Вкажіть першу незворотню стадію глюконеогенезуСторінка4/23
Дата конвертації11.05.2016
Розмір2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


A.

Н3РО4


B.

Фруктозо-6-фосфату


C.

Глюкозо-6-фосфату


D.

Аденіну


E. *

Рибозо-5-фосфату


87.

Пентозофосфатний шлях активно функціонує в еритроцитах людини. Його призначення в цих клітинах полягає в генерації речовини, що протидіє перекисному окисненню ліпідів і попереджує гемоліз еритроцитів. Це:


A.

АТФ


B.

КоА


C. *

НАДФ•Н


D.

ц АМФ


E.

Седогептулозо-7-фосфат


88.

У пацієнта спостерігається підвищена схильність до гемолізу після прийому сульфаніламідних препаратів. Ймовірно, причиною цього може бути спадкова недостатність ферменту пентозофосфатного шляху перетворення глюкози:


A.

Альдолази


B. *

Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази


C.

Глікогенсинтетази


D.

Транскетолази


E.

Гексокінази


89.

Термін „гіпоглікемія” застосовують у тих випадках, коли вміст глюкози в плазмі крові не перевищує:


A.

3,3 ммоль/л


B.

4,0 ммоль/л


C.

5,5 ммоль/л


D.

6,2 ммоль/л


E. *

2,5 ммоль/л


90.

Хворого турбують пітливість, тахікардія, головокружіння, особливо зранку перед їдою. В крові констатовано підвищений вміст С-пептиду та інсуліну. Попередній діагноз – інсулінома. Вказані симптоми є наслідком:


A.

Гіперглікемії


B.

Гіперкетонемії


C. *

Гіпоглікемії


D.

Гіперліпемії


E.

Всі відповіді правильні


91.

Причиною гіпоглікемії можуть бути всі наступні стани за винятком:


A.

Інсуліноми


B.

Голодування


C.

Захворювання нирок


D.

Передозування інсуліну


E. *

Гіперфункції щитоподібної залози


92.

Хворий цукровим діабетом зранку ввів чергову дозу інсуліну, після чого він не поснідав. Наслідком цього може бути:


A.

Гіперглікемія


B.

Гіперглікемічна кома


C.

Поява глюкози в сечі


D. *

Гіпоглікемічна кома


E.

Відповіді А і С


93.

У пацієнта відмічені симптоми гіповітамінозу РР. Порушення процесів гліколізу буде спостерігатись на рівні перетворення:


A. *

3-фосфогліцеринальдегіду в 1,3-дифосфогліцерат


B.

Глюкози в глюкозо-6-фосфат


C.

Фруктозо-6-фосфату в фруктозо-1,6-дифосфат


D.

Енолфосфопірувату в піруват


E.

Фруктозо-1,6-дифосфату до двох тріоз


94.

У хворого констатовані симптоми гіповітамінозу РР. Порушення процесів гліколізу у нього ймовірні при перетворенні:


A.

Глюкози в глюкозо-6-фосфат


B.

Енолфосфопірувату в піруват


C.

Глюкозо-6-фосфату в фруктозо-6-фосфат


D.

Фруктозо-1,6-дифосфату до двох тріоз


E. *

Пірувату в лактат


95.

Порушення процесів аеробного гліколізу ймовірні при дефіциті:


A.

Вітаміну РР і утворенні коферменту ФАД


B.

Вітаміну В1 і утворенні коферменту ТДФ


C. *

Вітаміну РР і утворенні коферменту НАД


D.

Вітаміну В1 і утворенні коферменту ФАД


E.

Вітаміну РР і утворенні коферменту ТДФ


96.

Харчові волокна виконують всі наступні функції в організмі людини, окрім:


A.

Адсорбують надлишок холестерину


B.

Сприяють затримці води в товстій кишці


C. *

Є джерелом енергії


D.

Не є джерелом глюкозного пулу крові


E.

Формують калові маси


97.

До глікозидаз шлунково-кишкового тракту людини відносяться всі наступні ферменти, за винятком:


A.

Альфа-амілази


B. *

Ліпази


C.

Лактази


D.

Альфа-декстринази


E.

Сахарази


98.

Який продукт окиснення глюкози має здатність знешкоджувати продукти гниття білків?


A.

Галактонова кислота


B.

Ідуронова кислота


C.

Глутамінова кислота


D. *

Глюкуронова кислота


E.

Глюконова кислота


99.

Концентрація глюкози в крові зростає за рахунок наступних субстратів, за винятком:


A.

Амінокислот


B. *

Азотових основ


C.

Глікогену


D.

Пірувату і лактату


E.

Вуглеводів їжі


100.

Повне розщеплення глікогену печінки до глюкози здійснюється за участю всіх нижчеперерахованих факторів, за винятком:


A.

Глюкозо-6-фосфатази


B.

Фосфорилази


C.

Неорганічного фосфату


D. *

УТФ


E.

Альфа-(1А6)-глікозидази


101.

В умовах експериментальної роботи на щурах було виявлено зниження активності лактатдегідрогенази і ймовірне підвищення в крові за цієї умови:


A.

Лактату


B. *

Пірувату


C.

Ацетил КоА


D.

1,3 дифосфогліцерату


E.

Альфа-кетоглутарової кислоти


102.

Завдяки дії транскетолази та трансальдолази утворюються наступні фосфорильовані похідні вуглеводів:


A.

Рибулозо-5-фосфат


B.

Ксилулозо-5-фосфат


C. *

Седогептулозо-7-фосфат


D.

Еритрозо-4-фосфат


E.

Манозо-6-фосфат


103.

Реакції міжмолекулярного переносу дво- та тривуглецевих карбонільних радикалів каталізують:


A.

Альфа-глюкозилтрансфераза


B.

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа


C.

Аланінамінотрансфераза


D.

Аспартатамінотрансфераза


E. *

Правильної відповіді немає


104.

За певних обставин рівень глюкози в крові зазнає значних коливань – від гіперглікемії до вираженої гіпоглікемії і має залежність від прийому їжі. Для якої ситуації це характерно?


A.

Емоційного стану


B.

Цукрового діабету


C.

Хвороби нирок


D.

Гіпертиреозу


E. *

Хвороби печінки


105.

Проміжний обмін вуглеводів включає чисельні реакції катаболічного і анаболічного характеру. Серед перечислених вкажіть анаболічні процеси.


A.

Гліколіз, тканинне дихання


B.

Глікогеноліз, глікогеногенез


C.

Пентозофосфатний цикл, гліколіз


D.

Глюконеогенез, цикл Кребса


E. *

Глікогеногенез, гліконеогенез


106.

Надходження глюкози з крові до нейроцитів залежить від:


A.

Інсуліну


B.

Іонів натрію


C.

Протеїнемії


D.

Вірно А


E. *

Рівня глюкоземії


107.

Важливими проміжними продуктами обміну вуглеводів є фосфатні ефіри, окрім:


A.

Гліцеральдегід-3-фосфату


B. *

Дезоксирибозо-5-фосфату


C.

Фосфоенолпірувату


D.

Рибозо-5-фосфату


E.

Глюкозо-1-фосфату


108.

Глюкуронова кислота є продуктом окиснення глюкози. В печінці людини і тварин вона:


A.

Виконує функцію енергетичного депо


B. *

Знешкоджує токсичні продукти


C.

Бере участь у синтезі пуринових основ


D.

Виконує роль антигену


E.

Бере участь у згортанні крові


109.

У хворого, який лікувався з приводу гіпоксії серцевого м’яза, значно зменшився вміст лактату. Ці зміни пояснюються активацією:


A.

Глікогенолізу


B.

Глюконеогенезу


C.

Пентозофосфатного циклу


D. *

Аеробного окиснення глюкози


E.

Глікогеногенезу


110.

Окиснювальна стадія пентозофосфатного шляху метаболізму глюкози завершується утворенням:


A. *

Рибулозо-5-фосфату


B.

6-фосфоглюконату


C.

Фруктозо-6-фосфату


D.

Еритрозо-4-фосфату


E.

6-фосфоглюконолактону


111.

У скелетних м’язах при інтенсивній фізичній роботі окиснення пірувату в лактат каталізує:


A.

ЛДГ1


B. *

ЛДГ5


C.

ЛДГ2


D.

Лактоназа


E.

Всі відповіді правильні


112.

Дворічна дитина госпіталізована з приводу збільшення печінки та селезінки та наявність катаракти. Концентрація цукру в крові підвищена. Тест толерантності до глюкози в нормі. Порушення обміну якої речовини є ймовірною причиною такого стану?


A.

Мальтози


B.

Глюкози


C.

Фруктози


D. *

Галактози


E.

Сахарози


113.

За умов аеробного гліколізу НАДН, що утворився в результаті окиснення гліцеральдегід-3-фосфату, використовується наступним чином:


A.

Віддає свої відновлювальні еквіваленти для відновлення пірувату


B.

Використовується для синтезу жирних кислот


C.

Перетворює оксалоацетат в малат


D. *

Реокиснюється в мітохондріях


E.

Правильної відповіді немає


114.

В шлунково-кишковому тракті декстрини утворюються під дією:


A.

Гамма-амілази
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка