Українська культура ХХІ століттяСкачати 122.49 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір122.49 Kb.
Обласний комунальний вищий навчальний заклад ІП «Стратегія»

Кафедра гуманітарних дисциплін

Есе

з дисципліни: «Культурологія»


«Українська культура

ХХІ століття»
Виконав

студент групи

С-06-51

Горбань АнтонПеревірила

Астахова Т. Г.


м. Жовті Води

2006 г.


Що таке власне “культура”?

Певну ясність у розуміння поняття “культура” внесла Всесвітня конференція з культурної політики, проведена під егідою ЮНЕСКО 1982 року. Вона прийняла декларацію, в якій культура тлумачиться як комплекс матеріальних, духовних, інтелектуальних і емоційних рис суспільства, що включає в себе не лише різні мистецтва, а й спосіб життя, основні правила людського буття, системи цінностей, традицій і вірувань.

Новації в культурі відбуваються в рамках певного етносу, перебігають по етнічному культурному полю, взаємодіючи з іншими галузями цієї культури. Так відбувається і загальнолюдський культурний прогрес, бо етноси культурно не закриті один для одного, культурне “схрещування” відбувається безперервно. Отже, і увесь комплекс проблем розвитку української культури пов’язаний із світовим культурним процесом.

На порозі XXI сторіччя в суспільній свідомості все більш затверджується думка про те, що людство знаходиться на крутому переломі. Про це свідчать не тільки катаклізми нашого століття (дві світові війни, ряд революцій, в ході яких виявилися огидна жорстокість, руйнування загальнолюдських цінностей, соціальний, етичний, економічний і інтелектуальний хаос, геноцид відносно цілого ряду народів і т. д.), але і глобальна криза суспільства, показники якого - екологічна катастрофа, що насувається, вичерпання непоправних ресурсів, наркоманія і ін.

Багато соціологів, політологи, культурологи і футурологи відзначають суперечності, пов'язані з формуванням нової глобальної (планетарної) цивілізації. Ще в 20-х роках нашого сторіччя П. Сорокин дав прекрасну характеристику суперечності цього процесу, що представляє собою зміну типів культури: "Ми як би знаходимося між двома епохами - вмираючою плотською культурою нашого променистого вчора і прийдешньою ідеациональною культурою створюваного завтра. Ми живемо, мислимо, діємо в кінці сяючого плотського дня, що тривав шість століть. Проміння сонця, що заходить, все ще освітлює велич епохи, що йде. Але світло поволі угасає, і в тьмі, що згущується, нам все важче розрізняти цю велич і шукати надійні орієнтири в наступаючих сутінках. Ніч цієї перехідної епохи починає опускатися на нас, з її кошмарами, лякаючими тінями, несамовитими жахами. За її межами, проте, помітний розквіт нової великої ідеациональної культури, що вітає нове покоління - людей майбутнього".

Епохальна революція в культурі є слідством глобальної кризи, симптоми якого в наявності. Перш за все про це свідчить сфера мистецтва, що найчутливіше реагує на ледве помітні зміни в житті. Саме сучасна криза мистецтва демонструє руйнування плотської форми нашого живопису, скульптури, музики, літератури, драматургії і архітектури. П. Сорокин відзначає, що «стиль плотського мистецтва натуралістичний, навіть часом декілька іллюзіоністичний, вільний від всякого надчуттєвого символізму». Це значить, що воно відтворює явища зовнішнього світу такими, якими вони сприймаються нашими органами чуття. Плотське мистецтво - це емпіричне, реалістичне мистецтво, бо його темами виступають реальний пейзаж, реальні події, реальний портрет. Криза виявляється в дезинтеграції, хаотичності, примітивізації і ірраціоналізації різних видів мистецтва.

Це видно особливо яскраво у області живопису. Більшість художників нашого сторіччя, що належать різним школам живопису, відійшла від зображення миру (людей, тваринних, природу) таким, яким ми його бачимо. Цей світ предстає на живописних полотнах деформованим, іноді зовсім невпізнанним, бо художники керуються більше своєю уявою, ніж зоровим сприйняттям оточуючих нас явищ. Очевидно, що цей відхід від реалізму, що далеко йде, зовсім не порожній каприз. Художники прагнуть сказати масам людей, що оглядають їх картини, статуї, графічні композиції: мир зовсім не такий, яким ви його бачите; він в своїй суті безглуздий, абсурдний, є таким, яким ми показуємо вам в своїх художніх образах. Достатньо згадати такі напрями живопису XX в., як кубізм, експресіонізм, сюрреалізм, авангардизм і ін. Більш того, деякі культурологи звертають увагу на факт виникнення комп'ютерної графіки. Так, О. Хардісон в своїй книзі «Зникнення через небесне світло. Культура і технологія в двадцятому столітті» пише: «Комп'ютери завершують демократизацію мистецтва, почату дадаїзмом, і, подібно ньому, вони оголошують про таку кардинальну зміну ідеї мистецтва, що цілком правомірно говорити про його зникнення». Ми бачимо, що йдеться про зникнення мистецтва і заміну його штучною реальністю, створюваною комп'ютерами в ході здійснення програм машинної графіки. Таким чином, очевидна криза плотського стилю мистецтва і народження нового, незвичного для нас стилю мистецтва.

Відомо, що будь-яке інтегроване суспільство має етичні ідеали і цінності, володіє якимись юридичними нормами, причому вони розрізняються по своєму характеру і вмісту в різних культурах, а часто і у окремих людей. Так, в ранньому і середньовічному християнстві багатство проголошувалося джерелом вічних мук, уміння робити гроші - головною небезпекою, вигода - ганебної, позика грошей - тяжким злочином, багата людина - першим кандидатом на прокляття, якому важче буде увійти до царства Бога, ніж верблюду пройти в голкове вушко. Проте Ренесанс і Реформація змінили цю точку зору: по неділях пуританин вірить в Бога і Вічність, в будні - у фондову біржу, по неділях його головна книга Біблія, в будні гросбух стає його Біблією., І хоча християнська етика ще існує, але саме плотська етика з її гедонізмом, утилітаризмом, умінням робити гроші є пануючій в західному суспільстві.

Система плотської етики виходить з пріоритету плотського щастя, насолоди, корисності, комфорту як вищих цінностей.

Її норми відносні, а не абсолютні, доцільні і мінливі залежно від людей, груп і обставин, в які вони залучені, а тому розглядаються як створені людиною. Для плотської етики західного суспільства не існує священних абсолютов, універсальних цінностей.

Криза не обмежується сферою етики, він охопив і плотське право, що виявляється в неухильній девальвації правових норм.

Мета плотського права виключно утиліта: збереження людського життя, охорона власності і майна, миру і порядку, щастя і благополуччя суспільства в цілому і пануючої еліти, що встановлює закони, зокрема. Його норми відносні, змінні і умовні: ряд правил, доцільних при одних обставинах або для однієї групи людей, стає даремним або навіть шкідливим при інших обставинах і для іншої групи осіб або суспільства. Закони тому схильні до постійних змін; у такій системі права не закладено нічого вічного і святого. От чому юридичні норми і закони все більше і більше розглядаються як знаряддя в руках стоїть у влади еліти, що експлуатує інші, менш впливові групи населення. Вельми барвисто про це пише П. Сорокин: «Іншими словами, вони є свого роду прийом, до якої вдається пануючий клас для того, щоб тримати в покорі і контролювати підлеглі класи. І юридичні і етичні норми стали всього лише рум'янами і пудрою, для того, щоб зробити макіяж непривабливому тілу економічних інтересів. З втратою престижу вони поступово втрачають і свою контролюючу і регулюючу силу - важливий чинник людської поведінки».

У результаті залишаються тільки груба сила і обман, звідси сучасне «право сильного», що і характеризує кризу в етиці і праві.

В даний час відбувається становлення планетарної (або глобальної) цивілізації, обкреслюються її контури, тобто розвиток людської культури вступає в новий, переломний період.Ця планетарна цивілізація буде психоцивілізацію, бо людство, зробивши науково-технічну і соціальну революції, стоїть на порозі психологічної революції; деякі її елементи вже виявляються в розвитку американської культури. Поза сумнівом, що на контури планетарної цивілізації, що дістала можливість «моделювати» альтернативні варіанти власного розвитку, накладуть відбиток комп'ютеризація, екологізація, космізація, генна інженерія і застосування психотропних речовин, діючих на психіку людини.
Той факт, що українська культура (як і будь-яка інша) змінюється, ніхто, без сумніву, заперечувати не збирається. Автохтонною нинішню багатостильову культуру України не назвеш. Тотальна масовізація, вестернізація, сумнівна демократизація — усе це у наявності. За словами львівської дослідниці Ю.Василенко, «...це наче яблуня-дичка, до якої при­щепили новий сорт аррles і садівник очікує, чи буде де­рево плодоносити і які плоди даватиме, чи пахнути­муть яблука українським медом...».
Культура — поняття багатогранне і всеосяжне. З'явившись ще у сиву давнину, з кожним днем воно переходить у нові і нові семантичні площини, зачіпаючи без винятку всі сфери нашого життя: сім'ю, міжособистісні стосунки, почуття, ділове спілкування, нарешті, мову. Остання набуває особли­вого значення, адже мова є найважливішим чинником становлення індивідуального світобачення людини, а у аспекті загальної культури особистості (а разом з цим і соціуму) — її найпершою складовою.
3 огляду на це особливу зону небезпеки становить та частина загальномовної культури, носіями якої є молодь, а саме — молодіжний сленг. Дехто з мо­вознавців констатує занепад мовного літературного стандарту, називаючи цей процес демократизацією. За цим евфемізмом стоять масові запозичення з жар­гонів, діалектів та просторіччя (навіть з мату), а також ціла низка американізмів.
У наші дні для значної частини молоді характерні бідність лексики, неграмотна побудова фраз, невміння чітко сформулю­вати основні тези і розгорнути логічну аргументацію. Муки, в яких народжується мова, виливаються у слова-паразити, різне «екання», «нукання» та інше звуко­ве сміття, яке обліплює мало не кожне обдумане слово.
Справжньою бідою сучасної молодіжної мови є мат. Такі слова і вислови густо пересипають бесіди молодих людей. Проте нині лайливі слова значною мірою втра­тили своє вихідне значення. Коли майже кожне друге чи третє слово у приятельській розмові є матом, то ніхто вже не звертає уваги на їх непристойний зміст. До них звертаються не з метою полаяти, принизити, образити. Вони або нічого не означають, лише запов­нюють паузи, або можуть означати, практично все, що завгодно. Використання матів — це яскравий показник слабкого розвитку вербального інтелекту (людина свідомо чи підсвідомо користується ними з метою ви­грати час для процесу формулювання думки, який протікає у неї з великими труднощами) та бідності словникового запасу (людина вимушена одним і тим же лайливим звукосполученням разом з жестами і мімікою хоч якось передавати те, що могло б бути зро­зуміло і просто виражене словами, яких, на жаль, не вистачає).
Сьогодні сленгову лексику можна зустріти у книжній мові та мові ЗМІ Тут її вживають для досяг­нення реалістичності. Помірне використання таких слів увиразнює мовлення. «Молодіжний сленг — окремий пласт національної мови, який відображає певною мірою рівень культури, освіченості, розвитку суспільства, — зазначає Ю. Василенко. У наш час він контрольований масовою культурою, під вплив якої потрапляють різні категорії молоді». Це знову ж та­ки різновид молодіжної культури. Проблема полягає в тому, як виокремити зерно від полови, адже межа між сленгом і просторіччям дуже хитка. Надмірне вживан­ня ненормативної лексики загрожує спрощенням національної мови. Чужий словесний бруд, який заполонив побутове мов­лення, надовго залишає свій слід у душах людей, про­никає у підсвідомість, викликає зміни у ментальності, творить нову реальність. «Саме мова, а не масова культура є річищем, яким історія народу пливе із ми­нулого в майбутнє», — говорив Я. Радевич-Винницький. Від того, чи збереже українська мова той зв'язок з минулим, залежить, який шлях оберемо — занепаду або розвитку, смерті чи життя.
У ХХІ століття Україна входить через один з найдраматичніших відрізків своєї історії. Багато чинників вплинуть на її долю, але хочеться вірити, що в українській культурі не відбудеться руйнація здобутого в минулому, що свій доробок вона достойно асимілює на нових сучасних, цивілізованих культурних європейських засадах.
Варіантів катастрофи і втрати цінностей багато, варіант відродження лише один. Це – дбайливе збереження всього, що служило в нашій історії добру і красі.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка