Закон україни про охорону праці Закон введено в дію з дня опублікування 24 листопада 1992 року згідно з Постановою Верховної Ради УкраїниСкачати 472.95 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації14.12.2016
Розмір472.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону праці


Закон введено в дію з дня опублікування — 24 листопада 1992 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 14 жовтня 1992 року № 2695-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними


Законами України
від 15 травня 1996 року № 196/96-ВР,
 від 30 червня 1999 року № 783-XIV,
 від 21 листопада 2002 року № 229-IV
(Законом України від 21 листопада 2002 року № 229-IV
цей Закон викладено у новій редакції),
від 25 листопада 2003 року № 1331-IV,
 від 27 листопада 2003 року № 1344-IV,
від 23 грудня 2004 року № 2285-IV,
 від 25 березня 2005 року № 2505-IV,
 від 17 листопада 2005 року № 3108-IV,
 від 16 травня 2007 року № 1026-V,
від 2 вересня 2008 року № 345-VI,
 від 4 червня 2009 року № 1454-VI,
від 13 травня 2010 року № 2185-VI,
від 29 червня 2010 року № 2367-VI,
 від 23 вересня 2010 року № 2562-VI,
 від 17 лютого 2011 року № 3038-VI
(зміни, передбачені абзацами другим — п’ятим підпункту 14
 пункту 11 розділу V Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI,
 набрали чинності з 13 червня 2011 року),
 від 19 травня 2011 року № 3395-VI,
від 2 червня 2011 року № 3458-VI

(У тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади» у всіх відмінках замінено словами «центральний орган виконавчої влади» у відповідному відмінку згідно із Законом України від 4 червня 2009 року № 1454-VI)

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення понять і термінів


Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Роботодавець — власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник — особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Стаття 2. Сфера дії Закону


Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Стаття 3. Законодавство про охорону праці


Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору.


Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці


Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;

адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я та психологічного стану;

використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству;

інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;

використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.


Розділ II
ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка