Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку конкурентного середовища та залучення інвестицій у сфері теплопостачанняСкачати 119.85 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір119.85 Kb.
ПРОЕКТ

Вноситься


Кабінетом Міністрів України

­­______________ А.П. Яценюк

“ ” 2015 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку конкурентного середовища та залучення інвестицій у сфері теплопостачання
___________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України “Про теплопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):

1) у статті 1:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“гарантована теплопостачальна організація – визначена органом місцевого самоврядування теплогенеруюча організація, яка зобов’язана укласти договір на постачання теплової енергії з будь-яким споживачем теплової енергії, який до неї звернувся і розташований на визначеній органом місцевого самоврядування території населеного пункту відповідно до схеми теплопостачання;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим – сороковим;

2) частину першу статті 13 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“визначати відповідно до схеми теплопостачання гарантовану теплопостачальну організацію та територію населеного пункту, на якій розташовані споживачі теплової енергії, з якими за їх зверненням гарантована теплопостачальна організація зобов’язана укладати договори на постачання теплової енергії.”;

3) у статті 19:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Теплотранспортуюча організація не має права відмовити теплопостачальній організації у транспортуванні теплової енергії за наявності вільної потужності теплових мереж, що визначається схемою теплопостачання населеного пункту.”;

після абзацу п’ятого доповнити абзацами такого змісту:

“Теплотранспортуюча організація, яка здійснює транспортування теплової енергії в населеному пункті, чисельність населення якого становить більше ніж п’ятдесят тисяч осіб, не має права здійснювати діяльність з виробництва, постачання теплової енергії.

Якщо теплотранспортуюча організація має свої теплогенеруючі потужності, вона має право їх використовувати лише для задоволення власних потреб, і така діяльність може здійснюватися без отримання ліцензії на виробництво теплової енергії.”;

У зв’язку з цим абзаци шостий - сьомий вважати відповідно абзацами восьмим – дев’ятим;

4) у статті 21:

абзаци другий-третій виключити;

в абзаці третьому статті 21 слова “(транспортування)” виключити;

5) статтю 24 викласти в такій редакції:

1. Споживач теплової енергії має право на:

вибір теплопостачальної організації;

отримання теплової енергії від гарантованої теплопостачальної організації;

отримання інформації щодо якості теплопостачання, тарифів, цін, порядку оплати, режимів споживання теплової енергії;

відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав, у разі виконання ним своїх зобов'язань відповідно до договору (крім збитків, що виникли внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), зазначених в договорі);

приєднання до теплової мережі відповідно до нормативно-правових актів;

отримання обсягів теплової енергії згідно з параметрами відповідно до договорів;

отримання перерахунку плати за спожиту теплову енергію з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду.

2. Захист прав споживачів теплової енергії, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом, Законом України “Про захист прав споживачів”, іншими нормативно-правовими актами.

3. Основними обов'язками споживача теплової енергії є:

укладення договору на постачання теплової енергії, підготовленого теплопостачальною організацією на основі типового договору, що затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

додержання вимог договору та нормативно-правових актів;

забезпечення безпечної експлуатації тепловикористальних установок;

своєчасне вжиття заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з постачанням теплової енергії, що виникли з власної вини; 

здійснення за власний рахунок

ремонту та заміни санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, що вийшли з ладу з його вини; 

забезпечення цілісності засобів обліку теплової енергії та не втручання в їх роботу; 

допуск у приміщення, будинки і споруди представників теплопостачальної організації, за умови пред'явлення відповідного посвідчення при виконанні службових обов'язків, в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок теплового обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку; 

недопущення провадження будь-яких видів господарської діяльності в охоронних зонах теплових мереж без погодження з власником об'єкта теплопостачання;

здійснення своєчасної та повної оплати отриманої теплової енергії;

у разі несвоєчасного здійснення платежів за постачання теплової енергії сплата пені у встановлених законом чи договором розмірах.

Споживач теплової енергії несе відповідальність за порушення умов договору з теплопостачальною організацією, відповідних нормативно-правових актів та виконання приписів органів, уповноважених здійснювати державний нагляд за режимами споживання теплової енергії згідно із законом.”;

6) статтю 25 викласти в такій редакції:

“ Стаття 25. Права та обов’язки теплогенеруючої організації

Теплогенеруюча організація має право:

укладати договори купівлі-продажу теплової енергії із теплопостачальною організацією та теплотранспортуючою організацією;

на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання теплопостачальної організації, що призвели до перебоїв у технологічному процесі теплопостачання (крім збитків, що виникли внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), зазначених в договорі);

обмежувати або припиняти передачу теплової енергії в теплові мережі в межах договірних обсягів після письмового попередження, надісланого не пізніше ніж за три робочі дні, в разі заборгованості теплопостачальної організації за отриману теплову енергію в порядку, встановленому законодавством;

обмежувати або припиняти передачу теплової енергії в теплові мережі в межах договірних обсягів у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачених у договорі купівлі-продажу;

отримувати від теплопостачальної організації авансовий платіж та на здійснення інших способів, форм та видів розрахунків, якщо це передбачено договором;

безперешкодного доступу до теплового обладнання та приладів комерційного обліку, що належать теплопостачальній організації;

Теплогенеруюча організація зобов’язана:

при зміні тарифів на виробництво теплової енергії повідомляти теплопостачальні організації письмово або в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством;

здійснювати передачу теплової енергії встановленої якості відповідно до умов договору та стандартів;

впроваджувати новітні енергозберігаючі технології виробництва теплової енергії;

здійснювати перерахунок плати за продану теплову енергію із теплопостачальною організацією з урахуванням авансового платежу та показань приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду.

У разі несвоєчасної сплати платежів за договором купівлі-продажу теплової енергії теплопостачальна організація сплачує пеню за встановленими законодавством або договором розмірами.”;

7) доповнити Закон статтями 251, 252 такого змісту:

“Стаття 251. Права та обов’язки теплотранспортуючої організації

Теплотранспортуюча організація має право:

укладати договори транспортування теплової енергії з теплопостачальною організацією на основі типового договору, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

укладати з теплогенеруючою організацією договір купівлі-продажу теплової енергії для покриття втрат та витрат теплової енергії, що виникають під час транспортування теплової енергії;

на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання теплопостачальної, теплогенеруючої організації, що призвели до перебоїв у технологічному процесі транспортування теплової енергії (крім збитків, що виникли внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), зазначених в договорі);

обмежувати або припиняти транспортування теплової енергії теплопостачальній організації після письмового попередження, надісланого не пізніше ніж за три робочі дні, в разі заборгованості за послуги з транспортування теплової енергії в порядку, встановленому законодавством;

обмежувати або припиняти транспортування теплової енергії теплопостачальній організації у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачених у договорі;

отримувати від теплопостачальної організації авансовий платіж та на здійснення інших способів, форм та видів розрахунків, якщо це передбачено договором;

безперешкодного доступу до теплового обладнання та приладів комерційного обліку, що належать теплогенеруючій або теплопостачальній організації;

вимагати від суб'єктів господарської діяльності винесення споруд та інших об'єктів, зведених з порушенням вимог законодавства, за межі охоронних зон теплових мереж;

Теплотранспортуюча організація зобов'язана:

при зміні тарифів на транспортування теплової енергії повідомляти теплопостачальну організацію письмово або в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством;

забезпечувати надійне транспортування обсягів теплової енергії відповідно до умов договору;

видавати технічні умови на приєднання теплогенеруючих та тепловикористальних установок до теплових мереж;

здійснювати своєчасну та повну оплату теплової енергії, отриманої для покриття втрат та витрат теплової енергії, що виникають під час транспортування теплової енергії;

здійснювати перерахунок плати за транспортовану теплову енергію із теплопостачальною організацією з урахуванням авансового платежу та показань приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця, наступного за розрахунковим;

впроваджувати новітні енергозберігаючі технології транспортування теплової енергії.

У разі несвоєчасної сплати платежів за транспортування теплової енергії теплопостачальна організація сплачує пеню за встановленими законодавством або договором розмірами.”.

“Стаття 252. Права та основні обов'язки теплопостачальної організації

Теплопостачальна організація має право:

укладати договори постачання теплової енергії із споживачами;

на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі тепловикористальних установок споживача, що призвели до перебоїв у технологічному процесі теплопостачання (крім збитків, що виникли внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), зазначених в договорі);

обмежувати постачання теплової енергії споживачам після письмового попередження, надісланого не пізніше ніж за три робочі дні, в разі заборгованості за спожиту теплову енергію в порядку, встановленому законодавством;

обмежувати або припиняти постачання теплової енергії споживачам у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачених у договорі;

отримувати від споживачів авансовий платіж та на здійснення інших способів, форм та видів розрахунків, якщо це передбачено договором;

безперешкодного доступу до теплового обладнання та приладів комерційного обліку, що належать споживачу;

отримання перерахунку плати за придбану у теплогенеруючої організації теплову енергію з урахуванням авансового платежу та показань приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду;

отримання перерахунку плати за транспортовану теплову енергію з урахуванням авансового платежу та показань приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця, наступного за розрахунковим;

здійснювати енергосервіс.

Теплопостачальна організація зобов'язана:

при зміні тарифів на теплову енергію (тарифів на виробництво теплової енергії, тарифів на транспортування теплової енергії, тарифів на постачання теплової енергії) повідомляти споживача письмово або в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством;

забезпечувати надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору;

здійснювати своєчасну та повну оплату отриманої теплової енергії;

здійснювати перерахунок плати за спожиту теплову енергію споживачам з урахуванням авансового платежу та показань приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду;

здійснювати контроль за технічним станом теплового обладнання будинків, квартир, приміщень; 

своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з постачанням теплової енергії, що виникли з її вини;

впроваджувати новітні енергозберігаючі технології постачання теплової енергії;

здійснювати облік проданої теплової енергії споживачам;

вести облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з порушенням режиму постачання теплової енергії, зміною її якості та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;

розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за теплову енергію в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості.

У разі несвоєчасної сплати платежів за спожиту теплову енергію споживач сплачує пеню за встановленими законодавством або договором розмірами.

Гарантована теплопостачальна організація не має права відмовити в укладенні договору теплової енергії споживачу теплової енергії, який до неї звернувся та розташований на визначеній органом місцевого самоврядування території населеного пункту.”;

8) в пункті сьомому частини першої статті 31 слова “теплопостачальної (теплогенеруючої) організації” виключити, а слова “купівлі-продажу” замінити словом “постачання”.

2. Пункт 29 частини першої статті 7 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) після слів “за нерегульованим тарифом” доповнити словами “- з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про теплопостачання”.
II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити:

прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом..

Голова
Верховної Ради України


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка