Вкажіть першу незворотню стадію глюконеогенезуСторінка9/23
Дата конвертації11.05.2016
Розмір2.5 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


228.

У новонародженої дитини спостерігаються наступні симптоми: блювання, проноси і відмова від материнського молока та початкові ознаки катаракти. Про недостатність якого ензиму це може свідчити?


A.

Галактоізомерази


B.

Галактозо-6-фосфатази


C.

Глюкокінази


D. *

Галактокінази


E.

Глікогенсинтетази


229.

Хворому К., 62 років з діагнозом – цукровий діабет, І тип, була зроблена ін’єкція інсуліну, після чого у нього з’явились слабкість, посилене потовиділення і втрата свідомості, ймовірною причиною якої є:


A.

Посилення ліпогенезу


B.

Підвищення швидкості глікогенолізу


C. *

Вуглеводне голодування головного мозку


D.

Порушення циклу Кребса


E.

Гальмування глюконеогенезу


230.

Під час обстеження хворого виявлено, що вміст глюкози в сечі становить 0,9 %, глюкози в крові 3,8 ммоль/л. Яка можлива причина глюкозурії?


A.

Цукровий діабет


B.

Аліментарна гіперглікемія


C.

Нецукровий діабет


D. *

Захворювання нирок


E.

Тиреотоксикоз


231.

Повне окиснення однієї молекули глюкози за участю ЦТК в окисненні ацетил КоА, а також малатної човникової системи перенесення позамітохондріального НАДН+ і спряження його з фосфорилюванням дає АТФ:


A.

12 АТФ


B.

30 АТФ


C.

35 АТФ


D. *

38 АТФ


E.

100 АТФ


232.

Перетворення глюкозо-6-фосфату в глікоген через глюкозо-1 фосфат потребує фосфоглюкомутази, глікогену – „приманки”, а також:


A. *

Глікогенсинтази


B.

Енолази


C.

Фосфорилази


D.

Глюкозо-6-фосфатази


E.

Альдолази


233.

Глікогенфосфорилаза каталізує:


A.

Першу реакцію синтезу глікогену


B.

Утворення альфа-1,6-глюкозидних зв’язків


C.

Перетворення глюкозо-6-фосфату до вільної глюкози


D.

Утворення альфа-1,4-глікозидних зв’язків


E. *

Першу реакцію розпаду глікогену


234.

Неактивна фосфорильована форма глікогенсинтази активується алостерично:


A.

АДФ


B. *

Глюкозо-6-фосфатом


C.

Фосфорною кислотою


D.

Глюкозо-1-фосфатом


E.

АТФ


235.

Глікогенози – це спадкові хвороби, які пов’язані з:


A.

Порушеннням реакцій гліколізу


B.

Послабленням глюконеогенезу з амінокислот


C. *

Відсутністю ферментів, що викликають мобілізацію глікогену


D.

Порушенням окиснення глюкози до СО2 і Н2О


E.

Підвищенням активності ферментів синтезу глікогену


236.

Клітини печінки містять повний набір ферментів для синтезу глюкози з усіх вказаних речовин, крім:


A.

Амінокислот


B.

Гліцерину


C.

Лактату


D. *

Ацил-КоА


E.

Пірувату


237.

Гіперглікемія при цукровому діабеті сприяє використанню глюкози клітинами вказаних нижче інсулінонезалежних тканин, за виключенням клітин:


A.

Головного мозку


B.

Міокарда


C. *

Печінки


D.

Еритроцитів


E.

Селезінки


238.

Довготривала гіперглікемія може викликати такі ускладнення, як:


A.

Глікозилювання білків


B.

Дегідратацію


C.

Катаракту


D.

Гіперосмію


E. *

Всі вказані вище


239.

Поліурія при цукровому діабеті є результатом виведення із сечею вказаних речовин, крім:


A.

Глюкози


B.

Іонів Na


C.

Іонів Сl-


D.

Кетонових тіл


E. *

Пірувату


240.

Вміст глюкози у крові пацієнта натщесерце – 5,25 ммоль/л, а через 2 години після цукрового навантаження – 3,8 ммоль/л. Таке зниження концентрації глюкози в крові пояснюється надмірним виділенням гормону:


A.

Глюкагону


B. *

Інсуліну


C.

Глюкокортикоїдів


D.

Адреналіну


E.

Соматотропіну


241.

Яка фаза глікемічної кривої не характерна для цукрового діабету?


A.

Високий вихідний рівень глюкози


B.

Максимальне підвищення кривої на 80 % більше від вихідного рівня глюкози


C.

Зниження кривої протягом 5-6 год.


D.

Повільний підйом кривої до найвищого рівня


E. *

Гіпоглікемічна фаза кривої


242.

Хворий скаржиться на сухість в роті, спрагу. Добовий діурез – 6 л. Вміст глюкози в крові 8,6 ммоль/л. Основні причини гіперглікемії є всі наступні, за винятком:


A.

Уповільнення транспорту глюкози через клітинні мембрани


B.

Недостатній синтез глікогену


C.

Порушення перетворення глюкози в жир


D. *

Зменшення активності глюконеогенезу


E.

Недостатнє перетворення глюкози в замінні амінокислоти


243.

В крові хворого з надмірною масою тіла вміст глюкози – 6,0 ммоль/л. Скарги на сухість в роті, незначну поліурію. Лікар запідозрив цукровий діабет. Яке біохімічне дослідження слід призначити хворому для підтвердження діагнозу?


A.

Визначення ацетону в сечі


B. *

Глюкозотолерантний тест


C.

Визначення глюкози в сечі


D.

Визначення білка в крові


E.

Визначення холестерину в крові


244.

Підтримка сталості концентрації глюкози в крові забезпечується дією всіх наступних гормонів, за винятком:


A.

Інсуліну


B.

Адреналіну


C. *

Паратгормону


D.

Глюкагону


E.

Глюкокортикоїдів


245.

В крові пацієнта спотерігається аліментарна гіперглікемія, яка стимулює секрецію:


A.

Тироксину


B.

Глюкокортикоїдів


C.

Адреналіну


D.

Гормону росту


E. *

Інсуліну


246.

Розпад глікогену печінки підтримує нормальний рівень глюкози в крові не більше, ніж:


A.

2 год.


B.

12 год.


C.

8 год.


D. *

24 год.


E.

48 год.


247.

Концентрація глюкози крові зменшилась до 3,0 ммоль/л. Це найшвидше стимулює виділення гормону:


A.

Інсуліну


B. *

Глюкагону


C.

Глюкокортикоїдів


D.

Тироксину


E.

Паратгормону


248.

Зменшення концентрації глюкози крові до нижньої межі норми ініціює виділення підшлунковою залозою глюкагону, який:


A.

Активує фосфорилазу м’язів


B.

Активує виділення інсуліну


C. *

Активує фосфорилазу печінки


D.

Активує глікогенсинтазу


E.

Підвищує активність цитратсинтази


249.

Інсулін зменшує активність ферментів:


A.

Гексокінази (глюкокінази)


B.

Фосфофруктокінази


C.

Піруваткінази


D. *

Глюконеогенезу в печінці


E.

Синтезу глікогену в печінці і м’язах


250.

Висока концентрація глюкози в крові при цукровому діабеті стимулює зв’язування її з:


A.

Жирними кислотами


B.

Гліцерином


C.

Пуриновими основами


D.

Піримідиновими основами


E. *

Білками


251.

Процес зв’язування глюкози з білками, що має місце при цукровому діабеті, називається:


A.

Гідроксилюванням


B. *

Глікозилюванням


C.

Глюкозамінуванням


D.

Глюконеогенезом


E.

Глюкозметилюванням


252.

Пацієнту К. 60 р., який лікується з приводу цукрового діабету (ІІ типу), рекомендовано виключити з раціону продукти, які містять глюкозу і замінити її:


A.

Крохмалем


B.

Галактозою


C. *

Фруктозою


D.

Сахарозою


E.

Мальтозою


253.

Глюконеогенез в організмі людини активується за умов, крім:


A.

Збільшення кількості АТФ


B.

Збільшення оксалоацетату


C.

Зменшення співвідношення АМФ/АТФ


D. *

Збільшення внутрішньоклітинної концентрації глюкози


E.

Збільшення концентрації аланіну, цитрату


254.

Активна форма гліцерину – гліцерол-3-фосфат використовується в наступних метаболічних процесах, крім:


A. *

Синтезу церамідів


B.

Окиснення з вилученням енергії


C.

Синтезу фосфатидної кислоти


D.

Синтезу триацилгліцеролів


E.

Синтезу інозитолфосфатидів


255.

Чоловік віком 37 років хворіє цукровим діабетом (І тип). Скарги на спрагу, сонливість, блювання. Шкіра та язик сухі. Чути запах ацетону з рота. Глюкоза крові 28 ммоль/л. Яке можливе ускладнення виникло у хворого?


A.

Гіперуремія


B.

Гіпоглікемічна кома


C.

Гіперлактацидемія


D. *

Кетоацидозна кома


E.

Правильна відповідь відсутня


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка