Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги 1Сторінка5/17
Дата конвертації08.05.2016
Розмір2.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

162.

Видача дозволу на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження

Митний кодекс України, Договір про зону вільної торгівлі від 18 листопада 2011 року, Закон України “Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі”

163.

Державна реєстрація інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна підтримка з видачею витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

Закон України “Про інвестиційну діяльність”

164.

Прийняття рішення про призначення органів із сертифікації в державній системі сертифікації

Декрет Кабінету Міністрів України
від 10 травня 1993 року № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”

Переоформлення рішення про призначенняВидача дубліката рішення про призначенняАнулювання рішення про призначення за зверненням призначеного органуПрийняття рішення про розширення сфери призначення призначеного органу із сертифікації в державній системі сертифікації
165.

Прийняття рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

Переоформлення рішення про призначенняВидача дубліката рішення про призначенняТимчасове припинення дії рішення про призначення за зверненням призначеного органуАнулювання рішення про призначення за зверненням призначеного органуПрийняття рішення про обмеження сфери призначення за зверненням призначеного органуПрийняття рішення про призначення із внесеними змінами, що пов’язані з розширенням сфери призначення
166.

Прийняття рішення про призначення визнаних незалежних організацій на здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно із зазначеним технічним регламентом щодо обладнання, яке працює під тиском

—“—
Переоформлення рішення про призначенняВидача дубліката рішення про призначенняТимчасове припинення дії рішення про призначення за зверненням призначеного органуАнулювання рішення про призначення за зверненням призначеного органуПрийняття рішення про обмеження сфери призначення за зверненням призначеного органуПрийняття рішення про призначення із внесеними змінами, що пов’язані з розширенням сфери призначення
167.

Видача спеціальної ліцензії на імпорт товарів

Закони України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”

168.

Видача ліцензії на імпорт товарів

Закони України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”

169.

Видача ліцензії на експорт товарів

—“—

170.

Видача разової (індивідуальної) ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної операції

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

171.

Реєстрація представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності з видачею свідоцтва

—“—

172.

Видача індивідуальної ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України

Указ Президента України від 13 вересня 1995 року № 839 “Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України”


173.

Державна реєстрація іноземних інвестицій

Закон України “Про режим іноземного інвестування”
Перереєстрація іноземних інвестиційАнулювання державної реєстрації іноземних інвестицій у разі їх

вилучення (репатріації)


174.

Державна реєстрація договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

—“—

175.

Видача акта обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів

Закон України “Про металобрухт”

176.

Проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку:

Закон України “Про енергозбереження”
проектів схем розвитку і розміщення продуктивних сил, проектів розвитку галузей народного господарства, територіальних схем енергозабезпечення, іншої передпланової та передпроектної документаціїенерготехнологічної частини техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових та розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об’єктів та підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів 1 тис. і більше тонн у перерахунку на умовне паливо – за рішенням замовника в разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштівпроектів інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил, документації на створення та придбання нової енергоємної техніки, технології і матеріалів, інших документів і матеріалів, що регламентують всі види діяльності у сфері енергозбереження
177.

Проведення кваліфікації когенераційної установки з видачею свідоцтва

Закон України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу”

178.

Підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива

Закон України “Про альтернативні види палива”

179.

Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

Закон України “Про індустріальні парки”

180.

Видача свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю

Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”

181.

Визначення можливості внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання суб’єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

—“—

182.

Документальне підтвердження надання Кабінетом Міністрів України суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

—“—

183.

Надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю та видача таким юридичним особам відповідного свідоцтва з додатками


—“—

184.

Реєстрація суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів та видача документів про таку реєстрацію

Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”

185.

Видача висновку на проведення переговорів:

—“—
разовогогенеральноговідкритого
186.

Видача висновку на здійснення тимчасового ввезення або вивезення товарів:

—“—
разовогогенеральноговідкритого
187.

Видача висновку на транзит товарів територією України

—“—

188.

Видача дозволу на здійснення експорту або імпорту товарів:

—“—
генеральногогенерального на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами)
189.

Видача дозволу на здійснення експорту або імпорту товарів:

—“—
відкритоговідкритого на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами)
190.

Видача разового дозволу на здійснення експорту або імпорту товарів:

Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”
на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами)за контрактом вартістю до 50 тис. гривень включноза контрактом вартістю від 50 тис. до 500 тис. гривень включноза контрактом вартістю від 500 тис. до 5000 тис. гривень включноза контрактом вартістю від 5000 тис. до 50 000 тис. гривень включноза контрактом вартістю понад 50 000 тис. гривень
191.

Видача міжнародного імпортного сертифіката або інших документів про державні гарантії (зобов’язання) щодо використання товарів у заявлених цілях

—“—

192.

Прийняття рішення щодо введення родовища або окремого покладу нафти і газу:

Закон України “Про нафту і газ”
у промислову розробкув дослідно-промислову розробку
193.

Прийняття рішення щодо введення підземних сховищ нафти і газу чи продуктів їх переробки у дослідно-промислову та промислову експлуатацію

—“—

194.

Погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні з урахуванням можливостей газотранспортної системи


Закон України “Про засади функціонування ринку природного газу”

195.

Надання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин:

Кодекс України про надра
загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалинмісцевого значення та його реєстрація
196.

Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Закон України “Про дорожній рух”

197.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Закони України “Про ліцензування видів господарської діяльності” “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”
Переоформлення ліцензіїАнулювання ліцензії за заявою ліцензіата
198.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Закон України “Про охорону праці”

199.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”
Переоформлення ліцензіїАнулювання ліцензії за заявою ліцензіата
200.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

201.

Видача свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби, служби медицини катастроф, у тому числі посвідчення, книжки та жетона рятувальника

—“—
Переоформлення свідоцтваВидача дубліката свідоцтва
202.

Видача спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення

Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”

203.

Видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу

Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

204.

Видача журналу безперервної реєстрації історії судна (Синопсис)

Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України “Про транспорт”
Видача дубліката журналу безперервної реєстрації історії судна (Синопсис)

Міжнародна Конвенція про охорону людського життя на морі (SOLAS–74), резолюція ІМО А.959 (273), Кодекс торговельного мореплавства України

205.

Видача свідоцтва про нанесення на судно постійного маркування розпізнавального номера

Міжнародна Конвенція про охорону людського життя на морі (SOLAS–74), Кодекс торговельного мореплавства України

206.

Реєстрація суден у Судновій книзі України з видачею суднового білета


Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

Тимчасова реєстрація суден у Судновій книзі України з видачею суднового білетаВиключення судна із Суднової книги України з видачею свідоцтваТимчасове виключення із Суднової книги України з видачею свідоцтва
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка