Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»Сторінка2/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.89 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4

Мета:

 • збереження і розвиток системи дошкільної освіти району, створення рівних умов та доступу громадян до якісної дошкільної освіти;

 • забезпечення доступної безоплатної якісної освіти в дошкільних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти відповідно до державного стандарту - Базового компонента дошкільної освіти.


Основний зміст діяльності з реалізації мети:


 • розвиток мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та демографічних прогнозів;

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

 • реалізація нового змісту дошкільної освіти шляхом впровадження Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у світі”, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

 • приведення матеріально-технічної бази ДНЗ у відповідність до сучасних вимог, створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору для розвитку, виховання і навчання дошкільника.


Заходи з реалізації програми:


1

створити умови для забезпечення дітей дошкільною освітою відповідно до запитів населення та соціально-економічних умов населених пунктів, підвищення відсотка охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою;

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

керівники дошкільних закладів2


забезпечити соціальний захист, охорону життя, здоров’я вихованців дошкільних навчальних закладів; оптимальне та якісне харчування відповідно до вікових потреб; упровадити систему заходів щодо збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, реалізації здорв’язберігаючих та здоров’язміцнюючих технологій;


2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

керівники дошкільних закладів3

забезпечити організацію навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах за пріоритетними напрямками;


2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

керівники дошкільних закладів
4

забезпечити участь в обласних заходах з науково-методичного забезпечення розвитку дошкільної освіти: конкурси, школи педагогічної майстерності, педагогічні читання, День дошкілля;


2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

керівники дошкільних закладів
5

продовжити роботу щодо запровадження соціально-псхолого-педагогічного патронату сімей в яких виховуються дошкільнята, активізувати роботу консультаційних пунктів для батьків з актуальних проблем розвитку дітей;


2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації керівники дошкільних закладів


6

здійснити управлінське забезпечення та науково-методичний супровід переходу на новий зміст дошкільної освіти шляхом упровадження Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі", якісного виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.


2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, керівники дошкільних закладів


7

поліпшити навчально матеріальну базу ДНЗ відповідно до потреб освітнього процесу;


2010-2012 роки

Органи місцевого самоврядування, Відділ освіти райдержадміністрації, керівники дошкільних закладів


8

ввести ставки додаткових спеціалістів (практичних психологів, логопедів) відповідно до нормативної чисельності;


2010-2012 роки

Органи місцевого самоврядування, Відділ освіти райдержадміністрації, керівники дошкільних закладів


9

забезпечити оптимальність і гнучкість режиму роботи ДНЗ відповідно до потреб населення;


2010-2012 роки

Органи місцевого самоврядування, Відділ освіти райдержадміністрації, керівники дошкільних закладівРОЗДІЛ ІІ ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Проект «Рівний доступ до якісної освіти»
Мета: забезпечення рівних умов доступності і безоплатності здобуття якісної повної загальної середньої освіти для населення району; піднесення ролі загальної середньої освіти в здатності молодого покоління, що її здобуло, повноцінно жити і бути успішним у новому світі, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюватися.
Завдання:
- якісний розвиток варіативної мережі загальної середньої освіти, реструктуризація її інфраструктури, форм навчання у напрямі створення умов рівного доступу для жителів кожного населеного пункту;

- розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому навчальному закладі; забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету;

- перехід до нових технологій загальної середньої освіти зорієнтованих на особисті досягнення кожного школяра; підвищення якості освіти за рахунок озброєння вчителів інноваційними технологіями та ефективними методами об‘єктивної оцінки якості освіти школярів; забезпечення безперебійного підвезення на навчання учнів, що проживають за межами пішохідної доступності до навчальних закладів;

- відпрацювання нових моделей (у тому числі освітніх округів) ефективного використання наявних матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних, інформаційних та інших ресурсів загальної середньої освіти з урахуванням соціально-економічних умов та освітніх потреб учнів;


Основні заходи з реалізації мети


1

Дослідити мережу закладів освіти в контексті стану і перспектив демографічної ситуації у районі. Залучити громадськість, фінансово активних суб’єктів господарювання до вирішення проблем подальшого функціонування та якісного розвитку варіативної мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

2010 рік

Відділ освіти райдержадміністрації,

загальноосвітні навчальні заклади2

Забезпечити ефективну реконструкцію інфраструктури освіти, у т.ч. шляхом створення та функціонування територіальних освітніх округів; здійснити перерозподіл ресурсів між освітніми закладами регіону для створення за рахунок їх ефективного використання нових освітніх можливостей для населення і піднесення якості освіти.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації,


3

Забезпечити дотримання законодавства про мови в Україні, виконання обласних та районних програм: розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки; розвитку російської мови, російської культури в Запорізькій області на 2008-2012 роки; реалізацію прав громадян щодо мов навчання.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

загальноосвітні навчальні заклади
4

Забезпечити організацію дистанційного навчання педагогів.

2010-2012 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


5

Створити єдиний інформаційний освітній портал району – віртуальне представництво в Інтернеті відділу освіти, районного методичного кабінету, навчально-виховних закладів.
2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації

районний методичний кабінет
6

Створити інформаційний освітній простір в районі; включити в його структуру освітні середовища навчально-виховних закладів, їх організаційну, навчальну та методичну складові, бібліотечно-інформаційні центри, медіатеки загальноосвітніх закладів.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади

7

Забезпечити придбання та впровадження закладами освіти апаратного і програмного забезпечення для підтримки організаційної та управлінської діяльності, організації роботи бібліотечно-інформаційних центрів.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


8

Створити та забезпечити ефективне функціонування локальних мереж, широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

2010-2012 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


9

Увести до штатних розписів закладів освіти лаборанта НКК.

2011-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


10

Здійснювати систематичне оновлення та модернізацію наявного парку комп’ютерної техніки.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації

загальноосвітні навчальні заклади11

Забезпечити навчальними комп’ютерними комплексами 100% загальноосвітніх шкіл ІІ ступенів.

2011-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації12

Укомплектувати комп‘ютерну техніку навчальних закладів ліцензійним програмним забезпеченням.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


15

Забезпечити реалізацію регіонального освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо навчання вчителів з основ ІКТ на базі району.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


16

З метою забезпечення виконання регіонального компоненту варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів та вдосконалення змісту освіти в них продовжити вивчення курсів за вибором: “Історія рідного краю”, “Екологія рідного краю”.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


17

Провести аналіз забезпечення шкільними меблями учнів початкової школи відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.
2010 рік

Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


18

Забезпечити бібліотеки закладів освіти комп´ютерною технікою.

2011-2012 роки

Районна державна адміністрація, відділ освіти райдержадміністрації


19

Запровадити комплектування бібліотечних фондів інформаційними засобами, у тому числі електронними.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


20

Інформаційна підтримка та навчально-методичне забезпечення закладів освіти (посібники, підручники, електронні засоби навчального призначення, педагогічні програмні засоби).
2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


21

Сприяти укладенню угод про співробітництво між загальноосвітніми навчальними закладами району та навчальними закладами області та України
2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні закладиПроект «Профільне навчання»
Мета: створення в районі умов для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя; виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства; забезпечення випереджувального розвитку системи професійної освіти, спрямованої на максимальне задоволення освітніх потреб особистості та потреб регіону в кваліфікованих робітничих кадрах, єдності професійного навчання та виховання
Завдання:
- врахування при забезпеченні профільного навчання старшокласників формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні, спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

- створення через диференціацію навчання у старшій школі можливостей індивідуального вибору та реалізації старшокласниками змісту освіти відповідно до їх освітніх потреб, нахилів та здібностей;- запровадження освітніх технологій, які забезпечуватимуть набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Основні заходи з реалізації мети


1

Створити творчу групу керівників загальноосвітніх шкіл для організації подальшого впровадження профільного навчання; організувати реалізацію моделей профільного навчання для регіону з урахуванням досвіду допрофільної і профільної освіти, напрацьованого в районі, області, кращого досвіду в інших регіонах держави.

2010 рік

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


2

Створити та постійно оновлювати районний інформаційний банк загальноосвітніх навчальних закладів з питань упровадження допрофільного та профільного навчання ( за напрямами та профілями).

2010 рік


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


3

Забезпечити створення у районі опорної профільної школи, яка відповідатиме сучасним вимогам щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення.

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації , районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


4

Забезпечити участь в апробації, експериментальних електронних педагогічних засобів та інноваційних освітніх технологій.

2010-2012 роки

Районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


5

Налагодити науково-методичний супровід впровадження профільного навчання в старшій школі

2010-2012 роки


Районний методичний кабінет

6

Упровадити ефективні сучасні форми профорієнтаційної, профінформаційної та профконсультаційної роботи з метою підвищення престижу робітничих професій та створення інформаційного поля для випускників загальноосвітніх навчальних закладів

2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


7

Здійснювати корекцію концептуальних підходів до організації профільного навчання відповідно до обраних моделей

2010-2012 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


8

Забезпечити системність управлінської діяльності  щодо організації та керівництва  допрофільним та профільним навчанням, для чого:

- заслуховувати  на засіданнях колегії відділу освіти районної державної адміністрації питання про стан впровадження профільного навчання;

- проводити моніторинг ефективності впровадження профільного навчання та моніторинг якості викладання профільних предметів;

- вносити корективи в мережу профільних класів та навчальних закладів за потребою2010-2012 роки


Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет


9

Забезпечити організацію довготривалої допрофільної підготовки:

 • пропедевтичної (1-ий клас) – гуртки з певного профілю;

 • початкової (2-4 класи) – спецкурси з певного профілю;

 • підготовчої (5-7 класи) – факультативи, гуртки, предметні конкурси, турніри, олімпіади тощо;

 • допрофільної (8-9 класи) – спецкурси, предметні конкурси та олімпіади, предметна навчальна практика, індивідуальна дослідницька робота.2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади

10

Проведення круглого столу за темою: «Обмін досвідом з впровадження особистісно-орієнтованого навчання в профільних класах»

2011 рік

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади


11

Практикувати висвітлення в ЗМІ кращого досвіду роботи педагогічних колективів району з питань організації допрофільної та профільної підготовки
2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади

12

Удосконалення матеріально-технічного забезпечення предметів за новими програмами відповідно до профілю:

 • переоснащення кабінетів інформатики, математики, фізики, хімії, біології, географії згідно з Типовим переліком навчальних наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання для ЗНЗ;

 • оснащення кабінетів іноземної мови сучасним лінгафонним обладнанням;

 • переоснащення фізкультурних залів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • комп’ютеризація навчальних кабінетів2010-2012 роки

Відділ освіти райдержадміністрації

районний методичний кабінет, загальноосвітні навчальні заклади

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка