1.СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (организация и управление, снабжение и распределение) 2.САНИТАРИЯ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ 4.ВОДОСНАБЖЕНИЕ 5.ИНТЕРЬЕРА И МЕБЕЛИРОВКИ ДИЗАЙН 6.УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 7.РЕНТГЕНОГРАФИЯ (оборудование) 8.ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА, ИНСТРУМЕНТЫ 9.МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ИНФЕКЦИИ


Салманов, А. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у стерилізаційному відділенні [Текст] / А. Салманов // Журнал головної медичної сестри : спеціалізоване видання. - 2013. - N 2. - С. 55-65

MeSH-главная: 1.САНИТАРИЯ 2.ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 3.ДЕЗИНФЕКЦИЯ 4.МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ИНФЕКЦИИ 5.БОЛЬНИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 6.СТЕРИЛИЗАЦИЯ


615.12

С 18

Санітарно-протиепідемічний режим аптечних закладів в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій [Текст] : (методичні рекомендації). - К.: Укрмедпатентінформ, 2013. - 22 с. - Б. ц.

MeSH-главная: 1.БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 2.АПТЕКИ 3.САНИТАРИЯ 4.ГИГИЕНА 5.ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 6.КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


616-036.2(06)

С 91 Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни. Вип.11 [Текст] : збірник наукових праць щорічної 11-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю приуроченою до Дня науки, травень 2014 р., м. Львів / відп. ред. О.О. Тарасюк. - [Львів] : [б.в.], 2014. - 293 с.

MeSH-главная: 1.КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА 2.ГИГИЕНА 3.МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 4.ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 5.ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 6.ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 7.ТУБЕРКУЛЕЗ 8.ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕУзгодження законів і підзаконних актів [Текст] / А. Гоженко [та ін.] // СЕС. Профілактична медицина : науково виробниче видання. - 2013. - N 4. - С. 16-17

MeSH-главная: 1.САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ (законодатель-ство и юриспруденция) 2.УКРАИНА


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка