Тестові завдання Модуль Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людиниСторінка1/17
Дата конвертації06.05.2016
Розмір3.48 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Тестові завдання Модуль 2. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини

 1. Алельні гени розташовані в:

  1. Однакових локусах негомологічних хромосом

  2. * Однакових локусах гомологічних хромосом

  3. Різних парах хромосом

  4. Тільки у статевих хромосомах

  5. Тільки у аутосомах

 2. В якій групі крові є аглютинін в ?

  1. у всіх

  2. * ІІ

  3. III

  4. IV

  5. Жодній

 3. В якій групі крові є аглютинін б ?

  1. у всіх

  2. II

  3. * III

  4. IV

  5. Жодній

 4. В якій групі крові є аглютиніни б і в?

  1. * І

  2. ІІ

  3. III

  4. IV

  5. Жодній

 5. В якій групі крові є аглютиноген В?

  1. I

  2. II

  3. * III

  4. у всіх

  5. Жодній

 6. В якій групі крові є аглютиноген А?

  1. I

  2. * II

  3. III

  4. у всіх

  5. В жодній

 7. В якій групі крові є аглютиногени А і В?

  1. I

  2. II

  3. III

  4. * IV

  5. Жодній

 8. Виберіть закон успадкування:

  1. * Закон одноманітності гібридів першого покоління.

  2. Хромосомна теорія спадковості.

  3. Закон незалежного комбінування ознак.

  4. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.

  5. Закон різноманітності гібридів першого покоління.

 9. Вкажіть генотип І групи крові.

  1. * І0І0

  2. ІАІА

  3. ІАІ0

  4. ІВІВ

  5. ІВІ0

 10. Вкажіть генотип І групи крові.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. ІАІА

  3. ІАІ0

  4. ІВІВ

  5. ІВІ0

 11. Вкажіть генотип ІV групи крові.

  1. * ІАІВ

  2. ІАІА

  3. ІВІВ

  4. ІВІ0

  5. ІАІ0

 12. Вкажіть генотип ІV групи крові.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. ІАІА

  3. ІВІВ

  4. ІВІ0

  5. ІАІ0

 13. Вкажіть генотип ІІ групи крові.

  1. * ІАІА

  2. ІВІВ

  3. І0І0

  4. ІВІ0

  5. ІАІВ

 14. Вкажіть генотип ІІ групи крові.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. ІВІВ

  3. І0І0

  4. ІВІ0

  5. ІАІВ

 15. Вкажіть генотип ІІ групи крові.

  1. * ІАІ0

  2. ІВІВ

  3. І0І0

  4. ІВІ0

  5. ІАІВ

 16. Вкажіть генотип ІІІ групи крові.

  1. * ІВІВ

  2. ІАІА

  3. ІАІ0

  4. І0І0

  5. ІАІВ

 17. Вкажіть генотип ІІІ групи крові.

  1. * ІВІ0

  2. ІАІА

  3. ІАІ0

  4. І0І0

  5. ІАІВ

 18. Вкажіть генотип ІІІ групи крові.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. ІАІА

  3. ІАІ0

  4. І0І0

  5. ІАІВ

 19. Вкажіть генотип людини з негативним резус-фактором.

  1. * rhrh

  2. RhA

  3. rhA

  4. Rhrh

  5. RhRh

 20. Вкажіть генотип людини з негативним резус-фактором.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. RhA

  3. rhA

  4. Rhrh

  5. RhRh

 21. Вкажіть генотип людини з позитивним резус-фактором.

  1. * RhRh

  2. rhrh

  3. RhA

  4. ARh

  5. rhA

 22. Вкажіть генотип людини з позитивним резус-фактором.

  1. * Rhrh

  2. rhrh

  3. RhA

  4. ARh

  5. rhA

 23. Вкажіть генотип людини з позитивним резус-фактором.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. rhrh

  3. RhA

  4. ARh

  5. rhA

 24. Властивість організмів набувати нових ознак або втрачати попередні в процесі розвитку – це:

  1. * Мінливість

  2. Спадковість

  3. Мейоз

  4. Успадкування

  5. Генотип

 25. Властивість організмів передавати свої ознаки і особливості розвитку потомству – це:

  1. * Спадковість

  2. Мінливість

  3. Мейоз

  4. Успадкування

  5. Генотип

 26. Г.Мендель розробив … метод вивчення спадковості.

  1. * Гібридологічний

  2. Близнюковий

  3. Цитологічний

  4. Біологічний

  5. Всі з зазначених

 27. Гемізиготний організм – це організм, в якому…

  1. * ген представлений не двома, а одним алелем, і цей алель завжди фенотипово проявляється, навіть рецесивний

  2. ген представлений домінантним алелем

  3. ген представлений рецесивним алелем

  4. ген представлений домінантним і рецесивним алелями

  5. немає гена, що несе певну ознаку

 28. Гемолітична хвороба – це:

  1. * Еритробластоз

  2. Ахондроплазія

  3. Галактоземія

  4. Полімерія

  5. Немає правильної відповіді

 29. Гемолітична хвороба – це:

  1. * Склеювання еритроцитів та їх лізис

  2. Осідання еритроцитів

  3. Гемофілія

  4. Полімерія

  5. Немає правильної відповіді

 30. Ген — це:

  1. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про первинну структуру поліпептиду

  2. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру поліпептиду

  3. Ділянка молекули ДНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру поліпептиду

  4. * Ділянка молекули ДНК (у деяких вірусів — у РНК), у якій закодована інформація про первинну структуру поліпептиду, молекули рибосомальної або транспорт¬ної РНК

  5. Ділянка молекули білка, в якій закодована інформація про первинну структуру ДНК

 31. Ген — це:

  1. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про первинну структуру поліпептиду

  2. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру поліпептиду

  3. Ділянка молекули ДНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру поліпептиду

  4. * немає правильної відповіді

  5. Ділянка молекули білка, в якій закодована інформація про первинну структуру ДНК

 32. Генетика вивчає:

  1. * Спадковість та мінливість

  2. Фенотип

  3. Будову клітини

  4. Генотип

  5. Все з зазначених

 33. Генетика вивчає:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Фенотип

  3. Будову клітини

  4. Генотип

  5. Все з зазначених

 34. Гени різних алельних пар – це:

  1. * Неалельні гени

  2. Алельні гени

  3. Домінантні гени

  4. Рецесивні гени

  5. Немає правильної відповіді

 35. Гени, які пригнічують роботу інших генів, називаються:

  1. Супресорами

  2. Репресорами

  3. * Інгібіторами

  4. Корепресорами

  5. Гіпостатичними

 36. Гетерогаметна стать людини:

  1. * XY

  2. ХХ

  3. AA

  4. Aa

  5. Всі з зазначених

 37. Гетерозигота – це диплоїдний організм, обидві … якого містять різні алелі певного гена (Аа), утворює 2 типи гамет за даним геном.

  1. * Гомологічні хромосоми

  2. Негомологічні хромосоми

  3. Різні хромосоми

  4. Гомологічні гени

  5. ДНК

 38. Гетерозиготний організм, який утворюється при схрещуванні – це:

  1. * Гібрид

  2. Гетерозигота

  3. Гомозигота

  4. Гемізигота

  5. Ген

 39. Гіпостаз – це:

  1. Взаємодія неалельних генів, при якій один ген пригнічує дію іншого, неалельного, гена

  2. Ступінь фенотипового прояву гена

  3. Частота фенотипового прояву гена в популяції особин, які є носіями цього гена

  4. * Взаємодія неалельних генів, при якій домінантний ген однієї алельної пари пригнічується епістатичним геном з іншої алельної пари

  5. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

 40. ?Гомогаметна стать людини:

  1. * ХХ

  2. XY

  3. AA

  4. Aa

  5. Всі з зазначених

 41. Гомозигота – це диплоїдний організм, обидві … якого містять однакові алелі певного гена (АА або аа), утворює 1 тип гамет за даним геном.

  1. * Гомологічні хромосоми

  2. Негомологічні хромосоми

  3. Алелі

  4. Гени

  5. ДНК

 42. Де розташовані алельні гени?

  1. Однакових локусах негомологічних хромосом

  2. * Однакових локусах гомологічних хромосом

  3. Різних парах хромосом

  4. Тільки у статевих хромосомах

  5. Тільки у аутосомах

 43. Де розташовані алельні гени?

  1. Однакових локусах негомологічних хромосом

  2. * немає правильної відповіді

  3. Різних парах хромосом

  4. Тільки у статевих хромосомах

  5. Тільки у аутосомах

 44. Дискретні одиниці спадковості запропонував називати генами:

  1. Г. Мендель

  2. * В. Йогансен

  3. Т. Морган

  4. Г. де Фріз

  5. Левенгук

 45. Ділянка ДНК, яка є основним елементом спадковості – це:

  1. * ген

  2. геном

  3. генофонд

  4. генотип

  5. фенотип

 46. Ділянка ДНК, яка є основним елементом спадковості – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. геном

  3. генофонд

  4. генотип

  5. фенотип

 47. Ділянка хромосоми, в якій розташований ген, називається:

  1. Антикодоном

  2. * Локусом

  3. Кодоном

  4. Центромерою

  5. Нуклеотидом

 48. До полігенних ознак у людини належать:

  1. Маса тіла

  2. * Ріст

  3. Наявність або відсутність слуху

  4. Здатність володіти краще правою чи лівою рукою

  5. Полідактилія

 49. До полігенних ознак у людини належать:

  1. Маса тіла

  2. * немає правильної відповіді

  3. Наявність або відсутність слуху

  4. Здатність володіти краще правою чи лівою рукою

  5. Полідактилія

 50. Експресивність – це:

  1. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору

  2. * Ступінь фенотипового прояву гена

  3. Частота фенотипового прояву гена в популяції особин, які є носіями цього гена

  4. Повна відсутність однієї пари гомологічних хромосом у каріотипі

  5. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

 51. Епістаз – це:

  1. * Взаємодія неалельних генів, при якій один ген пригнічує дію іншого, неалельного, гена

  2. Ступінь фенотипового прояву гена

  3. Частота фенотипового прояву гена в популяції особин, які є носіями цього гена

  4. Взаємодія неалельних генів, при якій домінантний ген однієї алельної пари пригнічується епістатичним геном з іншої алельної пари

  5. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

 52. Законами успадкування є:

  1. Закон різноманітності гібридів першого покоління

  2. * Закон одноманітності гібридів першого покоління

  3. Хромосомна теорія спадковості

  4. Закон незалежного комбінування ознак

  5. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

 53. Залежність декількох ознак організму від одного гена називається:

  1. * Плейотропією

  2. Явищем множинного алелізму

  3. Компліментарністю

  4. Кодомінуванням

  5. Полімерією

 54. Здатність одного гена контролювати кілька ознак – це:

  1. Повне домінування

  2. Комплементарність

  3. Кодомінування

  4. * Плейотропія

  5. Епістаз

 55. Здатність одного гена контролювати кілька ознак (множинна дія гена) – це:

  1. * Плейотропія

  2. Повне домінування

  3. Неповне домінування

  4. Кодомінування

  5. Епістаз

 56. Здатність одного гена контролювати кілька ознак (множинна дія гена) – це:

  1. * Немає правильної відповід

  2. Повне домінування

  3. Неповне домінування

  4. Кодомінування

  5. Епістаз

 57. І закон Менделя - при схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються 1 парою альтернативних ознак, спостерігається …

  1. * Одноманітність гібридів І покоління F1 за фенотипом і генотипом

  2. Розщеплення ознак 3:1 за фенотипом та 1:2:1 за генотипом

  3. Незалежне успадкування і комбінування ознак

  4. Розщеплення ознак 1:1 за фенотипом

  5. Розщеплення ознак 1:2:1 за генотипом

 58. ІІ закон Менделя – при схрещуванні гетерозиготних особин, які відрізняються 1 парою альтернативних ознак, у F1 спостерігається …

  1. * Розщеплення ознак 3:1 за фенотипом та 1:2:1 за генотипом

  2. Одноманітність гібридів І покоління F1 за фенотипом і генотипом

  3. Незалежне успадкування і комбінування ознак

  4. Розщеплення ознак 1:1 за фенотипом

  5. Розщеплення ознак 1:2:1 за генотипом

 59. ІІІ закон Менделя – при схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються 2 і більше парами альтернативних ознак, і другому поколінні F2 спостерігається … , якщо гени цих ознак розташовані в різних парах хромосом.

  1. * Незалежне успадкування і комбінування ознак

  2. Одноманітність гібридів І покоління F1 за фенотипом і генотипом

  3. Розщеплення ознак 3:1 за фенотипом

  4. Розщеплення ознак 1:1 за фенотипом

  5. Розщеплення ознак 1:2:1 за генотипом

 60. ІІІ закон Менделя – при схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються 2 і більше парами альтернативних ознак, і другому поколінні F2 спостерігається незалежне успадкування і комбінування ознак, якщо ...

  1. * Гени цих ознак розташовані в різних парах хромосом

  2. Гени цих ознак розташовані в одній і тій самій хромосомі

  3. Проводиться аналізуюче схрещування

  4. Проводиться дигібридне схрещування

  5. Гамети є чистими

 61. Менделююча ознака — це:

  1. Ознака, яка визначається зчепленими генами

  2. * Спадкова ознака, яка визначається одним геном

  3. Ознака, яка визначається двома взаємодіючими неалельними генами

  4. Ознака, яка визначається двома і більше взаємодіючими неалельними генами

  5. Ознака, яка визначається двома і більше взаємодіючими алельними генами

 62. Менделююча ознака — це:

  1. Ознака, яка визначається зчепленими генами

  2. * немає правильної відповіді

  3. Ознака, яка визначається двома взаємодіючими неалельними генами

  4. Ознака, яка визначається двома і більше взаємодіючими неалельними генами

  5. Ознака, яка визначається двома і більше взаємодіючими алельними генами

 63. Метод вивчення успадкування ознак шляхом гібридизації (схрещування), тобто поєднання 2 генетично різних організмів (гамет) – це:

  1. * Гібридологічний метод

  2. Близнюковий метод

  3. Цитологічний метод

  4. Біологічний метод

  5. Генеалогічний метод

 64. Місце розташування алельних генів:

  1. В однакових локусах негомологічних хромосом.

  2. * В однакових локусах гомологічних хромосом.

  3. Тільки у статевих хромосомах.

  4. Тільки у аутосомах.

  5. В різних парах хромосом.

 65. Назвіть полігенну ознаку у людини:

  1. Група крові

  2. Колір очей

  3. Колір волосся

  4. * Ріст

  5. Брахідактилія

 66. Назвіть тип взаємодії неалельних генів:

  1. Повне домінування

  2. * Полімерія

  3. Кодомінування

  4. Проміжне успадкування

  5. Наддомінування

 67. ?Об’єктом генетичних досліджень Г.Менделя служила рослина:

  1. * Горох посівний

  2. Пшениця остиста

  3. Буряк столовий

  4. Картопля

  5. Кукурудза

 68. Пенетрантність – це:

  1. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору

  2. Ступінь фенотипового прояву гена

  3. * Частота фенотипового прояву гена в популяції особин, які є носіями цього гена

  4. Повна відсутність однієї пари гомологічних хромосом у каріотипі

  5. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

 69. Полімерія – це:

  1. Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій алелі одного гена пригнічують прояв алелів інших генів

  2. * Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій розвиток певної ознаки зумовлений впливом кількох генів, що підсилюють її прояв в домінантному стані

  3. Явище, при якому декілька ознак організму контролюються дією одного гена

  4. Вид взаємодії алель них генів

  5. Проміжне успадкування

 70. Положення, які належать до характеристики алельних генів?

  1. Гени знаходяться тільки в статевих хромосомах.

  2. Гени знаходяться в одній хромосомі.

  3. Гени знаходяться у негомологічних хромосомах.

  4. * Гени знаходяться в однакових локусах гомологічних хромосом.

  5. Гени визначають неальтернативні ознаки.

 71. При неповному домінуванні:

  1. * Гетерозиготи фенотипово відрізняються від гомозигот за домінантним геном

  2. Гетерозиготи фенотипово не відрізняються від гомозигот за домінантним геном

  3. У гомозигот за домінантним геном ознака виражена так само, як у гетерозигот

  4. У гомозигот за домінантним геном ознака виражена менше, ніж у гетерозигот

  5. Гетерозиготи генотипово не відрізняються від гомозигот за домінантним геном

 72. При якому типі взаємодії алельних генів летальні гени призводять до смерті особин в гомозиготному стані:

  1. Повне домінування

  2. Неповне домінування

  3. Кодомінування

  4. * Наддомінування

  5. Полімерія

 73. При якому типі взаємодії неалельних генів відбувається пригнічення неалельним геном дії іншого гена?

  1. Полімерія

  2. Комплементарність

  3. * Епістаз

  4. Проміжне успадкування

  5. Наддомінування

 74. Прикладом гемізиготного організма є:

  1. * Гаплоїдний організм

  2. Диплоїдний організм

  3. Зигота

  4. Тетраплоїдний організм

  5. Триплоїдний організм

 75. Прикладом кодомінування в людини є:

  1. * Успадкування генів, що зумовлюють четверту групу крові

  2. Успадкування генів, що зумовлюють колір очей

  3. Успадкування генів, що зумовлюють високий зріст

  4. Успадкування генів, що зумовлюють секрецію грудного молока

  5. Успадкування генів, що зумовлюють колір шкіри

 76. Прикладом кодомінування є:

  1. * Успадкування груп крові (IV група)

  2. Успадкування фенілкетонурії

  3. Успадкування полідактилії

  4. Успадкування росту

  5. Успадкування глухоти

 77. Прикладом комплементарності є:

  1. * Успадкування глухоти

  2. Успадкування груп крові

  3. Успадкування фенілкетонурії

  4. Успадкування полідактилії

  5. Успадкування росту

 78. Прикладом полімерії є:

  1. * Успадкування кольору шкіри в людини

  2. Успадкування полідактилії

  3. Успадкування гемофілії

  4. Успадкування груп крові

  5. Успадкування фенілкетонурії

 79. Прикладом полімерії є:

  1. * Успадкування росту

  2. Успадкування полідактилії

  3. Успадкування гемофілії

  4. Успадкування груп крові

  5. Успадкування фенілкетонурії

 80. Прикладом фенокопії може бути:

  1. * Народження глухої, але з нормальним генотипом дитини у здорової жінки, яка під час вагітності хворіла на краснуху

  2. Дальтонізм у дитини, батьки якої дальтоніки

  3. Гіпертонічна хвороба в дорослого чоловіка, який має здорових батьків

  4. Фенілкетонурія в дитини, батьки якої фенотипово здорові

  5. Альбінізм у дитини, мати якої альбінос, а батько має нормальну пігментацію шкіри

 81. Прикладом фенокопії може бути:

  1. * немає правильної відповіді

  2. Дальтонізм у дитини, батьки якої дальтоніки

  3. Гіпертонічна хвороба в дорослого чоловіка, який має здорових батьків

  4. Фенілкетонурія в дитини, батьки якої фенотипово здорові

   Каталог: data -> kafedra -> internal -> med biologia -> zbtest -> %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
   internal -> Текстові тестові завдання
   internal -> Модуль Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Текстові тестові запитання
   %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 -> Тести. Модуль Популяційно – видовий, біогеоценотичний та біосферний рівні організації життя «Симптом будильника»
   zbtest -> Тести. Модуль Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя
   zbtest -> Тести. Модуль Біологічні особливості життєдіяльності людини. Основи медичної генетики


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка