Тести. Модуль Біологічні особливості життєдіяльності людини. Основи медичної генетикиСторінка5/6
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6

 • Аа і АА.

 • При серпоподібно-клітинній анемії в гомозигот за геном, який її зумовлює, спостерігаються ураження шкіри, серця, нирок, головного мозку. Ці ознаки є проявом:

  1. Первинної плейотропії.

  2. * Вторинної плейотропії.

  3. Полімерії.

  4. Епістазу.

  5. Кодомінування.

 • При яких групах крові батьків за системою резус можлива резус-конфліктна ситуація під час вагітності?

  1. Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гомозигота)

  2. Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гетерозигота)

  3. * Жінка Rh-, чоловік Rh+ (гомозиготна)

  4. Жінка Rh-, чоловік Rh-

  5. Жінка Rh+, чоловік Rh-

 • При якому типі взаємодії алельних генів гетерозиготи мають власний фенотип, проміжний між гомозиготою домінантною та рецесивною:

  1. Повне домінування

  2. * Неповне домінування

  3. Кодомінування

  4. Наддомінуваня

  5. Комплементарність

 • Синдактилія (зрощення пальців) успадковується як домінантна автосомна ознака. Яка ймовірність народження дітей з синдактилією в сім’ї, де батьки здорові?

  1. * 0%

  2. 50%

  3. 75%

  4. 100%

  5. 25%

 • Синдактилія (зрощення пальців) успадковується як домінантна автосомна ознака. Яка ймовірність народження дітей з синдактилією в сім’ї, де батьки хворі (домінантні гомозиготи)?

  1. * 100%

  2. 0%

  3. 50%

  4. 25%

  5. 75%

 • Співвідношення генотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим геном при повному домінуванні буде таким:

  1. 1:1

  2. * 1:2:1

  3. 3:1

  4. 1:1:1:1

  5. 9:7

 • Співвідношення фенотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим геном при повному домінуванні буде таким:

  1. 1:1

  2. 1:2:1

  3. * 3:1

  4. 1:1:1:1

  5. 9:7

 • У глухонімих батьків з генотипами DDee і ddEE народилися діти з нормальним слухом. Яка форма взаємодії між генами D і Е?

  1. * Комплементарність.

  2. Повне домінування.

  3. Епістаз.

  4. Полімерія.

  5. Наддомінування.

 • У гомозиготи за домінантним геном ступінь прояву ознаки виражений менше, ніж у гетерозиготи. Це можливо в разі такої форми взаємодії генів:

  1. Повне домінування.

  2. Полімерія.

  3. * Наддомінування.

  4. Кодомінування.

  5. Зчеплений з Y-хромосомою.

 • У людини пігментація шкіри визначається кількома генами. У генотипі корінних темношкірих жителів Африки зустрічаються переважно домінантні, а корінних світлошкірих жителів Європи — переважно рецесивні алелі цих генів. Як називається форма взаємодії генів, які зумовлюють колір шкіри людини:

  1. Комплементарність.

  2. * Полімерія.

  3. Наддомінування.

  4. Кодомінування.

  5. Неповне домінування.

 • У людини трапляються хвороби, що зумовлюються генами, які в гомозиготному стані спричинюють загибель зародка на ранніх стадіях розвитку. Назвіть хворобу, на яку хворіють тільки гетерозиготи за геном, який її зумовлює:

  1. Альбінізм.

  2. Гемофілія.

  3. * Брахідактилія.

  4. Фенілкетонурія.

  5. Цистинурія.

 • У родині студентів, що приїхали з Африки, народилася дитина з ознаками анемії; дитина невдовзі померла. Виявлено, що еритроцити ди¬тини мали вигляд серпа. Які ймовірні генотипи дружини й чоловіка (батьків дитини), якщо відомо, що в них спостерігається легка форма цієї хвороби?

  1. Аа і АА.

  2. Аа і аа.

  3. АА і АА.

  4. аа і аа.

  5. * Аа і Аа.

 • Чоловік є гомозиготою за домінантним геном, що зумовлює полідактилію, а дружина — гомозиготою за рецесивним алелем цього гена. Яка з наведених біологічних закономірностей проявиться в їхніх дітей щодо наявності в них полідактилії?

  1. Закон розчеплення.

  2. * Закон одноманітності гібридів І покоління.

  3. Закон незалежного успадкування ознак.

  4. Явище зчепленого успадкування генів.

  5. Явище успадкування, зчепленого зі статтю.

 • Амніотична рідина, в яку занурений зародок, що розвивається, містить білки, вуглеводи, мінеральні солі, гормони, сечовину, а також злущені клітини плода. Який метод генетики застосовують для встановлення статі майбутньої дитини під час дослідження вмісту амніотичної рідини:

  1. * Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Імунологічний.

 • В основі молекулярних (генних) спадкових хвороб лежать генні мутації, що призводять до синтезу поліпептиду зі зміненою первинною структурою. Яка з названих спадкових хвороб зумовлена генною мутацією:

  1. Хвороба Дауна.

  2. * Фенілкетонурія.

  3. Синдром Клайнфельтера.

  4. Синдром Патау.

  5. Синдром Едварда.

 • В ядрах клітин букального епітелію жінки виявлено по дві грудочки Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. Однієї Х-хромосоми.

  2. Двох Х-хромосом.

  3. * Трьох Х-хромосом.

  4. Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 • В ядрах клітин букального епітелію жінки виявлено по одній грудочці Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. Однієї Х-хромосоми.

  2. * Двох Х-хромосом.

  3. Трьох Х-хромосом.

  4. Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 • В ядрах клітин букального епітелію жінки виявлено по три грудочки Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. Однієї Х-хромосоми.

  2. Двох Х-хромосом.

  3. Трьох Х-хромосом.

  4. * Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 • В ядрах клітин букального епітелію жінки не виявлено Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. * Однієї Х-хромосоми.

  2. Двох Х-хромосом.

  3. Трьох Х-хромосом.

  4. Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 • В ядрах клітин букального епітелію слизової оболонки щоки в пацієнта чоловічої статі виявлено Х-хроматин. Це можливо при:

  1. * Синдромі Клайнфельтера.

  2. Синдромі Шерешевського-Тернера.

  3. Синдромі Патау.

  4. Синдромі Едвардса.

  5. Синдромі трисомії Х.

 • Визначення Х-хроматину в соматичних клітинах використовують для експрес-діагностики спадкових захворювань, пов'язаних зі зміною кількості статевих хромосом. Який буде каріотип чоловіка, переважна більшість клітин якого містить одну грудочку Х-хроматину?

  1. 45, X0.

  2. 46, XY.

  3. * 47, XXY.

  4. 48, XXXY.

  5. 49, XXXXY.

 • Грудочки Х-хроматину в ядрах клітин епітелію слизової оболонки щоки в чоловіка, який має синдром Клайнфельтера, локалізуються в ядрі:

  1. * Примембранно в каріоплазмі.

  2. У будь-якій зоні каріоплазми.

  3. Біля ядерця.

  4. У центрі каріоплазми.

  5. У ядерці.

 • Дальтонізм виявляєтья у жінок-гомозигот за геном, який зумовлює дальтонізм, та в чоловіків, у генотипі яких міститься цей ген. Який каріотип чоловіка-гетерозиготи за цим геном?

  1. * 47, XXY.

  2. 46, XY.

  3. 47, XХ, 21+.

  4. 47, XХ, 18+.

  5. 47, XХ, 13+.

 • До медико-генетичної консультації звернувся чоловік з приводу безплідності. В ядрах більшості клітин епітелію його слизової оболонки щоки було виявлено по одному тільцю Барра. Це свідчить про те, що в пацієнта:

  1. * Синдром Клайнфельтера.

  2. Синдром Шерешевського-Тернера.

  3. Синдром Патау.

  4. Синдром Едвардса.

  5. Синдром трисомії Х.

 • До медико-генетичної консультації звернулися батьки новонародженого, в якого підозрюють синдром Дауна. Який метод генетики слід застосувати, щоб встановити діагноз:

  1. * Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Імунологічний.

 • Жінка під час вагітності хворіла на вірусну краснуху. Внаслідок цього дитина, яка народилася, незважаючи на нормальний генотип, мала вади розвитку — незарощення губи і піднебіння. Ці аномалії розвитку є проявом:

  1. Хромосомної мутації.

  2. Поліплоїдії.

  3. Комбінативної мінливості.

  4. * Модифікаційної мінливості.

  5. Анеуплоїдії.

 • Лікар-ендокринолог запідозрив у пацієнтки синдром Шерешевського-Тернера. Який метод генетики слід застосувати для уточнення діагнозу?

  1. * Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Імунологічний.

 • Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX, 13+. Який імовірний діагноз, що відповідає цій формулі каріотипу:

  1. Синдром Едварда.

  2. * Синдром Патау.

  3. Синдром котячого крику.

  4. Синдром Дауна

  5. Синдром Шерешевського-Тернера.

 • Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX, 13+. Який імовірний діагноз, що відповідає цій формулі каріотипу:

  1. Синдром Едварда.

  2. * Синдром Патау.

  3. Синдром котячого крику.

  4. Синдром Дауна

  5. Синдром Шерешевського-Тернера.

 • Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX, 18+. Який імовірний діагноз, що відповідає цій формулі каріотипу:

  1. * Синдром Едварда.

  2. Синдром Патау.

  3. Синдром котячого крику.

  4. Синдром Дауна

  5. Синдром Шерешевського-Тернера.

 • Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX, 18+. Який імовірний діагноз, що відповідає цій формулі каріотипу:

  1. * Синдром Едварда.

  2. Синдром Патау.

  3. Синдром котячого крику.

  4. Синдром Дауна

  5. Синдром Шерешевського-Тернера.

 • Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX, 21+. Який імовірний діагноз, що відповідає цій формулі каріотипу:

  1. Синдром Едварда.

  2. Синдром Патау.

  3. Синдром котячого крику.

  4. * Синдром Дауна

  5. Синдром Шерешевського-Тернера.

 • При дослідженні каріотипу п'ятирічного хлопчика виявлено 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ї пари довша від звичайної, тому що до неї приєднана ділянка хромосоми, яка за класифікацією належить до 21-ї пари. Вкажіть вид мутації, що має місце в цього хлопчика:

  1. * Транслокація.

  2. Дуплікація.

  3. Делеція.

  4. Інверсія.

  5. Поліплоїдія.

 • При мікроскопії епітеліальних клітин слизової оболонки щоки чоловіка в 30% з них знайдено статевий хроматин. Найбільш імовірний діагноз такий:

  1. * Синдром Клайнфельтера.

  2. Синдром Шерешевського-Тернера.

  3. Синдром Патау.

  4. Синдром Едвардса.

  5. Синдром трисомії Х.

 • При синдромі Дауна серед папілярних ліній пальців рук переважають:

  1. Завитки

  2. Дуги

  3. * Ульнарні петлі

  4. Петлі й дуги

  5. Завитки та дуги

 • При транслокаційній формі синдрому Дауна в каріотипі хворого є 46 хромосом. В одного з батьків такого хворого при каріотипуванні обов'язково виявляється:

  1. Одна додаткова хромосома з 21-ї пари хромосом.

  2. Дві додаткові хромосоми з 21-ї пари хромосом.

  3. Транслокація автосоми на хромосому з 21-ї пари хромосом.

  4. Транслокація статевої хромосоми на хромосоми з 21-ї

  5. * Транслокація хромосоми з 21-ї пари на іншу хромосому.

 • У медичній генетиці для складання родоводу застосовують стандартні символи. На зображенні родоводу квадрат або коло, біля яких розташована стрілка, означають, що це:

  1. Сибси.

  2. * Пробанд.

  3. Однояйцеві близнята.

  4. Різнояйцеві близнята.

  5. Бездітний шлюб.

 • У новонародженого виявили фенілкетонурію. Завдяки спеціальній дієті в дитини не проявлялися симптоми хвороби. З якою формою мінливості пов'язаний нормальний розвиток дитини:

  1. Комбінативною.

  2. * Модифікаційною.

  3. Генотиповою.

  4. Спадковою.

  5. Мутаційною.

 • У подружжя похилого віку народився син, гетерозиготний за геном, який зумовлює гемофілію. Яка кількість автосом міститься в каріотипі хлопчика:

  1. 46.

  2. 45.

  3. * 44.

  4. 47.

  5. 48.

 • У соматичних клітинах абортивного плода людини спостерігається трисомія за хромосомою 18-ї пари. Загальне число хромосом у каріотипі цього організму становить:

  1. 46.

  2. 45.

  3. 44.

  4. * 47.

  5. 48.

 • У тримісячного плода триплоїдний набір хромосом. Який метод генетики використовують для встановлення кількості хромосом у соматичних клітинах плода:

  1. * Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Імунологічний.

 • У чоловіка та його сина інтенсивно росте волосся на краю вушних раковин. Це явище спостерігалося також у батька чоловіка. Який тип успадкування зумовлює це?

  1. Автосомно-рецесивний.

  2. Х-зчеплений домінантний.

  3. Автосомно-домінантний.

  4. Х-зчеплений рецесивний.

  5. * Зчеплений з Y-хромосомою.

 • Чоловік з низьким інтелектом, агресивною поведінкою, добре розвиненими м'язами, нормальними статевими залозами, високий на зріст може мати каріотип:

  1. 47, XXY

  2. * 47, XYY

  3. 47, XX, 21+

  4. 45, X0

  5. 47, XY, 13+

 • У прокаріотичній клітині рибосоми знаходяться:

  1. У цитоплазмі клітини і на мембранах ендоплазматич­ного ретикулуму.

  2. Тільки на мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

  3. У матриксі мітохондрій і пластид.

  4. В ядрі.

  5. E.* Тільки в цитоплазмі клітини.
  1. Одномембранну будову мають такі органели:

   1. Мітохондрії.

   2. Клітинний центр.

   3. Рибосоми.

   4. Пластиди.

   5. *Комплекс Гольджі.
  1. Органелами руху клітини є:

   1. Лізосоми.

   2. Комплекс Гольджі;

   3. Мітохондрії.

   4. Вакуолі.

   5. * Війки.
  1. При ревматизмі у хворих спостерігається руйнування клітин хряща. Яка клітинна органела бере активну участь у цьому патологічному процесі?

   1. Комплекс Гольджі

   2. Мітохондрія.

   3. Клітинний центр

   4. Рибосома.

   5. *Лізосома.
  1. Синтез білка відбувається на:

   1. Лізосомах.

   2. Хромосо­мах.

   3. Центросомах.

   4. Комплексі Гольджі.

   5. * Рибосомах.
  1. Яка хімічна структура клітини забезпечує самовідтворення?

   1. РНК.

   2. Білок.

   3. Ядерце.

   4. Мітохондрія.

   5. *ДНК.
  1. Філогенез - це:

   1. Індивідуальний розвиток організмів

   2. Самооновлення.

   3. Самовідтворення.

   4. Гомеостаз.

   5. *Історичний розвиток організмів.
  1. Назвіть елементарну струкруру на популяційно-видовому рівні організації життя:

   1. ДНК.

   2. Організм.

   3. Клітина.

   4. Біогеоценоз.

   5. *Популяція.
  1. До освітлювальної системи світлового мікроскопа належить:

   1. Окуляр.

   2. Штатив.

   3. Тубус.

   4. Об’єктив.

   5. *Дзеркало.
  1. Частина поля зору світлового мікроскопа освітлена добре, а частина затемнена, якщо:

   1. Забруднені лінзи об’єктива.

   2. Забруднені лінзи окуляра.

   3. Забруднене предметне скло.

   4. Відсутній окуляр.

   5. * Об’єктив не зайняв фіксованого положення в гнізді револьверного диска.
  1. Чому дорівнює загальне збільшення світлового мікроскопа, що має окуляр х10 та об’єктив х40?

   1. х47.

   2. х56.

   3. х33.

   4. х560.

   5. * х 400.
  1. При опіку шкіри людина втрачає велику кількість рідкої частини крові. Який розчин NaCl можна ввести для від­новлення вмісту циркулюючої крові?

   1. Гіпертонічний розчин натрію хлориду.

   2. Гіпотонічний розчин натрію хлориду.

   3. Розчин вводити не потрібно.

   4. Спочатку гіпер- , потім гіпотонічний розчини.

   5. *Ізотонічний розчин натрію хлориду (фізіологічний розчин).
  1. Що відбувається з еритроцитами в гіпотонічному розчині?

   1. Зморщення.

   2. Фізіологічний стан.

   3. Плазмоліз.

   4. Аутоліз.

   5. * Набряк.
  1. Як називається сукупність всіх реакцій біосинтезу речовин, що відбуваються з поглинанням енергії?

   1. Дисиміляція.

   2. Катаболізм.

   3. Енергетичний обмін.

   4. Гліколіз.

   5. * Асиміляція.
  1. Як називається кисневий етап енергетичного обміну?

   1. Анаеробний.

   2. Підготовчий.

   3. Гліколіз.

   4. Анаболізм.

   5. *Аеробний.
  1. Які з перерахованих органел одномембранні?

   1. Мітохондрії.

   2. Пластиди.

   3. Рибосоми.

   4. Клітинний центр.

   5. *Лізосоми.
  1. Люди нерідко роблять татуювання - під шкіру вводять фарбу, яка не руйнується в організмі, тому ма­люнок на шкірі залишається на все життя. Які клітини крові виходять із судин і поглинають цю фарбу? Як на­зивається процес поглинання фарби?

   1. Еритроцити. Фагоцитоз.

   2. Лейкоцити. Екзоцитоз.

   3. Еритроцити. Екзоцитоз.

   4. Тромбоцити. Піноцитоз.

   5. *Лейкоцити. Фагоцитоз
  1. Як називається сукупність всіх реакцій розпаду речовин, що відбуваються з виділенням енергії?

   1. Асиміляція.

   2. Анаболізм.

   3. Пластичний обмін.

   4. Метаболізм.

   5. * Дисиміляція.
  1. Скільки молекул АТФ утворюється при анаеробному та аеробному розщепленні одного моля глюкози?

   1. 1.

   2. 2.

   3. 38.

   4. 44.

   5. * 36.
  1. Скільки молекул АТФ утворюється при анаеробному розщепленні одного моля глюкози?

   1. 1.

   2. 36.

   3. 38.

   4. 44.

   5. *2.
  1. Що відбувається з еритроцитами в гіпертонічному розчині?

   1. Набряк.

   2. Фізіологічний стан.

   3. Плазмоліз.

   4. Поділ.

   5. * Зморщення.
  1. Місце синтезу АТФ у клітині:

   1. Ядро.

   2. Ендоплазматична сітка.

   3. Рибосоми.

   4. Клітинний центр.

   5. *Мітохондрії.
  1. Яка органела клітини приймає участь в утворенні веретена поділу при мітозі?

   1. Ядро.

   2. Ендоплазматична сітка.

   3. Рибосоми.

   4. Мітохондрії.

   5. *Клітинний центр.
  1. Скільки молекул молочної кислоти утворюється при розщепленні одного моля глюкози?

   1. 1

   2. 36

   3. 38

   4. 40

   5. * 2
  1. Як називається безкисневий етап енергетичного обміну?

   1. Аеробний.

   2. Підготовчий.

   3. Цикл Кребса.

   4. Транскрипція.

   5. *Анаеробний.
  1. Як називається кисневий етап енергетичного обміну

   1. Анаеробний.

   2. Підготовчий.

   3. Трансляція.

   4. Транскрипція.

   5. *Аеробний.
  1. Які з перерахованих органел мають двомембранну будову?

   1. Лізосоми.

   2. Клітинний центр.

   3. Комплекс Гольджі.

   4. Пероксисоми.

   5. *Мітохондрії.
  1. Не мають мембранної будови:

   1. Пластиди.

   2. Комплекс Гольджі.

   3. Пероксисоми.

   4. Ядро.

   5. *Рибосоми.
  1. Як називається диплоїдний набір хромосом певного виду?

   1. Геном.

   2. Спадковість.

   3. Генофонд.

   4. Гетерохромосоми.

   5. *Каріотип.

 • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка