Вкажіть першу незворотню стадію глюконеогенезуСторінка3/23
Дата конвертації11.05.2016
Розмір2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
A.

2 АТФ


B.

1 АТФ


C.

4 АТФ


D.

12 АТФ


E. *

6 АТФ


58.

Довготривале лікування цукрового діабету (тип ІІ) призводить до інгібування циклу Кребса та глюконеогенезу і активації ферметів гліколізу, на що вказує розвиток:


A.

Кетоацидозу


B.

Гіперфруктоземії


C. *

Лактатацидозу


D.

Гіпероксалоацетатемії


E.

Гіпертриацилгліцеролемії


59.

Для підрахунку загальної кількості молекул АТФ, що утворюються за умов повного окиснення глюкози до СО2 і Н2О, враховують кількість АТФ, які утворились на етапі окисного декарбоксилювання двох молекул пірувату. Це:


A.

12 АТФ


B.

1 АТФ


C.

3 АТФ


D.

2 АТФ


E. *

6 АТФ


60.

В анаеробних умовах (або в умовах гіпоксії) реокиснення гліколітичного НАДН відбувається за рахунок дії фермента:


A.

Піруваткінази


B.

Піруватдегідрогенази


C. *

Лактатдегідрогенази


D.

Альдолази


E.

Енолази


61.

Для підрахунку загальної кількості молекул АТФ, що утворюються за умов повного окиснення глюкози до СО2 і Н2О, враховують кількість АТФ, які утворились в циклі трикарбонових кислот і дихальному ланцюзі. Це:


A.

8 АТФ


B.

38 АТФ


C.

12 АТФ


D. *

24 АТФ


E.

2 АТФ


62.

Для окиснення цитоплазматичного НАДН існують човникові системи, які транспортують відновлювальні еквіваленти:


A.

В пероксисоми


B. *

На дихальний ланцюг мітохондрій


C.

На дихальні ланцюги мікросом


D.

До лізосом


E.

До рибосом


63.

У дівчинки віком 7 років виражені ознаки анемії. Лабораторно встановлено дефіцит піруваткінази в еритроцитах. Порушення якого процесу відіграє головну роль в розвитку анемії?


A.

Дезамінування амінокислот


B.

Окисного фосфорилювання


C.

Тканинного дихання


D.

Циклу Кребса


E. *

Анаеробного гліколізу


64.

У медичній практиці для профілактики алкоголізму широко використовують тетурам, який є інгібітором алкогольдегідрогенази. Підвищення якого метаболіту в крові зумовлює відразу до алкоголю?


A.

Метанолу


B.

Етанолу


C.

Малонового диальдегіду


D.

Пропіонового альдегіду


E. *

Ацетальдегіду


65.

В процесі спиртового бродіння піруват декарбоксилюється під дією піруватдекарбоксилази в ацетальдегід. Коферментом піруватдекарбоксилази є:


A. *

ТДФ


B.

НАД


C.

ФАД


D.

ФМН


E.

Ацетил-КоА


66.

В біохімічних лабораторіях для визначення глюкози в крові застосовують ферментативний метод:


A.

Хагедорна-Ієнсена


B.

Ортотолуїдиновий


C.

Глюкотест


D. *

Глюкозооксидазний


E.

Брандберга-Стольнікова


67.

У здорової людини через декілька годин після їди концентрація глюкози в крові повертається до норми і становить:


A. *

3,33-5,55 ммоль/л


B.

10,0-12,3 ммоль/л


C.

2,2-3,3 ммоль/л


D.

8,0-10,0 ммоль/л


E.

6,2-8,2 ммоль/л


68.

Рівень глюкози в крові становить 11 ммоль/л. Такий стан називається:


A.

Гіперліпемія


B. *

Гіперглікемія


C.

Гіпоглікемія


D.

Гіполіпемія


E.

Гіперлактемія


69.

Інгібітором глюкокінази – фермента 1-ї реакції гліколізу є:


A.

Інсулін


B.

Адреналін


C. *

Глюкокортикоїди


D.

Окситоцин


E.

АКТГ


70.

Пентозофосфатний шлях окиснення глюкози відбувається в:


A. *

Цитоплазмі клітин


B.

Ядрі


C.

Зовнішній мембрані мітохондрій


D.

Мікросомах


E.

Внутрішній мембрані мітохондрій


71.

Яка речовина утворюється в процесі реакції гідролізу глюкозo-6-фосфату під дією ферменту глюкозо-6-фосфатази?


A.

Фруктоза


B.

Галактоза


C. *

Глюкоза


D.

Лактат


E.

Сахароза


72.

Скільки сумарно затрачається АТФ для синтезу глюкози з пірувату?


A.

10 молекул


B.

2 молекули


C.

6 молекул


D.

15 молекул


E. *

4 молекули


73.

Який продукт виступає основним субстратом глюконеогенезу під час тривалого фізичного навантаження?


A.

Глюкоза


B.

Піруват


C. *

Лактат


D.

Фруктоза


E.

Амінокислоти


74.

При цукровому діабеті тканини організму мають значний дефіцит в окиснювальних субстратах, так як вони не можуть засвоювати глюкозу. Глюконеогенез посилюється, а кетонові тіла стають основним субстратом для окиснення. Яка одна з причин кетонурії при цукровому діабеті?


A.

Нестача HS-КоА


B.

Надлишок лактату


C. *

Нестача оксалоацетату


D.

Ураження нирок


E.

Поліурія


75.

У хворого виявлено зниження швидкості синтезу холестерину, вищих жирних кислот, нуклеїнових кислот у печінці. Назвіть процес вуглеводного обміну, порушення якого може призвести до вище зазначених наслідків:


A.

Глікогеноліз


B.

Гліколіз


C.

Глюконеогенез


D. *

Пентозофосфатний цикл


E.

Глікогенез


76.

Яке з нижчеперерахованих захворювань можна виявити за допомогою методу цукрового навантаження?:


A.

Мікседему


B.

Гепатит


C. *

Цукровий діабет


D.

Тетанію


E.

Анемію


77.

Який субстрат глюконеогенезу утворюється в результаті окиснення молочної кислоти під дією ферменту лактатдегідрогенази?


A.

Фруктозо-6-фосфат


B.

Глюкозо-1,6-дифосфат


C.

Глюкозо-6 фосфат


D.

Глікоген


E. *

Піруват


78.

Утворення НАДФН і 6-фосфоглюконолактону в пентозофосфатному циклі відбувається під впливом фермента:


A.

Глюкокінази


B. *

Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази


C.

Глюкозо-6-фосфатази


D.

Транскетолази


E.

Фосфоглюкоізомерази


79.

Перша реакція окисної стадії пентозофосфатного шляху окиснення глюкози каталізується ферментом глюкозо-6-фосфатдегідрогеназою. Який вітамін входить до складу його кофермента?


A.

В1


B.

В2


C.

В3


D. *

РР


E.

В6


80.

Акцептором водню в реакціях дегідрування в пентозофосфатному циклі є:


A.

НАД


B.

ФАД


C.

ФМН


D.

НАД і ФМН


E. *

НАДФ


81.

Як називається процес поєднання анаеробного гліколізу в скелетних м’язах і глюконеогенезу у печінці?


A. *

Цикл Корі


B.

Пентозофосфатний цикл


C.

Цикл трикарбонових кислот


D.

Цикл лимонної кислоти


E.

Глікогеноліз


82.

Міжмолекулярний перенос дво- та тривуглецевих карбонільних радикалів в пентозофосфатному циклі (друга стадія) здійснюють:


A.

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа


B.

Фосфоглюконатдегідрогеназа


C. *

Транскетолаза і трансальдолаза


D.

Лактоназа


E.

Глюкокіназа


83.

У пацієнта, який страждає бері-бері внаслідок гіповітамінозу В1, спостерігається порушення реакцій пентозофосфатного циклу, що є результатом зниження активності:


A. *

Транскетолази


B.

Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази


C.

Лактонази


D.

Фосфоглюконатдегідрогенази


E.

Трансальдолази


84.

Пентозофосфатний шлях окиснення глюкози може переходити в гліколіз через утворений в ньому:


A. *

Фруктозо-6-фосфат


B.

Рибозо-6-фосфат


C.

Еритрозо-4-фосфат


D.

Ксилулозо-5-фосфат


E.

Седогептулозо-7-фосфат


85.

Пентози можуть синтезуватись із проміжних продуктів гліколізу:


A.

Глюкозо-6-фосфату і пірувату


B.

Пірувату і лактату


C.

Лактату


D.

Гліцеральдегід-3-фосфату


E. *

Фруктозо-6-фосфату і гліцеральдегід-3-фосфату


86.

Для утворення коферментів НАД (НАДФ), ФАД, АТФ, КоА пентозофосфатний шлях є постачальником:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка