Вкажіть першу незворотню стадію глюконеогенезуСторінка1/23
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1.

Вкажіть першу незворотню стадію глюконеогенезу:


A.

Фосфоенолпіруват>піруват>лактат


B.

Фосфоенолпіруват>фруктозо-1,6-дифосфат


C.

Фруктозо-6-фосфат>глюкозо-6-фосфат


D.

Глюкозо-6-фосфат>глюкоза


E. *

Піруват>фосфоенолпіруват


2.

Через яку проміжну сполуку проходить перетворення пірувату у фосфоенолпіруват?


A.

Глюкозо-6-фосфат


B.

Фруктозо-6-фосфат


C.

Сукцинат


D. *

Оксалоацетат


E.

Ацетил-КоА


3.

Симптом гіпоглікемії характерний для всіх перерахованих випадків, крім:


A. *

Гіперфункція надниркових залоз


B.

Гіпофункція надниркових залоз


C.

Гіпофункція гіпофізу


D.

Гіпопродукція глюкагону


E.

Пухлина бета-клітин підшлункової залози


4.

Для якого процесу, крім глюконеогенезу, піруваткарбоксилазна реакція постачає оксалоацетат?


A. *

Циклу Корі


B.

Пентозофосфатного циклу


C.

Циклу синтезу пальмітату


D.

Циклу синтезу сечовини


E.

Глікогенолізу


5.

У хворого з цукровим діабетом -гіпоглікемічна кома, причиною якої може бути:


A. *

Передозування інсуліну


B.

Голодування


C.

Зневоднення організму


D.

Аденома бета-клітин острівців Лангерганса


E.

Аддісонова хвороба


6.

В жировій тканині і м’язах внаслідок відсутності або дуже низької активності гліцеролкінази утворення активної форми гліцеролу зв’язано з:


A. *

Гліколізом і глікогенолізом


B.

Гліколізом і окисним декарбокислюванням ПВК


C.

Глікогенолізом і глюконеогенезом


D.

ПФЦ і глікогеногенезом


E.

Вірні всі відповіді


7.

Назвіть реакції глікогенолізу, що потребують енергії АТФ:


A.

Гексокіназна


B.

Альдолазна


C.

Піруваткіназна


D. *

Фосфофруктокіназна


E.

Фосфофруктомутазна


8.

Які з перерахованих метаболітів є субстратами для глюконеогенезу?


A. *

Гліцерол, амінокислоти


B.

Крохмаль, глікоген


C.

Глюкоза, сахароза


D.

Фруктоза, галактоза


E.

Мальтоза


9.

Підготовча стадія глікогенолізу закінчується утворенням:


A. *

Двох тріоз


B.

Глюкозо-6-фосфату


C.

Фруктозо-1,6-дифосфату


D.

Фосфоенолпірувату


E.

Фосфогліцерату


10.

Вкажіть, при якому з перерахованих випадків з’являється глюкоза в сечі (глюкозурія) за нормальної або дещо підвищеної концентрації глюкози у плазмі крові:


A.

Гіперфункція надниркових залоз


B.

Цукровий діабет


C. *

Ниркова глюкозурія


D.

Нецукровий діабет


E.

Гіпофункція надниркових залоз


11.

Жінка 30 років, хвора на цукровий діабет, потрапила у лікарню швидкої допомоги з судомами, потьмаренням свідомості. Вказана симптоматика розвинулась після ін’єкції інсуліну. Яка концентрація глюкози у крові в даному випадку?


A.

Нижче 5 ммоль/л


B.

15,5 ммоль/л


C.

Нижче 3,3 ммль/л


D.

6,5 ммоль/л


E. *

Нижче 2,5 ммоль/л


12.

Ниркова глюкозурія розвивається в результаті дефекту мембрано-транспортного механізму в канальцях нирок у всіх перерахованих випадках, крім:


A. *

Цукрового діабету


B.

При запальних процесах у канальцях нирок


C.

Спадковій недостатності проксимального відділу ниркових канальців


D.

Дії на клітини проксимальних канальців солей важких металів


E.

Дії на клітини проксимальних канальців органічних розчинників


13.

У хворого А. встановлено діагноз „інсулінома”. При дослідженні крові виявилось, що вміст глюкози становить 2,9 ммоль/л. Який біохімічний механізм обумовив зміни глікемії?


A. *

Підвищений транспорт глюкози в клітини


B.

Глюконеогенез


C.

Гліколіз


D.

Глікогеноліз


E.

Виділення глюкози з сечею


14.

Основна роль у травленні вуглеводів в травному каналі належить наступним глікозидазам:


A.

Альфа-амілаза, гексокіназа, лактаза


B.

Мальтаза, сахараза, ентерокіназа


C. *

Лактаза, альфа-амілаза, сахараза


D.

Сахараза, мальтаза, глікогенфосфорилаза


E.

Альдолаза, глюкокіназа, бета-амілаза


15.

Передача водню з цитоплазматичних НАДН на дихальний ланцюг внутрішньої мембрани мітохондрій відбувається за допомогою:


A.

Карнітину


B.

Простої дифузії


C. *

Малатаспартатної човникової системи


D.

Пермеаз


E.

Іонофорів


16.

Скільки молекул АТФ витрачається в процесі перетворення пірувату у фосфоенолпіруват?


A.

6 молекул


B.

1 молекула


C. *

2 молекули


D.

10 молекул


E.

5 молекул


17.

Яка речовина утворюється в процесі відновлення оксалоацетату під дією фермента циклу Кребса і дозволяє дифундувати оксалоацетату через мембрану мітохондрій?


A. *

Малат


B.

Лактат


C.

Піруват


D.

Фруктозо-6 фосфат


E.

Фруктозо-1,6-дифосфат


18.

Можливі ускладнення при гіперглікемії:


A.

Нефрит


B.

Виразкова хвороба шлунка


C. *

Діабетична кома


D.

Ентероколіт


E.

Цироз печінки


19.

Хвора Л. скаржиться на сухість в роті, спрагу, почащений сечоспуск, загальну слабкість. При біохімічному дослідженні крові виявлено гіперглікемію, гіперкетонемію. В сечі - глюкоза, кетонові тіла. У хворої вірогідно:


A. *

Цукровий діабет


B.

Аліментарна гіперглікемія


C.

Гострий панкреатит


D.

Нецукровий діабет


E.

Ішемічна хвороба серця


20.

Біохімічний аналіз крові 32- річного пацієнта, який голодував протягом 3 днів, показав, що вміст глюкози у нього в межах норми. Активація якого процесу забезпечує нормальний рівень глюкози в крові здорової людини на 3-4 добу голодування?


A. *

Глюконеогенезу


B.

Гліколізу


C.

Пентозофосфатного шунту


D.

Циклу Кребса


E.

Синтезу глікогену


21.

Чоловік 42 років з’їв велику порцію спагетті, шматок торта, випив склянку солодкого чаю. Активність якого ферменту гепатоцитів активується в найбільшій мірі після споживання високовуглеводної їжі?


A. *

Гексокінази


B.

Глюкозо-6-фосфатази


C.

Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази


D.

Глікогенфосфорилази


E.

Бета- галактозидази


22.

У хворих в термінальній стадії цукрового діабету спостерігається інтенсивний розпад білків і наступний метаболізм вільних амінокислот, що утворюються. Катаболізм якої із наведених нижче амінокислот буде внеском в розвиток гіперглікемії і кетонемії одночасно?


A. *

Тирозину


B.

Лейцину


C.

Гістидину


D.

Метіоніну


E.

Проліну


23.

При феохромоцитомі (пухлині мозкової речовини наднирників) підвищується синтез адреналіну. Яка з перелічених змін при цьому спостерігається?


A.

Важка гіпоглікемія


B. *

Гіперглікемія


C.

Нормальний вміст глюкози


D.

Гіперпротеїнемія


E.

Гіперхолестеринемія


24.

Активатором якого ферменту гліколізу є інсулін?:


A. *

Гексокінази, піруваткінази


B.

Глюкозо-6-фосфатази, фосфогліцеромутази


C.

Глюкозо-6-фосфат-ізомерази, альдолази


D.

Альдолаза, лактатдегідрогенази


E.

Фосфогліцеромутази, альдолази


25.

За допомогою яких реакцій фосфоенолпіруват зворотньо переходить у фруктозо-1,6-дифосфат?


A.

Глікогеногенезу


B.

Фосфоролізу


C. *

Гліколізу


D.

Фосфорилювання


E.

Декарбоксилювання


26.

Який фермент каталізує АТФ-залежне карбоксилювання пірувату у першій стадії глюконеогенезу?


A.

Фосфорилаза


B.

Піруватдекарбоксиласа


C. *

Піруваткарбоксилаза


D.

Лактатдегідрогеназа


E.

АТФ - карбоксилаза


27.

Фермент фруктозо-дифосфатаза каталізує гідроліз фруктозо-1,6-дифосфату до:


A. *

Фруктозо-6-фосфату


B.

Глюкозо-6-фосфату


C.

Глюкози


D.

Оксалоацетату


E.

Пірувату


28.

Для вирішення кінцевого діагнозу всіх хворих з природженою та ранньою катарактою, необхідно обстежити на наявність:


A.

Фруктоземії


B.

Гіперурикемії


C.

Пентоземії


D.

Гіперлактемії


E. *


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Бог дав людині свободу волі, а вона сама повинна вирішувати свою долю. Ці погляди належать мислителям
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які травми називають поєднаними?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> ? Після перенесеного кератиту у хворого утворилось більмо, це є
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Як здійснюють транспортну іммобілізацію шийного відділу хребта ?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Які етіологічні чинники пояснюють походження інвагінацій у дітей?
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Назвіть основні вимоги до статистичної інформації
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка