Закон України "Про плату за землю" у контексті Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Законами України про Державний бюджет України наСторінка3/7
Дата конвертації07.05.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

11. Статтю 7 Закону № 2535-ХIV згідно із Законом № 1344-ХII доповнено частиною одинадцятою, якою визначено, що встановлені частиною другою цієї статті ставки земельного податку застосовуються з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, зокрема, у 2004 році – збільшені в 3,03 раза.

Розділ 4

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, А ТАКОЖ ЗА ЗЕМЛІ ПРИРОДООХОРОННОГО, ОЗДОРОВЧОГО, РЕКРЕАЦІЙНОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗА ЗЕМЛІ ЛІСОВОГО І ВОДНОГО ФОНДІВ (ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ)

1. Частина перша ст. 8 Закону № 2535-ХII залишилася незмінною на поточний рік, якою встановлено, що податок за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення, за винятком земельних ділянок, зазначених у частині другій та третій цієї статті і частині другій статті 6 (сільськогосподарські угіддя) цього Закону, справляється з розрахунку 5 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Відповідно до ст. 65 Земельного кодексу землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності. Порядок використання земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення встановлюється законом.

До земель промисловості належать землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд (ст. 66 Земельного кодексу).

До земель транспорту належать землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту (ст. 67 Земельного кодексу).

До земель зв'язку належать земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку (ст. 75 Земельного кодексу).

Землями енергетичної системи визнаються землі, надані під електрогенеруючі об'єкти (атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця та інших джерел), під об'єкти транспортування електроенергії до користувача (ст. 76 Земельного кодексу).

2. Підпунктом 1 п. 1 Закону № 665-IV внесено зміни до частини другої ст. 8 Закону № 2535-ХII, згідно з яким слова "Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України" замінено словами "військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Прикордонних військ України".При цьому, дію частини другої ст. 8 Закону № 2535-ХII зупинено на 2004 рік щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання згідно із п. 18 ст. 80 Закону № 1344-IV.


Частина друга ст. 8 Закону № 2535-ХII

Частина друга ст. 8 Закону № 2535-ХII, з урахуванням Закону № 1344-IV


Податок за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту, військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Прикордонних військ України, справляється у розмірі 0,02 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, крім земель військових сільськогосподарських підприємств, з яких земельний податок справляється згідно із ст. 6 цього Закону.

Податок за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту, крім Збройних Сил України та Прикордонних військ України, справляється у розмірі 0,02 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, крім земель військових сільськогосподарських підприємств, з яких земельний податок справляється згідно із ст. 6 цього Закону.

3. Підпунктом 2 п. 1 Закону № 665-IV внесено зміни до частини третьої ст. 8 Закону № 2535-ХII, яким встановлено, що у разі використання залізничним транспортом, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, крім Збройними Силами України та Прикордонними військами України, земель не за цільовим призначенням, податок справляється у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті, а саме: з розрахунку 5 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України. Порядок використання земель оборони встановлюється законом (ст. 77 Земельного кодексу).

4. Незмінною залишилася у 2004 році ст. 9 Закону № 2535-ХII, якою визначено, що податок за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, за винятком земельних ділянок, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону (сільськогосподарських угідь), справляється у розмірі 50 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

5. Стаття 10 Закону № 2535-ХII залишилася без змін, якою встановлено, що податок за земельні ділянки, надані на землях лісового фонду, за винятком земель, зазначених у частині другій ст. 6 цього Закону (сільськогосподарських угідь) та частині другій цієї статті (у розмірі 0,3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області), справляється як складова плати за використання лісових ресурсів, що визначається лісовим законодавством.

Податок за земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду і зайняті виробничими, культурно-побутовими, жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 0,3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

6. Залишилася без змін у 2004 році ст. 11 Закону № 2535-ХII, якою визначено, що податок за земельні ділянки, надані на землях водного фонду, за винятком земельних ділянок, зазначених у частині другій ст. 6 цього Закону (сільськогосподарських угідь), справляється у розмірі 0,3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

До земель водного фонду належать землі, зайняті: а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами; б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; г) береговими смугами водних шляхів. Для створення сприятливого режиму водних об'єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визначаються за проектами землеустрою (ст. 58 Земельного кодексу).Розділ 5

ПІЛЬГИ ЩОДО ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

Статтею 12 цього розділу визначено коло платників, які звільняються від сплати земельного податку.

1. Пунктом 1 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII встановлено, що заповідники, в тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва звільняються від сплати земельного податку. Змін до цього пункту Законом № 1344-IV на поточний рік не внесено, тому земельні ділянки під цими об’єктами у 2004 році звільняються від сплати земельного податку.

2. Пункт 2 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII також залишився без змін і в поточному році, яким визначено, що вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ звільняються від сплати земельного податку.

3. З 1 січня 2004 року пп. 3 п. 1 Закону № 665-IV внесено зміни до абзацу першого п. 3 частини першої ст. 12, згідно з яким слова "(за винятком Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України)" замінено словами "(за винятком військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Прикордонних військ України)".

Крім того, з 1 січня поточного року пп. 1 п. 1 Закону України від 15.05.03 № 756-IV “Про внесення змін до ст. 12 Закону України “Про плату за землю” (зі змінами та доповненнями, далі - Закон № 756-IV) внесено зміни до абзацу першого пункту 3 частини першої статті 12, згідно з яким після слів "оздоровчі заклади України" доповнено словами "а також підприємства, установи і організації України, у складі яких є структурні підрозділи (філії, представництва), що надають санаторно-курортні та оздоровчі послуги дітям".

Проте, п. 46 ст. 80 Закону № 1344-IV зупинено на 2004 рік дію пп. 1 п. 1 Закону № 756-IV, в частині звільнення від сплати земельного податку підприємства, установи і організації України, у складі яких є структурні підрозділи (філії, представництва), що надають санаторно-курортні та оздоровчі послуги дітям.

Водночас, ст. 75 Закону № 1344-IV визначено, що з 1 січня 2004 року пільги по платі за землю, визначені п. 3 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII застосовуються до спеціалізованих санаторіїв України для реабілітації хворих, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій.

З урахуванням змін, внесених законами № 665-IV, № 756-IV та Закону № 1344-IV у 2004 році, пункт 3 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII слід читати так:


Пункт 3 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII

Пункт 3 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII, з урахуванням законів № 665-IV, № 756-IV та № 1344-IV

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Прикордонних військ України), спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих згідно із списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, а також підприємства, установи і організації України, у складі яких є структурні підрозділи (філії, представництва), що надають санаторно-курортні та оздоровчі послуги дітям, громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, майно яких є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Прикордонних військ України), спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих згідно із списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, майно яких є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України від 21.03.91 № 875-ХII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (зі змінами та доповненнями).


Тому, з огляду на вимоги чинного законодавства, встановлені Законом № 2535-ХII (п. 3 ст. 12) пільги для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, закладів, установ та організацій, які повністю утримуються за рахунок бюджету, зберігаються і вказані суб’єкти звільняються від сплати земельного податку у 2004 році. Ця норма розповсюджується і на Збройні Сили України та Прикордонні війська України.

Що стосується військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань, то слід зазначити, що ст. 75 Закону № 1344-IV встановлено: звільнити, як виняток у 2004 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств із визначенням розмірів земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням цієї пільги з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку. У разі невнесення податку в термін, визначений частиною третьою цієї статті для платників податку, дія частини другої статті 149 Земельного кодексу України щодо надання згоди землекористувачами на вилучення земельних ділянок призупиняється. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради відповідно до повноважень зобов'язані приймати рішення про вилучення цих земель і використовувати їх згідно із законодавством.

Спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих у 2004 році звільняються від земельного податку лише в разі, якщо вони повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Норма встановлена п. 3 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII, в частині звільнення від сплати земельного податку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, на яку не вплинули зміни, внесені Законом №1344-IV на поточний рік, також діє у 2004 році.

Надання пільг по платі за землю громадським організаціям інвалідів України, підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у 2004 році повинно здійснюватися за критеріями, визначеними п. 3 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII.

4. У відповідності зі ст. 75 Закону № 1344-IV у 2004 році зазнав змін п. 4 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII, яким звільнялися від сплати земельного податку вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, спортивні споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням.

З 1 січня 2004 року згідно зі ст. 75 Закону № 1344-IV пільги по платі за землю, визначені пунктом 4 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII застосовуються до вітчизняних закладів культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Крім того, зазначені заклади звільняються від сплати земельного податку, якщо вони надають послуги та мають інші джерела фінансування, які визнаються Законом № 1344-IV, як власні надходження бюджетних установ та відповідають вимогам постанови КМ України від 28.02.02 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (зі змінами та доповненнями) та постанови КМ України від 17.05.02 № 659 “Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання” (зі змінами та доповненнями).


Пункт 4 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII

Пункт 4 частини першої ст. 12 Закону № 2535-ХII, з урахуванням Закону № 1344-IV

Вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, спортивні споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням

Вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка