Тести. Модуль Біологічні особливості життєдіяльності людини. Основи медичної генетикиСторінка4/5
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.61 Mb.
1   2   3   4   5
Ситуаційні задачі. Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини. Основи медичної генетики

 1. Біологічна суть запліднення полягає в наступному: у результаті поєднання спадкових особливостей двох організмів … .

  1. * у нащадків утворюються нові ознаки

  2. нащадки є точними копіями батьків

  3. відбувається злиття ядер

  4. відбувається фрагментація ядра

  5. нащадки є точними копіями одного з батьків

 2. Біологічна суть запліднення полягає в наступному: внаслідок об’єднання … відновлюється диплоїдне число хромосом.

  1. * Гаплоїдних наборів хромосом

  2. Диплоїдних наборів хромосом

  3. Триплоїдних наборів хромосом

  4. Поліплоїдних наборів хромосом

  5. Тетраплоїдних наборів хромосом

 3. Біспіраль материнської молекули ДНК поділяється на 2 ланцюги, кожен з яких слугують матрицею для синтезу нового ланцюга … .

  1. * За принципом комплементарності

  2. За принципом валентності

  3. За принципом еквівалентності

  4. За принципом паралельності ланцюгів

  5. За принципом Оказакі

 4. Включення чужорідної ДНК у геном клітини-хазяїна, що призводить до зміни її структурних і функціональних властивостей називається:

  1. Реплікація.

  2. Транскрипція.

  3. * Трансформація.

  4. Трансдукція.

  5. Транскрипція.

 5. Включення чужорідної ДНК у геном клітини-хазяїна, що призводить до зміни її структурних і функціональних властивостей називається:

  1. Реплікація.

  2. Транскрипція.

  3. * Трансформація.

  4. Трансдукція.

  5. Транскрипція.

 6. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює кількості такої азотистої основи:

  1. Цитозину.

  2. * Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. Гуаніну.

  5. Аденіну.

 7. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Цитозину.

  2. * немає правильної відповіді

  3. Урацилу.

  4. Гуаніну.

  5. Дезоксирибози.

 8. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Цитозину.

  2. * Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. Гуаніну.

  5. Дезоксирибози.

 9. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість гуаніну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. * немає правильної відповіді

  2. Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. Аденіну.

  5. Дезоксирибози.

 10. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість гуаніну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. * Цитозину.

  2. Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. Аденіну.

  5. Дезоксирибози.

 11. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість тиміну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Цитозину.

  2. * немає правильної відповіді

  3. Урацилу.

  4. Гуаніну.

  5. Дезоксирибози.

 12. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість тиміну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Цитозину.

  2. * Аденіну.

  3. Урацилу.

  4. Гуаніну.

  5. Дезоксирибози.

 13. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість цитозину завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Аденіну.

  2. Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. * немає правильної відповіді

  5. Дезоксирибози.

 14. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість цитозину завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Аденіну.

  2. Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. * Гуаніну.

  5. Дезоксирибози.

 15. За правилом Чаргаффа в молекулі ДНК кількість аденіну дорівнює:

  1. * Кількості тиміну

  2. Кількості гуаніну

  3. Кількості цитозину

  4. Кількості урацилу

  5. Всі відповіді вірні

 16. За правилом Чаргаффа в молекулі ДНК кількість аденіну і гуаніну дорівнює:

  1. * Кількості тиміну і цитозину

  2. Кількості аденіну і гуаніну

  3. Кількості тиміну і гуаніну

  4. Кількості аденіну і цитозину

  5. Кількості гуаніну і тиміну

 17. За правилом Чаргаффа в молекулі ДНК кількість гуаніну дорівнює:

  1. * Кількості цитозину

  2. Кількості тиміну

  3. Кількості урацилу

  4. Кількості аденіну

  5. Всі відповіді вірні

 18. іРНК, що тривалий час накопичується в клітині, зв’язана з спеціальними білками, які „консервують” її, утворює:

  1. * Інформосоми.

  2. Полісоми.

  3. Моноцистрони.

  4. Поліцистрони.

  5. Рибосому.

 19. Назвіть вид міжклітинних контактів при якому ділянки ущільнення між клітинами утворюють механічні зв’язки:

  1. Синаптичний контакт.

  2. Простий контакт.

  3. * Десмосоми.

  4. Щілинний контакт.

  5. Складний контакт.

 20. Обмін речовин та енергії – одна з основних властивостей життя. Як називається сукупність всіх реакцій біосинтезу речовин, що відбуваються з поглинанням енергії?

  1. Дисиміляція

  2. * Асиміляція

  3. Катаболізм.

  4. Енергетичний обмін.

  5. Метаболізм.

 21. Перевагою молекули ДНК як носія генетичної інформації над РНК є те, що ДНК здатна до:

  1. Репарації.

  2. * Реплікації.

  3. Транскрипції.

  4. Трансляції.

  5. Процесінгу.

 22. Поверхня однієї з двох клітин створює численні мікровирости цитоплазми, поверхня другої — гладенька. Яка з цих клітин здійснює більш активний ендоцитоз?

  1. * Перша.

  2. Друга.

  3. Ендоцитоз однаково активний в обох клітинах.

  4. Ендоцитоз неможливий в обох клітинах.

  5. З гладкою поверхнею.

 23. При овогенезі в період дозрівання з первинних овоцитів розвиваються:

  1. * Вторинні овоцити і первинні полоцити

  2. Первинні овоцити і первинні полоцити

  3. Первинні полоцити

  4. Яйцеклітина

  5. Вторинні овоцити

 24. При сперматогенезі в зоні дозрівання з вторинного сперматоцита розвиваються:

  1. * Сперматиди

  2. Вторинні сперматоцити

  3. Первинні сперматоцити

  4. Сперматогонії

  5. Сперматозоони

 25. При сперматогенезі в зоні дозрівання з первинного сперматоцита розвиваються:

  1. * Вторинні сперматоцити

  2. Первинні сперматоцити

  3. Сперматозоони

  4. Сперматогонії

  5. Сперматозоїди

 26. При сперматогенезі в зоні дозрівання з сперматидів розвиваються:

  1. * Сперматозоони

  2. Сперматогонії

  3. Сперматиди

  4. Вторинні сперматоцити

  5. Первинні сперматоцити

 27. При сперматогенезі в зоні росту розвиваються:

  1. * Первинні сперматоцити

  2. Вторинні сперматоцити

  3. Сперматозоони

  4. Сперматогонії

  5. Сперматозоїди

 28. При сперматогенезі зона розмноження утворена:

  1. * Сперматогоніями

  2. Первинними сперматоцитами

  3. Вторинними сперматоцитами

  4. Сперматозоонами

  5. Сперматозоїдами

 29. Прикладом якого транспорту молекул є проходження газів між порожниною альвеол і просвітом кровоносних капілярів при диханні?

  1. * Проста дифузія.

  2. Полегшена дифузія.

  3. Осмос.

  4. Екзоцитоз.

  5. Ендоцитоз.

 30. Прикладом якого транспорту речовин є процес дифузії розчинника через мембрану за концентраційним градієнтом із високої концентрації розчинника у бік з низькою концентрацією?

  1. Проста дифузія.

  2. Полегшена дифузія.

  3. * Осмос.

  4. Фагоцитоз.

  5. Піноцитоз.

 31. Прикладом якого транспорту речовин є процес переміщення газів при диханні між поржниною альвеол легень і просвітом капілярів (аерогематичний бар’єр)?

  1. * Проста дифузія.

  2. Полегшена дифузія.

  3. Осмос.

  4. Фагоцитоз.

  5. Піноцитоз.

 32. Процес, при якому внутрішньоклітинні секреторні пухирці зливаються з плазмолемою і їх вміст виводиться з клітини, називається:

  1. Фагоцитоз.

  2. Піноцитоз.

  3. Опосередкований рецепторами ендоцитоз.

  4. Осмос.

  5. * Екзоцитоз.

 33. У дитини диспепсія (блювота, пронос), відбулося зневоднення організму. Який розчин потрібно ввести?

  1. Ізотонічний розчин натрію хлориду.

  2. * Гіпертонічний розчин натрію хлориду.

  3. Гіпотонічний розчин натрію хлориду.

  4. Розчин вводити не потрібно.

  5. Фізіологічний розчин натрію хлориду.

 34. У жінки в каріотипі відсутня одна Х-хромосома. Скільки тілець Барра можуть мати її соматичні клітини?

  1. 1.

  2. 2.

  3. 3.

  4. * 0.

  5. 4.

 35. У жінки в каріотипі є три Х-хромосоми. Скільки тілець Барра можуть мати її соматичні клітини?

  1. 1.

  2. * 2.

  3. 3.

  4. 0.

  5. 4.

 36. Хромосоми, в яких центромера незначно зміщена від центру та плечі мають різну довжину, називаються:

  1. Телоцентричні.

  2. Метацентричні.

  3. Акроцентричні.

  4. * Субметацентричні.

  5. Рівноплечеві.

 37. Хромосоми, в яких центромера розміщена близько до одного з кінців, одне плече дуже довге, а друге дуже коротке називаються:

  1. Телоцентричні.

  2. Метацентричні.

  3. * Акроцентричні.

  4. Субметацентричні.

  5. Рівноплечові.

 38. Хромосоми, в яких центромера розміщена по центру та поділяє її на два рівних плеча, називаються:

  1. Телоцентричні.

  2. * Метацентричні.

  3. Акроцентричні.

  4. Субметацентричні.

  5. Нерівноплечові.

 39. Чому дорівнює загальне збільшення мікроскопа, що має збільшення окуляр х7 та об’єктив х40?

  1. х47.

  2. х56.

  3. х33.

  4. * х280.

  5. х380.

 40. Чому дорівнює загальне збільшення мікроскопа, що має окуляр х7 та об’єктив х90?

  1. х47.

  2. х56.

  3. х33.

  4. х14.

  5. * х630.

 41. Як називаються структурно ідентичні хромосоми, які в пахітені мейозу попарно кон’югують?

  1. Соматичні.

  2. Автосоми.

  3. Гетерхромосоми.

  4. * Гомологічні.

  5. Споріднені.

 42. Алельні гени, знаходячись в гетерозиготному стані, не зливаються, не змінюють один одного і , не втрачаючи своєї індивідуальності, передаються в гамети. Гамети є «чистими», вони несуть лише 1 з 2 алелей певного гена – це:

  1. * Гіпотеза «чистоти гамет»

  2. І закон Менделя

  3. ІІ закон Менделя

  4. ІІІ закон Менделя

  5. Закон Моргана

 43. ?Аналізуюче схрещування – це схрещування, в якому особина, генотип якої невідомий, але його потрібно встановити (АА чи Аа), схрещується з:

  1. * Рецесивною гомозиготою (аа)

  2. Домінантною гомозиготою (АА)

  3. Гетерозиготою (Аа)

  4. Зиготою

  5. Особиною, подібною за фенотипом

 44. Ахондроплазія (спадкова карликовість) успадковується як домінантна автосомна ознака. Яка ймовірність народження здорових дітей в батьків-карликів (домінантні гомозиготи)?

  1. * 0%

  2. 50%

  3. 75%

  4. 100%

  5. 25%

 45. Ахондроплазія (спадкова карликовість) успадковується як домінантна автосомна ознака. Яка ймовірність народження здорових дітей в здорових батьків?

  1. * 100%

  2. 0%

  3. 50%

  4. 25%

  5. 75%

 46. Батько має другу групу крові, мати – третю. Яка ймовірність народження дитини з першою групою крові у цій сім’ї, якщо обоє батьків гетерозиготні?

  1. 0%.

  2. 50%.

  3. 75%.

  4. * 25%.

  5. 100%.

 47. В курей нормальне оперення домінує над шовковистим. Від двох нормальних по фенотипу гетерозигот отримано 100 курчат. Який відсоток нормальних і шовковистих курчат очікується в потомстві?

  1. 75% нормальних та 25% шовковистих

  2. 25% нормальних та 75% шовковистих

  3. 50% нормальних та 50% шовковистих

  4. 60% нормальних та 40% шовковистих

  5. 40% нормальних та 60% шовковистих

 48. ?В собак тверда шерсть домінантна, а м’яка – рецесивна. У двох твердошерстих батьків народилося твердошерсте цуценя (самець). З ким потрібно його схрестити, щоб дізнатися, чи має він в генотипі алель м’якої шерсті?

  1. Самкою з м’якою шерстю (Аа)

  2. Самкою з твердою шерстю (Аа)

  3. Самкою з твердою шерстю (АА)

  4. Самкою з м’якою шерстю (АА)

  5. * Самкою з м’якою шерстю (аа)

 49. Взаємодія алельних генів, при якій домінантний алель у гетерозиготному стані проявляється в фенотипі сильніше, ніж у гомозиготному (Аа>АА) – це:

  1. * Наддомінування

  2. Кодомінування

  3. Повне домінування

  4. Епістаз

  5. Неповне домінування

 50. Взаємодія алельних генів, при якій у гетерозиготного організму домінантний алель повністю проявляє свою домінантність, а рецесивний алель того самого гена свою рецесивність – це:

  1. * Повне домінування

  2. Неповне домінування

  3. Кодомінування

  4. Епістаз

  5. Наддомінування

 51. Взаємодія алельних генів, при якій у гетерозиготного організму домінантний алель не проявляє повністю своєї домінантності, а рецесивний алель того самого гена своєї рецесивності – це:

  1. * Неповне домінування

  2. Повне домінування

  3. Кодомінування

  4. Епістаз

  5. Наддомінування

 52. Взаємодія алельних генів, при якій у фенотипі гетерозиготного організму проявляються обидва алелі того самого гена – це:

  1. * Кодомінування

  2. Епістаз

  3. Наддомінування

  4. Повне домінування

  5. Неповне домінування

 53. Взаємодія неалельних генів, при якій домінантний ген однієї алельної пари пригнічується епістатичним геном іншої алельної пари – це:

  1. * Гіпостаз

  2. Епістаз

  3. Комплементарність

  4. Неповне домінування

  5. Повне домінування

 54. Взаємодія неалельних генів, при якій один ген пригнічує дію іншого, неалельного гена – це:

  1. * Епістаз

  2. Комплементарність

  3. Неповне домінування

  4. Кодомінування

  5. Повне домінування

 55. Взаємодія неалельних генів, при якій одну і ту саму ознаку контролюють кілька домінантних неалельних генів, які діють на цю ознаку однозначно, підсилюючи її прояв – це:

  1. * Полімерія

  2. Комплементарність

  3. Неповне домінування

  4. Повне домінування

  5. Гіпостаз

 56. Взаємодія неалельних генів, які при одночасній наявності в генотипі зумовлюють розвиток нової ознаки – це:

  1. * Комплементарність

  2. Епістаз

  3. Повне домінування

  4. Неповне домінування

  5. Кодомінування

 57. Відсутність малих кутніх зубів зумовлена домінантним геном, який знаходиться в автосомі. У кого з дітей буде ця ознака, якщо в матері відсутні малі кутні зуби і вона є гомозиготою за геном, який її зумовлює:

  1. Тільки в синів.

  2. * У всіх дітей.

  3. Тільки в дочок.

  4. У половини синів.

  5. У половини дочок.

 58. Галактоземія — автосомно-рецесивне захворювання. У фенотипово здорових батьків народилася дитина, хвора на галактоземію. Які генотипи батьків:

  1. АА і Аа.

  2. Аа і аа.

  3. * Аа і Аа.

  4. АА і АА

  5. аа і аа.

 59. Галактоземія — автосомно-рецесивне захворювання. У фенотипово здорових батьків народилася дитина, хвора на галактоземію. Які генотипи батьків:

  1. АА і Аа.

  2. Аа і аа.

  3. * немає правильної відповіді

  4. АА і АА

  5. аа і аа.

 60. Гіпотеза «чистоти гамет»: Алельні гени, знаходячись в гетерозиготному стані, не зливаються, не змінюють один одного і , не втрачаючи своєї індивідуальності, передаються в гамети. Гамети є … , вони несуть лише 1 з 2 алелей певного гена.

  1. * «чистими»

  2. «гетерозиготними»

  3. «гібридизовані»

  4. «алельні»

  5. Немає правильної відповіді

 61. Глухоніма мати має генотип ААвв, глухонімий батько має генотип ааВВ. У цього подружжя народилася дитина з нормальним слухом, що має генотип АаВв. Яка форма взаємодії між генами А і В:

  1. * Комплементарність.

  2. Полімерія.

  3. Наддомінування.

  4. Кодомінування.

  5. Неповне домінування.

 62. Диплоїдний організм, обидві гомологічні хромосоми якого містять різні алелі певного гена (Аа), утворює 2 типи гамет за даним геном – це:

  1. * Гетерозигота

  2. Гомозигота

  3. Зигота

  4. Гемізигота

  5. Немає правильної відповіді

 63. Диплоїдний організм, обидві гомологічні хромосоми якого містять однакові алелі певного гена (АА або аа), утворює 1 тип гамет за даним геном – це:

  1. * Гомозигота

  2. Гетерозигота

  3. Зигота

  4. Гемізигота

  5. Немає правильної відповіді

 64. Жовта морська свинка при схрещуванні з білою завжди дає кремове потомство. Схрещування кремових свинок між собою завжди дає розщеплення: 1 жовта, 2 кремових та 1 біла. Чому?

  1. Неповне домінування

  2. Повне домінування

  3. Кодомінування

  4. Наддомінування

  5. Епістаз

 65. Імовірність народження другої дитини з фенілкетонурією в сім'ї, де батьки здорові, а перша дитина хвора на фенілкетонурію, становить:

  1. 0%

  2. 100%

  3. 50%

  4. * 25%

  5. 75%

 66. Імовірність народження хворої дитини в сім'ї, де мати хвора на галактоземію (автосомно-рецесивна патологія), а батько гомозиготний за рецесивним алелем гена, який зумовлює цю хворобу, буде такою:

  1. 0%

  2. 100%

  3. * 50%

  4. 25%

  5. 75%

 67. Імовірність повторного народження дитини-альбіноса в сім'ї, де батько й мати здорові і мають дівчинку-альбіноса, така:

  1. 0%

  2. 100%

  3. 50%

  4. * 25%

  5. 75%

 68. Інтенсивність пігментації шкіри в людини контролюють кілька неалельних домінантних генів. Вста¬новлено, що при збільшенні кількості цих генів пігментація стає інтенсивнішою. Як називається тип взаємодії між цими генами?

  1. Епістаз.

  2. Плейотропія.

  3. * Полімерія.

  4. Кодомінування.

  5. Комплементарність.

 69. Існують різні форми взаємодії між алельними та неалельними генами. Яка форма взаємодії генів має місце у випадку, коли в гомозиготи за домінантним геном ступінь ознаки виражений більше, ніж у гетерозиготи:

  1. Повне домінування.

  2. Полімерія.

  3. Наддомінування.

  4. Кодомінування.

  5. * Неповне домінування.

 70. Ознака блакитних очей кодується рецесивним геном. У карооких батьків народилася блакитноока дівчинка. Які генотипи батьків?

  1. АА і АА

  2. АА і аа

  3. аа і аа

  4. аа і АА

  5. * немає правильної відповіді

 71. Ознака блакитних очей кодується рецесивним геном. У карооких батьків народилася блакитноока дівчинка. Які генотипи батьків?

  1. АА і АА

  2. АА і аа

  3. аа і аа

  4. аа і АА

  5. * Аа і Аа

 72. Організм з генотипом АаВв утворив чотири типи гамет АВ, A?, аВ, ав у рівному співвідношенні. Які закономірності генетики тут проявилися?

  1. Закон одноманітності гібридів першого покоління

  2. Закон розщеплення ознак

  3. Закон незалежного комбінування ознак

  4. * Гіпотеза чистоти гамет

  5. Плейотропія

 73. Пігментація шкіри залежить від неалельних генів, один з яких перетворює фенілаланін на тирозин, а другий перетворює тирозин на меланін. У разі відсутності будь-якого з цих генів порушується утворення пігменту меланіну. З якою формою взаємодії генів пов'язано утворення меланіну:

  1. Повне домінування.

  2. Плейотропія

  3. Наддомінування.

  4. Кодомінування.

  5. * Полімерія.

 74. Під час обстеження новона¬роджених в одному з міст України в дитини виявлено фенілкетонурію. Батьки дитини фенотипово здорові. Які можливі генотипи жінки і чоловіка?

  1. АА і аа.

  2. * Аа і Аа.

  3. аа і аа.

  4. Аа і аа.

  5. Аа і АА.

 75. При серпоподібно-клітинній анемії в гомозигот за геном, який її зумовлює, спостерігаються ураження шкіри, серця, нирок, головного мозку. Ці ознаки є проявом:

  1. Первинної плейотропії.

  2. * Вторинної плейотропії.

  3. Полімерії.

  4. Епістазу.

  5. Кодомінування.

 76. При яких групах крові батьків за системою резус можлива резус-конфліктна ситуація під час вагітності?

  1. Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гомозигота)

  2. Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гетерозигота)

  3. * Жінка Rh-, чоловік Rh+ (гомозиготна)

  4. Жінка Rh-, чоловік Rh-

  5. Жінка Rh+, чоловік Rh-

 77. При якому типі взаємодії алельних генів гетерозиготи мають власний фенотип, проміжний між гомозиготою домінантною та рецесивною:

  1. Повне домінування

  2. * Неповне домінування

  3. Кодомінування

  4. Наддомінуваня

  5. Комплементарність

 78. Синдактилія (зрощення пальців) успадковується як домінантна автосомна ознака. Яка ймовірність народження дітей з синдактилією в сім’ї, де батьки здорові?

  1. * 0%

  2. 50%

  3. 75%

  4. 100%

  5. 25%

 79. Синдактилія (зрощення пальців) успадковується як домінантна автосомна ознака. Яка ймовірність народження дітей з синдактилією в сім’ї, де батьки хворі (домінантні гомозиготи)?

  1. * 100%

  2. 0%

  3. 50%

  4. 25%

  5. 75%

 80. Співвідношення генотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим геном при повному домінуванні буде таким:

  1. 1:1

  2. * 1:2:1

  3. 3:1

  4. 1:1:1:1

  5. 9:7

 81. Співвідношення фенотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим геном при повному домінуванні буде таким:

  1. 1:1

  2. 1:2:1

  3. * 3:1

  4. 1:1:1:1

  5. 9:7

 82. У глухонімих батьків з генотипами DDee і ddEE народилися діти з нормальним слухом. Яка форма взаємодії між генами D і Е?

  1. * Комплементарність.

  2. Повне домінування.

  3. Епістаз.

  4. Полімерія.

  5. Наддомінування.

 83. У гомозиготи за домінантним геном ступінь прояву ознаки виражений менше, ніж у гетерозиготи. Це можливо в разі такої форми взаємодії генів:

  1. Повне домінування.

  2. Полімерія.

  3. * Наддомінування.

  4. Кодомінування.

  5. Зчеплений з Y-хромосомою.

 84. У людини пігментація шкіри визначається кількома генами. У генотипі корінних темношкірих жителів Африки зустрічаються переважно домінантні, а корінних світлошкірих жителів Європи — переважно рецесивні алелі цих генів. Як називається форма взаємодії генів, які зумовлюють колір шкіри людини:

  1. Комплементарність.

  2. * Полімерія.

  3. Наддомінування.

  4. Кодомінування.

  5. Неповне домінування.

 85. У людини трапляються хвороби, що зумовлюються генами, які в гомозиготному стані спричинюють загибель зародка на ранніх стадіях розвитку. Назвіть хворобу, на яку хворіють тільки гетерозиготи за геном, який її зумовлює:

  1. Альбінізм.

  2. Гемофілія.

  3. * Брахідактилія.

  4. Фенілкетонурія.

  5. Цистинурія.

 86. У родині студентів, що приїхали з Африки, народилася дитина з ознаками анемії; дитина невдовзі померла. Виявлено, що еритроцити ди¬тини мали вигляд серпа. Які ймовірні генотипи дружини й чоловіка (батьків дитини), якщо відомо, що в них спостерігається легка форма цієї хвороби?

  1. Аа і АА.

  2. Аа і аа.

  3. АА і АА.

  4. аа і аа.

  5. * Аа і Аа.

 87. Чоловік є гомозиготою за домінантним геном, що зумовлює полідактилію, а дружина — гомозиготою за рецесивним алелем цього гена. Яка з наведених біологічних закономірностей проявиться в їхніх дітей щодо наявності в них полідактилії?

  1. Закон розчеплення.

  2. * Закон одноманітності гібридів І покоління.

  3. Закон незалежного успадкування ознак.

  4. Явище зчепленого успадкування генів.

  5. Явище успадкування, зчепленого зі статтю.

 88. Амніотична рідина, в яку занурений зародок, що розвивається, містить білки, вуглеводи, мінеральні солі, гормони, сечовину, а також злущені клітини плода. Який метод генетики застосовують для встановлення статі майбутньої дитини під час дослідження вмісту амніотичної рідини:

  1. * Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Імунологічний.

 89. В основі молекулярних (генних) спадкових хвороб лежать генні мутації, що призводять до синтезу поліпептиду зі зміненою первинною структурою. Яка з названих спадкових хвороб зумовлена генною мутацією:

  1. Хвороба Дауна.

  2. * Фенілкетонурія.

  3. Синдром Клайнфельтера.

  4. Синдром Патау.

  5. Синдром Едварда.

 90. В ядрах клітин букального епітелію жінки виявлено по дві грудочки Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. Однієї Х-хромосоми.

  2. Двох Х-хромосом.

  3. * Трьох Х-хромосом.

  4. Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 91. В ядрах клітин букального епітелію жінки виявлено по одній грудочці Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. Однієї Х-хромосоми.

  2. * Двох Х-хромосом.

  3. Трьох Х-хромосом.

  4. Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 92. В ядрах клітин букального епітелію жінки виявлено по три грудочки Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. Однієї Х-хромосоми.

  2. Двох Х-хромосом.

  3. Трьох Х-хромосом.

  4. * Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 93. В ядрах клітин букального епітелію жінки не виявлено Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. * Однієї Х-хромосоми.

  2. Двох Х-хромосом.

  3. Трьох Х-хромосом.

  4. Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 94. В ядрах клітин букального епітелію слизової оболонки щоки в пацієнта чоловічої статі виявлено Х-хроматин. Це можливо при:

  1. * Синдромі Клайнфельтера.

  2. Синдромі Шерешевського-Тернера.

  3. Синдромі Патау.

  4. Синдромі Едвардса.

  5. Синдромі трисомії Х.

 95. Визначення Х-хроматину в соматичних клітинах використовують для експрес-діагностики спадкових захворювань, пов'язаних зі зміною кількості статевих хромосом. Який буде каріотип чоловіка, переважна більшість клітин якого містить одну грудочку Х-хроматину?

  1. 45, X0.

  2. 46, XY.

  3. * 47, XXY.

  4. 48, XXXY.

  5. 49, XXXXY.

 96. Грудочки Х-хроматину в ядрах клітин епітелію слизової оболонки щоки в чоловіка, який має синдром Клайнфельтера, локалізуються в ядрі:

  1. * Примембранно в каріоплазмі.

  2. У будь-якій зоні каріоплазми.

  3. Біля ядерця.

  4. У центрі каріоплазми.

  5. У ядерці.

 97. Дальтонізм виявляєтья у жінок-гомозигот за геном, який зумовлює дальтонізм, та в чоловіків, у генотипі яких міститься цей ген. Який каріотип чоловіка-гетерозиготи за цим геном?

  1. * 47, XXY.

  2. 46, XY.

  3. 47, XХ, 21+.

  4. 47, XХ, 18+.

  5. 47, XХ, 13+.

 98. До медико-генетичної консультації звернувся чоловік з приводу безплідності. В ядрах більшості клітин епітелію його слизової оболонки щоки було виявлено по одному тільцю Барра. Це свідчить про те, що в пацієнта:

  1. * Синдром Клайнфельтера.

  2. Синдром Шерешевського-Тернера.

  3. Синдром Патау.

  4. Синдром Едвардса.

  5. Синдром трисомії Х.

 99. До медико-генетичної консультації звернулися батьки новонародженого, в якого підозрюють синдром Дауна. Який метод генетики слід застосувати, щоб встановити діагноз:

  1. * Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Імунологічний.

 100. Жінка під час вагітності хворіла на вірусну краснуху. Внаслідок цього дитина, яка народилася, незважаючи на нормальний генотип, мала вади розвитку — незарощення губи і піднебіння. Ці аномалії розвитку є проявом:

  1. Хромосомної мутації.

  2. Поліплоїдії.

  3. Комбінативної мінливості.

  4. * Модифікаційної мінливості.

  5. Анеуплоїдії.

 101. Лікар-ендокринолог запідозрив у пацієнтки синдром Шерешевського-Тернера. Який метод генетики слід застосувати для уточнення діагнозу?

  1. * Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Імунологічний.

 102. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX, 13+. Який імовірний діагноз, що відповідає цій формулі каріотипу:

  1. Синдром Едварда.

  2. * Синдром Патау.

  3. Синдром котячого крику.

  4. Синдром Дауна

  5. Синдром Шерешевського-Тернера.

 103. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX, 13+. Який імовірний діагноз, що відповідає цій формулі каріотипу:

  1. Синдром Едварда.

  2. * Синдром Патау.

  3. Синдром котячого крику.

  4. Синдром Дауна

  5. Синдром Шерешевського-Тернера.

 104. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX, 18+. Який імовірний діагноз, що відповідає цій формулі каріотипу:

  1. * Синдром Едварда.

  2. Синдром Патау.

  3. Синдром котячого крику.

  4. Синдром Дауна

  5. Синдром Шерешевського-Тернера.

 105. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX, 18+. Який імовірний діагноз, що відповідає цій формулі каріотипу:

  1. * Синдром Едварда.

  2. Синдром Патау.

  3. Синдром котячого крику.

  4. Синдром Дауна

  5. Синдром Шерешевського-Тернера.

 106. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX, 21+. Який імовірний діагноз, що відповідає цій формулі каріотипу:

  1. Синдром Едварда.

  2. Синдром Патау.

  3. Синдром котячого крику.

  4. * Синдром Дауна

  5. Синдром Шерешевського-Тернера.

 107. При дослідженні каріотипу п'ятирічного хлопчика виявлено 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ї пари довша від звичайної, тому що до неї приєднана ділянка хромосоми, яка за класифікацією належить до 21-ї пари. Вкажіть вид мутації, що має місце в цього хлопчика:

  1. * Транслокація.

  2. Дуплікація.

  3. Делеція.

  4. Інверсія.

  5. Поліплоїдія.

 108. При мікроскопії епітеліальних клітин слизової оболонки щоки чоловіка в 30% з них знайдено статевий хроматин. Найбільш імовірний діагноз такий:

  1. * Синдром Клайнфельтера.

  2. Синдром Шерешевського-Тернера.

  3. Синдром Патау.

  4. Синдром Едвардса.

  5. Синдром трисомії Х.

 109. При синдромі Дауна серед папілярних ліній пальців рук переважають:

  1. Завитки

  2. Дуги

  3. * Ульнарні петлі

  4. Петлі й дуги

  5. Завитки та дуги

 110. При транслокаційній формі синдрому Дауна в каріотипі хворого є 46 хромосом. В одного з батьків такого хворого при каріотипуванні обов'язково виявляється:

  1. Одна додаткова хромосома з 21-ї пари хромосом.

  2. Дві додаткові хромосоми з 21-ї пари хромосом.

  3. Транслокація автосоми на хромосому з 21-ї пари хромосом.

  4. Транслокація статевої хромосоми на хромосоми з 21-ї

  5. * Транслокація хромосоми з 21-ї пари на іншу хромосому.

 111. У медичній генетиці для складання родоводу застосовують стандартні символи. На зображенні родоводу квадрат або коло, біля яких розташована стрілка, означають, що це:

  1. Сибси.

  2. * Пробанд.

  3. Однояйцеві близнята.

  4. Різнояйцеві близнята.

  5. Бездітний шлюб.

 112. У новонародженого виявили фенілкетонурію. Завдяки спеціальній дієті в дитини не проявлялися симптоми хвороби. З якою формою мінливості пов'язаний нормальний розвиток дитини:

  1. Комбінативною.

  2. * Модифікаційною.

  3. Генотиповою.

  4. Спадковою.

  5. Мутаційною.

 113. У подружжя похилого віку народився син, гетерозиготний за геном, який зумовлює гемофілію. Яка кількість автосом міститься в каріотипі хлопчика:

  1. 46.

  2. 45.

  3. * 44.

  4. 47.

  5. 48.

 114. У соматичних клітинах абортивного плода людини спостерігається трисомія за хромосомою 18-ї пари. Загальне число хромосом у каріотипі цього організму становить:

  1. 46.

  2. 45.

  3. 44.

  4. * 47.

  5. 48.

 115. У тримісячного плода триплоїдний набір хромосом. Який метод генетики використовують для встановлення кількості хромосом у соматичних клітинах плода:

  1. * Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Імунологічний.

 116. У чоловіка та його сина інтенсивно росте волосся на краю вушних раковин. Це явище спостерігалося також у батька чоловіка. Який тип успадкування зумовлює це?

  1. Автосомно-рецесивний.

  2. Х-зчеплений домінантний.

  3. Автосомно-домінантний.

  4. Х-зчеплений рецесивний.

  5. * Зчеплений з Y-хромосомою.

 117. Чоловік з низьким інтелектом, агресивною поведінкою, добре розвиненими м'язами, нормальними статевими залозами, високий на зріст може мати каріотип:

  1. 47, XXY

  2. * 47, XYY

  3. 47, XX, 21+

  4. 45, X0

  5. 47, XY, 13+

 118. У прокаріотичній клітині рибосоми знаходяться:

  1. У цитоплазмі клітини і на мембранах ендоплазматич­ного ретикулуму.

  2. Тільки на мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

  3. У матриксі мітохондрій і пластид.

  4. В ядрі.

  5. E.* Тільки в цитоплазмі клітини.
 1. Одномембранну будову мають такі органели:

  1. Мітохондрії.

  2. Клітинний центр.

  3. Рибосоми.

  4. Пластиди.

  5. *Комплекс Гольджі.
 1. Органелами руху клітини є:

  1. Лізосоми.

  2. Комплекс Гольджі;

  3. Мітохондрії.

  4. Вакуолі.

  5. * Війки.
 1. При ревматизмі у хворих спостерігається руйнування клітин хряща. Яка клітинна органела бере активну участь у цьому патологічному процесі?

  1. Комплекс Гольджі

  2. Мітохондрія.

  3. Клітинний центр

  4. Рибосома.

  5. *Лізосома.
 1. Синтез білка відбувається на:

  1. Лізосомах.

  2. Хромосо­мах.

  3. Центросомах.

  4. Комплексі Гольджі.

  5. * Рибосомах.
 1. Яка хімічна структура клітини забезпечує самовідтворення?

  1. РНК.

  2. Білок.

  3. Ядерце.

  4. Мітохондрія.

  5. *ДНК.
 1. Філогенез - це:

  1. Індивідуальний розвиток організмів

  2. Самооновлення.

  3. Самовідтворення.

  4. Гомеостаз.

  5. *Історичний розвиток організмів.
 1. Назвіть елементарну струкруру на популяційно-видовому рівні організації життя:

  1. ДНК.

  2. Організм.

  3. Клітина.

  4. Біогеоценоз.

  5. *Популяція.
 1. До освітлювальної системи світлового мікроскопа належить:

  1. Окуляр.

  2. Штатив.

  3. Тубус.

  4. Об’єктив.

  5. *Дзеркало.
 1. Частина поля зору світлового мікроскопа освітлена добре, а частина затемнена, якщо:

  1. Забруднені лінзи об’єктива.

  2. Забруднені лінзи окуляра.

  3. Забруднене предметне скло.

  4. Відсутній окуляр.

  5. * Об’єктив не зайняв фіксованого положення в гнізді револьверного диска.
 1. Чому дорівнює загальне збільшення світлового мікроскопа, що має окуляр х10 та об’єктив х40?

  1. х47.

  2. х56.

  3. х33.

  4. х560.

  5. * х 400.
 1. При опіку шкіри людина втрачає велику кількість рідкої частини крові. Який розчин NaCl можна ввести для від­новлення вмісту циркулюючої крові?

  1. Гіпертонічний розчин натрію хлориду.

  2. Гіпотонічний розчин натрію хлориду.

  3. Розчин вводити не потрібно.

  4. Спочатку гіпер- , потім гіпотонічний розчини.

  5. *Ізотонічний розчин натрію хлориду (фізіологічний розчин).
 1. Що відбувається з еритроцитами в гіпотонічному розчині?

  1. Зморщення.

  2. Фізіологічний стан.

  3. Плазмоліз.

  4. Аутоліз.

  5. * Набряк.
 1. Як називається сукупність всіх реакцій біосинтезу речовин, що відбуваються з поглинанням енергії?

  1. Дисиміляція.

  2. Катаболізм.

  3. Енергетичний обмін.

  4. Гліколіз.

  5. * Асиміляція.
 1. Як називається кисневий етап енергетичного обміну?

  1. Анаеробний.

  2. Підготовчий.

  3. Гліколіз.

  4. Анаболізм.

  5. *Аеробний.
 1. Які з перерахованих органел одномембранні?

  1. Мітохондрії.

  2. Пластиди.

  3. Рибосоми.

  4. Клітинний центр.

  5. *Лізосоми.
 1. Люди нерідко роблять татуювання - під шкіру вводять фарбу, яка не руйнується в організмі, тому ма­люнок на шкірі залишається на все життя. Які клітини крові виходять із судин і поглинають цю фарбу? Як на­зивається процес поглинання фарби?

  1. Еритроцити. Фагоцитоз.

  2. Лейкоцити. Екзоцитоз.

  3. Еритроцити. Екзоцитоз.

  4. Тромбоцити. Піноцитоз.

  5. *Лейкоцити. Фагоцитоз
 1. Як називається сукупність всіх реакцій розпаду речовин, що відбуваються з виділенням енергії?

  1. Асиміляція.

  2. Анаболізм.

  3. Пластичний обмін.

  4. Метаболізм.

  5. * Дисиміляція.
 1. Скільки молекул АТФ утворюється при анаеробному та аеробному розщепленні одного моля глюкози?

  1. 1.

  2. 2.

  3. 38.

  4. 44.

  5. * 36.
 1. Скільки молекул АТФ утворюється при анаеробному розщепленні одного моля глюкози?

  1. 1.

  2. 36.

  3. 38.

  4. 44.

  5. *2.
 1. Що відбувається з еритроцитами в гіпертонічному розчині?

  1. Набряк.

  2. Фізіологічний стан.

  3. Плазмоліз.

  4. Поділ.

  5. * Зморщення.
 1. Місце синтезу АТФ у клітині:

  1. Ядро.

  2. Ендоплазматична сітка.

  3. Рибосоми.

  4. Клітинний центр.

  5. *Мітохондрії.
 1. Яка органела клітини приймає участь в утворенні веретена поділу при мітозі?

  1. Ядро.

  2. Ендоплазматична сітка.

  3. Рибосоми.

  4. Мітохондрії.

  5. *Клітинний центр.
 1. Скільки молекул молочної кислоти утворюється при розщепленні одного моля глюкози?

  1. 1

  2. 36

  3. 38

  4. 40

  5. * 2
 1. Як називається безкисневий етап енергетичного обміну?

  1. Аеробний.

  2. Підготовчий.

  3. Цикл Кребса.

  4. Транскрипція.

  5. *Анаеробний.
 1. Як називається кисневий етап енергетичного обміну

  1. Анаеробний.

  2. Підготовчий.

  3. Трансляція.

  4. Транскрипція.

  5. *Аеробний.
 1. Які з перерахованих органел мають двомембранну будову?

  1. Лізосоми.

  2. Клітинний центр.

  3. Комплекс Гольджі.

  4. Пероксисоми.

  5. *Мітохондрії.
 1. Не мають мембранної будови:

  1. Пластиди.

  2. Комплекс Гольджі.

  3. Пероксисоми.

  4. Ядро.

  5. *Рибосоми.
 1. Як називається диплоїдний набір хромосом певного виду?

  1. Геном.

  2. Спадковість.

  3. Генофонд.

  4. Гетерохромосоми.

  5. *Каріотип.
 1. Який набір хромосом мають соматичні клітини?

  1. Гаплоїдний.

  2. Поліплоїдний.

  3. Гомологічний.

  4. Тетраплоїдний.

  5. * Диплоїдний.
 1. Як називається ділянка хромосоми, що поділяє її на два плеча?

  1. Теломера.

  2. Вторинна перетяжка.

  3. Локус.

  4. Супутник.

  5. *Центромера.
 1. Кінці плеч хромосом - це:

  1. Центромери.

  2. Вторинні перетяжки.

  3. Первинні перетяжки.

  4. Супутники.

  5. *Теломери.
 1. Хромосоми, в яких центромера розміщена близько до одного з кінців, які мають одне плече дуже довге, а друге дуже коротке, називаються:

  1. Телоцентричні.

  2. Метацентричні

  3. Субметацентричні.

  4. Рівноплечові.

  5. * Акроцентричні.
 1. У жінки в каріотипі є три Х-хромосоми. Скільки тілець Барра можуть мати її соматичні клітини?

  1. 1.

  2. 3.

  3. 0.

  4. 4.

  5. * 2.
 1. Як називаються деспіралізовані в інтерфазі ділянки хромосом, що не забарвлюються барвниками, містять гени та транскрибуються?

  1. Структурний гетерохроматин.

  2. Факультативний гетерохроматин.

  3. Тільце Барра.

  4. Нуклеосоми.

  5. *Еухроматин.
 1. Як називається гаплоїдний набір хромосом певного виду?

  1. Каріотип.

  2. Спадковість.

  3. Генофонд.

  4. Ідіограма.

  5. *Геном.
 1. Яка клітина має диплоїдний набір хромосом?

  1. Вторинний сперматоцит.

  2. Яйцеклітина.

  3. Сперматозоїд.

  4. Полоцит.

  5. * Лейкоцит.
 1. Який набір хромосом містять гамети?

  1. Диплоїдний.

  2. Поліплоїдний.

  3. Гомологічний.

  4. Тетраплоїдний.

  5. *Гаплоїдний.
 1. Первинні перетяжки хромосом - це:

  1. Теломери.

  2. Вторинні перетяжки.

  3. Плечі.

  4. Супутники.

  5. *Центромери.
 1. Хромосоми, в яких центромера розміщена по центру та поділяє її на два рівних плеча, називаються:

  1. Телоцентричні.

  2. Акроцентричні.

  3. Субметацентричні.

  4. Нерівноплечові

  5. * Метацентричні.
 1. Назвіть генетично активний вид хроматину, що є деспіралізований в інтерфазному ядрі:

  1. Структурний гетерохроматин.

  2. Факультативний гетерохроматин.

  3. Тільце Барра.

  4. Нуклеосома.

  5. *Еухроматин.
 1. У жінки в каріотипі відсутня одна Х-хромосома. Скільки тілець Барра можуть мати її соматичні клітини?

  1. 1.

  2. 2.

  3. 3.

  4. 4.

  5. *0.
 1. Як називається сукупність генів певної популяції?

  1. Геном.

  2. Каріотип.

  3. Спадковість.

  4. Ідіограма.

  5. *Генофонд.
 1. Яка клітина має гаплоїдний набір хромосом?

  1. Овогоній.

  2. Сперматогоній.

  3. Лейкоцит.

  4. Еритроцит.

  5. *Сперматозоїд.
 1. Який набір хромосом мають лейкоцити?

  1. Гаплоїдний.

  2. Поліплоїдний.

  3. Гомологічний.

  4. Тетраплоїдний.

  5. *Диплоїдний.
 1. Як називається ділянка хромосоми, в якій локалізований ген?

  1. Теломера.

  2. Центромера.

  3. Вторинна перетяжка.

  4. Кінетохор.

  5. *Локус.
 1. В якій частині еукаріотичної клітини утворюються рибосоми?

  1. Каріоплазма.

  2. ДНК.

  3. Мітохондрії.

  4. Пластиди.

  5. *Ядерце.
 1. Хромосоми, в яких центромера незначно зміщена від центру та плечі мають різну довжину, називаються:

  1. Телоцентричні.

  2. Метацентричні.

  3. Акроцентричні.

  4. Рівноплечеві.

  5. *Субметацентричні.
 1. Розташування пар хромосом у порядку зменшення їх розмірів - це:

  1. Генотип.

  2. Каріотип.

  3. Каріотипування.

  4. Діаграма.

  5. *Ідіограма.
 1. Як називається ділянка хромосоми, яку відокремлює вторинна перетяжка?

  1. Теломера.

  2. Центромера.

  3. Кінетохор.

  4. Нуклеосома.

  5. * Супутник.
 1. Яка з структур клітини містить хромосоми?

  1. Каріолема.

  2. Ядерце.

  3. Мітохондрії.

  4. Пластиди.

  5. * Каріоплазма.
 1. Яка клітина має гаплоїдний набір хромосом?

  1. Еритроцит.

  2. Лейкоцит.

  3. Сперматогоній.

  4. Овогоній.

  5. *Яйцеклітина.
 1. Який набір хромосом мають сперматозоїди?

  1. Диплоїдний.

  2. Поліплоїдний.

  3. Гомологічний.

  4. Тетраплоїдний.

  5. * Гаплоїдний.
 1. Як називаються частини хромосом, на які їх поділяє первинна перетяжка?

  1. Теломери.

  2. Центромери.

  3. Вторинні перетяжки.

  4. Нуклеосоми.

  5. * Плечі.
 1. Ділянки ДНК, що є одиницями спадкової інформації, називаються:

  1. Теломери.

  2. Центромери.

  3. Вторинні перетяжки.

  4. Кінетохори.

  5. *Гени.
 1. Хромосоми, які мають одне плече та центромеру розміщену на кінці називаються:

  1. Метацентричні.

  2. Акроцентричні.

  3. Субметацентричні.

  4. Рівноплечові.

  5. *Телоцентричні.
 1. Скільки тілець Барра мають соматичні клітини здорового чоловіка?

  1. 1.

  2. 2.

  3. 3.

  4. 4.

  5. * 0.
 1. В яку фазу клітинного циклу хромосоми найкраще видно під мікроскопом?

  1. Профаза.

  2. Інтерфаза.

  3. Телофаза.

  4. Анафаза.

  5. *Метафаза.
 1. Скільки гетерохромосом в каріотипі чоловіка?

  1. 1.

  2. 23.

  3. 44.

  4. 46.

  5. *2.
 1. Скільки гетерохромосом в каріотипі жінки?

  1. 1.

  2. 23.

  3. 44.

  4. 46.

  5. *2.
 1. Вкажіть, які речовини входять одночасно до складу одного нуклеотида:

  1. Аміногрупа, пентоза, фосфорна кислота.

  2. Амінокислота, пентоза, фосфорна кислота.

  3. Азотиста основа, гексоза, фосфорна кислота.

  4. Азотиста основа, амінокислота, фосфорна кислота.

  5. *Азотиста основа, пентоза, фосфорна кислота.
 1. Які етапи реплікації ДНК?

  1. Транскрипція, трансляція, елонгація.

  2. Транскрипція, трансляція, термінація.

  3. Транскрипція, трансляція, процесинг.

  4. Транскрипція, процесинг, елонгація.

  5. * Ініціація, елонгація, термінація.
 1. Яка довжина одного нуклеотида ДНК?

  1. 2 нм.

  2. 10 нм.

  3. 3,4 нм.

  4. 34 нм.

  5. *0,34 нм.
 1. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість аденіну завжди дорівнює кількості такої азотистої основи:

  1. Цитозину.

  2. Ура­цилу.

  3. Гуаніну.

  4. Аденіну.

  5. *Тиміну.
 1. Яка з перелічених азотистих основ входить до складу РНК та не входить до ДНК:

  1. Аденін.

  2. Тимін.

  3. Цито­зин.

  4. Аденозинтрифосфат.

  5. * Урацил.
 1. Що є прикладом дисиміляції?

  1. Біосинтез білка.

  2. Фотосинтез.

  3. Реплікація ДНК.

  4. Транскрипція.

  5. *Енергетичний обмін.
 1. Як називаються структурно ідентичні хромосоми, які в пахітені мейозу попарно кон’югують?

  1. Соматичні.

  2. Автосоми.

  3. Гетерхромосоми.

  4. Споріднені.

  5. *Гомологічні.
 1. Немембранну будову мають такі органели:

  1. Лізосоми.

  2. Мітохондрії.

  3. Пластиди.

  4. Комплекс Гольджі.

  5. *Рибосоми.
 1. Скільки полінуклеотидних ланцюгів має молекула ДНК?

  1. Один

  2. Три

  3. Чотири

  4. Жодного

  5. *Два
 1. Фермент, який забезпечує реплікацію ДНК, називається:

  1. ДНК-залежна РНК-полімераза

  2. Аміноацил-тРНК-синтетаза

  3. РНК-залежна ДНК-полімераза

  4. Пептидилтрансфераза

  5. *ДНК-залежна ДНК-полімераза
 1. Яка відстань між двома завершеними витками нуклеотидів у спіралі ДНК?

  1. 2 нм

  2. 10 нм

  3. 0,34 нм

  4. 34 нм

  5. *3,4 нм
 1. ДНК - це:

  1. Полісахарид

  2. Дезоксирибонуклеотид

  3. Нуклеотид

  4. Фермент

  5. *Нуклеїнова кислота
 1. РНК - це:

  1. Полісахарид

  2. Рибонуклеотид

  3. Нуклеотид

  4. Фермент

  5. *Нуклеїнова кислота
 1. ДНК знаходиться в:

  1. Лізосомах

  2. Рибосомах

  3. Ендоплазматичному ретикулумі

  4. Комплексі Гольджі

  5. * Мітохондріях
 1. Під час якого періоду клітинного циклу відбувається реплікація:ДНК?

  1. Профаза

  2. Метафаза

  3. Анафаза

  4. Телофаза

  5. *Інтерфаза
 1. Перевагою молекули ДНК як носія генетичної інформації над РНК є те, що ДНК здатна до:

  1. Репарації

  2. Транскрипції

  3. Трансляції

  4. Процесінгу

  5. *Реплікації
 1. Назвіть пуринові азотисті основи:

  1. Урацил і аденін

  2. Тимін і цитозин

  3. Гуанін і цитозин

  4. Гуанін і тимін

  5. *Аденін і гуанін
 1. Назвіть пуринові азотисті основи:

  1. Урацил і аденін

  2. Тимін і цитозин

  3. Гуанін і цитозин

  4. Гуанін і тимін

  5. *Аденін і гуанін
 1. Вперше нуклеїнові кислоти були виявлені:

  1. Чаргафом Е

  2. Уотсоном Дж

  3. Кріком Ф

  4. Гарродом А

  5. *Мішером Ф
 1. іРНК, що тривалий час накопичується в клітині, зв’язана з спеціальними білками, які „консервують” її, утворює:

  1. Полісоми

  2. Моноцистрони

  3. Поліцистрони

  4. Рибосому

  5. *Інформосоми
 1. Яка відстань між сусідніми азотистими основами в полінуклеотидному ланцюгу ДНК?

  1. 2 нм

  2. 10 нм

  3. 3,4 нм

  4. 34 нм

  5. *0,34 нм
 1. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість цитозину завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Аденіну

  2. Тиміну

  3. Урацилу

  4. Дезоксирибози

  5. *Гуаніну
 1. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість аденіну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Цитозину

  2. Урацилу

  3. Гуаніну

  4. Дезоксирибози

  5. *Тиміну
 1. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість гуаніну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Тиміну

  2. Урацилу

  3. Аденіну

  4. Дезоксирибози

  5. *Цитозину
 1. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість тиміну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Цитозину

  2. Урацилу

  3. Гуаніну

  4. Дезоксирибози

  5. *Аденіну
 1. Яка з перелічених азотистих основ входить до складу РНК та не входить до ДНК:

  1. Аденін

  2. Тимін

  3. Цитозин

  4. Гуанін

  5. * Урацил
 1. Скільки водневих зв'язків утворюється між цитозином і гуаніном у молекулі ДНК?

  1. Один

  2. Два

  3. Чотири

  4. П’ять

  5. * Три
 1. Який тип організації структури РНК утворюється під час транскрипції:

  1. Вторинна

  2. Третинна

  3. Четвертинна

  4. Поліцистронна

  5. * Первинна
 1. Віруси, залишивши бактеріальні клітини, в яких вони паразитували, можуть захоплювати частину їх ДНК і, потрапивши в нові клітини, передають новим хазяїнам властивості попередніх. Як називається це явище:

  1. Реплікація

  2. Трансформація

  3. Кон’югація

  4. Транскрипція

  5. *Трансдукція
 1. Утворення всіх рРНК у клітині здійснюється:

  1. На рибосомах

  2. На мембранах ендоплазматичного ретикулуму

  3. У каріоплазмі

  4. У комплексі Гольджі

  5. *В ядерці
 1. Що є мономером РНК?

  1. Рибоза

  2. Амінокислота

  3. РНК-полімераза

  4. Фосфорна кислота

  5. * Нуклеотид
 1. Що є мономером ДНК?

  1. Амінокислота

  2. Дезоксирибоза

  3. ДНК-полімераза

  4. Фосфорна кислота

  5. *Нуклеотид
 1. Який біополімер складається з двох полінуклеотидних ланцюгів:

  1. Поліпептид

  2. РНК

  3. Полісахарид

  4. Фосфоліпід

  5. *ДНК
 1. Якими зв’язками сполучені між собою два полінуклеотидні ланцюги ДНК:

  1. Ковалентними

  2. Дисульфідними

  3. Пептидними

  4. Фосфодиефірними

  5. *Водневими
 1. Якими зв’язками сполучені між собою нуклеотиди в одному полінуклеотидному ланцюгу ДНК:

  1. Ковалентними

  2. Водневими

  3. Дисульфідними

  4. Пептидними

  5. *Фосфодиефірними
 1. Сполука азотистої основи і дезоксирибози називається:

  1. Дезоксинуклеотидом

  2. Рибонуклеозидом

  3. Рибонуклеотидом

  4. Нуклеїновою кислотою

  5. * Дезоксирибонуклеозидом
 1. Сполука азотистої основи і рибози називається:

  1. Дезоксинуклеотидом

  2. Дезоксирибонуклеозидом

  3. Рибонуклеотидом

  4. Нуклеїновою кислотою

  5. * Рибонуклеозидом
 1. Який з перелічених компонентів не входить до нуклеотиду ДНК ?

  1. Залишок фосфорної кислоти

  2. Дезоксирибоза

  3. Тимін

  4. Аденін

  5. *Рибоза
 1. Який з перелічених компонентів не входить до нуклеотиду РНК ?

  1. Залишок фосфорної кислоти

  2. Урацил

  3. Рибоза

  4. Аденін

  5. *Тимін
 1. Який фермент каталізує полімеризацію блоків РНК у праймері?

  1. ДНК-залежна РНК-полімераза

  2. Аміноацил-тРНК-синтетаза

  3. РНК-залежна ДНК-полімераза

  4. Аміноацилтрансфераза

  5. *Праймаза
 1. Який фермент каталізує розрив водневих зв’язків між комплементарними нуклеотидами та розкручування молекули ДНК в процесі реплікації?

  1. Праймаза

  2. ДНК-залежна РНК-полімераза

  3. РНК-залежна ДНК-полімераза

  4. Аміноацилтрансфераза

  5. *Геліказа
 1. Який фермент каталізує неексцизійну репарацію ДНК?

  1. Праймаза

  2. ДНК-залежна РНК-полімераза

  3. Геліказа

  4. РНК-залежна ДНК-полімераза

  5. *ДНК-фотолігаза
 1. Перенесення генетичного матеріалу від однієї бактерії до іншої шліхом утворення цитоплазматичного містка, переміщення частини ДНК та її інтеграція з геномом клітини-реципієнта називається:

  1. Трансляція

  2. Трансдукція

  3. Реплікація

  4. Процесінг

  5. * Кон’югація
 1. Яким організмам властивий АТ-тип ДНК?

  1. Грибам

  2. Бактеріям

  3. Бактеріям

  4. Ціанобактеріям

  5. *Тваринам
 1. Утворення всіх видів РНК у клітині здійснюється:

  1. На рибосомах

  2. На мембранах ендоплазматичного ретикулуму

  3. У мітохондріях

  4. У клітинному центрі

  5. *В ядрі
 1. Антикодон - це:

  1. Нуклеотиди ДНК

  2. Нуклеотиди іРНК

  3. Нуклеотиди рРНК

  4. Нуклеотиди про-іРНК

  5. *Нуклеотиди тРНК
 1. Як називається властивість генетичного коду, при якій одна амінокислота кодується більше, ніж одним триплетом нуклеотидів?

  1. Універсальність

  2. Триплетність

  3. Колінеарність

  4. Неперекривність

  5. *Виродженість
 1. ?Проводиться вивчення макси­мально конденсованих хромосом клітини, що ділиться. На якій стадії мітотичного циклу для цього припи­нили процес поділу клітини?

  1. Профази.

  2. Інтерфази.

  3. Анафази.

  4. Телофази.

  5. *Метафази.
 1. Відомо, що спеціальна ділянка ДНК - промотор, відповідає за при­єднання ферменту ДНК-залежної РНК-полімерази та ініціацію транс­крипції. У цій ділянці відбулася делеція двох пар нуклеотидів. До яко­го наслідку це призведе?

  1. Утворення аномального білка.

  2. Синтезу білка в необмеженій кількості.

  3. Утворення нормального білка.

  4. Передчасного припинення син­тезу білка.

  5. * Повної відсутності синтезу білка.
 1. Мітотичний цикл - основний клітинний механізм, який забезпечує розвиток організмів, регенерацію та розмноження. Це можливо, оскільки за такого механізму забезпечується:

  1. Утворення поліплоїдних клітин.

  2. Кросинговер.

  3. Нерівномірний розподіл хро­мосом між дочірніми клітинами.

  4. Зміна генетичної інформації.

  5. *Рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами.
 1. . Під час трансляції до кожної іРНК приєднується одночасно кілька рибосом, які розміщені вздовж її моле­кули на певній відстані одна від одної. Як називається трансляційний комп­лекс, що складається з однієї іРНК та розміщених на ній кількох рибосом?

  1. Центросома.

  2. Лізосома.

  3. Фагосома.

  4. Нуклеосома.

  5. *Полісома.
 1. Під дією деяких хімічних ре­човин у клітині пошкоджено форму­вання субодиниць рибосом. Внаслідок цього безпосередньо буде припинено синтез:

  1. Вуглеводів.

  2. Ліпідів.

  3. ДНК.

  4. РНК.

  5. * Білків.
 1. У анафазі мітозу до полюсів клітини розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в анафазі мітозу?

  1. 46 хромосом і 92 молекули ДНК.

  2. 23 хромосоми і 23 молекули ДНК.

  3. 46 хромосом і 46 молекул ДНК.

  4. 92 хромосоми і 46 молекул ДНК.

  5. *92 хромосоми і 92 молекули ДНК.
 1. На одній зі стадій клітинного циклу ідентичні хромосоми досягають полюсів клітини, деспіралізуються, навколо них фор­муються ядерні оболонки, відновлюється ядерце. У якій фазі мі­ тозу знаходиться клітина:

  1. Профазі.

  2. Прометафазі.

  3. Метафазі.

  4. Анафазі.

  5. *Телофазі.
 1. Клітинний цикл складається з інтерфази, мітозу та цито­кінезу. Коли хромосоми знаходяться на екваторі клітини в упо­рядкованому стані?

  1. Під час синтетичного періоду інтерфази.

  2. Під час цитокінезу.

  3. Під час телофази мітозу.

  4. Під час профази мітозу.

  5. *Під час метафази мітозу.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка