Тести. Модуль Біологічні особливості життєдіяльності людини. Основи медичної генетикиСторінка3/5
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.61 Mb.
1   2   3   4   5

 • фенотип

 • Ділянка ДНК, яка є основним елементом спадковості – це:

  1. * ген

  2. геном

  3. генофонд

  4. генотип

  5. фенотип

 • Ділянка хромосоми, в якій розташований ген, називається:

  1. Антикодоном

  2. * Локусом

  3. Кодоном

  4. Центромерою

  5. Нуклеотидом

 • До полігенних ознак у людини належать:

  1. Маса тіла

  2. * Ріст

  3. Наявність або відсутність слуху

  4. Здатність володіти краще правою чи лівою рукою

  5. Полідактилія

 • До полігенних ознак у людини належать:

  1. Маса тіла

  2. * немає правильної відповіді

  3. Наявність або відсутність слуху

  4. Здатність володіти краще правою чи лівою рукою

  5. Полідактилія

 • Експресивність – це:

  1. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору

  2. * Ступінь фенотипового прояву гена

  3. Частота фенотипового прояву гена в популяції особин, які є носіями цього гена

  4. Повна відсутність однієї пари гомологічних хромосом у каріотипі

  5. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

 • Епістаз – це:

  1. * Взаємодія неалельних генів, при якій один ген пригнічує дію іншого, неалельного, гена

  2. Ступінь фенотипового прояву гена

  3. Частота фенотипового прояву гена в популяції особин, які є носіями цього гена

  4. Взаємодія неалельних генів, при якій домінантний ген однієї алельної пари пригнічується епістатичним геном з іншої алельної пари

  5. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

 • Законами успадкування є:

  1. Закон різноманітності гібридів першого покоління

  2. * Закон одноманітності гібридів першого покоління

  3. Хромосомна теорія спадковості

  4. Закон незалежного комбінування ознак

  5. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

 • Залежність декількох ознак організму від одного гена називається:

  1. * Плейотропією

  2. Явищем множинного алелізму

  3. Компліментарністю

  4. Кодомінуванням

  5. Полімерією

 • Здатність одного гена контролювати кілька ознак – це:

  1. Повне домінування

  2. Комплементарність

  3. Кодомінування

  4. * Плейотропія

  5. Епістаз

 • Здатність одного гена контролювати кілька ознак (множинна дія гена) – це:

  1. * Немає правильної відповід

  2. Повне домінування

  3. Неповне домінування

  4. Кодомінування

  5. Епістаз

 • Здатність одного гена контролювати кілька ознак (множинна дія гена) – це:

  1. * Плейотропія

  2. Повне домінування

  3. Неповне домінування

  4. Кодомінування

  5. Епістаз

 • І закон Менделя - при схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються 1 парою альтернативних ознак, спостерігається …

  1. * Одноманітність гібридів І покоління F1 за фенотипом і генотипом

  2. Розщеплення ознак 3:1 за фенотипом та 1:2:1 за генотипом

  3. Незалежне успадкування і комбінування ознак

  4. Розщеплення ознак 1:1 за фенотипом

  5. Розщеплення ознак 1:2:1 за генотипом

 • ІІ закон Менделя – при схрещуванні гетерозиготних особин, які відрізняються 1 парою альтернативних ознак, у F1 спостерігається …

  1. * Розщеплення ознак 3:1 за фенотипом та 1:2:1 за генотипом

  2. Одноманітність гібридів І покоління F1 за фенотипом і генотипом

  3. Незалежне успадкування і комбінування ознак

  4. Розщеплення ознак 1:1 за фенотипом

  5. Розщеплення ознак 1:2:1 за генотипом

 • ІІІ закон Менделя – при схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються 2 і більше парами альтернативних ознак, і другому поколінні F2 спостерігається незалежне успадкування і комбінування ознак, якщо ...

  1. * Гени цих ознак розташовані в різних парах хромосом

  2. Гени цих ознак розташовані в одній і тій самій хромосомі

  3. Проводиться аналізуюче схрещування

  4. Проводиться дигібридне схрещування

  5. Гамети є чистими

 • ІІІ закон Менделя – при схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються 2 і більше парами альтернативних ознак, і другому поколінні F2 спостерігається … , якщо гени цих ознак розташовані в різних парах хромосом.

  1. * Незалежне успадкування і комбінування ознак

  2. Одноманітність гібридів І покоління F1 за фенотипом і генотипом

  3. Розщеплення ознак 3:1 за фенотипом

  4. Розщеплення ознак 1:1 за фенотипом

  5. Розщеплення ознак 1:2:1 за генотипом

 • Менделююча ознака — це:

  1. Ознака, яка визначається зчепленими генами

  2. * немає правильної відповіді

  3. Ознака, яка визначається двома взаємодіючими неалельними генами

  4. Ознака, яка визначається двома і більше взаємодіючими неалельними генами

  5. Ознака, яка визначається двома і більше взаємодіючими алельними генами

 • Менделююча ознака — це:

  1. Ознака, яка визначається зчепленими генами

  2. * Спадкова ознака, яка визначається одним геном

  3. Ознака, яка визначається двома взаємодіючими неалельними генами

  4. Ознака, яка визначається двома і більше взаємодіючими неалельними генами

  5. Ознака, яка визначається двома і більше взаємодіючими алельними генами

 • Метод вивчення успадкування ознак шляхом гібридизації (схрещування), тобто поєднання 2 генетично різних організмів (гамет) – це:

  1. * Гібридологічний метод

  2. Близнюковий метод

  3. Цитологічний метод

  4. Біологічний метод

  5. Генеалогічний метод

 • Місце розташування алельних генів:

  1. В однакових локусах негомологічних хромосом.

  2. * В однакових локусах гомологічних хромосом.

  3. Тільки у статевих хромосомах.

  4. Тільки у аутосомах.

  5. В різних парах хромосом.

 • Назвіть полігенну ознаку у людини:

  1. Група крові

  2. Колір очей

  3. Колір волосся

  4. * Ріст

  5. Брахідактилія

 • Назвіть тип взаємодії неалельних генів:

  1. Повне домінування

  2. * Полімерія

  3. Кодомінування

  4. Проміжне успадкування

  5. Наддомінування

 • ?Об’єктом генетичних досліджень Г.Менделя служила рослина:

  1. * Горох посівний

  2. Пшениця остиста

  3. Буряк столовий

  4. Картопля

  5. Кукурудза

 • Пенетрантність – це:

  1. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору

  2. Ступінь фенотипового прояву гена

  3. * Частота фенотипового прояву гена в популяції особин, які є носіями цього гена

  4. Повна відсутність однієї пари гомологічних хромосом у каріотипі

  5. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

 • Полімерія – це:

  1. Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій алелі одного гена пригнічують прояв алелів інших генів

  2. * Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій розвиток певної ознаки зумовлений впливом кількох генів, що підсилюють її прояв в домінантному стані

  3. Явище, при якому декілька ознак організму контролюються дією одного гена

  4. Вид взаємодії алель них генів

  5. Проміжне успадкування

 • Положення, які належать до характеристики алельних генів?

  1. Гени знаходяться тільки в статевих хромосомах.

  2. Гени знаходяться в одній хромосомі.

  3. Гени знаходяться у негомологічних хромосомах.

  4. * Гени знаходяться в однакових локусах гомологічних хромосом.

  5. Гени визначають неальтернативні ознаки.

 • При неповному домінуванні:

  1. * Гетерозиготи фенотипово відрізняються від гомозигот за домінантним геном

  2. Гетерозиготи фенотипово не відрізняються від гомозигот за домінантним геном

  3. У гомозигот за домінантним геном ознака виражена так само, як у гетерозигот

  4. У гомозигот за домінантним геном ознака виражена менше, ніж у гетерозигот

  5. Гетерозиготи генотипово не відрізняються від гомозигот за домінантним геном

 • При якому типі взаємодії алельних генів летальні гени призводять до смерті особин в гомозиготному стані:

  1. Повне домінування

  2. Неповне домінування

  3. Кодомінування

  4. * Наддомінування

  5. Полімерія

 • При якому типі взаємодії неалельних генів відбувається пригнічення неалельним геном дії іншого гена?

  1. Полімерія

  2. Комплементарність

  3. * Епістаз

  4. Проміжне успадкування

  5. Наддомінування

 • Прикладом гемізиготного організма є:

  1. * Гаплоїдний організм

  2. Диплоїдний організм

  3. Зигота

  4. Тетраплоїдний організм

  5. Триплоїдний організм

 • Прикладом кодомінування в людини є:

  1. * Успадкування генів, що зумовлюють четверту групу крові

  2. Успадкування генів, що зумовлюють колір очей

  3. Успадкування генів, що зумовлюють високий зріст

  4. Успадкування генів, що зумовлюють секрецію грудного молока

  5. Успадкування генів, що зумовлюють колір шкіри

 • Прикладом кодомінування є:

  1. * Успадкування груп крові (IV група)

  2. Успадкування фенілкетонурії

  3. Успадкування полідактилії

  4. Успадкування росту

  5. Успадкування глухоти

 • Прикладом комплементарності є:

  1. * Успадкування глухоти

  2. Успадкування груп крові

  3. Успадкування фенілкетонурії

  4. Успадкування полідактилії

  5. Успадкування росту

 • Прикладом полімерії є:

  1. * Успадкування росту

  2. Успадкування полідактилії

  3. Успадкування гемофілії

  4. Успадкування груп крові

  5. Успадкування фенілкетонурії

 • Прикладом полімерії є:

  1. * Успадкування кольору шкіри в людини

  2. Успадкування полідактилії

  3. Успадкування гемофілії

  4. Успадкування груп крові

  5. Успадкування фенілкетонурії

 • Прикладом фенокопії може бути:

  1. * немає правильної відповіді

  2. Дальтонізм у дитини, батьки якої дальтоніки

  3. Гіпертонічна хвороба в дорослого чоловіка, який має здорових батьків

  4. Фенілкетонурія в дитини, батьки якої фенотипово здорові

  5. Альбінізм у дитини, мати якої альбінос, а батько має нормальну пігментацію шкіри

 • Прикладом фенокопії може бути:

  1. * Народження глухої, але з нормальним генотипом дитини у здорової жінки, яка під час вагітності хворіла на краснуху

  2. Дальтонізм у дитини, батьки якої дальтоніки

  3. Гіпертонічна хвороба в дорослого чоловіка, який має здорових батьків

  4. Фенілкетонурія в дитини, батьки якої фенотипово здорові

  5. Альбінізм у дитини, мати якої альбінос, а батько має нормальну пігментацію шкіри

 • Процес передачі спадкової інформації у ряді поколінь – це:

  1. * Успадкування

  2. Спадковість

  3. Мейоз

  4. Мінливість

  5. Генотип

 • Резус-конфлікт виникає, коли:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Мати Rh+, а дитина Rh+

  3. Мати Rh-, а дитина Rh-

  4. Мати Rh+, а дитина Rh-

  5. В будь-якому випадку, коли дитина Rh+

 • Резус-конфлікт виникає, коли:

  1. * Мати Rh-, а дитина Rh+

  2. Мати Rh+, а дитина Rh+

  3. Мати Rh-, а дитина Rh-

  4. Мати Rh+, а дитина Rh-

  5. В будь-якому випадку, коли дитина Rh+

 • Резус-конфлікт супроводжується:

  1. * Гемолітичною хворобою

  2. Фенілкетонурією

  3. Ахондроплазією

  4. Галактоземією

  5. Немає правильної відповіді

 • Різні форми того самого гена, які займають одні і ті ж локуси гомологічних хромосом і визначають альтернативні стани однієї і тієї ознаки – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Зигота

  3. Домінантні гени

  4. Мінливість

  5. Мітоз

 • Різні форми того самого гена, які займають одні і ті ж локуси гомологічних хромосом і визначають альтернативні стани однієї і тієї ознаки – це:

  1. * Алелі

  2. Зигота

  3. Домінантні гени

  4. Мінливість

  5. Мітоз

 • Розвиток багатьох ознак у людини є наслідком взаємодії генів. Деякі ознаки формуються тільки за умови наявності в генотипі кількох неалельних (звичайно домінантних) генів. Такі гени називаються:

  1. Генами-модифікаторами.

  2. Генами-модифікаторами.

  3. Кодомінантними.

  4. * Комплементарними

  5. Епістатичними.

 • Серед наведених ознак менделюючими в людини є:

  1. Секреція грудного молока

  2. Маса тіла

  3. Зріст

  4. Гемофілія

  5. * немає правильної відповіді

 • Серед наведених ознак менделюючими в людини є:

  1. Секреція грудного молока

  2. Маса тіла

  3. Зріст

  4. Гемофілія

  5. * Полідактилія

 • Скільки алельних генів існує в організмі людини для кожної ознаки:

  1. 1

  2. * 2

  3. 3

  4. 4

  5. 6

 • Скільки алельних генів має гамета з кожної пари альтернативних ознак:

  1. * 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 8

 • Скільки типів гамет продукує гетерозиготна за однією ознакою особина?

  1. 1

  2. * 2

  3. 4

  4. 8

  5. 16

 • Скільки типів гамет продукує дигетерозиготна особина?

  1. 1

  2. 2

  3. * 4

  4. 8

  5. 16

 • Скільки типів гамет утворює особина з генотипом AaBbCC:

  1. 2

  2. 3

  3. * 4

  4. 6

  5. 8

 • Скільки типів гамет утворює особина з генотипом AАввCC:

  1. * 1

  2. 2

  3. 3

  4. 6

  5. 8

 • Скільки типів гамет утворює особина з генотипом аaBbCC:

  1. * 2

  2. 3

  3. 4

  4. 6

  5. 8

 • Сукупність всіх генів організму – це:

  1. * Генотип

  2. Спадковість

  3. Мейоз

  4. Мінливість

  5. Успадкування

 • Сукупність всіх генів організму – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Спадковість

  3. Мейоз

  4. Мінливість

  5. Успадкування

 • Сукупність всіх зовнішніх і внутрішніх ознак організму – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Спадковість

  3. Генотип

  4. Мінливість

  5. Успадкування

 • Сукупність всіх зовнішніх і внутрішніх ознак організму – це:

  1. * Фенотип

  2. Спадковість

  3. Генотип

  4. Мінливість

  5. Успадкування

 • Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом – це:

  1. * Геном

  2. Ген

  3. Генотип

  4. Генофонд

  5. Всі з зазначених

 • Сукупність генів популяції, яка характеризується певною їх частотою – це:

  1. * генофонд

  2. геном

  3. ген

  4. генотип

  5. фенотип

 • Сукупність генів популяції, яка характеризується певною їх частотою – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. геном

  3. ген

  4. генотип

  5. фенотип

 • Схрещування, в якому батьківські організми відрізняються за багатьма парами ознак – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Дигібридне

  3. Моногібридне

  4. Тригібридне

  5. Тетрагібридне

 • Схрещування, в якому батьківські організми відрізняються за багатьма парами ознак – це:

  1. * Полігібридне

  2. Дигібридне

  3. Моногібридне

  4. Тригібридне

  5. Тетрагібридне

 • Схрещування, в якому батьківські організми відрізняються за 4 парами ознак – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Дигібридне

  3. Полігібридне

  4. Тригібридне

  5. Моногібридне

 • Схрещування, в якому батьківські організми відрізняються за 4 парами ознак – це:

  1. * Тетрагібридне

  2. Дигібридне

  3. Полігібридне

  4. Тригібридне

  5. Моногібридне

 • Схрещування, в якому батьківські організми відрізняються за 3 парами ознак – це:

  1. * Тригібридне

  2. Дигібридне

  3. Полігібридне

  4. Моногібридне

  5. Тетрагібридне

 • Схрещування, в якому батьківські організми відрізняються за 3 парами ознак – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Дигібридне

  3. Полігібридне

  4. Моногібридне

  5. Тетрагібридне

 • Схрещування, в якому батьківські організми відрізняються за 2 парами ознак – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Моногібридне

  3. Полігібридне

  4. Тригібридне

  5. Тетрагібридне

 • Схрещування, в якому батьківські організми відрізняються за 2 парами ознак – це:

  1. * Дигібридне

  2. Моногібридне

  3. Полігібридне

  4. Тригібридне

  5. Тетрагібридне

 • Схрещування, в якому батьківські організми відрізняються за 1 парою ознак – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Дигібридне

  3. Полігібридне

  4. Тригібридне

  5. Тетрагібридне

 • Схрещування, в якому батьківські організми відрізняються за 1 парою ознак – це:

  1. * Моногібридне

  2. Дигібридне

  3. Полігібридне

  4. Тригібридне

  5. Тетрагібридне

 • Третій закон Менделя розкриває закономірності:

  1. * Незалежного комбінування ознак

  2. Аналізуючого схрещування

  3. Успадкування, зчепленого зі статтю

  4. Проміжного успадкування

  5. Епістазу

 • У людини прикладом кодомінування є:

  1. Успадкування генів, що зумовлюють колір очей.

  2. Успадкування генів, що зумовлюють високий зріст.

  3. * немає правильної відповіді

  4. Успадкування генів, що зумовлюють секрецію грудного молока.

  5. Успадкування генів, що зумовлюють колір шкіри.

 • У людини прикладом кодомінування є:

  1. Успадкування генів, що зумовлюють колір очей.

  2. Успадкування генів, що зумовлюють високий зріст.

  3. * Успадкування генів, що зумовлюють четверту групу крові.

  4. Успадкування генів, що зумовлюють секрецію грудного молока.

  5. Успадкування генів, що зумовлюють колір шкіри.

 • У людини трапляються хвороби, що зумовлюються генами, для яких характерна властивість неповного домінування. Назвіть таку хворобу:

  1. Альбінізм.

  2. Гемофілія.

  3. Дальтонізм.

  4. Фенілкетонурія.

  5. * Цистинурія.

 • У якому випадку за системою резус можлива резус-конфліктна ситуація під час вагітності?

  1. * Жінка Rh-, чоловік Rh+ (гомозиготна).

  2. Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гомозигота).

  3. Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гетерозигота).

  4. Жінка Rh-, чоловік Rh-.

  5. Жінка Rh+, чоловік Rh-.

 • Успадкування четвертої групи крові системи АВО відбувається за типом:

  1. Комплементарної форми взаємодії генів

  2. Неповного домінування

  3. Плейотропії

  4. * Кодомінування

  5. Епістазу

 • Фенотип — це:

  1. * Система зовнішніх та внутрішніх ознак і властивостей організму, які формуються в ході його індивідуального розвитку

  2. Диплоїдний набір хромосом соматичної клітини орга¬ нізму

  3. Система генів певного організму

  4. Ознаки, які зумовлюються генами, розміщеними тільки в автосомах

  5. Гаплоїдний набір хромосом

 • Фенотип — це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Диплоїдний набір хромосом соматичної клітини організму

  3. Система генів певного організму

  4. Ознаки, які зумовлюються генами, розміщеними тільки в автосомах

  5. Гаплоїдний набір хромосом

 • Хто запропонував називати генами дискретні одиниці спадковості?

  1. Г. Мендель.

  2. Т. Морган.

  3. Г. де Фріз.

  4. Левенгук.

  5. * В. Йогансен

 • Число варіантів гамет дигетерозиготної батьківської особини за умови розташування генів у різних парах гомологічних хромосом становить:

  1. * 4

  2. 16

  3. 8

  4. 6

  5. 2

 • Що є елементарною одиницею спадковості?

  1. Клітина

  2. Ядро

  3. Хромосома

  4. * Ген

  5. РНК

 • Що таке ген?

  1. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру поліпептиду.

  2. Ділянка молекули ДНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру поліпептиду.

  3. * Ділянка молекули ДНК (у деяких вірусів — у РНК), у якій закодована інформація про первинну структуру поліпептиду, молекули рибосомальної або транспорт¬ної РНК.

  4. Ділянка молекули білка, в якій закодована інформація про первинну структуру ДНК.

  5. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про первинну структуру поліпептиду.

 • Що таке гомологічні хромосоми?

  1. Хромосоми соматичної клітини

  2. Хромосоми статевої клітини

  3. * Хромосоми однієї пари

  4. Статеві хромосоми

  5. Статеві хромосоми чоловіка

 • Що таке полімерія?

  1. . Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій алелі одного гена пригнічують прояв алелів інших генів.

  2. Проміжне успадкування.

  3. * Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій розвиток певної ознаки зумовлений впливом кількох генів, що підсилюють її прояв в домінантному стані.

  4. Явище, при якому декілька ознак організму контролюються дією одного гена.

  5. Вид взаємодії алель них генів.

 • Що таке сукупність всіх ознак і властивостей організму?

  1. Геном

  2. Каріотип

  3. Генотип

  4. * Фенотип

  5. Генофонд

 • Як називається алель, що фенотипово не проявляється в гетерозиготному стані?

  1. Домінантна

  2. * Рецесивна

  3. Гетерозигота.

  4. Гомозигота домінантна

  5. Гомозигота рецесивна

 • Як називається алель, що фенотипово проявляється в гетерозиготному стані?

  1. * Домінантна

  2. Рецесивна

  3. Гетерозигота

  4. Гомозигота домінантна

  5. Гомозигота рецесивна

 • Як називається гаплоїдний набір хромосом певного виду?

  1. * Геном

  2. Каріотип

  3. Спадковість

  4. Генофонд

  5. Ідіограма

 • Як називається диплоїдний набір хромосом певного виду?

  1. Геном

  2. * Каріотип

  3. Спадковість

  4. Генофонд

  5. Фенотип

 • Як називається наука про закономірності спадковості та мінливості?

  1. Біологія

  2. Цитологія

  3. * Генетика

  4. Селекція

  5. Мікробіологія

 • Як називається особина, що має однакові алелі даного гена?

  1. Гетерозигота

  2. * Гомозигота

  3. Гібрид

  4. Каріотип

  5. Мутант

 • Як називається сукупність всіх генів особин однієї популяції?

  1. Геном

  2. Каріотип

  3. Спадковість

  4. * Генофонд

  5. Мінливість

 • Як називається схрещування, при якому особину з невідомим генотипом схрещують з гомозиготою рецесивною:

  1. Дигібридне

  2. Моногібридне

  3. * Аналізуюче

  4. Полігібридне

  5. Тригібридне

 • Як називаюсься гени, що розміщені в негомологічних хромосомах:

  1. Алельні

  2. * Неалельні

  3. Група зчеплення

  4. Каріотип

  5. Плейотропія

 • Як називаються гени, що займають однакові локуси гомологічних хромосом та відповідають за альтернативні прояви однієї ознаки?

  1. * Алельні гени

  2. Неалельні гени

  3. Група зчеплення

  4. Геном

  5. Генофонд

 • Як називаються гени, що займають різні локуси в одній хромосомі?

  1. Алельні гени

  2. * Неалельні гени

  3. Група зчеплення

  4. Геном

  5. Локуси

 • Яка ймовірність народження дитини з першою групою крові у сім’ї, де батько має другу групу крові, мати – третю, обоє батьків гетерозиготні?

  1. 0%

  2. * 25%

  3. 50%

  4. 75%

  5. 100%

 • Яке розщеплення за фенотипом слід передбачити у нащадків у випадку схрещування гетерозиготних особин при наддомінуванні?

  1. 1:2:1

  2. 1:1:1:1

  3. * 1:2

  4. 13:3

 • Яке розщеплення за фенотипом слід передбачити у нащадків у випадку схрещування гетерозиготних особин при неповному домінуванні?

  1. 3:1

  2. * 1:2:1

  3. 1:1:1:1

  4. 1:1

  5. 13:3

 • Яке співвідношення фенотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо особина, що аналізується, дигетерозиготна?

  1. 1:1

  2. 3:1

  3. * 1:1:1:1

  4. 9:3:3:1

  5. 1:2:1

 • Яке число варіантів гамет дигетерозиготної батьківської особини за умови розташування генів у різних парах гомологічних хромосом?

  1. 16.

  2. 8.

  3. 6.

  4. 2.

  5. * 4.

 • Який набір хромосом мають статеві клітини:

  1. * Гаплоїдний

  2. Диплоїдний

  3. Поліплоїдний

  4. Гомологічний

  5. Тетраплоїдний

 • Яким буде розщеплення в другому поколінні за генотипом в результаті схрещування гетерозиготних особин, які відрізняються за однією ознакою:

  1. * 1:2:1

  2. 2:1:2

  3. 3:1

  4. 1:1

  5. 3:13

 • Яким буде розщеплення в другому поколінні за фенотипом в результаті схрещування гетерозиготних особин, які відрізняються за однією ознакою:

  1. 1:2:1

  2. 2:1:2

  3. * 3:1

  4. 1:1

  5. 13:3

 • Яким буде співвідношення генотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим геном при повному домінуванні?

  1. 1:1.

  2. 3:1.

  3. 1:1:1:1.

  4. 9:7.

  5. * 1:2:1.

 • Яким буде співвідношення фенотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим геном при повному домінуванні?

  1. 1:1.

  2. * 3:1.

  3. 1:1:1:1.

  4. 9:7.

  5. 1:2:1.

 • Якими будуть нащадки першого покоління при схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за однією ознакою?

  1. Одноманітні за фенотипом та різні за генотипом

  2. Одноманітні за генотипом та різні за фенотипом

  3. * Одноманітні за фенотипом та генотипом

  4. Різні за фенотипом та генотипом

  5. Різні за фенотипом та однакові за генотипом

 • Які генотипи батьківських форм брали участь в аналізуючому схрещуванні, якщо при відбулося розщеплення за фенотипом 1:1?

  1. Аа х Аа.

  2. * Аа х аа.

  3. АА х аа.

  4. АаВв х аавв.

  5. АА х АА.

 • Які закономірності генетики проявилися, якщо організм з генотипом АаВb утворив чотири типи гамет АВ, Ab, аВ, аb у рівному співвідношенні?

  1. Закон одноманітності гібридів першого покоління.

  2. Закон незалежного комбінування ознак.

  3. * Гіпотеза чистоти гамет.

  4. Плейотропія.

  5. Закон розщеплення ознак.

 • Які закономірності розкриває третій закон Менделя?

  1. Аналізуючого схрещування.

  2. Успадкування, зчепленого зі статтю.

  3. Проміжного успадкування.

  4. Епістазу.

  5. * Незалежного комбінування ознак.

 • Які положення належать до характеристики алельних генів?

  1. Гени знаходяться в одній хромосомі

  2. Гени знаходяться у негомологічних хромосомах

  3. * Гени знаходяться в однакових локусах гомологічних хромосом

  4. Гени визначають неальтернативні ознаки

  5. Гени знаходяться тільки в статевих хромосомах

 • Які типи гамет може утворити організм з генотипом ААВв за умови, що гени А і В знаходяться в різних парах хромосом:

  1. А, В

  2. * A?, АВ

  3. аВ, ав

  4. а,в

  5. АВ, ав

 • Якщо при аналізуючому схрещуванні відбулося розщеплення за фенотипом 1:1, генотипи батьківських форм, які брали участь у ньому, будуть такі:

  1. Аа х Аа

  2. АА х АА

  3. * Аа х аа.

  4. АА х аа

  5. АаВв х аавв

 • 3 типи геномних мутацій в людини:

  1. * Тетраплоїдія, триплоїдія, анеуплоїдія

  2. Делеція, дуплікація, транслокація

  3. Первинні, вторинні, третинні

  4. Початкові, поступові, заключні

  5. І, ІІ, ІІІ ступеня

 • Автосомно-домінантний тип успадкування хвороби характеризує таке положення:

  1. Батьки хворої дитини фенотипово здорові, але аналогічне захворювання трапляється в сибсів пробанда.

  2. Захворювання трапляється тільки в жінок родини.

  3. Захворювання трапляється тільки в чоловіків родини.

  4. * Захворювання передається від батьків до дітей у кожному поколінні.

  5. Захворювання передається по горизонталі родоводу.

 • Автосомною хромосомною хворобою є:

  1. Синдром Шерешевського-Тернера

  2. Синдром Клайнфельтера

  3. Фенілкетонурія

  4. Гемофілія

  5. * Синдром Едвардса

 • Близнюковий метод дає можливість:

  1. Вивчати характер папілярних візерунків на шкірі пальців рук, долонь, підошв.

  2. * Оцінювати ступінь впливу спадковості й середовища на розвиток нормальної або патологічної ознаки.

  3. Визначати каріотип.

  4. Визначати генетичну структуру популяцій.

  5. Визначати статевий хроматин.

 • В людини виявлені 3 типи геномних мутацій:

  1. * Тетраплоїдія, триплоїдія, анеуплоїдія

  2. Делеція, дуплікація, транслокація

  3. Первинні, вторинні, третинні

  4. Початкові, поступові, заключні

  5. І, ІІ, ІІІ ступеня

 • В людини виявлені 3 типи геномних мутацій:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Делеція, дуплікація, транслокація

  3. Первинні, вторинні, третинні

  4. Початкові, поступові, заключні

  5. І, ІІ, ІІІ ступеня

 • В ядрах клітин букального епітелію дівчинки з синдромом Шерешевського-Тернера виявляється:

  1. Одна грудочка Х-хроматину.

  2. Дві грудочки Х-хроматину.

  3. Три грудочки Х-хроматину.

  4. Чотири грудочки Х-хроматину.

  5. * Не виявляється жодної грудочки Х-хроматину.

 • В ядрах клітин букального епітелію жінки виявлено по дві грудочки Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. Однієї Х-хромосоми.

  2. Двох Х-хромосом.

  3. * Трьох Х-хромосом.

  4. Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 • В ядрах клітин букального епітелію жінки виявлено по одній грудочці Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. Однієї Х-хромосоми.

  2. * Двох Х-хромосом.

  3. Трьох Х-хромосом.

  4. Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 • В ядрах клітин букального епітелію жінки виявлено по три грудочки Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. Однієї Х-хромосоми.

  2. Двох Х-хромосом.

  3. Трьох Х-хромосом.

  4. * Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 • В ядрах клітин букального епітелію жінки не виявлено Х-хроматину. Це свідчить про наявність у каріотипі:

  1. * Однієї Х-хромосоми.

  2. Двох Х-хромосом.

  3. Трьох Х-хромосом.

  4. Чотирьох Х-хромосом.

  5. Однієї Y-хромосоми.

 • В ядрах клітин букального епітелію слизової оболонки щоки в пацієнта чоловічої статі виявлено Х-хроматин. Це можливо при:

  1. * Синдромі Клайнфельтера.

  2. Синдромі Шерешевського-Тернера.

  3. Синдромі Патау.

  4. Синдромі Едвардса.

  5. Синдромі трисомії Х.

 • Вивчення візерунків на пучках пальців рук — це:

  1. * Дактилоскопія

  2. Пальмоскопія

  3. Плантоскопія

  4. Мікроскопія

  5. Ультрамікроскопія

 • Вивчення візерунків на пучках пальців рук — це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. Пальмоскопія

  3. Плантоскопія

  4. Мікроскопія

  5. Ультрамікроскопія

 • Вивчення закономірностей успадкування ознак моно- і дизиготних близнюків – це:

  1. * Близнюковий метод

  2. Біохімічний метод

  3. Цитогенетичний метод

  4. Метод дерматогліфіки і пальмоскопії

  5. Молекулярно-генетичний метод

 • Вивчення закономірностей успадкування ознак моно- і дизиготних близнюків – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Біохімічний метод

  3. Цитогенетичний метод

  4. Метод дерматогліфіки і пальмоскопії

  5. Молекулярно-генетичний метод

 • Вкажіть ознаки, характерні для X-зчепленого рецесивного типу успадкування:

  1. Трапляються однаково в чоловіків і жінок.

  2. Всі фенотипово здорові сини хворих чоловіків є носіями гена, що зумовлює розвиток хвороби.

  3. Хворі чоловіки передають рецесивний алель гена 50% синів.

  4. Трапляється переважно в жінок.

  5. * Мати-носій гена передає ознаку половині синів.

 • Генеалогічний метод дозволяє встановити:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Спадковий характер ознаки

  3. Тип успадкування і пенентрантність алеля

  4. Характер зчеплення генів

  5. Картування хромосом

 • Генеалогічний метод дозволяє встановити:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Інтенсивність мутаційного процесу

  3. Тип успадкування і пенентрантність алеля

  4. Характер зчеплення генів

  5. Картування хромосом

 • Генеалогічний метод дозволяє встановити:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Інтенсивність мутаційного процесу

  3. Розшифрування механізмів взаємодії генів

  4. Характер зчеплення генів

  5. Картування хромосом

 • Генеалогічний метод широко застосовується для вирішення теоретичних і прикладних проблем:

  1. Всі відповіді вірні

  2. Встановлення спадкового характеру ознаки

  3. Визначення типу успадкування генотипу

  4. Визначення пенентрантності генотипу

  5. Аналіз зчеплення генів

 • Генеалогічний метод широко застосовується для вирішення теоретичних і прикладних проблем:

  1. Всі відповіді вірні

  2. Картування хромосом

  3. Визначення типу успадкування генотипу

  4. Визначення пенентрантності генотипу

  5. Аналіз зчеплення генів

 • Генеалогічний метод широко застосовується для вирішення теоретичних і прикладних проблем:

  1. Всі відповіді вірні

  2. Картування хромосом

  3. Вивчення інтенсивності мутаційного процесу

  4. Визначення пенентрантності генотипу

  5. Аналіз зчеплення генів

 • Генеалогічний метод широко застосовується для вирішення теоретичних і прикладних проблем:

  1. Всі відповіді вірні

  2. Картування хромосом

  3. Вивчення інтенсивності мутаційного процесу

  4. Розшифровування механізмів взаємодії генів

  5. Аналіз зчеплення генів

 • Генеалогічний метод широко застосовується для вирішення теоретичних і прикладних проблем:

  1. Всі відповіді вірні

  2. Картування хромосом

  3. Вивчення інтенсивності мутаційного процесу

  4. Розшифровування механізмів взаємодії генів

  5. * Медико-генетичне консультування

 • ?Генеалогія – це:

  1. * Вчення про родоводи

  2. Вчення про клітину

  3. Вчення про зв’язки між живою і неживою природою

  4. Вчення про будову людського організму

  5. Вчення про неповоротні зміни навколишнього середовища

 • Генеалогія – це:

  1. Немає правильної відповіді

  2. Вчення про клітину

  3. Вчення про зв’язки між живою і неживою природою

  4. Вчення про будову людського організму

  5. Вчення про неповоротні зміни навколишнього середовища

 • Генетика людини вивчає:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Генетичну зумовленість фізіологічних, біохімічних і морфологічних властивостей окремих тканин і органів людини, психічну та інтелектуальну діяльність

  3. Статистичні закономірності розподілу генних частот у мікропопуляціях

  4. Методи захисту генотипу людини від несприятливих чинників довкілля

  5. Генетичну зумовленість хвороб, їх передачу в поколіннях, прояв в онтогенезі, поширення в популяціях, географічне поширення

 • Генетика людини вивчає:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Роль спадковості і середовища в формуванні особистості

  3. Статистичні закономірності розподілу генних частот у мікропопуляціях

  4. Методи захисту генотипу людини від несприятливих чинників довкілля

  5. Генетичну зумовленість хвороб, їх передачу в поколіннях, прояв в онтогенезі, поширення в популяціях, географічне поширення

 • Генетика людини вивчає:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Роль спадковості і середовища в формуванні особистості

  3. Молекулярні механізми пам’яті

  4. Методи захисту генотипу людини від несприятливих чинників довкілля

  5. Генетичну зумовленість хвороб, їх передачу в поколіннях, прояв в онтогенезі, поширення в популяціях, географічне поширення

 • Генетика людини вивчає:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Роль спадковості і середовища в формуванні особини

  3. Молекулярні механізми пам’яті

  4. Накопичення і передавання у поколіннях набутої в онтогенезі інформації

  5. Генетичну зумовленість хвороб, їх передачу в поколіннях, прояв в онтогенезі, поширення в популяціях, географічне поширення

 • Група спадкових хвороб, основою яких є хромосомні або геномні мутації – це:

  1. * Хромосомні хвороби

  2. Мутаційні хвороби

  3. Генні хвороби

  4. Молекулярні хвороби

  5. Фенотипові хвороби

 • Дактилоскопія — це вивчення:

  1. Папілярних візерунків на долонях

  2. Папілярних візерунків на підошвах

  3. * Папілярних візерунків на пучках пальців рук

  4. Папілярних візерунків на долонях і підошвах

  5. Папілярних візерунків на пучках пальців рук і долонях

 • Дизиготні близнята:

  1. Розвиваються з однієї зиготи.

  2. * Виникають з різних запліднених яйцеклітин.

  3. Мають однаковий генотип.

  4. Мають однаковий фенотип.

  5. Мають однакові візерунки на шкірі долонь і пальців рук.

 • Для Y-зчепленого типу успадкування характерно, що ознака проявляється:

  1. По горизонталі родоводу.

  2. Переважно в особин однієї статі.

  3. По вертикалі родоводу.

  4. Не в усіх поколіннях.

  5. * Батько передає ознаку всім синам.

 • Для автосомно-домінантного типу успадкування характерно, що ознака проявляється:

  1. Тільки в особин однієї статі.

  2. Переважно в особин однієї статі.

  3. * По вертикалі родоводу.

  4. Не в усіх поколіннях.

  5. Батько передає ознаку всім синам.

 • Для автосомно-рецесивного типу успадкування характерно, що ознака проявляється:

  1. Тільки в особин однієї статі.

  2. Переважно в особин однієї статі.

  3. По вертикалі родоводу.

  4. * Не в усіх поколіннях.

  5. Батько передає ознаку всім синам.

 • Для вирішення генетичних завдань використовують такі методи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Генеалогічний

  3. Близнюковий

  4. Цитогенетичний

  5. Гібридизації соматичних клітин

 • Для вирішення генетичних завдань використовують такі методи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Генеалогічний

  3. Близнюковий

  4. Дерматогліфіки і пальмоскопії

  5. Популяційно-статистичний

 • Для вирішення генетичних завдань використовують такі методи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Молекулярно-генетичний

  3. Близнюковий

  4. Цитогенетичний

  5. Гібридизації соматичних клітин

 • Для вирішення генетичних завдань використовують такі методи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Молекулярно-генетичний

  3. Біохімічний

  4. Цитогенетичний

  5. Гібридизації соматичних клітин

 • Для вирішення генетичних завдань використовують такі методи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Молекулярно-генетичний

  3. Біохімічний

  4. Дерматогліфіки і пальмоскопії

  5. Гібридизації соматичних клітин

 • Для вирішення генетичних завдань використовують такі методи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Молекулярно-генетичний

  3. Біохімічний

  4. Дерматогліфіки і пальмоскопії

  5. Популяційно-статистичний

 • Для вирішення генетичних завдань використовують такі методи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Секвенування геному

  3. Біохімічний

  4. Дерматогліфіки і пальмоскопії

  5. Популяційно-статистичний

 • Для проведення цитогенетичного аналізу використовуються:

  1. Клітини букального епітелію.

  2. * Лейкоцити.

  3. Еритроцити.

  4. Клітини підшлункової залози.

  5. Клітини зроговілого епітелію.

 • Для точної діагностики хромосомної хвороби необхідно визначити:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Тип мутації

  3. Задіяну в процес хромосому

  4. Форму – повна чи мозаїчна

  5. Вид хвороби – спорадичний випадок чи успадкована форма

 • Для Х-зчепленого домінантного типу успадкування характерно, що ознака проявляється:

  1. По горизонталі родоводу.

  2. Тільки у чоловіків.

  3. Тільки у жінок.

  4. Не в усіх поколіннях.

  5. * Батько передає ознаку всім дочкам.

 • ?До завдань медичної генетики відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Захист людини від ураження спадкового матеріалу і розвитку спадкових хвороб

  3. Вивчення спадкових хвороб і синдромів

  4. Використання генно-інженерних методів створення вакцин з метою запобігання інфекційних хвороб

  5. Визначення ролі спадковості і середовища у виникненні неспадкових форм патології

 • До легенди родоводу включають:

  1. Всі відповіді вірні

  2. Дані клінічного дослідження пробанда

  3. Дані лабораторного дослідження пробанда

  4. Диференціальний діагноз захворювання

  5. Результати особистого огляду лікарем хворих і здорових родичів пробанда

 • До легенди родоводу включають:

  1. Всі відповіді вірні

  2. Дані перехресного опитування родичів пробанда

  3. Дані лабораторного дослідження пробанда

  4. Диференціальний діагноз захворювання

  5. Результати особистого огляду лікарем хворих і здорових родичів пробанда

 • До легенди родоводу включають:

  1. Всі відповіді вірні

  2. Дані перехресного опитування родичів пробанда

  3. Відомості про родичів, що живуть в інших місцях

  4. Диференціальний діагноз захворювання

  5. Результати особистого огляду лікарем хворих і здорових родичів пробанда

 • До легенди родоводу включають:

  1. Всі відповіді вірні

  2. Дані перехресного опитування родичів пробанда

  3. Відомості про родичів, що живуть в інших місцях

  4. Висновок про форму успадкування хвороби

  5. Результати особистого огляду лікарем хворих і здорових родичів пробанда

 • Дослідження каріотипу необхідне у випадку, якщо:

  1. Жінка мала один спонтанний викидень.

  2. У сім'ї перша дитина народилася хворою на фенілкетонурію.

  3. * У подружжя мали місце мертвонародження плода і два спонтанні викидні.

  4. У сім'ї перший хлопчик народився дальтоніком.

  5. У сім'ї перший хлопчик народився гемофіліком.

 • Дослідження каріотипу необхідне у випадку, якщо:

  1. Жінка мала один спонтанний викидень.

  2. У сім'ї перша дитина народилася хворою на фенілкетонурію.

  3. * У подружжя мали місце мертвонародження плода і два спонтанні викидні.

  4. У сім'ї перший хлопчик народився дальтоніком.

  5. У сім'ї перший хлопчик народився гемофіліком.

 • За допомогою цитогенетичного методу діагностують:

  1. Фенілкетонурію.

  2. * Синдром Патау.

  3. Альбінізм.

  4. Галактоземію.

  5. Полідактилію.

 • За допомогою цитогенетичного методу можна діагностувати:

  1. Фенілкетонурію.

  2. * Синдром Дауна.

  3. Альбінізм

  4. Галактоземію.

  5. Полідактилію

 • За допомогою цитогенетичного методу можна діагностувати:

  1. Фенілкетонурію.

  2. * Синдром Дауна.

  3. Альбінізм.

  4. Галактоземію.

  5. Полідактилію.

 • За допомогою цитогенетичного методу проводять діагностику:

  1. Мультифакторіальної хвороби.

  2. Спадкових дефектів обміну речовин.

  3. Молекулярної хвороби.

  4. * Хвороб, пов'язаних зі зміною кількості автосом.

  5. Генної хвороби.

 • За допомогою цитогенетичного методу проводять діагностику:

  1. Мультифакторіальної хвороби.

  2. Спадкових дефектів обміну речовин.

  3. * Хвороб, пов'язаних зі зміною кількості статевих хромосом.

  4. Молекулярної хвороби.

  5. Генної хвороби.

 • Застосовуючи який метод генетики можна визначити каріотип хворого?

  1. * Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Дерматогліфіки

 • Клітини, знайдені в амніотичній рідині, не містять Х-хроматину за рахунок:

  1. Трисомії за Х-хромосомою.

  2. Трисомії за 21-й хромосомою.

  3. * Моносомії за Х-хромосомою.

  4. Трисомії за 18-й хромосомою.

  5. Трисомії за 13-й хромосомою.

 • Кут atd на долоні в нормі не перевищує:

  1. 80°

  2. 75°

  3. * 57°

  4. 108°

  5. 120°

 • Кут atd на долоні при синдромі Дауна становить:

  1. * 81°

  2. 75°

  3. 57°

  4. 108°

  5. 120°

 • Кут atd на долоні при синдромі Патау становить:

  1. 80°

  2. 75°

  3. 57°

  4. * 108°

  5. 120°

 • Метод визначення Х-хроматину застосовують для діагностики:

  1. Цукрового діабету.

  2. Виразки шлунка.

  3. Синдрому Дауна.

  4. * Синдрому Шерешевського-Тернера.

  5. Гіпертонічної хвороби.

 • Метод визначення Х-хроматину застосовують для діагностики:

  1. Цукрового діабету.

  2. Виразки шлунка.

  3. * Синдрому Клайнфельтера.

  4. Синдрому Патау.

  5. Шизофренії.

 • Метод родоводів, коли простежується ознака (хвороба) в родині з вказуванням родинних зв’язків між членами родоводу – це:

  1. * Генеалогічний метод

  2. Біохімічний метод

  3. Цитогенетичний метод

  4. Метод дерматогліфіки і пальмоскопії

  5. Молекулярно-генетичний метод

 • Метод родоводів, коли простежується ознака (хвороба) в родині з вказуванням родинних зв’язків між членами родоводу – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Біохімічний метод

  3. Цитогенетичний метод

  4. Метод дерматогліфіки і пальмоскопії

  5. Молекулярно-генетичний метод

 • Методи вивчення спадкових ознак у людини:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Біохімічні

  3. Морфологічні

  4. Імунологічні

  5. Електрофізіологічні

 • Методом визначення статевого хроматину діагностують:

  1. Фенілкетонурію.

  2. * Синдром Шерешевського-Тернера.

  3. Синдром Дауна

  4. Синдром Патау

  5. Синдром Едвардса

 • Методом визначення статевого хроматину можна діагностувати:

  1. Фенілкетонурію.

  2. * Синдром Клайнфельтера.

  3. Альбінізм.

  4. Галактоземію.

  5. Полідактилію.

 • Методом найбільш точної діагностики хромосомних хвороб є:

  1. Генеалогічний.

  2. * Цитогенетичний.

  3. Дерматогліфіки.

  4. Біохімічний.

  5. Близнюковий.

 • Монозиготні близнята за нормального ембріонального розвитку:

  1. * Завжди однієї статі

  2. Іноді можуть мати різну стать

  3. Завжди різної статі

  4. Мають 50% однакових генів

  5. Мають 25% однакових генів

 • Монозиготні близнята за нормального ембріонального розвитку:

  1. * Мають 100% однакових генів

  2. Іноді можуть мати різну стать

  3. Завжди різної статі

  4. Мають 50% однакових генів

  5. Мають 25% однакових генів

 • Монозиготні близнята:

  1. Мають різний генотип.

  2. * Завжди мають однаковий генотип

  3. Розвиваються з однієї соматичної клітини

  4. Розвиваються з різних яйцеклітин

  5. Мають різні візерунки на долонях і пальцях рук

 • На пучках пальців рук розрізняють такі папілярні візерунки:

  1. Тільки завитки й дуги

  2. Тільки петлі й дуги

  3. Тільки завитки й петлі

  4. * Завитки, петлі й дуги

  5. Тільки петлі

 • Назвіть формулу каріотипу хворого із синдромом Дауна:

  1. 46, XX, 9р+

  2. 46, XX, 5р-

  3. 47, XY, 22+

  4. * 47, XY, 21+

  5. 47, XY, 13+

 • Назвіть формулу каріотипу хворого із синдромом Едвардса:

  1. 46, XX, 9р+

  2. 46, XX, 5р-

  3. * 47, XY, 18+

  4. 47, XY, 21+

  5. 47, XY, 13+

 • Назвіть формулу каріотипу хворого із синдромом Клайнфельтера:

  1. 46, XY.

  2. * 47, XXY.

  3. 45, X0.

  4. 47, XXX.

  5. 46, XY, 5р-.

 • Назвіть формулу каріотипу хворого із синдромом котячого крику:

  1. 47, XXY.

  2. 46, XY, 9р+.

  3. * 46, XY, 5р-.

  4. 45, X0.

  5. 47, XXX.

 • Назвіть формулу каріотипу хворого із синдромом Патау:

  1. 46, XX.

  2. 47, XX, 18+.

  3. 47, XX, 13+.

  4. * 47, XY, 13+.

  5. 46, XX, 5р-.

 • Назвіть формулу каріотипу хворої із синдромом Патау:

  1. 46, XX.

  2. 47, XX, 18+.

  3. * 47, XX, 13+.

  4. 47, XY, 13+.

  5. 46, XX, 5р-.

 • Назвіть формулу каріотипу хворої із синдромом Шерешевського-Тернера:

  1. 46, XX.

  2. 47, XXY.

  3. * 45, X0.

  4. 47, XXX.

  5. 46, XX, 5р-.

 • Одну грудочку тільця Барра в ядрі клітини слизової оболонки щоки можна виявити у:

  1. * Жінки з каріотипом 46, XX.

  2. Чоловіка з каріотипом 47, XY, 21+.

  3. Чоловіка з каріотипом 46, XY.

  4. Жінки з каріотипом 47, XXX

  5. Чоловіка з каріотипом 47, XYY.

 • Пальмоскопія — це вивчення:

  1. * Папілярних візерунків на долонях

  2. Папілярних візерунків на підошвах

  3. Папілярних візерунків на пучках пальців рук

  4. Папілярних візерунків на долонях і підошвах

  5. Папілярних візерунків на пучках пальців рук і долонях

 • Плантоскопія — це вивчення:

  1. Папілярних візерунків на долонях

  2. * Папілярних візерунків на підошвах

  3. Папілярних візерунків на пучках пальців рук

  4. Папілярних візерунків на долонях і підошвах

  5. Папілярних візерунків на пучках пальців рук і долонях

 • Повний диплоїдний набір хромосом однієї соматичної клітини називають:

  1. * Каріотипом.

  2. Генофондом.

  3. Фенотипом.

  4. Гемізиготою.

  5. Геномом.

 • Поперечна 4-пальцева борозна на долоні спостерігається при:

  1. Синдромі Едвардса

  2. Синдромі Патау

  3. * Синдромі Дауна

  4. Синдромі Клайнфельтера

  5. Альбінізмі

 • При вивчені шкірного рельєфу долоні досліджують:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Хід головних долонних ліній A, Y, C, D

  3. Долонні візерунки на тенарі і гіпотенарі

  4. Пальцеві візерунки

  5. Осьові трирадіуси

 • При складанні родоводу користуються умовними позначеннями, запропонованими:

  1. Г. Менделем

  2. * Г. Юстом

  3. Гуго де Фріз

  4. Т. Морганом

  5. Ж. Моно

 • Причиною синдрому Дауна є:

  1. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору

  2. * Збільшення числа хромосом у каріотипі на одну

  3. Зменшення числа хромосом у каріотипі на одну

  4. Повна відсутність однієї пари гомологічних хромосом у каріотипі

  5. Зменшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

 • Причиною синдрому Шерешевського-Тернера є:

  1. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору

  2. Збільшення числа хромосом у каріотипі на одну

  3. * Зменшення числа хромосом у каріотипі на одну

  4. Повна відсутність однієї пари гомологічних хромосом у каріотипі

  5. Зменшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

 • Пробанд — це:

  1. Здорова людина, що звернулася до медико-генетичної консультації.

  2. Людина, що вперше потрапила під нагляд лікаря-генетика.

  3. Хвора людина, яка звернулася до лікаря.

  4. * Особа, родовід якої аналізується.

  5. Людина з хромосомними захворюваннями.

 • Сибси — це:

  1. Всі родичі пробанда.

  2. Хворі діти.

  3. * Рідні брати й сестри.

  4. Родичі пробанда, які особисто обстежені лікарем-генетиком.

  5. Батьки пробанда.

 • Синдром Шерешевського-Тернера можна встановити:

  1. * Визначенням Х-хроматину в соматичних клітинах.

  2. Біохімічним методом.

  3. Методом дерматогліфіки.

  4. Генеалогічним методом.

  5. Близнюковим методом.

 • Синдром Шерешевського-Тернера можна діагностувати:

  1. * Методом каріотипування.

  2. Біохімічними методами.

  3. Методом дерматогліфіки.

  4. Генеалогічним методом.

  5. Близнюковим методом.

 • Схема родоводу супроводжується позначеннями під рисунком і називається:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Пробандом

  3. Додатком

  4. Списком позначень

  5. Змістом

 • Трисомія 21 зумовлює хворобу:

  1. * Синдром Дауна

  2. Синдром Патау

  3. Синдром Тернера

  4. Синдром Клайнфельтера

  5. Синдром Едвардса

 • Трисомія 21 зумовлює хворобу:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Синдром Патау

  3. Синдром Тернера

  4. Синдром Клайнфельтера

  5. Синдром Едвардса

 • У генетиці людини використовують наступне:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Вивчення культур тканин

  3. Статистичний збір матеріалу щодо поширення окремих ознак у різних популяціях

  4. Вивчення родоводів (генеалогій) окремих сімей і груп

  5. Порівняльне вивчення моно- і дизиготних близнюків

 • Фенотиповий прояв хромосомних аномалій залежить від таких чинників:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Індивідуальності задіяної в аномалію хромосоми або її ділянки

  3. Типу аномалії

  4. Розміру відсутнього або надлишкового матеріалу

  5. Ступеня мозаїчності організму за аберантними клітинами

 • Фенотиповий прояв хромосомних аномалій залежить від таких чинників:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Генотипу організму

  3. Типу аномалії

  4. Розміру відсутнього або надлишкового матеріалу

  5. Ступеня мозаїчності організму за аберантними клітинами

 • Фенотиповий прояв хромосомних аномалій залежить від таких чинників:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Генотипу організму

  3. Умов середовища

  4. Розміру відсутнього або надлишкового матеріалу

  5. Ступеня мозаїчності організму за аберантними клітинами

 • Х-хроматин - це:

  1. * Конденсована Х-хромосома.

  2. Неконденсована Х-хромосома.

  3. Конститутивний гетерохроматин.

  4. Нефакультативний гетерохроматин.

  5. Конденсована аутосомосома.

 • Х-хроматин - це:

  1. * Тільце Барра.

  2. Неконденсована Х-хромосома.

  3. Конститутивний гетерохроматин.

  4. Нефакультативний гетерохроматин.

  5. Конденсована аутосомосома.

 • Х-хроматин у жінки можна виявити:

  1. Тільки в статевих клітинах.

  2. * У соматичних клітинах.

  3. Тільки в нервових клітинах.

  4. В усіх клітинах організму.

  5. В еритроцитах.

 • Хворий або носій досліджуваної ознаки при складанні родоводу називають:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Легендою

  3. Додатком

  4. Матір’ю

  5. Списком позначень

 • Хворий або носій досліджуваної ознаки при складанні родоводу називають:

  1. * Пробандом

  2. Батьком

  3. Сином

  4. Матір’ю

  5. Дочкою

 • Хворобу Клайнфельтера встановлюють:

  1. * Виявленням у соматичних клітинах Х-хроматину.

  2. Виявленням у соматичних клітинах Y-хроматину.

  3. Використанням методу дерматогліфіки.

  4. Використанням біохімічного методу.

  5. Використанням близнюкового методу.

 • Хромосомною хворобою є:

  1. * Синдром Клайнфельтера

  2. Альбінізм

  3. Фенілкетонурія

  4. Цукровий діабет

  5. Дальтонізм

 • Хромосомною хворобою за статевими хромосомами є:

  1. Альбінізм

  2. * Синдром Шерешевського-Тернера

  3. Цукровий діабет

  4. Синдром Дауна

  5. Синдром Патау

 • Цитогенетичний метод ґрунтується на:

  1. Статистичному аналізі генів у популяції.

  2. Якісних реакціях виявлення продуктів обміну в крові

  3. * Мікроскопічному дослідженні хромосом.

  4. Дослідженні папілярних візерунків.

  5. Визначенні конкордантності

 • Цитогенетичний метод ґрунтується на:

  1. Статистичному аналізі генів у популяції

  2. Якісних реакціях виявлення продуктів обміну в крові

  3. * Мікроскопічному дослідженні хромосом

  4. Дослідженні папілярних візерунків

  5. Визначенні конкордантності

 • Цитогенетичний метод ґрунтується на:

  1. Статистичному аналізі генів у популяції.

  2. Якісних реакціях виявлення продуктів обміну в крові.

  3. * Мікроскопічному дослідженні хромосом.

  4. Дослідженні капілярних візерунків.

  5. Визначенні конкордантності.

 • Що діагностують методом визначення статевого хроматину?

  1. Фенілкетонурію.

  2. * Синдром Шерешевського-Тернера.

  3. Синдром Дауна

  4. Синдром Патау

  5. Синдром Едвардса

 • Яка з перелічених хвороб є хромосомною?

  1. * Синдром Клайнфельтера

  2. Альбінізм

  3. Фенілкетонурія

  4. Цукровий діабет

  5. Дальтонізм

 • Яка з перелічених хвороб є хромосомною?

  1. * Синдром Дауна

  2. Альбінізм

  3. Фенілкетонурія

  4. Цукровий діабет

  5. Дальтонізм

 • Яка з перелічених хвороб є хромосомною?

  1. * Синдром Патау

  2. Альбінізм

  3. Фенілкетонурія

  4. Цукровий діабет

  5. Дальтонізм

 • Яка з перелічених хвороб є хромосомною?

  1. * Синдром Шерешевського-Тернера

  2. Альбінізм

  3. Фенілкетонурія

  4. Цукровий діабет

  5. Дальтонізм

 • Яка наука займається вивченням візерунків на пучках пальців рук?

  1. * Дактилоскопія

  2. Пальмоскопія

  3. Плантоскопія

  4. Мікроскопія

  5. Ультрамікроскопія

 • Яка наука займається вивченням візерунків на пучках пальців рук?

  1. * немає правильної відповіді

  2. Пальмоскопія

  3. Плантоскопія

  4. Мікроскопія

  5. Ультрамікроскопія

 • Яке захворювання називають «лускатою ідіотією» через сухість шкіри хворих?

  1. * Синдром Дауна

  2. Синдром Патау

  3. Синдром Тернера

  4. Синдром Клайнфельтера

  5. Синдром Едвардса

 • Який каріотип у жінки, у нейтрофільних лейкоцитах якої виявлено дві барабанні палички:

  1. 46, XX.

  2. 45, X0.

  3. * 47, XXX.

  4. 47, XX, 21+.

  5. 47, XX, 13+.

 • Який каріотип у жінки, у нейтрофільних лейкоцитах якої не виявлено жодної барабанної палички?

  1. 46, XX.

  2. * 45, X0.

  3. 47, XXX.

  4. 47, XX, 21+.

  5. 47, XX, 18+.

 • Який метод вивчає спадкову обумовленість малюнку , який утворюють лінії шкіри на кінчиках пальців, долонях і підошвах людини?

  1. * Метод дерматогліфіки і пальмоскопії

  2. Близнюковий метод

  3. Біохімічний метод

  4. Цитогенетичний метод

  5. Молекулярно-генетичний метод

 • Який метод вивчає спадкову обумовленість малюнку , який утворюють лінії шкіри на кінчиках пальців, долонях і підошвах людини?

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Близнюковий метод

  3. Біохімічний метод

  4. Цитогенетичний метод

  5. Молекулярно-генетичний метод

 • Який метод генетики дає можливість визначити каріотип хворого?

  1. * Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Дерматогліфіки

 • Який метод генетики дає можливість визначити каріотип?

  1. * Цитогенетичний

  2. Біохімічний

  3. Генеалогічний

  4. Близнюковий

  5. Дерматогліфіки

 • Який метод генетики дає можливість визначити особливості папілярних візерунків на долонях, підошвах, пальцях рук?

  1. Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. * Дерматогліфіки.

 • Який метод генетики дає можливість визначити тип успадкування та генотип пробанда?

  1. Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. * Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Дерматогліфіки.

 • Який метод генетики дає можливість визначити тип успадкування та генотип пробанда?

  1. Цитогенетичний.

  2. Біохімічний.

  3. * Генеалогічний.

  4. Близнюковий.

  5. Дерматогліфіки.

 • Який метод генетики дає можливість визначити що має більший вплив на формування ознаки – генотип чи зовнішнє середовище?

  1. Цитогенетичний

  2. Біохімічний

  3. Генеалогічний

  4. * Близнюковий

  5. Дерматогліфіки

 • Які закономірності характерні для родоводу з автосомно-домінантним типом успадкування?

  1. * Всі відповіді вірні

  2. У кожного ураженого хворий один із батьків

  3. В ураженого, який перебуває в шлюбі із здоровою жінкою, всередньому половина дітей хворіє, а друга половина – здорова

  4. У здорових дітей ураженого одного з батьків діти і онуки здорові

  5. Чоловіки і жінки уражаються однаково часто

 • Які закономірності характерні для родоводу з автосомно-домінантним типом успадкування?

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Захворювання повинно проявлятися в кожному поколінні

  3. В ураженого, який перебуває в шлюбі із здоровою жінкою, всередньому половина дітей хворіє, а друга половина – здорова

  4. У здорових дітей ураженого одного з батьків діти і онуки здорові

  5. Чоловіки і жінки уражаються однаково часто

 • Які закономірності характерні для родоводу з автосомно-домінантним типом успадкування?

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Захворювання повинно проявлятися в кожному поколінні

  3. Гетерозиготні індивідууми уражені

  4. У здорових дітей ураженого одного з батьків діти і онуки здорові

  5. Чоловіки і жінки уражаються однаково часто

 • Які закономірності характерні для родоводу з автосомно-рецесивним типом успадкування?

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Якщо хвора дитина народилася в фенотипово нормальних батьків, то батьки обов’язково гетерозиготи

  3. Якщо уражені сибси народилися від близькородинного шлюбу, то це доказ рецесивного успадкування захворювання

  4. Якщо вступають у шлюб хворий на рецесивне захворювання і генотипово нормальна людина, всі їх діти будуть гетерозиготами і фенотипово здоровими

  5. Якщо вступають у шлюб хворий і гетерозигота, то половина їх дітей будуть уражені, а половина – гетерозиготні

 • Які закономірності характерні для родоводу з автосомно-рецесивним типом успадкування?

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Якщо вступають в шлюб двоє хворих на одне і це ж рецесивне захворювання, то всі їх діти будуть хворі

  3. Якщо уражені сибси народилися від близькородинного шлюбу, то це доказ рецесивного успадкування захворювання

  4. Якщо вступають у шлюб хворий на рецесивне захворювання і генотипово нормальна людина, всі їх діти будуть гетерозиготами і фенотипово здоровими

  5. Якщо вступають у шлюб хворий і гетерозигота, то половина їх дітей будуть уражені, а половина – гетерозиготні

 • Які закономірності характерні для родоводу з автосомно-рецесивним типом успадкування?

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Якщо вступають в шлюб двоє хворих на одне і це ж рецесивне захворювання, то всі їх діти будуть хворі

  3. Чоловіки і жінки хворіють з однаковою частотою

  4. Якщо вступають у шлюб хворий на рецесивне захворювання і генотипово нормальна людина, всі їх діти будуть гетерозиготами і фенотипово здоровими

  5. Якщо вступають у шлюб хворий і гетерозигота, то половина їх дітей будуть уражені, а половина – гетерозиготні

 • Які закономірності характерні для родоводу з автосомно-рецесивним типом успадкування?

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Якщо вступають в шлюб двоє хворих на одне і це ж рецесивне захворювання, то всі їх діти будуть хворі

  3. Чоловіки і жінки хворіють з однаковою частотою

  4. Гетерозиготи фенотипово здорові, але є носіями 1 копії мутантного гена

  5. Якщо вступають у шлюб хворий і гетерозигота, то половина їх дітей будуть уражені, а половина – гетерозиготні

 • Які закономірності характерні для родоводу з автосомно-рецесивним типом успадкування?

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Якщо вступають в шлюб двоє хворих на одне і це ж рецесивне захворювання, то всі їх діти будуть хворі

  3. Чоловіки і жінки хворіють з однаковою частотою

  4. Гетерозиготи фенотипово здорові, але є носіями 1 копії мутантного гена

  5. Уражені індивіди гомозиготні, а їх батьки – гетерозиготні носії

 • Які закономірності характерні для родоводу з Х-зчепленим рецесивним типом успадкування?

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Майже всі уражені – чоловіки

  3. Ознака завжди передається через гетерозиготну матір, яка фенотипово здорова

  4. Уражений батько ніколи не передає захворювання своїм синам

  5. Всі дочки ураженого батька будуть гетерозиготними носіями

 • Які закономірності характерні для родоводу з Х-зчепленим рецесивним типом успадкування?

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Жінка-носій передає захворювання половині своїх синів, жодна з дочок не буде хворою, але половина дочок – носії спадкового гена

  3. Ознака завжди передається через гетерозиготну матір, яка фенотипово здорова

  4. Уражений батько ніколи не передає захворювання своїм синам

  5. Всі дочки ураженого батька будуть гетерозиготними носіями

 • Які методи генетики використовують, щоб з'ясувати домінантною чи рецесивною є конкретна патологічна ознака:

  1. * Генеалогічний.

  2. Цитогенетичний.

  3. Дерматогліфіки.

  4. Біохімічний.

  5. Близнюковий

 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка