Законів України «Про внесення зміни до статті 288 Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати»Скачати 63.95 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір63.95 Kb.
S-fi-12Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», зі змінами та доповненнями
У зв’язку з прийняттям Законів України «Про внесення зміни до статті 288 Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», з метою приведення у відповідність до вимог діючого законодавства рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 №7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», зі змінами та доповненнями», керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Миколаївської міської ради від 24.11.2011 № 11/7, від 23.12.2011 № 12/5, від 21.08.2012 № 19/7, від 22.11.2012 № 22/2, від 18.03.2015 № 46/24, від 18.06.2015 № 48/9.
1.1. До Положення про податок на майно, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 18.03.2015 № 46/24, внести наступні зміни та доповнення:

1.1.1.підпункт «г» підпункту 2.6.2 виключити.

1.1.2. підпункт 2.4.2 доповнити підпунктами «н» та «о» такого змісту:

«н) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади ( притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

о) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг».

1.2.3 підпункт «д» підпункту 2.6.2 викласти в такій редакції:

«д) громадські об’єднання, благодійні організації».
1.2. До Положення про податок на майно, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 18.06.2015 № 48/9, внести такі зміни та доповнення:

1.2.1. підпункт 2.4.2 доповнити підпунктом «о» такого змісту:

«о) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування що використовуються для надання освітніх послуг»;

1.2.2. підпункт 2.6.1 пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).»

1.2.3. підпункт «г» підпункту 2.6.2 пункту 2.6 викласти в наступній редакції:

«г) громадські об’єднання, благодійні організації».

1.2.4. пункт 2.6.2 пункту 2.6 доповнити абзацом наступного змісту:

«В разі надання додаткових пільг окремим рішенням міська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно таких пільг.

1.2.5. підпункт 2.9.1 пункту 2.9 доповнити підпунктом «д» такого змісту:

«д) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а" - "г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

1.2.6.підпункт 3.3.1 пункту 3.3 викласти в наступній редакції:

«Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.»

1.2.7.пункт 3.6 доповнити підпунктами такого змісту:

«3.6.7. У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п'яти років.

3.6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення є об'єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов'язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

3.6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення є об'єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

3.6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об'єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об'єкт оподаткування, перехід права власності на об'єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об'єктів оподаткування.

1.2.8. підпункт 4.7.1. доповнити підпунктом «д» такого змісту:

«д) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів».

1.2.9. в підпункті 4.13.1 пункту 4.13 слова «оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства» виключити;

1.2.10. підпункт 4.13.6 доповнити підпунктом 4.13.6.1 такого змісту:

«4.13.6.1. Розмір орендної плати може перевищувати розмір орендної плати, встановлений підпунктом 4.13.5, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах».

2. Відділу інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради (Рубан) опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів, заступника міського голови - директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

Міський голова О.Ф.Сєнкевич


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка