Українська мова Пропуск, заміна буквСкачати 48.46 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір48.46 Kb.
ПАМ’ЯТКА роботи над помилками для учнів почат­кових класів

Українська мова

1. Пропуск, заміна букв.

Перепиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. В дужках вкажи кіль­кість звуків та букв в цьому слові. Поділи слово на склади, випиши голосні.2. Перенос слова.

Випиши слово. Поділи його на склади. Вкажи всі можливі способи пере носу.3. Буквосполучення дж, дз.

Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на те сполучення, в якому помилка. Вкажи всі важливі способи переносу цих слів.4. Буквосполучення йо, ьо.

Після голосного пиши буквосполучення йо, після приголосного - ьо. Випиши слово. Придумай 4 слова на те буквосполучення, в якому є помилка.5. Подовження приголосних звуків.

Випиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. Придумай і запиши 4 слова з тим подовженим приголосним звуком, на який припущено помилку.6. Букви я, ю, є, і, ь, що позначають м'якість приголосних звуків.

Випиши слово. Придумай 5 слів з м'якими приго­лосними. Підкресли букви, що позначають м'якість приголосних.7. Ненаголошені голосні [е], [и], що перевіряються наголосом.

Випиши слово. Зміни його так, щоб ненаголошений голосний склад став наголошеним. Запиши перевірне слово. Підкресли букву ненаголошеного голосного.8. Ненаголошені голосні [е], [и], що не перевіря­ються наголосом (словникові слова).

Подивись у словник, запиши слово правильно. Усно склади з цим словом речення. Випиши 4 сло­ва з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом.9. Сумнівні глухі приголосні звуки.

Випиши слово. Добери слово для перевірки - змі­ни його так, щоб після приголосного звука був голо­сний. Підкресли букву сумнівного приголосного.10. Апостроф після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї.

Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом в корені слова.11. Знаки в кінці речення (. ? !).

Склади речення правильно. Перебудуй речення у спонукальне (питальне).12. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.

Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом після префіксів, які закінчу­ються на приголосний.13. Префікси роз-, без- (пишуться з буквою з).

Запиши 4 слова з тим префіксом, де в тебе по­милка.14. Префікси з-, с- (перед буквами к, п, т, х, ф пишеться префікс с).

Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на припущену помилку, виділи префікс.15. Написання префіксів і прийменників.

а) Випиши слова. Виділи префікс. Утвори від цьо­го слова споріднені слова з різними префіксами.

б) Між словом і прийменником встав інше слово. Придумай речення з тим же прийменником.

16. Велика буква.

Випиши слово правильно. Запиши 4 слова на дане правило.17. Суфікси - ськ, - цьк в українській мові пи­шуться з ь.

Запиши слово правильно. Запиши 4 слова з суфік­сом -ськ, -цьк. Запиши їх. Правопис запам'ятай.18. Префікси пре-, при- (префікс пре- пишеться тоді, коли його можна замінити словом «дуже»)

Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на аналогічний правопис.19. Правопис не з дієсловом.

(Не з дієсловом пишеться окремо, крім дієслів: нездужати, неволити, ненавидіти, нехтувати, недо­чувати, недосипати, недобачати).20. Кома перед сполучниками а, але, що, щоб, ніж.

Придумай речення з тим сполучником, перед яким в тебе пропущена кома.21. Відмінкові закінчення іменників.

Випиши слово, постав питання. Виділи закінчен­ня. Визнач відмінок. Запиши 4 іменники у даній відмінковій формі.22. Відмінкові закінчення прикметників.

Випиши слово, постав питання. Виділи закінчен­ня. Визнач відмінок. Запиши 4 прикметники у даній відмінковій формі.23. Особові закінчення дієслів.

Випиши слово. Виділи закінчення. Визнач ді­євідміну - перевір правопис. (Букву е пишемо у закінченнях дієслів І дієвідміни; букву и - у за­кінченнях II дієвідміни). Запиши 4 дієслова у різних особових формах.24. Правопис особових займенників.

Випиши займенник. Визнач особу, відмінок і число.25. Помилка на невивчене правило.

Запиши слово правильно. Правопис запам'ятай. Склади речення з цим словом.Математика

1.Помилка в задачі.

Розв’яжи задачу правильно.2.Помилка в рівнянні.

Розв’яжи рівняння правильно.3.Помилка в виразах.

Запиши вирази правильно.4.Помилка в завданнях.

Виконай завдання правильно.Граматичні помилки в роботі над помилками з математики не враховуються.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка