Загальні вимоги ат "Укрексімбанк" щодо кредитування суб`єктів господарюванняСкачати 75.82 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір75.82 Kb.
Додаток 3

до наказу від 04.10.2013 №395

Загальні вимоги


АТ "Укрексімбанк"

щодо кредитування

суб`єктів господарювання
Головний банк
03150, Київ, вул. Горького , 127

Телефакс:

(044) 247-80-82


Філія у м._____________Телефакс:

(______) __________________


Контактні телефони:

(______) __________________

(______) __________________

___________________________

___________________________


АТ «Укрексімбанк» (далі - Банк) пропонує суб‘єктам господарювання різноманітні кредитні продукти, в т.ч. в рамках реалізації спільних програм з міжнародними/ іноземними фінансовими організаціями, для фінансування потреби в оборотному капіталі, а також інвестиційних потреб (далі - Кредити). З переліком кредитних продуктів, що пропонуються Банком, можна ознайомитись на офіційному сайті Банку www.eximb.com або звернувшись до працівників Банку.

Загальні вимоги АТ «Укрексімбанк» щодо кредитування суб‘єктів господарювання (далі –Вимоги) визначають основні критерії, яким мають відповідати суб‘єкт господарювання та кредитний проект для отримання фінансування у Банку, а також примірні переліки документів, які мають бути надані до Банку з метою визначення останнім можливості здійснення кредитної операції.

Уточнення/ доповнення до критеріїв прийнятності та переліків документів, визначених у цих Вимогах, пов’язані з особливостями окремих кредитних продуктів/ програм фінансування, викладено у окремих документах – вимогах Банку щодо кредитування за такими програмами.

Суб‘єкту господарювання рекомендовано звертатися до Банку на початковому етапі роботи над проектом для отримання консультацій працівників банку щодо оформлення необхідних документів та порядку роботи з Банком.

З метою визначення рівня кредитного ризику та проведення відповідних заходів, спрямованих на запобігання неповерненню кредитних коштів, Банк має право вимагати у суб‘єкта господарювання будь-яку інформацію про його господарську діяльність .

Надання вичерпної інформації щодо діяльності суб‘єкта господарювання, кредитного проекту, застави, не гарантує надання Кредиту Банком. Банк має право без пояснень відмовити суб‘єкту господарювання в наданні Кредиту після розгляду пакета документів.

1. Основні вимоги, яким має відповідати суб‘єкт господарювання для отримання фінансування у Банку:

1.1. Суб‘єкт господарювання - резидент України.

1.2. Строк фактичної фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання не менше 1 року, що підтверджується фінансовими документами (баланс та форма 2)1.

1.3. Суб‘єкт господарювання стабільно працює, є кредитоспроможним та платоспроможним.

1.4. Відсутність фактів прострочень виконання зобов’язань за кредитними операціями суб‘єкта господарювання не менш як за останні 12 місяців.

1.5. Відношення суми зобов’язань за кредитними операціями, включаючи суму Кредиту, що планується отримати, до суми власного капіталу суб‘єкта господарювання становить переважно не більше 70:30.

2. Основні вимоги щодо кредитного проекту:

2.1. Проект – фінансово окупний та прогнозні розрахунки підтверджують спроможність суб‘єкта господарювання вчасно та у повному обсязі погасити Кредит та проценти/ комісії/ інші платежі за Кредитом.

2.2. При фінансуванні інвестиційних проектів/ проектному фінансуванні:


  • власний внесок суб‘єкта господарювання в проект становить не менше 30% від його вартості.

2.3. Проект не передбачає:

  • спрямування кредитних коштів на формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та/або інших суб’єктів господарювання;

  • виробництва з високим екологічним ризиком та небезпечних товарів; виробництва, постачання, торгівлю забороненими препаратами; ввезення шкідливих відходів, продуктів, товарів відповідно до обмежень, встановлених державою.

3. Основні вимоги щодо забезпечення:

3.1. Кредит має бути забезпечений ліквідною заставою/іпотекою, дисконтована вартість якої з урахуванням ліквідності має покривати суму Кредиту (без урахування процентів) переважно до 200%, при цьому 120% суми зобов’язань має покриватися майном, що приймається Банком у якості основного забезпечення.Роз’яснення/ консультації щодо видів майна, яке приймається Банком у якості основного забезпечення можна отримати, звернувшись до працівників Банку.

3.2. У заставу/ іпотеку можуть бути надані будь-які майнові права чи майно (далі – майно), що належать суб‘єкту господарювання та/або третій особі, що можуть бути прийняті у заставу/ іпотеку згідно з чинним законодавством України.

При проектному фінансуванні, як правило, у якості основного забезпечення оформлюється майно (нерухомість, обладнання тощо) самого проекту та надається порука кредитоспроможного поручителя.

3.3. При визначенні можливості прийняття майна у заставу/іпотеку, представниками Банку обов‘язково проводиться його перевірка, у тому числі перевірка наявності предмета застави/іпотеки та умов його зберігання.

3.4. Майно, оформлене у заставу/іпотеку, підлягає страхуванню на користь Банку від ризиків за переліком, визначеним Банком2, в акредитованій Банком страховій компанії3.

Витрати щодо страхування предмета застави/іпотеки сплачує заставодавець (іпотекодавець).

3.5. Майно, оформлене у заставу/ іпотеку підлягає періодичній оцінці суб’єктом оціночної діяльності - акредитованій Банком оціночній компанії.Витрати щодо здійснення оцінки предмета застави/іпотеки сплачує заставодавець (іпотекодавець).

3.6. Договори застави підлягають нотаріальному посвідченню3 згідно з чинним законодавством України та вимогами Банку. Платежі з нотаріального посвідчення договорів застави/іпотеки сплачує заставодавець (іпотекодавець).

4. Вимоги до надання документів:

4.1. Перелік документів, які надаються до Банку для експертизи кредитного проекту, наведено у додатку 1 до цих Вимог.

Документи, зазначені в переліку, можуть не вимагатись у випадку їх наявності у Банку.

4.2. Форма подання документів суб’єктами господарювання (оригінали/ завірені нотаріально копії/ копії, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства) вказана у переліку.

4.3. Копії документів (окрім посвідчених нотаріально) мають бути засвідчені підписом керівника/ уповноваженої особи та печаткою підприємства. Одночасно з копіями надаються докази обрання/ призначення на посаду керівника/ докази наявності повноважень уповноваженої особи, яка посвідчує вірність копій документів.

Посвідчувальний напис проставляється на кожному аркуші або на зворотному боці останнього аркушу прошитих документів та складається зі слів: «З оригіналом згідно». Під посвідчувальним написом проставляється підпис керівника / уповноваженої особи, скріплений печаткою, праворуч від підпису ініціали та прізвище, під підписом вказується повна назва посади, під назвою посади зазначається дата.

При наданні копій документів, нотаріальне завірення яких не є обов’язковим, суб‘єкт господарювання пред‘являє працівнику Банку оригінали цих документів для перевірки їх тотожності.

Посвідчувальний напис на копіях документів, що надаються фізичними особами, вчиняється власноручно особою, що є їх власником.
1 При проектному фінансуванні, вимога висувається до поручителя

2 З Переліком страхових ризиків, від яких повинно бути застраховане майно, яке надається у заставу/іпотеку Банку, можна ознайомитись на офіційному сайті Банку www.eximb.com.

3 З Переліком акредитованих у Банку страхових та оціночних компаній можна ознайомитись на офіційному сайті Банку www.eximb.com.

3 крім:

а) договорів застави, предметом застави за якими є право (права) вимоги коштів: з депозитного (вкладного) рахунку, за контрактом, договором поставки тощо;

б) договорів застави майна підприємств, щонайменше 50% вартості яких перебуває у державній власності (крім випадків коли обов’язок нотаріального посвідчення таких договорів передбачений законодавством України);

в) договорів застави, предметом застави за якими є товари в обороті та переробці;г) договорів застави, предметом застави за якими є майбутній врожай;

ґ) договорів застави продукції власного виробництва заставодавців, яку буде вироблено в майбутньому.База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка