Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги 1Сторінка7/17
Дата конвертації08.05.2016
Розмір2.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”Надання грифа:

Закон України “Про освіту”
Рекомендовано Міністерством освіти і науки УкраїниЗатверджено Міністерством освіти і науки України


Державна реєстрація інноваційних проектів з внесенням їх до Державного реєстру інноваційних проектів та видачею свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту

Закон України “Про інноваційну діяльність”Державна реєстрація проектів наукових парків, реалізація яких потребує державної підтримки

Закон України “Про наукові парки”Державна реєстрація технологічних парків з видачею свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку

Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”Державна реєстрація проектів технологічних парків з внесенням їх до Реєстру проектів технологічних парків та видачею свідоцтва про державну реєстрацію проекту технологічного парку

—“—Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи

Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу”Реєстрація представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)

Закони України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”, “Про охорону прав на зазначення походження товарів”Видача контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних

Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”Державна реєстрація авторського права на твір з видачею свідоцтва

Закон України “Про авторське право і суміжні права”

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір


Прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір

Закон України “Про авторське право і суміжні права”Взяття на облік організації колективного управління

—“—Визначення організації колективного управління уповноваженою організацією

—“—Видача санітарно-епідеміологічного сертифікату

—“—Погодження режимів навчання та виховання, навчально-трудового навантаження дітей і підлітків

—“—Погодження технологічних проектів повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів

Водний кодекс УкраїниЗатвердження правил та порядку експлуатації каскаду або системи водосховищ

—“—Видача дозволу на використання осадів стічних вод, що накопичуються на водоочисних спорудах, з метою удобрення ґрунтів

Закон України “Про охорону земель”Видача дозволу на зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами

Водний кодекс України, Закон України “Про меліорацію земель”Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики


Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, Основи законодавства України про охорону здоров’я
Переоформлення ліцензіїАнулювання ліцензії за заявою ліцензіатаДержавна реєстрація (перереєстрація):

Закон України “Про лікарські засоби”
лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, крім радіоактивних лікарських засобів, діагностичних засобів, простих або складних (галенових) препаратів з рослинної лікарської сировини з видачею реєстраційного посвідченнярадіоактивних лікарських засобів, діагностичних засобів, простих або складних (галенових) препаратів з рослинної лікарської сировини, діючих препаратів обмеженого застосування та тих, що виробляються згідно із затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, прописами (інформація про склад, технологію виготовлення (вироблення), контроль якості та застосування лікарського засобу), препаратів з донорської крові або плазми з видачею реєстраційного посвідчення


Державна реєстрація (перереєстрація) небезпечних факторів з видачею сертифіката (свідоцтва)

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” 
Видача ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”
Переоформлення ліцензіїАнулювання ліцензії за заявою ліцензіата


Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів)

Закони України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про лікарські засоби”
Переоформлення ліцензіїАнулювання ліцензії за заявою ліцензіата


Видача висновку про якість ввезених лікарських засобів

Закон України “Про лікарські засоби”Акредитація закладів охорони здоров’я

Основи законодавства України про охорону здоров’яВидача окремого рішення щодо ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів зарубіжних країн у випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо

Закон України “Про лікарські засоби”Державна реєстрація (перереєстрація) з видачею реєстраційного посвідчення:

Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”
сортів сільськогосподарських рослин та порід тварин, створених на основі генетично модифікованих організмівгенетично модифікованих організмів джерел харчових продуктівгенетично модифікованих організмів джерел кормів


Погодження тексту для використання у маркуванні питної води

Закон України “Про питну воду та питне водопостачання”Державна реєстрація:

Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
новітніх харчових продуктівхарчових добавокароматизаторівензимівдопоміжних матеріалів для переробки та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, які вперше вводяться в обіг та/або вперше використовуються на території Українивод природних мінеральних


Декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів

Закон України “Про ціни і ціноутворення”Видача повідомлення щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів

Закон України “Про лікарські засоби”Державна реєстрація (перереєстрація) дезінфекційних засобів з видачею свідоцтва

Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”Підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні з видачею сертифіката відповідності або висновку щодо підтвердження відповідності

Закон України “Про лікарські засоби”Сертифікація суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, на відповідність вимогам належної практики дистрибуції

—“—Сертифікація якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються, з видачею сертифіката лікарського засобу, заяви про ліцензійний статус лікарського засобу, сертифіката серії лікарського засобу, підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються

—“—Галузева атестація лабораторій з контролю якості лікарських засобів

—“—Прийняття повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт


Прийняття повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт


Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт

—“—
Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт


Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт

—“—
Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт


Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації

—“—
Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації


Професійна атестація відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури:

Закон України “Про архітектурну діяльність”
проведення іспитувидача (обмін) кваліфікаційного сертифіката у разі прийняття рішення про його видачу


Реєстрація саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності

—“—Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності


Закони України “Про архітектурну діяльність”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про
регулювання містобудівної діяльності”, “Про основи містобудування”
Переоформлення ліцензіїАнулювання ліцензії за заявою ліцензіатаВнесення змін до переліку робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які заявник має право виконувати на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури


Видача свідоцтва про поховання

Закон України “Про поховання та похоронну справу”Видача дозволу на перепоховання останків померлих

—“—Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

Закон України “Про органи самоорганізації населення”
Легалізація органу самоорганізації населення


Присвоєння (зміна) адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”Видача довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі

—“—Видача дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень

Закон України “Про благоустрій населених пунктів”Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Житловий кодекс Української РСР, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”Взяття громадян на соціальний квартирний облік

Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”Видача ордера на:

Житловий кодекс Української РСР, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”
жиле приміщенняжилу площу в гуртожиткуна службове жиле приміщення


Надання жилого приміщення з фонду житла для тимчасового проживання

—“—Надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення

Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”Надання статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського

Закон України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки


Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

Закони України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка