Вегетативні рефлексиСторінка6/8
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

D. *

Відставлена у часі амнезія


E.

Випадіння з пам'яті на психотравмуючі події


144.

Конфабуляції є:


A.

розладами сприйняття


B.

розладами мислення


C. *

розладами пам'яті


D.

розладами емоцій


E.

розладами орієнтації


145.

Псевдоремінісценції характерні для:


A.

Маніакально-депресивного психозу


B. *

Корсаківського синдрому


C.

Істерії


D.

Патології мислення


E.

Олігофренії


146.

Амнестична дезорієнтація характеризується::


A.

Розладом свідомості


B.

Зоровими галюцинаціями


C. *

Порушенням орієнтації у місці та часі


D.

Емоційними переживаннями


E.

Маячним сприйняттям оточення


147.

Як назвати стан, що характеризується швидким переходом від позитивних до негативних емоцій, послабленням здатності володіти своїм почуттям, при якому зворушення легко змінюються плачем і навпаки?


A.

Амбівалентність


B. *

Слабодухість


C.

Неадекватність емоцій


D.

Дисфорія


E.

Апатія


148.

Дисфорія найчастіше спостерігається у хворих:


A.

Шизофренією


B.

Алкоголізмом


C. *

Епілепсією


D.

Неврозами


E.

Психопатією


149.

Як класифікувати стан, що проявляється повною байдужістю до себе, стану свого здоров’я, долі рідних і близьких, супроводжується бездіяльністю, втратою почуттів на різні подразники?


A.

Емоційна слабкість


B.

Емоційна лабільність


C. *

Емоційна тупість


D.

Емоційна інертність


E.

Амбівалентність


150.

Як характеризувати стан, що характеризується тугою, інтелектуальним і руховим загальмуванням, послабленням потягів, тяжким суб’єктивним почуттям, що призводить до оцінки дійсності в негативних тонах?


A.

Дистимія


B.

Дисфорія


C. *

Депресія


D.

Емоційна тупість


E.

Емоційна слабкість


151.

Як назвати стан, що проявляється піднесеним настроєм, прагненням до діяльності, немотивованим переходом від одного виду діяльності до іншого, мислення прискорене, самооцінка завищена?


A.

Гебефренічний синдром


B. *

Маніакальний синдром


C.

Істеричне збудження


D.

Моріоподібне збудження


E.

Психопатичне збудження


152.

Як назвати стан, що супроводжується піднесеним настроєм, пустотливістю, “дурачкуватістю”, схильністю до цинічних жартів, розгальмуванням інстинктів, зниженням інтелекту?


A.

Екстаз


B. *

Морія


C.

Екзальтація


D.

Маніакальна шаленість


E.

Ейфорія


153.

Хворий скаржиться на тугу, пригнічений настрій; спостерігається сповільнення мислення, рухова загальмованість, пригнічення інстинктів Що це таке?


A.

Астенічний синдром


B. *

Депресивний синдром


C.

Маніакальний синдром


D.

Апатія


E.

Абулія


154.

У хворого невмотивовано раптово погіршився стан: став злобно тужливим, дратівливим, схильним до афектів гніву з агресивними тенденціями. Що це таке?


A.

Експлозивність


B.

Морія


C.

Амбівалентність


D. *

Дисфорія


E.

Депресія


155.

Настрій хворого помітно знижений. На фоні тривожного безсоння з’явилися страхи, небажання жити, думки покінчити із собою. Багато років хворіє психічно. Назвіть синдром.


A.

Параноїдний синдром


B.

Обсесивний синдром


C. *

Депресивний синдромокомплекс


D.

Синдром Кандінського-Клерамбо


E.

Галюцинаторно-параноїдний синдром.


156.

Що таке фрустрація?


A.

Емоційна реакція людини на справжню чи уявну небезпеку


B.

Нестриманість емоцій


C.

Надмірна стійкість емоцій


D.

Неприємна для людини ситуація, що спричинила психічну хворобу


E. *

Психічний стан, який виникає в конфліктних ситуаціях, які перешкоджають досягненню мети


157.

Емоційна інертність – це:


A.

Легкодухість


B. *

Надмірна стійкість емоцій


C.

Швидка зміна емоцій


D.

Збіднення почуттів


E.

Зменшення сили емоцій


158.

Що свідчить про виражений ступінь тяжкості депресії


A.

Маячні ідеї


B.

Безперервна туга


C. *

Суїцидальні помисли


D.

Інтелектуальне гальмування


E.

Настирливі думки


159.

Переживання людиною ставлення до самого себе та оточуючого називається:


A.

увагою


B. *

емоціями


C.

мисленням


D.

інтелектом


E.

волею


160.

Згідно концепції школи І.П.Павлова фізіологічну основу емоцій складає:


A.

вісцеральні та м’язові реакції


B.

надходження імпульсів з гіпоталамуса до стовбура головнго мозку


C. *

підкірка


D.

ліва півкуля головного мозку


E.

права півкуля головного мозку


161.

Стан емоційної тупості, байдужості, бездумності – це:


A.

емоційна тупість


B.

емоційне сплощення


C. *

апатія


D.

параліч емоцій


E.

інертність емоцій


162.

Параліч емоцій відрізняється від апатії наступним:


A.

етіологічними факторами


B.

ступенем вираженості


C. *

зворотністю процесу


D.

тривалістю


E.

всі відповіді правильні


163.

До патологічного ослаблення емоцій не належить:


A.

емоційна тупість


B.

емоційне сплощення


C.

апатія


D.

параліч емоцій


E. *

патологічний афект


164.

Стан безпричинного щастя з відтінком безтурботності, пасивності, блаженства в поєднанні з підвищеним самопочуттям та браком активності – це:


A. *

Ейфорія


B.

екстаз


C.

манія


D.

маніакльний афект


E.

гіпертимія


165.

Стійке підвищення настрою з посиленням потягів, активності, прискоренням мови та мислення – це:


A.

ейфорія


B.

екстаз


C. *

манія


D.

депресія


E.

гіпертимія


166.

Патологічний афект триває:


A.

кілька секунд


B. *

від кількох секунд до кількох хвилин


C.

від кількох хвилин до кількох годин


D.

до 24 годин


E.

від 4 до 6 годин


167.

Відчуття напруження з очікуванням небезпеки та нещастя – це:


A.

хвилювання


B.

фобія


C.

манія


D. *

страх


E.

апатія


168.

Слабодухість характерна для:


A.

шизофренія


B.

травм головного мозку


C.

епілепсії


D.

психогенії


E. *

ураження судин головного мозку


169.

З вираженою психомоторною загальмованістю протікає депресія:


A.

Соматогенна


B.

“Сльозлива”


C.

“Іронічні”


D. *

Ендогенна


E.

Деперсоналізаційна


170.

Виділити, серед наведених нижче, складні варіанти депресивного синдрому:


A.

Депресія з маячними ідеями самозвинувачення


B.

Депресія з тривогою


C. *

Депресія з обсесіями


D.

Депресія з дисфорією


E.

Депресія з ажитацією


171.

У клінічній картині якої депресії спостерігається симптом “болісна нечутливість”?


A.

Ажитована депресія


B.

Ступорозна депресія


C.

Дисфорична депресія


D. *

Анестетична депресія


E.

Сльозлива депресія


172.

Депресивний ендогенний синдром включає в себе всі симптоми, окрім:


A.

Неприємних відчуттів в епігастральній ділянці


B.

Сповільнення в руховій та інтелектуальних сферах


C. *

Погіршення психічного стану ввечері


D.

Поверхневого сну з раннім пробудженням


E.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка