Видатні дослідники історії України та їх поглядиСкачати 110.8 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір110.8 Kb.
ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1. Тема: Вступ

План

 1. Історія як наука. Предмет курсу «Історія України».

 2. Історичні джерела та історіографія.

 3. Періодизація української історії.Тема реферату:


 1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів.

 1. Визначіть види історичних джерел та назвіть приклади.Заняття 2. Тема: Стародавня історія України

План


 1. Первісне суспільство на теренах України.

 2. Народи, що населяли територію України в давнину (кіммерійці, скіфи, сармати, греки, готи, гуни).

 3. Давні слов’яни.

Теми рефератів:


1. Скіфи і Скіфія.

2. Перші слов’янські археологічні культури.

3. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.

Практичні завдання для самостійної роботи студентів:


 1. Складіть хронологічну таблицю «Народи, що населяли територію України в давнину»:Назва народу


Коли з’явився

Звідки

До якого терміну перебу-вав

Осн. до- сягн.


Заняття 3. Тема: Київська Русь (IX ст. – 30-ті роки XIІ ст.)


План

 1. Створення держави у східних слов’ян. Перші київські князі.

 2. Соціально-економічний і політичний устрій.

 3. Історичне значення.


Теми рефератів:


 1. Історична зумовленість і значення хрещення Русі.

 2. Походження української державної символіки.

 3. Володимир Мономах.

Практичні завдання для самостійної роботи студентів:


 1. Складіть таблицю «Київські князі та їх політика»:Князь

Термін князівства


Основні напрями політики

НаслідкиЗаняття 4. Феодальна роздробленість Русі

та Галицько-Волинське князівство

План


 1. Причини, розвиток процесу та наслідки феодальної роздробленості.

 2. Боротьба давньоруських князівств проти монгольської навали.

 3. Виникнення і розвиток Галицько-Волинського князівства.Теми рефератів:


 1. Данило Галицький як історична особа.

 2. Монгольська навала на українські землі, її наслідки.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Виділити основні етапи історії Галицько–Волинського князівства.Заняття 5. Тема: Українські землі в литовсько-польську добу


(друга половина XIVперша половина XVII ст.)

План

 1. Політичний і соціально–економічний розвиток українських земель в XIV – першу половину XVII ст.

 2. Виникнення козацтва та Запорозької Січі.

 3. Козацько-селянські повстання проти польсько-шляхетського гноблення в кінці XVI – 20-30 Х роках XVIІ ст.

Теми рефератів:


 1. Становище України в складі Речі Посполітої.

 2. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.

 3. Петро Конашевич-Сагайдачний.Практичні завдання для самостійної роботи студентів:


1. Складіть таблицю «Козацько-селянські повстання проти польсько-шляхетського гноблення в кінці XVI – 20-30 Х роках XVIІ ст.»:

Дата


Керівник

Район поширення

Причини поразкиЗаняття 6. Тема: Хмельниччина.

Доба козацько-гетьманської держави

План

 1. Причини, рушійні сили, хронологічні рамки та початок національно-визвольної війни сер. XVII ст.


 2. Перебіг бойових дій. Утворення гетьманської держави.

 3. Переяславська угода й «Березневі статті» 1654 р.

 4. Соціально-економічний розвиток України в другій половині XVII ст. Соціальна політика гетьманського уряду. «Руїна».

Теми рефератів: 1. Утворення козацької держави та її еволюція.

 2. Б. Хмельницький – державний діяч і полководець.

 3. Слобідська Україна в XVII –XVIIІ ст.ст.

 4. Історія виникнення м. Харкова.Практичне завдання для самостійної роботи студентів:


Складіть хронологічну таблицю «Основні події визвольної війни сер. XVIІ ст.»:

Дата


Подія

Зміст
Заняття 7. Тема: Україна у XVIII ст.

План

 1. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України у XVIII ст. Посилення феодально-кріпосницького тиску.

 2. Наступ російського царизму на автономію України. Повна ліквідація української державності.

 3. Суспільно-політичний лад і розвиток Правобережної України у XVIII ст. Соціально-національні рухи: Гайдамаччина, Опришківство, Коліївщина.

Теми рефератів: 1. Українське козацтво у загальноісторичному контексті.

 2. Соціальні конфлікти за добу Гетьманщини: причини, характер.

 3. Гетьман К. Розумовський.


Заняття 8. Тема : Українські землі під владою Російської та

Австрійської імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

План


 1. Соціально-економічний і політичний розвиток українських земель у складі Російської держави. Криза кріпосництва.

 2. Реформи 60–70-х років у Росії і капіталістична модернізація в Україні.

 3. Соціально-економічний і політичний розвиток західно-українських земель у складі імперії Габсбургів. Імперські реформи Йосипа ІІ та революція 1848 р.

 4. Еволюція суспільно-політичного життя в Україні за імперської доби. Російська революція 1905–1907 рр. і Україна.

 5. Україна в роки І світової війни.

Теми рефератів: 1. Передумови і особливості процесу національного відродження (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).

 2. Кирило-Мефодіївське товариство.

 3. Виникнення українських політичних партій.

 4. Аграрна реформа Столипіна в Україні та її наслідки.


Заняття 9. Тема: Революція і громадянська війна в Україні

План


 1. Створення Української Центральної Ради та її діяльність. Боротьба більшовиків з Центральною Радою (грудень 1917 – квітень 1918 рр.).

 2. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського.

 3. Громадянська війна на Україні за часів Директорії.

 4. Західноукраїнські землі у 1918–1920 рр.

Теми рефератів: 1. Особливості двовладдя в Україні.

 2. Брест-Литовська угода: сутність, значення, наслідки.

 3. Політичні погляди та діяльність П. Скоропадського.

 4. Життя та діяльність С. Петлюри.Заняття 10. Тема: Радянська Україна в 20 – 30-ті роки ХХ ст.


План

 1. Міжнародне і внутрішнє становище Радянської України на початку 20-х років. НЕП в Україні.

 2. Національно-державне будівництво в 20-ті роки.

 3. Соціалістичні перебудови в Радянській Україні. Голодомор 1932 –1933 рр.

 4. Сталінізм в Україні.

Теми рефератів: 1. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Визначіть основні ознаки командно-адміністративної системи в Україні.Заняття 11. Тема: Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

План

 1. Українські землі під владою Польщі.

2. Українські землі під Румунією.

 1. Закарпатська Україна в складі Чехословаччини.

Теми рефератів:


 1. Степан Бандера: політичний портрет.

 2. Виникнення і діяльність ОУН.


Заняття 12. Тема: Україна в роки ІІ світової війни.

План


 1. Початок ІІ світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР.

 2. Україна у Великій Вітчизняній війні радянського народу:

а) Україна в початковий період війни;

б) окупаційний режим в Україні;

в) рух Опору;

г) визволення України від загарбників. 1. Політичні підсумки другої світової війни.

Теми рефератів: 1. Створення і діяльність УПА.

 2. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

 3. Медики в роки Великої Вітчизняної війни.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Окресліть основні етапи визволення українських земель від загарбників.


Заняття 13. Тема: Радянська Україна після ІІ світової війни (1945–1991).

План

 1. Міжнародна діяльність УРСР у післявоєнний період.

 2. Відбудова народного господарства України. Завершення політичної боротьби на західноукраїнських землях.

 3. Хрущовські реформи та «застій» в Україні.

 4. «Перебудова» в Україні.

Теми рефератів: 1. Голод в Україні 1946–1947 рр.

 2. Політичний портрет П. Шелеста.

 3. Дисидентський рух 60–80-х років в Україні.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Назвіть, до яких міжнародних організацій вступила Україна в повоєнний період.
Заняття 14. Тема: Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

План

 1. Проголошення незалежності України. Реформування політичної системи.

 2. Соціально-економічний розвиток України в 90-ті роки ХХ ст. на початку ХХІ ст.

 3. Міжнародне становище незалежної України.


Теми рефератів:

 1. Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

 2. Ринкові реформи в Україні: сучасний стан й майбутнє.

 3. Україна на теренах світового співробітництва.

Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

У тексті Конституції України знайдіть статті, що стосуються освіти та охорони здоров’я.

.

Теми рефератів з історії України


1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.

 1. Скіфи і Скіфія.

 2. Перші слов’янські археологічні культури

 3. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.

 4. Історична зумовленість та значення хрещення Русі.

 5. Походження української державної символіки.

 6. Володимир Мономах.

 7. Данило Галицький як історична особа.

 8. Монгольська навала на українські землі, її наслідки.

10. Становище України в складі Речі Посполітої

 1. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.

 2. Петро Конашевич-Сагайдачний.

 3. Утворення козацької держави та її еволюція.

 4. Б. Хмельницький – державний діяч і полководець.

 5. Слобідська Україна в XVII –XVIIІ ст.

 6. Історія виникнення м. Харкова.

 7. Українське козацтво в загально-історичному контексті.

 8. Соціальні конфлікти за доби Гетьманщини: причини, характер.

19. Гетьман К. Розумовський.

 1. Передумови, особливості і процеси національного відродження (ХІХ – початок ХХ ст.).

 2. Кирило-Мефодіївське братство.

 3. Виникнення українських політичних партій.

 4. Аграрна реформа Столипіна в Україні та її наслідки.

 5. Особливості двовладдя в Україні.

 6. Брест-Литовська угода: сутність, наслідки, значення.

 7. Політичні погляди та діяльність П. Скоропадського.

 8. Життя та діяльність С. Петлюри.

 9. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні.

 10. Степан Бандера: політичний портрет.

 11. Створення і діяльність УПА.

 12. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

 13. Медичні працівники в роки Великої Вітчизняної війни.

 14. Голод в Україні 1946–1947 рр.

 15. Політичний портрет П. Шелеста.

 16. Дисидентський рух 60–80 років в Україні.

 17. Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

 18. Ринкові реформи та держава в Україні: сучасний стан і майбутнє.

 19. Україна на теренах світового співробітництва.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка