Урок 11. Створення презентацій. Програма PowerPoint Тема: Поняття комп’ютерної презентації. Робота з програмою PowerPoint Поняття презентаціїСкачати 85.78 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір85.78 Kb.

Урок 11. Створення презентацій. Програма PowerPoint

Тема: Поняття комп’ютерної презентації. Робота з програмою PowerPoint


Поняття презентації

Доволі часто виникає потреба у представленні чого-небудь нового: ідей, проектів, продукції, товару тощо. Захід, на якому відбувається таке представлення, отримав назву презентація (англ. presentation – представлення).Прикладні програми, призначені для створення комп'ютерних презентацій, називаються системами опрацювання презентацій.

Слайд презентації – це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео та звукові об'єкти.

Для демонстрації комп'ютерних презентацій використовують персональні комп'ютери, демонстраційні монітори великих розмірів, мультимедійні проектори та ін.

Серед комп'ютерних презентацій розрізняють слайдові та потокові презентації. Доповідач, як правило, керує зміною слайдів на екрані, послідовністю появи на них певних об'єктів. Він може попередньо налаштувати автоматичний показ об'єктів через певні інтервали часу.

Слайдова презентація розробляється і демонструється як послідовність слайдів. До цього виду систем опрацювання презентацій відносяться Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, Quick Slide Show, MySlideShow.

Іншим видом презентацій є потокові презентації. Вони призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку) об'єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це відеофільм, наприклад рекламного або навчального призначення. Програмами для опрацювання цього виду презентацій є Adobe Flash, Microsoft Movie Maker, AnFX Visual Design, Virtual Tour Builder.

Основні можливості систем опрацювання комп'ютерних презентацій

Сучасні системи опрацювання слайдових комп'ютерних презентацій – це різнопланові програми, які надають широкі можливості для створення і представлення презентації: • включення до слайдів презентації текстів, графічних зображень, відео і звукових об'єктів;

 • редагування та форматування об'єктів презентації;

 • використання шаблонів і стилів оформлення слайдів;

 • застосування ефектів анімації до об'єктів презентації;

 • налаштування послідовності та тривалості відтворення об'єктів презентації;

 • налаштування режимів демонстрації слайдів на екрані монітора або з використанням мультимедійного проектора;

 • демонстрація створеної презентації;

 • підготовка до друку слайдів презентації на монохромному або кольоровому принтері;

 • збереження презентації у файлах різних форматів для відтворення з використанням різних програмних продуктів;

Поняття про дизайн

Термін «дизайн» у повсякденному житті трапляється доволі часто.Дизайн (англ. design – задум, план, проект, ескіз, композиція) – це процес художнього і технічного проектування виробів або їхніх комплексів.

Об'єктом дизайну може бути довільний об'єкт, з яким людина зустрічається у повсякденному житті.


Основні принципи дизайну

Незважаючи на те, що дизайн – це творчий процес і, як більшість інших творчих процесів, сильно залежить від індивідуальності автора, його таланту, усе ж таки він базується на ряді принципів, дотримання яких дає змогу створювати якісні продукти. Для успішної реалізації завдань дизайну необхідно дотримуватися законів композиції, колористики та ергономіки:Композиція – наука про узгодження складових об'єкта для надання йому зовнішньої привабливості та функціональності, а також і результат такого узгодження;

Колористика – наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових і соціальних категорій тощо;

Ергономіка – наука про ефективність використання людиною пристроїв, засобів, інструментів на основі врахування особливостей побудови та функціонування людського організму.
Композиція презентації

Під час розробки композиції презентації слід визначити цілі її створення та призначення. Залежно від цього планується приблизна кількість слайдів і об'єктів, які будуть на них розміщені (зміст презентації).При цьому потрібно враховувати такі властивості композиції:Цілісність – властивість, яка створює у глядача відчуття єдиного цілого.

Усі елементи презентації повинні бути чимось зв'язані – єдиним стилем оформлення, єдиним підходом до реалізації анімації, стандартним для даної презентації розміщенням елементів, що повторюються.Виразність – властивість, що визначає, наскільки точно подається основна ідея презентації чи окремого слайда.

Її високий рівень досягається вмілим використанням контрастних кольорів, зміною форми об'єкта, розміщенням у центрі слайда найбільш важливих об'єктів або вставленням їх у просту геометричну фігуру – круг, овал, квадрат, трикутник.Динамічність – властивість, яка вказує на швидкість зміни станів об'єкта.

Для забезпечення високої динамічності використовують зміну пропорцій окремих об'єктів. Спрямована або видовжена вліво чи вправо форма об'єкта відображає динамічність. Також ефект динамічності досягається використанням похилих відрізків і кривих.Симетрія і асиметрія – властивості композиції, що вказують на взаємне розміщення об'єктів.

Симетричне розміщення об'єктів підкреслює статичність, надійність і гармонійність композиції, а асиметрія – здатність до швидкого розвитку та готовність до змін, мобільність композиції.


Колористика

Для створення ефективної та гармонійної презентації слід правильно вибрати її основний колір. Основний колір для презентації – це колір тла більшості слайдів, який і буде створювати загальний настрій глядача.Під час вибору основного кольору слід зважати на так звану психологічну характеристику кольорів. Вона виражає вплив кольорів на психічний стан людини.

Крім основного кольору добирають кілька допоміжних, які в сукупності складуть кольорову гаму презентації. Під час добору допоміжних кольорів слід зважати на гармонійність поєднання основного та допоміжних кольорів.

Як правило, в кольоровій гамі презентації використовується 2–3 кольори. Можуть також використовуватися 2–3 кольори, що є відтінками основного і додаткових кольорів.

Складовою кольорової гами презентації і кожного зі слайдів є колір символів тексту. Звичайно, слід зважати на те, що кольори можуть різними людьми сприйматися по-різному. Разом з тим існує закономірність – чим контрастніший текст від тла, тим краще він читається.

На ефективність сприймання тексту в презентаціях значно впливають вид шрифту, його розмір, використання ефектів накреслення та загальний обсяг тексту на слайді презентації.Вважається, що:

 • шрифти без засічок (наприклад, Arial) сприймаються краще, ніж із засічками (наприклад, Times New Roman);

 • розмір символів повинен бути достатнім для розпізнавання з найвіддаленішого кутка аудиторії, де проходить демонстрація;

 • чим більше використовується фрагментів тексту з різним накресленням (наприклад, курсив або підкреслення), тим гірше сприймається текст;

 • чим менше тексту на слайдах, тим краще сприймається презентація.

Microsoft PowerPoint

Система опрацювання презентацій Microsoft Office PowerPoint відноситься до програм опрацювання слайдових презентацій. Вона може працювати в двох основних режимах – створення і редагування презентації та її демонстрації.


Стандартні формати файлів презентацій

Розширення

Тип файла

*.pptx

Файл презентації, створеної в Microsoft Office PowerPoint 2010

*.ppt

Файл презентації, створеної в попередніх версіях Microsoft Office PowerPoint

*.pot, *.potx

Файл шаблонів презентації

*.pps, *.ppsx

Файли презентацій, що завжди відкриваються в режимі демонстрації.

Основним об'єктом у системах опрацювання слайдових презентацій є презентація як сукупність окремих слайдів. На слайдах можуть знаходитися різні об'єкти. Кожний з об'єктів презентації має свої певні властивості.


Об'єкт

Властивості об'єкта

Слайд

Тип, розміри, порядковий номер, орієнтація, тло, наявність колонтитулів, кольорова схема.

Напис

Шрифт, розмір, колір, накреслення, видозміна, інтервали, розміщення на слайді, ефекти анімації.

Малюнок

Вид, розмір, кольори, стилі оформлення, положення, ефекти анімації.

Таблиця

Кількість рядків і стовпців, їхня висота і ширина, ефекти анімації.


Вікно програми PowerPoint 2010

Програму PowerPoint 2010 можна запустити на виконання кількома способами: використавши ярлик програми на Робочому столі або на Панелі швидкого, за допомогою головного меню "Пуск", двічі клацнути на значку файлу презентації.

Вікно містить: Слайд, Панель швидкого доступу, Рядок заголовка вікна програми, Стрічку, Смуги прокручування, Елементи керування для змінення масштабу, Кнопки перемикання режимів перегляду, Рядок стану, Область нотаток, Область структури і слайдів, Лінійки, Вкладки Слайди і Структура, Кнопка закриття Області структури і слайдів.

Область структури і слайдів має дві вкладки. Вкладка Слайди призначена для відображення у вигляді ескізів усіх слайдів презентації. Також її можна використовувати для зміни послідовності розміщення слайдів, швидкого переходу до потрібного слайда. Вкладка Структура призначена для планування структури презентації.

Поле Нотатки до слайда використовується для введення тексту різних поміток і підказок.

У нижній частині вікна програми PowerPoint 2010 знаходиться Рядок стану, в якому відображаються повідомлення про номер поточного слайда та їх загальну кількість, про використану тему оформлення слайда та про мову поточного фрагмента тексту.

Справа від Рядка стану розміщені кнопки переключення режимів перегляду презентації. Режим Звичайний використовується під час створення, редагування та форматування слайдів презентації, у режимі Сортувальник слайдів, на екран виводяться ескізи слайдів, що надає користувачу можливість оцінити цілісність композиції і структуру всієї презентації та за необхідності змінити порядок слайдів, видалити чи приховати окремі з них або додати нові. Вибір кнопки Показ слайдів приводить до демонстрації презентації, починаючи з поточного слайда.

Розпочати демонстрацію презентації з першого слайда можна також натисненням клавішіF5.У режимі демонстрації об'єкти презентації з'являються залежно від налаштувань: або автоматично через певний інтервал часу, або після натиснення лівої кнопки миші чи певних клавіш клавіатури. Припинити демонстрацію презентації можна, натиснувши клавішу Esc.

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка