Тести. Модуль Біологічні особливості життєдіяльності людини. Основи медичної генетикиСторінка2/6
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6

 • При овогенезі в період дозрівання з первинних овоцитів розвиваються:

  1. * Вторинні овоцити і первинні полоцити

  2. Первинні овоцити і первинні полоцити

  3. Первинні полоцити

  4. Яйцеклітина

  5. Вторинні овоцити

 • При овогенезі в період дозрівання з первинних овоцитів розвиваються:

  1. * Вторинні овоцити і первинні полоцити

  2. Первинні овоцити і первинні полоцити

  3. Первинні полоцити

  4. Яйцеклітина

  5. Вторинні овоцити

 • При сперматогенезі в зоні дозрівання з вторинного сперматоцита розвиваються:

  1. * Сперматиди

  2. Вторинні сперматоцити

  3. Первинні сперматоцити

  4. Сперматогонії

  5. Сперматозоони

 • При сперматогенезі в зоні дозрівання з вторинного сперматоцита розвиваються:

  1. * Сперматиди

  2. Вторинні сперматоцити

  3. Первинні сперматоцити

  4. Сперматогонії

  5. Сперматозоони

 • При сперматогенезі в зоні дозрівання з первинного сперматоцита розвиваються:

  1. * Вторинні сперматоцити

  2. Первинні сперматоцити

  3. Сперматозоони

  4. Сперматогонії

  5. Сперматозоїди

 • При сперматогенезі в зоні дозрівання з первинного сперматоцита розвиваються:

  1. * Вторинні сперматоцити

  2. Первинні сперматоцити

  3. Сперматозоони

  4. Сперматогонії

  5. Сперматозоїди

 • При сперматогенезі в зоні дозрівання з сперматидів розвиваються:

  1. * Сперматозоони

  2. Сперматогонії

  3. Сперматиди

  4. Вторинні сперматоцити

  5. Первинні сперматоцити

 • При сперматогенезі в зоні дозрівання з сперматидів розвиваються:

  1. * Сперматозоони

  2. Сперматогонії

  3. Сперматиди

  4. Вторинні сперматоцити

  5. Первинні сперматоцити

 • При сперматогенезі в зоні росту розвиваються:

  1. * Первинні сперматоцити

  2. Вторинні сперматоцити

  3. Сперматозоони

  4. Сперматогонії

  5. Сперматозоїди

 • При сперматогенезі в зоні росту розвиваються:

  1. * Первинні сперматоцити

  2. Вторинні сперматоцити

  3. Сперматозоони

  4. Сперматогонії

  5. Сперматозоїди

 • При сперматогенезі зона розмноження утворена:

  1. * Сперматогоніями

  2. Первинними сперматоцитами

  3. Вторинними сперматоцитами

  4. Сперматозоонами

  5. Сперматозоїдами

 • При сперматогенезі зона розмноження утворена:

  1. * Сперматогоніями

  2. Первинними сперматоцитами

  3. Вторинними сперматоцитами

  4. Сперматозоонами

  5. Сперматозоїдами

 • Прикладом якого транспорту молекул є проходження газів між порожниною альвеол і просвітом кровоносних капілярів при диханні?

  1. * Проста дифузія.

  2. Полегшена дифузія.

  3. Осмос.

  4. Екзоцитоз.

  5. Ендоцитоз.

 • Прикладом якого транспорту речовин є процес дифузії розчинника через мембрану за концентраційним градієнтом із високої концентрації розчинника у бік з низькою концентрацією?

  1. Проста дифузія.

  2. Полегшена дифузія.

  3. * Осмос.

  4. Фагоцитоз.

  5. Піноцитоз.

 • Прикладом якого транспорту речовин є процес переміщення газів при диханні між поржниною альвеол легень і просвітом капілярів (аерогематичний бар’єр)?

  1. * Проста дифузія.

  2. Полегшена дифузія.

  3. Осмос.

  4. Фагоцитоз.

  5. Піноцитоз.

 • Процес, при якому внутрішньоклітинні секреторні пухирці зливаються з плазмолемою і їх вміст виводиться з клітини, називається:

  1. Фагоцитоз.

  2. Піноцитоз.

  3. Опосередкований рецепторами ендоцитоз.

  4. Осмос.

  5. * Екзоцитоз.

 • Процеси розпаду речовин відбуваються при:

  1. * Дисиміляції

  2. Метаболізмі

  3. Асиміляції

  4. Обміні речовин

  5. Анаболізмі

 • Процеси розпаду речовин відбуваються при:

  1. * Катаболізмі

  2. Метаболізмі

  3. Анаболізмі

  4. Обміні речовин

  5. Асиміляції

 • Процеси синтезу речовин відбуваються при:

  1. * Анаболізмі

  2. Метаболізмі

  3. Дисиміляції

  4. Обміні речовин

  5. Катаболізмі

 • Процеси синтезу речовин відбуваються при:

  1. * Асиміляції

  2. Метаболізмі

  3. Дисиміляції

  4. Обміні речовин

  5. Катаболізмі

 • Проявом подразливості у живих організмів є:

  1. Ріст.

  2. Самооновлення.

  3. * Фототаксис.

  4. Метаболізм.

  5. Мінливість.

 • Розвиток організму з незапліднених яйцевих клітин – це:

  1. * Партеногенез

  2. Овогенез

  3. Сперматогенез

  4. Поліцитогенне розмноження

  5. Поліембріонія

 • Синтетичний період – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. P

  3. G

  4. G1

  5. G2

 • Синтетичний період – це:

  1. * S

  2. G

  3. G2

  4. G1

  5. P

 • У дитини диспепсія (блювота, пронос), відбулося зневоднення організму. Який розчин потрібно ввести?

  1. Ізотонічний розчин натрію хлориду.

  2. * Гіпертонічний розчин натрію хлориду.

  3. Гіпотонічний розчин натрію хлориду.

  4. Розчин вводити не потрібно.

  5. Фізіологічний розчин натрію хлориду.

 • У еукаріот … .

  1. * Немає капсули

  2. Може бути капсула

  3. Немає цитоскелета

  4. Немає хлоропластів

  5. Простий поділ клітини, немає мітозу

 • У жінки в каріотипі відсутня одна Х-хромосома. Скільки тілець Барра можуть мати її соматичні клітини?

  1. 1.

  2. 2.

  3. 3.

  4. * 0.

  5. 4.

 • У жінки в каріотипі є три Х-хромосоми. Скільки тілець Барра можуть мати її соматичні клітини?

  1. 1.

  2. * 2.

  3. 3.

  4. 0.

  5. 4.

 • У разі поділу клітини надвоє утворюються:

  1. * 2 дочірні клітини, вдвічі менші за материнську

  2. 2 дочірні клітини, вдвічі більші за материнську

  3. 2 дочірні клітини, величиною як материнська

  4. Велика і маленька дочірні клітини

  5. 4 дочірні клітини

 • Фундаментальна властивість життя – це історична … біологічних процесів.

  1. * Неперервність

  2. Поступовість

  3. Систематичність

  4. Регуляція

  5. Встановлення

 • Функція гранулярного ендоплазматичного ретикулуму:

  1. Утворення лізосом.

  2. Синтез АТФ.

  3. * Синтез білків.

  4. Розщеплення органічних речовин.

  5. Утворення веретина поділу.

 • Хромосоми, в яких центромера незначно зміщена від центру та плечі мають різну довжину, називаються:

  1. Телоцентричні.

  2. Метацентричні.

  3. Акроцентричні.

  4. * Субметацентричні.

  5. Рівноплечеві.

 • Хромосоми, в яких центромера розміщена близько до одного з кінців, одне плече дуже довге, а друге дуже коротке називаються:

  1. Телоцентричні.

  2. Метацентричні.

  3. * Акроцентричні.

  4. Субметацентричні.

  5. Рівноплечові.

 • Хромосоми, в яких центромера розміщена по центру та поділяє її на два рівних плеча, називаються:

  1. Телоцентричні.

  2. * Метацентричні.

  3. Акроцентричні.

  4. Субметацентричні.

  5. Нерівноплечові.

 • Чому дорівнює загальне збільшення мікроскопа, що має збільшення окуляр х7 та об’єктив х40?

  1. х47.

  2. х56.

  3. х33.

  4. * х280.

  5. х380.

 • Чому дорівнює загальне збільшення мікроскопа, що має окуляр х7 та об’єктив х90?

  1. х47.

  2. х56.

  3. х33.

  4. х14.

  5. * х630.

 • Що є елементарним біологічним явищем на клітинному рівні організації життя?

  1. Редуплікація ДНК.

  2. Біосинтез білка.

  3. * Життєвий цикл клітини.

  4. Транскрипція.

  5. Утворення нових видів.

 • Що є елементарним біологічним явищем на молекулярно-генетичному рівні організації життя?

  1. * Редуплікація ДНК.

  2. Біосинтез білка.

  3. Мітоз.

  4. Ріст клітини.

  5. Мейоз.

 • Що є елементарною структурою на молекулярно-генетичному рівні організації життя?

  1. Нуклеотид.

  2. * ДНК

  3. Хромосома.

  4. Клітина.

  5. Популяція.

 • Як називаються структурно ідентичні хромосоми, які в пахітені мейозу попарно кон’югують?

  1. Соматичні.

  2. Автосоми.

  3. Гетерхромосоми.

  4. * Гомологічні.

  5. Споріднені.

 • Яка органела клітини приймає участь в утворенні веретена поділу при мітозі?

  1. Ядро.

  2. Ендоплазматична сітка.

  3. Рибосоми.

  4. Мітохондрії.

  5. * Клітинний центр.

 • Яка органела клітини приймає участь в утворенні веретена поділу при мітозі?

  1. Ядро.

  2. Ендоплазматична сітка.

  3. Рибосоми.

  4. Мітохондрії.

  5. * Клітинний центр.

 • Яке призначення об’єктива світлового мікроскопа:

  1. Будує уявне збільшене пряме зображення.

  2. * Будує геометрично подібне об’єкту збільшене пряме зображення.

  3. Будує геометрично подібне об’єкту збільшене обернене зображення.

  4. Будує уявне збільшене обернене зображення.

  5. Будує уявне зменшене обернене зображення.

 • Яке призначення окуляра у світловому мікроскопі?

  1. Будує уявне збільшене пряме зображення.

  2. Будує геометрично подібне об’єкту збільшене пряме зображення.

  3. Будує геометрично подібне об’єкту збільшене обернене зображення.

  4. * Будує уявне збільшене обернене зображення.

  5. Будує уявне зменшене пряме зображення.

 • Яке твердження є одним із положень клітинної теорії?

  1. Форма ядра подібна до форми клітини.

  2. Кілька різних триплетів кодують одну амінокислоту.

  3. Кожному типові клітин властиве постійне ядерно-цитоплазматичне співвідношення.

  4. * Кожна клітина утворюється внаслідок поділу материнської клітини.

  5. Клітина оточена глікокаліксом.

 • Які з перерахованих органел мають двомембранну будову?

  1. Лізосоми.

  2. * Мітохондрії.

  3. Клітинний центр.

  4. Комплекс Гольджі.

  5. Пероксисоми.

 • Алельні гени розташовані в:

  1. Однакових локусах негомологічних хромосом

  2. * Однакових локусах гомологічних хромосом

  3. Різних парах хромосом

  4. Тільки у статевих хромосомах

  5. Тільки у аутосомах

 • В якій групі крові є аглютинін β?

  1. у всіх

  2. * ІІ

  3. III

  4. IV

  5. Жодній

 • В якій групі крові є аглютинін α ?

  1. у всіх

  2. II

  3. * III

  4. IV

  5. Жодній

 • В якій групі крові є аглютиніни α і β?

  1. * І

  2. ІІ

  3. III

  4. IV

  5. Жодній

 • В якій групі крові є аглютиноген В?

  1. I

  2. II

  3. * III

  4. у всіх

  5. Жодній

 • В якій групі крові є аглютиноген А?

  1. I

  2. * II

  3. III

  4. у всіх

  5. В жодній

 • В якій групі крові є аглютиногени А і В?

  1. I

  2. II

  3. III

  4. * IV

  5. Жодній

 • Виберіть закон успадкування:

  1. * Закон одноманітності гібридів першого покоління.

  2. Хромосомна теорія спадковості.

  3. Закон незалежного комбінування ознак.

  4. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.

  5. Закон різноманітності гібридів першого покоління.

 • Вкажіть генотип І групи крові.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. ІАІА

  3. ІАІ0

  4. ІВІВ

  5. ІВІ0

 • Вкажіть генотип І групи крові.

  1. * І0І0

  2. ІАІА

  3. ІАІ0

  4. ІВІВ

  5. ІВІ0

 • Вкажіть генотип ІV групи крові.

  1. * ІАІВ

  2. ІАІА

  3. ІВІВ

  4. ІВІ0

  5. ІАІ0

 • Вкажіть генотип ІV групи крові.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. ІАІА

  3. ІВІВ

  4. ІВІ0

  5. ІАІ0

 • Вкажіть генотип ІІ групи крові.

  1. * ІАІ0

  2. ІВІВ

  3. І0І0

  4. ІВІ0

  5. ІАІВ

 • Вкажіть генотип ІІ групи крові.

  1. * ІАІА

  2. ІВІВ

  3. І0І0

  4. ІВІ0

  5. ІАІВ

 • Вкажіть генотип ІІ групи крові.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. ІВІВ

  3. І0І0

  4. ІВІ0

  5. ІАІВ

 • Вкажіть генотип ІІІ групи крові.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. ІАІА

  3. ІАІ0

  4. І0І0

  5. ІАІВ

 • Вкажіть генотип ІІІ групи крові.

  1. * ІВІ0

  2. ІАІА

  3. ІАІ0

  4. І0І0

  5. ІАІВ

 • Вкажіть генотип ІІІ групи крові.

  1. * ІВІВ

  2. ІАІА

  3. ІАІ0

  4. І0І0

  5. ІАІВ

 • Вкажіть генотип людини з негативним резус-фактором.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. RhA

  3. rhA

  4. Rhrh

  5. RhRh

 • Вкажіть генотип людини з негативним резус-фактором.

  1. * rhrh

  2. RhA

  3. rhA

  4. Rhrh

  5. RhRh

 • Вкажіть генотип людини з позитивним резус-фактором.

  1. * RhRh

  2. rhrh

  3. RhA

  4. ARh

  5. rhA

 • Вкажіть генотип людини з позитивним резус-фактором.

  1. * Немає правильної відповіді

  2. rhrh

  3. RhA

  4. ARh

  5. rhA

 • Вкажіть генотип людини з позитивним резус-фактором.

  1. * Rhrh

  2. rhrh

  3. RhA

  4. ARh

  5. rhA

 • Властивість організмів набувати нових ознак або втрачати попередні в процесі розвитку – це:

  1. * Мінливість

  2. Спадковість

  3. Мейоз

  4. Успадкування

  5. Генотип

 • Властивість організмів передавати свої ознаки і особливості розвитку потомству – це:

  1. * Спадковість

  2. Мінливість

  3. Мейоз

  4. Успадкування

  5. Генотип

 • Г.Мендель розробив … метод вивчення спадковості.

  1. * Гібридологічний

  2. Близнюковий

  3. Цитологічний

  4. Біологічний

  5. Всі з зазначених

 • Гемізиготний організм – це організм, в якому…

  1. * ген представлений не двома, а одним алелем, і цей алель завжди фенотипово проявляється, навіть рецесивний

  2. ген представлений домінантним алелем

  3. ген представлений рецесивним алелем

  4. ген представлений домінантним і рецесивним алелями

  5. немає гена, що несе певну ознаку

 • Гемолітична хвороба – це:

  1. * Еритробластоз

  2. Ахондроплазія

  3. Галактоземія

  4. Полімерія

  5. Немає правильної відповіді

 • Гемолітична хвороба – це:

  1. * Склеювання еритроцитів та їх лізис

  2. Осідання еритроцитів

  3. Гемофілія

  4. Полімерія

  5. Немає правильної відповіді

 • Ген — це:

  1. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про первинну структуру поліпептиду

  2. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру поліпептиду

  3. Ділянка молекули ДНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру поліпептиду

  4. * Ділянка молекули ДНК (у деяких вірусів — у РНК), у якій закодована інформація про первинну структуру поліпептиду, молекули рибосомальної або транспорт¬ної РНК

  5. Ділянка молекули білка, в якій закодована інформація про первинну структуру ДНК

 • Ген — це:

  1. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про первинну структуру поліпептиду

  2. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру поліпептиду

  3. Ділянка молекули ДНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру поліпептиду

  4. * немає правильної відповіді

  5. Ділянка молекули білка, в якій закодована інформація про первинну структуру ДНК

 • Генетика вивчає:

  1. * Спадковість та мінливість

  2. Фенотип

  3. Будову клітини

  4. Генотип

  5. Все з зазначених

 • Генетика вивчає:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Фенотип

  3. Будову клітини

  4. Генотип

  5. Все з зазначених

 • Гени різних алельних пар – це:

  1. * Неалельні гени

  2. Алельні гени

  3. Домінантні гени

  4. Рецесивні гени

  5. Немає правильної відповіді

 • Гени, які пригнічують роботу інших генів, називаються:

  1. Супресорами

  2. Репресорами

  3. * Інгібіторами

  4. Корепресорами

  5. Гіпостатичними

 • Гетерогаметна стать людини:

  1. * XY

  2. ХХ

  3. AA

  4. Aa

  5. Всі з зазначених

 • Гетерозигота – це диплоїдний організм, обидві … якого містять різні алелі певного гена (Аа), утворює 2 типи гамет за даним геном.

  1. * Гомологічні хромосоми

  2. Негомологічні хромосоми

  3. Різні хромосоми

  4. Гомологічні гени

  5. ДНК

 • Гетерозиготний організм, який утворюється при схрещуванні – це:

  1. * Гібрид

  2. Гетерозигота

  3. Гомозигота

  4. Гемізигота

  5. Ген

 • Гіпостаз – це:

  1. Взаємодія неалельних генів, при якій один ген пригнічує дію іншого, неалельного, гена

  2. Ступінь фенотипового прояву гена

  3. Частота фенотипового прояву гена в популяції особин, які є носіями цього гена

  4. * Взаємодія неалельних генів, при якій домінантний ген однієї алельної пари пригнічується епістатичним геном з іншої алельної пари

  5. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

 • ?Гомогаметна стать людини:

  1. * ХХ

  2. XY

  3. AA

  4. Aa

  5. Всі з зазначених

 • Гомозигота – це диплоїдний організм, обидві … якого містять однакові алелі певного гена (АА або аа), утворює 1 тип гамет за даним геном.

  1. * Гомологічні хромосоми

  2. Негомологічні хромосоми

  3. Алелі

  4. Гени

  5. ДНК

 • Де розташовані алельні гени?

  1. Однакових локусах негомологічних хромосом

  2. * немає правильної відповіді

  3. Різних парах хромосом

  4. Тільки у статевих хромосомах

  5. Тільки у аутосомах

 • Де розташовані алельні гени?

  1. Однакових локусах негомологічних хромосом

  2. * Однакових локусах гомологічних хромосом

  3. Різних парах хромосом

  4. Тільки у статевих хромосомах

  5. Тільки у аутосомах

 • Дискретні одиниці спадковості запропонував називати генами:

  1. Г. Мендель

  2. * В. Йогансен

  3. Т. Морган

  4. Г. де Фріз

  5. Левенгук

 • Ділянка ДНК, яка є основним елементом спадковості – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. геном

  3. генофонд

  4. генотип
 • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка