Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги 1



Сторінка9/17
Дата конвертації08.05.2016
Розмір2.33 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Закон України “Про політичні партії в Україні”




Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію символіки політичної партії






Державна реєстрація організацій роботодавців, їх об’єднань:

Закони України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”




всеукраїнських







республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських







місцевих







Реєстрація змін до статутних документів, складу керівних органів організацій роботодавців, їх об’єднань







Реєстрація припинення діяльності організацій роботодавців, їх об’єднань







Видача дубліката статуту організації роботодавців, їх об’єднання






Державна реєстрація асоціацій органів місцевого самоврядування:

Закони України “Про асоціації органів місцевого самоврядування”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”




всеукраїнських







місцевих







Державна реєстрація змін до статуту всеукраїнських та місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування







Реєстрація припинення асоціацій органів місцевого самоврядування







Видача дубліката статуту всеукраїнських та місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування






Реєстрація приватної нотаріальної діяльності з видачею реєстраційного посвідчення

Закон України “Про нотаріат”




Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 







Видача повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 






Акредитація представництва, філії іноземної благодійної організації

Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про благодійну діяльність та благодійні організації”




Прийняття повідомлення про зміни до статуту (положення) представництва, філії іноземної благодійної організації







Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про припинення представництва, філії іноземної благодійної організації

Закони України “Про громадські об’єднання”, “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”



Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок

Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”




Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію творчої спілки, її територіального осередку та регіональної (місцевої) творчої спілки







Перереєстрація всеукраїнської творчої спілки, її територіального осередку та регіональної (місцевої) творчої спілки







Державна реєстрація змін до статутних документів, складу керівних органів всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок


Закони України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”




Реєстрація припинення діяльності творчих спілок







Державна реєстрація:

Закон України “Про торгово-промислові палати в Україні”




Торгово-промислової палати України







торгово-промислових палат, що створюються на території







Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя







змін до статуту Торгово-промислової палати України







змін до статутів торгово-промислових палат, що створюються на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя







Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію торгово-промислової палати







Державна реєстрація припинення діяльності торгово-промислової палати

Закони України “Про торгово-промислові палати в Україні”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”



Державна реєстрація:

Закон України “Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд”, Закон України “Про торгово-промислові палати в Україні”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”




Будівельної палати України







Будівельної палати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя







Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію Будівельної палати України, Будівельної палати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя







Державна реєстрація припинення діяльності будівельної палати






Державна реєстрація:







Статуту територіальної громади міста Києва

Закон України “Про столицю України — місто-герой Київ”




статутів територіальних громад

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”




Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статутів територіальних громад







Реєстрація змін до статуту територіальної громади







Скасування реєстрації статуту територіальної громади






Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації:

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”




із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження







заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал







з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів







з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій







що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру







дайджесту







для дітей та інвалідів







заснованого з благодійною метою та для безоплатного розповсюдження







Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (крім заснованого з благодійною метою та для безоплатного розповсюдження)







Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, заснованого з благодійною метою та для безоплатного розповсюдження







Перереєстрація друкованого засобу масової інформації (крім заснованого з благодійною метою та для безоплатного розповсюдження)







Перереєстрація друкованого засобу масової інформації, заснованого з благодійною метою та для безоплатного розповсюдження







Внесення відомостей до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів

інформаційної діяльності про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції за повідомленням засновника друкованого засобу масової інформації









Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації






Державна реєстрація інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності:

Закон України “Про інформаційні агентства”




заснованого громадянами та/або юридичними особами України, у статутному фонді яких немає іноземного капіталу







заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал







Перереєстрація інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності







Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності







Внесення відомостей до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності про зміну юридичної адреси засновника (співзасновників) інформагентства, місцезнаходження інформагентства за повідомленням засновника (співзасновника) інформагентства







Реєстрація припинення діяльності інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності






Державна реєстрація народження фізичної особи з одночасним визначенням її походження

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”



Державна реєстрація смерті

—“—



Державна реєстрація шлюбу  

—“—



Державна реєстрація розірвання шлюбу:

—“—




за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей







з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними






Державна реєстрація:

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”




зміни імені







повторної зміни імені






Внесення змін до актових записів цивільного стану

—“—



Поновлення актових записів цивільного стану

—“—



Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану

—“—



Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

—“—



Реєстрація Аудиторської палати України

Закон України “Про аудиторську діяльність”



Державна реєстрація:


Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”




юридичної особи







припинення юридичної особи







фізичної особи, яка має намір стати підприємцем







припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця







Державна реєстрація змін:

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”




до установчих документів юридичної особи







до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців







Видача дубліката оригіналів установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором






Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису:

юридичним особам:



—“—




- про зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та не пов’язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи







- про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи







- про включення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи







- про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи







- про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи







- щодо рішення про виділ юридичної особи







- про підтвердження відомостей про юридичну особу







Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у формі:

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”




витягу






виписки







довідки






Проставляння штампу “Апостиль” на документах, що видаються:

Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів,
1961 року, Закон України “Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів”




органами юстиції та судами, а також документах, що оформляються нотаріусами
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка