З а к о н у к р а ї н и основи законодавства України про охорону здоров'яСкачати 267.5 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації04.11.2016
Розмір267.5 Kb.
1   2   3   4

Стаття 43. Згода на медичне втручання

Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ


пацієнта необхідна для застосування методів діагностики,
профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років
(малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в
установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання
здійснюється за згодою їх законних представників. { Частина перша
статті 43 в редакції Закону N 1489-III ( 1489-14 ) від 22.02.2000,
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1033-V ( 1033-16 ) від
17.05.2007, N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

У невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є


наявною, згода хворого або його законних представників на медичне
втручання не потрібна.

Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта


наслідків, лікар зобов'язаний йому це пояснити. Якщо і після цього
пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від
нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання -
засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків.

Пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності і


усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має право
відмовитися від лікування. { Статтю 43 доповнено частиною згідно
із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Якщо відмову дає законний представник пацієнта і вона може


мати для пацієнта тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити про це
органи опіки і піклування.

Стаття 44. Застосування методів профілактики, діагностики,
лікування, реабілітації та лікарських засобів

У медичній практиці застосовуються методи профілактики,


діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби,
дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я України.

Нові методи профілактики, діагностики, лікування,


реабілітації та лікарські засоби, які знаходяться на розгляді в
установленому порядку, але ще не допущені до застосування, можуть
використовуватися в інтересах вилікування особи лише після
отримання її письмової згоди. Щодо особи віком до 14 років
(малолітньої особи) зазначені методи та засоби можуть
використовуватися за наявності письмової згоди її батьків або
інших законних представників, а щодо особи віком від 14 до 18
років - за її письмовою згодою та письмовою згодою її батьків або
інших законних представників; щодо особи, цивільна дієздатність
якої обмежується, - за її письмовою згодою та письмовою згодою її
піклувальників; щодо особи, визнаної у встановленому законом
порядку недієздатною, - за письмовою згодою її законного
представника. При отриманні згоди на застосування нових методів
профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських
засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але
ще не допущені до застосування, особі та (або) її законному
представнику повинна бути надана інформація про цілі, методи,
побічні ефекти, можливий ризик та очікувані результати.

Порядок застосування методів профілактики, діагностики,


лікування, реабілітації та лікарських засобів, зазначених у
частині другій цієї статті, встановлюється Міністерством охорони
здоров'я України.

{ Стаття 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007; в редакції Закону N 1033-V ( 1033-16 )
від 17.05.2007 }

Стаття 45. Медико-біологічні експерименти на людях

Застосування медико-біологічних експериментів на людях
допускається із суспільно корисною метою за умови їх наукової
обгрунтованості, переваги можливого успіху над ризиком
спричинення тяжких наслідків для здоров'я або життя, гласності
застосування експерименту, повної інформованості і вільної згоди
повнолітньої дієздатної фізичної особи, яка підлягає експерименту,
щодо вимог його застосування, а також за умови збереження в
необхідних випадках лікарської таємниці. Забороняється проведення
науково-дослідного експерименту на хворих, ув'язнених або
військовополонених, а також терапевтичного експерименту на людях,
захворювання яких не має безпосереднього зв'язку з метою досліду.
{ Частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Порядок проведення медико-біологічних експериментів


регулюється законодавчими актами України.

Стаття 46. Донорство крові та її компонентів

Здавання крові, її компонентів для подальшого використання їх


для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або
використання в наукових дослідженнях здійснюється повнолітніми
дієздатними фізичними особами добровільно. Забороняється
насильницьке або шляхом обману вилучення крові у фізичної особи з
метою використання її як донора.

Донорство крові, її компонентів здійснюється відповідно до


закону.

Донорам надаються пільги, передбачені законодавством


України.

Донорам надаються пільги, передбачені законодавством України.


{ Стаття 46 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Стаття 47. Трансплантація органів та інших анатомічних
матеріалів

Застосування методу пересадки від донора до реципієнта


органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється у визначеному
законом порядку при наявності їх згоди або згоди їх законних
представників за умови, якщо використання інших засобів і методів
для підтримання життя, відновлення або поліпшення здоров'я не дає
бажаних результатів, а завдана при цьому шкода донору є меншою,
ніж та, що загрожувала реципієнту. { Частина перша статті 47 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007 }

Донором органів та інших анатомічних матеріалів може бути


повнолітня дієздатна фізична особа. Фізична особа може дати
письмову згоду на донорство її органів та інших анатомічних
матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його. { Статтю
47 доповнено частиною другою згідно із Законом N 997-V ( 997-16 )
від 27.04.2007 }

Взяття органів та інших анатомічних матеріалів з тіла


фізичної особи, яка померла, не допускається, крім випадків і в
порядку, встановлених законом. { Статтю 47 доповнено частиною
третьою згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Стаття 48. Штучне запліднення та імплантація ембріона

Застосування штучного запліднення та імплантації ембріона


здійснюється згідно з умовами та порядком, встановленими
Міністерством охорони здоров'я України, за медичними показаннями
повнолітньої жінки, з якою проводиться така дія, за умови
наявності письмової згоди подружжя, забезпечення анонімності
донора та збереження лікарської таємниці. { Частина перша статті
48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007 }

Розкриття анонімності донора може бути здійснено в порядку,


передбаченому законодавством.

Стаття 49. Застосування методів стерилізації

Застосування методів стерилізації може здійснюватися за


бажанням повнолітнього пацієнта в акредитованих закладах охорони
здоров'я за медичними показаннями, що встановлюються Міністерством
охорони здоров'я України. { Частина перша статті 49 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Стерилізація недієздатної фізичної особи за наявності


медичних показань може бути проведена лише за згодою її опікуна з
додержанням вимог, встановлених законом. { Статтю 49 доповнено
частиною другою згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007 }

Стаття 50. Добровільне штучне переривання вагітності

Операція штучного переривання вагітності (аборт) може бути


проведена за бажанням жінки у акредитованих закладах охорони
здоров'я при вагітності строком не більше 12 тижнів.

У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання


вагітності може бути проведене при вагітності від дванадцяти до
двадцяти двох тижнів. { Частина друга статті 50 в редакції Закону
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності після


дванадцяти тижнів вагітності, встановлюється законодавством.
{ Статтю 50 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Стаття 51. Зміна (корекція) статевої належності

На прохання пацієнта відповідно до медико-біологічних і


соціально-психологічних показань, які встановлюються
Міністерством охорони здоров'я України, йому може бути проведено
шляхом медичного втручання в акредитованих закладах охорони
здоров'я зміну (корекцію) його статевої належності.

Особі, якій було здійснено зміну статевої належності,


видається медичне свідоцтво, на підставі якого надалі вирішується
питання про відповідні зміни в її правовому статусі.

Стаття 52. Подання медичної допомоги хворому в
критичному для життя стані

Медичні працівники зобов'язані подавати медичну допомогу у


повному обсязі хворому, який знаходиться в критичному для життя
стані. Така допомога може також подаватися спеціально створеними
закладами охорони здоров'я, що користуються пільгами з боку
держави.

Активні заходи щодо підтримання життя хворого припиняються в


тому випадку, коли стан людини визначається як незворотня смерть.
Порядок припинення таких заходів, поняття та критерії смерті
визначаються Міністерством охорони здоров'я України відповідно до
сучасних міжнародних вимог.

Медичним працівникам забороняється здійснення еутаназії -


навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з
метою припинення його страждань.

Стаття 53. Спеціальні заходи профілактики та
лікування соціально небезпечних захворювань

З метою охорони здоров'я населення органи і заклади охорони


здоров'я зобов'язані здійснювати спеціальні заходи профілактики та
лікування соціально небезпечних захворювань (туберкульоз,
психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний
алкоголізм, наркоманія), а також карантинних захворювань.

Порядок здійснення госпіталізації та лікування таких хворих,


у тому числі і у примусовому порядку, встановлюється законодавчими
актами України.

Р о з д і л VI

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ І ПРОТЕЗНИМИ ЗАСОБАМИСтаття 54. Порядок забезпечення лікарськими
засобами та імунобіологічними препаратами

Громадяни забезпечуються лікарськими засобами та


імунобіологічними препаратами через аптечні та
лікувально-профілактичні заклади.

Порядок забезпечення громадян безплатно або на пільгових


умовах лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами
визначається законодавством України.

Аптечні і лікувально-профілактичні заклади можуть відпускати


лише такі лікарські засоби та імунобіологічні препарати, які
дозволені для застосування Міністерством охорони здоров'я України,
і несуть відповідальність за забезпечення належного режиму їх
зберігання та реалізації, а також за підтримання обов'язкового
асортименту лікарських засобів та імунобіологічних препаратів, в
тому числі необхідного запасу на випадок епідемічних
захворювань, стихійного лиха та катастроф.

Міністерство охорони здоров'я України регулярно інформує


працівників охорони здоров'я і населення про лікарські засоби та
імунобіологічні препарати, дозволені до застосування.

Стаття 55. Виробництво лікарських засобів та
імунобіологічних препаратів

Виробництво нових лікарських засобів та імунобіологічних


препаратів для медичних цілей допускається з дозволу Міністерства
охорони здоров'я України після встановлення їх лікувальної або
профілактичної ефективності.

Якість лікарських засобів та імунобіологічних препаратів


повинна відповідати вимогам Державної Фармакопеї України і
технічним умовам, затвердженим у встановленому порядку.

Контроль за якістю лікарських засобів та імунобіологічних


препаратів, що виготовляються підприємствами України, здійснюється
Міністерством охорони здоров'я України.

Стаття 56. Забезпечення протезною допомогою

Громадяни у необхідних випадках забезпечуються протезами,


ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими
апаратами, засобами лікувальної фізкультури і спеціальними
засобами пересування.

Категорії осіб, які підлягають безплатному або пільговому


забезпеченню зазначеними виробами і предметами, а також умови і
порядок забезпечення ними встановлюються законодавством України.

Р о з д і л VII

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МАТЕРІ ТА ДИТИНИСтаття 57. Заохочення материнства. Гарантії
охорони здоров'я матері та дитини

Материнство в Україні охороняється і заохочується державою.

Охорона здоров'я матері та дитини забезпечується організацією
широкої мережі жіночих, медико-генетичних та інших
консультацій, пологових будинків, санаторіїв та будинків
відпочинку для вагітних жінок і матерів з дітьми, ясел, садків та
інших дитячих закладів; наданням жінці відпустки у зв'язку з
вагітністю і пологами з виплатою допомоги по соціальному
страхуванню та встановленням перерв у роботі для годування дитини;
виплатою у встановленому порядку допомоги у зв'язку з народженням
дитини і допомоги на час догляду за хворою дитиною; забороною
застосування праці жінок на важких і шкідливих для здоров'я
виробництвах, переведенням вагітних жінок на легку роботу із
збереженням середнього заробітку; поліпшенням і оздоровленням умов
праці та побуту; усуненням негативних екологічних факторів;
державною і громадською допомогою сім'ї та іншими заходами у
порядку, встановленому законодавством України.

З метою охорони здоров'я жінки їй надається право самій


вирішувати питання про материнство.

Стаття 58. Забезпечення медичною допомогою
вагітних жінок і новонароджених

Заклади охорони здоров'я забезпечують кожній жінці


кваліфікований медичний нагляд за перебігом вагітності,
стаціонарну медичну допомогу при пологах і
лікувально-профілактичну допомогу матері та новонародженій дитині.

Стаття 59. Піклування про зміцнення та охорону
здоров'я дітей і підлітків

Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я своїх дітей, їх


фізичний та духовний розвиток, ведення ними здорового способу
життя. У разі порушення цього обов'язку, якщо воно завдає істотної
шкоди здоров'ю дитини, винні у встановленому порядку можуть бути
позбавлені батьківських прав.

З метою виховання здорового молодого покоління з гармонійним


розвитком фізичних і духовних сил держава забезпечує розвиток
широкої мережі дитячих садків, шкіл-інтернатів, оздоровниць,
таборів відпочинку та інших дитячих закладів.

Дітям, які перебувають на вихованні в дитячих закладах і


навчаються в школах, забезпечуються необхідні умови для збереження
і зміцнення здоров'я та гігієнічного виховання. Умови
навчально-трудового навантаження, а також вимоги щодо режиму
проведення занять визначаються за погодженням з Міністерством
охорони здоров'я України.

Стаття 60. Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою

Медична допомога дітям і підліткам забезпечується


лікувально-профілактичними і оздоровчими закладами, дитячими
поліклініками, відділеннями, диспансерами, лікарнями, санаторіями
та іншими закладами охорони здоров'я. До державних дитячих
санаторіїв путівки дітям надаються безплатно.

Діти і підлітки перебувають під диспансерним наглядом.Стаття 61. Дитяче харчування

Держава забезпечує дітей віком до трьох років виготовленими


переважно на промисловій основі з екологічно чистої сировини
якісними дитячими сумішами та іншими продуктами дитячого
харчування.

Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних та інших


нормативних вимог щодо продуктів дитячого харчування покладається
на органи державного санітарного нагляду.

( Стаття 61 в редакції Закону N 2978-12 від 03.02.93 )

Стаття 62. Контроль за охороною здоров'я дітей у


дитячих виховних і навчальних закладах

Контроль за охороною здоров'я дітей та проведенням оздоровчих


заходів у дитячих виховних і навчальних закладах здійснюють органи
та заклади охорони здоров'я разом з органами і закладами народної
освіти за участю громадських організацій.

Стаття 63. Державна допомога громадянам у здійсненні
догляду за дітьми з дефектами фізичного або
психічного розвитку

Діти з дефектами фізичного або психічного розвитку, які


потребують медико-соціальної допомоги і спеціального догляду, за
бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть утримуватися в
будинках дитини, дитячих будинках та інших спеціалізованих дитячих
закладах за державний рахунок.

Сім'ям або особам та закладам, на утриманні яких перебувають


такі діти, подається медико-соціальна допомога у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 64. Пільги, що надаються матерям в разі
хвороби дітей

При неможливості госпіталізації або відсутності показань до


стаціонарного лікування хворої дитини мати або інший член сім'ї,
який доглядає дитину, може звільнятися від роботи з виплатою
допомоги з фондів соціального страхування у встановленому порядку.
При стаціонарному лікуванні дітей віком до шести років, а також
тяжкохворих дітей старшого віку, які потребують за висновком
лікарів материнського догляду, матері або іншим членам сім'ї
надається можливість перебувати з дитиною в лікувальному закладі
із забезпеченням безплатного харчування і умов для проживання та
виплатою допомоги по соціальному страхуванню у встановленому
порядку.

Стаття 65. Контроль за трудовим і виробничим
навчанням та умовами праці підлітків

Виробниче навчання підлітків дозволяється відповідно до


законодавства за тими професіями, які відповідають їх віку,
фізичному і розумовому розвитку та стану здоров'я. Трудове та
виробниче навчання здійснюється під систематичним медичним
контролем.

Контроль за умовами праці підлітків, а також проведенням


спеціальних заходів, спрямованих на запобігання захворюванням
підлітків, здійснюють органи і заклади охорони здоров'я разом з
власниками підприємств, установ, організацій, а також органами
професійно-технічної освіти, органами народної освіти,
громадськими організаціями.

Стаття 66. Обов'язкові медичні огляди працюючих підлітків

Медичний огляд підлітків є обов'язковим для вирішення питання


про прийняття їх на роботу. Медичні огляди працюючих підлітків
повинні проводитись регулярно, але не рідше одного разу на рік.

Р о з д і л VIII

МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ВІДПОЧИНКУ

Стаття 67. Медико-санітарне забезпечення
санаторно-курортної діяльності

Санаторно-курортні заклади здійснюють свою діяльність у


порядку, передбаченому законодавством про курорти. З метою
забезпечення подання в них належної лікувально-профілактичної
допомоги відкриття санаторно-курортного закладу, встановлення його
спеціалізації (медичного профілю) та медичних показань і
протипоказань для санаторно-курортного лікування здійснюється за
погодженням з Міністерством охорони здоров'я України або
уповноваженим ним на це органом.

Потреба у санаторно-курортному лікуванні визначається лікарем


за станом здоров'я хворого і оформляється медичними документами
відповідно до встановленого Міністерством охорони здоров'я України
зразка.

Органи охорони здоров'я зобов'язані подавати


санаторно-курортним закладам науково-методичну і консультативну
допомогу.

Державний контроль за поданням лікувально-профілактичної


допомоги в санаторно-курортних закладах здійснюють Міністерство
охорони здоров'я України і уповноважені ним органи, які мають
право у встановленому законодавчими актами порядку зупиняти
діяльність цих закладів через порушення законодавства про охорону
здоров'я або законних прав та інтересів громадян.

Стаття 68. Медико-санітарне забезпечення відпочинку

Власники та керівники будинків відпочинку, пансіонатів,


туристських баз, інших підприємств, установ і організацій,
діяльність яких пов'язана з організацією відпочинку населення,
зобов'язані створити здорові і безпечні умови для відпочинку,
фізкультурно-оздоровчих занять, додержувати законодавства про
охорону здоров'я і санітарно-гігієнічних норм, забезпечити
можливість подання особам, які відпочивають, необхідної
лікувально-профілактичної допомоги. ( Частина перша статті 68
із змінами, внесеними згідно із Законом N 200/94-ВР від 13.10.94 )

Державний контроль за медико-санітарним забезпеченням


відпочинку населення здійснюють органи охорони здоров'я.

Р о з д і л IX

МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗАСтаття 69. Медико-соціальна експертиза втрати
працездатності

Експертиза тимчасової непрацездатності громадян здійснюється


у закладах охорони здоров'я лікарем або комісією лікарів, які
встановлюють факт необхідності надання відпустки у зв'язку з
хворобою, каліцтвом, вагітністю та пологами, для догляду за
хворим членом сім'ї, у період карантину, для протезування,
санаторно-курортного лікування, визначають необхідність і строки
тимчасового переведення працівника у зв'язку з хворобою на іншу
роботу у встановленому порядку, а також приймають рішення про
направлення на медико-соціальну експертну комісію для визначення
наявності та ступеня тривалої або стійкої втрати працездатності.

Експертиза тривалої або стійкої втрати працездатності


здійснюється медико-соціальними експертними комісіями, які
встановлюють ступінь та причину інвалідності, визначають для
інвалідів роботи і професії, доступні їм за станом здоров'я,
перевіряють правильність використання праці інвалідів згідно з
висновком експертної комісії та сприяють відновленню
працездатності інвалідів.

Висновки органів медико-соціальної експертизи про умови і


характер праці інвалідів є обов'язковими для власників та
адміністрації підприємств, установ і організацій.

Порядок організації та проведення медико-соціальної


експертизи встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 70. Військово-лікарська експертиза

Військово-лікарська експертиза визначає придатність до


військової служби призовників, військовослужбовців та
військовозобов'язаних, встановлює причинний зв'язок захворювань,
поранень і травм з військовою службою та визначає необхідність і
умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги
військовослужбовцям.

Військово-лікарська експертиза здійснюється


військово-лікарськими комісіями, які створюються при військових
комісаріатах і закладах охорони здоров'я Міністерства оборони
України, Служби безпеки України та інших військових формувань.

Порядок організації та проведення військово-лікарської


експертизи ( z1044-07 )встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Каталог: article -> file
article -> Рішення 24. 04. 2015 р м. Лисичанськ №81/1315 Про хід виконання міської програми протидії поширенню наркоманії
article -> Одномандатний виборчий округ №107 Вибори народних депутатів України
article -> Секція 1 сучасне товарознавство: проблеми якості й безпеки товарів І шляхи їх вирішення
article -> Закону України «Про електронну комерцію»
article -> Рішення 06. 11. 2012 №1591 Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
article -> Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами з метою координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу небанківських установ наказу
article -> Міністерство доходів І зборів україни роз'яснення
article -> Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку №810 від 16. 12. 2014}
file -> Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка