Тести. Модуль Біологічні особливості життєдіяльності людини. Основи медичної генетикиСторінка1/5
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.61 Mb.
  1   2   3   4   5
Тести. Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини. Основи медичної генетики

 1. Анаболізм – це:

  1. * Асиміляція

  2. Катаболізм

  3. Метаболізм

  4. Обмін речовин

  5. Дисиміляція

 2. Асиміляція – це:

  1. * Анаболізм

  2. Катаболізм

  3. Метаболізм

  4. Обмін речовин

  5. Дисиміляція

 3. Біологічна суть запліднення полягає в наступному: внаслідок об’єднання … відновлюється диплоїдне число хромосом.

  1. * Гаплоїдних наборів хромосом

  2. Диплоїдних наборів хромосом

  3. Триплоїдних наборів хромосом

  4. Поліплоїдних наборів хромосом

  5. Тетраплоїдних наборів хромосом

 4. Біологічна суть запліднення полягає в наступному: у результаті поєднання спадкових особливостей двох організмів … .

  1. * у нащадків утворюються нові ознаки

  2. нащадки є точними копіями батьків

  3. відбувається злиття ядер

  4. відбувається фрагментація ядра

  5. нащадки є точними копіями одного з батьків

 5. Біологічна суть запліднення полягає в наступному: у результаті поєднання спадкових особливостей двох організмів … .

  1. * у нащадків утворюються нові ознаки

  2. нащадки є точними копіями батьків

  3. відбувається злиття ядер

  4. відбувається фрагментація ядра

  5. нащадки є точними копіями одного з батьків

 6. Біологічна суть запліднення полягає в наступному: внаслідок об’єднання … відновлюється диплоїдне число хромосом.

  1. * Гаплоїдних наборів хромосом

  2. Диплоїдних наборів хромосом

  3. Триплоїдних наборів хромосом

  4. Поліплоїдних наборів хромосом

  5. Тетраплоїдних наборів хромосом

 7. Біологічне значення мейозу:

  1. з однієї материнської клітини утворюються 4 дочірні, генетично ідентичні материнській

  2. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з подвійним набором хромосом

  3. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з триплоїдним набором хромосом

  4. * з однієї материнської клітини утворюються 4 дочірні з гаплоїдним набором хромосом

  5. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з різним набором хромосом

 8. ?Біологічне значення мітозу:

  1. * з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні, генетично ідентичні материнській

  2. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з подвійним набором хромосом

  3. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з гаплоїдним набором хромосом

  4. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з триплоїдним набором хромосом

  5. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з різним набором хромосом

 9. Біспіраль материнської молекули ДНК поділяється на 2 ланцюги, кожен з яких слугують матрицею для синтезу нового ланцюга … .

  1. * За принципом комплементарності

  2. За принципом валентності

  3. За принципом еквівалентності

  4. За принципом паралельності ланцюгів

  5. За принципом Оказакі

 10. В еукаріотичній клітині рибосоми знаходяться:

  1. В ядрі

  2. У лізосомах.

  3. Тільки на мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

  4. Тільки в цитоплазмі клітини.

  5. * У цитоплазмі клітини і на мембранах ендоплазматич¬ного ретикулуму.

 11. В якій частині еукаріотичної клітини утворюються рибосоми?

  1. Каріоплазма.

  2. ДНК.

  3. * Ядерце.

  4. Мітохондрії.

  5. Пластиди.

 12. В яку фазу клітинного циклу хромосоми найкраще видно під мікроскопом?

  1. Профаза.

  2. Інтерфаза.

  3. * Метафаза.

  4. Телофаза.

  5. Анафаза.

 13. Вакуоля рослинної клітини виконує функцію:

  1. Енергетичну.

  2. Фотосинтезуючу.

  3. Видільну.

  4. Осморегулюючу.

  5. * Запа¬саючу.

 14. Вибірковість запліднення забезпечує:

  1. * збереження виду як цілого

  2. утворення нащадків, які є точними копіями батьків

  3. збідненість генофонду популяції

  4. вимирання виду

  5. зменшення кількості особин в популяції

 15. Відомо, що мітохондрії здатні до самовідновлення. Завдяки наявності чого можливий цей процес?

  1. Подвійної мембрани

  2. Хромомом.

  3. Крист.

  4. * ДНК.

  5. РНК.

 16. Віруси, які пристосувалися до паразитування у клітині бактерій – це:

  1. * Фаги

  2. Фагоцити

  3. Віроспори

  4. Генофори

  5. Мікоплазми

 17. Вкажіть чим утворені нуклеосоми хромосом:

  1. * Гістоновими білками та ДНК.

  2. Негістоновими білками та ДНК.

  3. ДНК.

  4. Гістоновими та негістоновими білками.

  5. ДНК та РНК.

 18. Вкажіть, які речовини входять одночасно до складу одного нуклеотида:

  1. Аміногрупа, пентоза, залишок фосфатної кислоти.

  2. Амінокислота, пентоза, залишок фосфатної кислоти.

  3. Азотиста основа, гексоза, залишок фосфатної кислоти.

  4. * Азотиста основа, пентоза, залишок фосфатної кислоти.

  5. Азотиста основа, амінокислота, залишок фосфатної кислоти.

 19. Включення чужорідної ДНК у геном клітини-хазяїна, що призводить до зміни її структурних і функціональних властивостей називається:

  1. Реплікація.

  2. Транскрипція.

  3. * Трансформація.

  4. Трансдукція.

  5. Транскрипція.

 20. Включення чужорідної ДНК у геном клітини-хазяїна, що призводить до зміни її структурних і функціональних властивостей називається:

  1. Реплікація.

  2. Транскрипція.

  3. * Трансформація.

  4. Трансдукція.

  5. Транскрипція.

 21. Включеннями рослинної клітини є:

  1. * Зерна крохма¬лю.

  2. Вакуолі.

  3. Рибосоми.

  4. Пластиди.

  5. Глікоген.

 22. Генетичний матеріал в прокаріот представлений:

  1. * Генофором

  2. Кінетофором

  3. Хромофором

  4. Хлорофором

  5. Немає правильної відповіді

 23. Генофор – це:

  1. * Нитка ДНК, яка утворює кільце

  2. Хромосома

  3. Оболонка клітини прокаріот

  4. Білок-гістон

  5. Всі органели прокаріот

 24. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює кількості такої азотистої основи:

  1. Цитозину.

  2. * Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. Гуаніну.

  5. Аденіну.

 25. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Цитозину.

  2. * немає правильної відповіді

  3. Урацилу.

  4. Гуаніну.

  5. Дезоксирибози.

 26. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Цитозину.

  2. * Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. Гуаніну.

  5. Дезоксирибози.

 27. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість гуаніну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. * немає правильної відповіді

  2. Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. Аденіну.

  5. Дезоксирибози.

 28. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість гуаніну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. * Цитозину.

  2. Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. Аденіну.

  5. Дезоксирибози.

 29. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість тиміну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Цитозину.

  2. * немає правильної відповіді

  3. Урацилу.

  4. Гуаніну.

  5. Дезоксирибози.

 30. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість тиміну завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Цитозину.

  2. * Аденіну.

  3. Урацилу.

  4. Гуаніну.

  5. Дезоксирибози.

 31. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість цитозину завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Аденіну.

  2. Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. * немає правильної відповіді

  5. Дезоксирибози.

 32. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кількість цитозину завжди дорівнює кількості такої основи:

  1. Аденіну.

  2. Тиміну.

  3. Урацилу.

  4. * Гуаніну.

  5. Дезоксирибози.

 33. Двомембранну будову мають такі органели:

  1. Лізосоми.

  2. * Мітохондрії.

  3. Клітинний центр.

  4. Рибосоми.

  5. Комплекс Гольджі.

 34. Де в еукаріотичній клітині локалізовані хромосоми?

  1. * Каріоплазма.

  2. Каріолема.

  3. Ядерце.

  4. Мітохондрії.

  5. Пластиди.

 35. Де в еукаріотичній клітині локалізовані хромосоми?

  1. * Каріоплазма.

  2. Каріолема.

  3. Ядерце.

  4. Мітохондрії.

  5. Пластиди.

 36. Де в клітині синтезується АТФ?

  1. Ядро.

  2. Ендоплазматична сітка.

  3. Рибосоми.

  4. * Мітохондрії.

  5. Клітинний центр.

 37. Для живих організмів не характерно:

  1. Подразливість.

  2. Метаболізм.

  3. Здатність протистояти наростанню ентропії.

  4. * Нездатність протистояти наростанню ентропії.

  5. Спадковість.

 38. ДНК знаходиться в:

  1. Лізосомах.

  2. Рибосомах.

  3. * немає правильної відповіді

  4. Ендоплазматичному ретикулумі.

  5. Комплексі Гольджі.

 39. До доядерних організмів належать:

  1. * Бактерії та синьо-зелені водорості

  2. Рослини

  3. Тварини

  4. Гриби

  5. Віруси

 40. До доядерних організмів належать:

  1. * Дроб’янки

  2. Рослини

  3. Тварини

  4. Гриби

  5. Віруси

 41. До доядерних організмів належать:

  1. * Бактерії

  2. Рослини

  3. Тварини

  4. Гриби

  5. Віруси

 42. До доядерних організмів належать:

  1. * Синьо-зелені водорості

  2. Рослини

  3. Тварини

  4. Гриби

  5. Віруси

 43. До еукаріотів належать:

  1. * Гриби

  2. Бактерії

  3. Віруси

  4. Синьо-зелені водорості

  5. Всі з названих

 44. До еукаріотів належать:

  1. * Гриби.

  2. Мікоплазми.

  3. Ціанобактерії.

  4. Вібріони.

  5. Бактеріофаги.

 45. До еукаріотів належать:

  1. * Рослини

  2. Бактерії

  3. Віруси

  4. Синьо-зелені водорості

  5. Всі з названих

 46. До еукаріотів належать:

  1. * Тварини

  2. Бактерії

  3. Віруси

  4. Синьо-зелені водорості

  5. Всі з названих

 47. До неклітинних форм життя належать:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Тварини

  3. Рослини

  4. Гриби

  5. Бактерії

 48. ?До неклітинних форм життя належать:

  1. * Віруси

  2. Тварини

  3. Рослини

  4. Гриби

  5. Бактерії

 49. ?До нестатевого розмноження не належить:

  1. * Кон’югація

  2. Поділ клітини надвоє

  3. Множинний поділ (шизогонія)

  4. Спороутворення

  5. Брунькування

 50. До оптичної системи мікроскопа належить:

  1. * Oб’єктив.

  2. Тубус.

  3. Дзеркало.

  4. Штатив.

  5. Револьвер.

 51. До прокаріотів належать:

  1. * Дроб’янки

  2. Рослини

  3. Тварини

  4. Гриби

  5. Віруси

 52. До прокаріотів належать:

  1. * Бактерії

  2. Рослини

  3. Тварини

  4. Гриби

  5. Віруси

 53. До прокаріотів належать:

  1. * Синьо-зелені водорості

  2. Рослини

  3. Тварини

  4. Гриби

  5. Віруси

 54. До прокаріотів належать:

  1. * Бактерії та синьо-зелені водорості

  2. Рослини

  3. Тварини

  4. Гриби

  5. Віруси

 55. До функцій глікокаліксу належить:

  1. Синтез АТФ.

  2. Синтез білків.

  3. * Міжклітинна взаємодія.

  4. Фагоцитоз.

  5. Піноцитоз.

 56. До функцій глікокаліксу не належить:

  1. * Синтез АТФ.

  2. Міжклітинне розпізнавання.

  3. Міжклітинна взаємодія.

  4. Пристінкове травлення.

  5. Міжклітинні контакти.

 57. До функцій глікокаліксу не належить:

  1. * Синтез АТФ.

  2. Міжклітинне розпізнавання.

  3. Міжклітинна взаємодія.

  4. Пристінкове травлення.

  5. Міжклітинні контакти.

 58. До ядерних організмів належать:

  1. * Гриби

  2. Бактерії

  3. Віруси

  4. Синьо-зелені водорості

  5. Всі з названих

 59. До ядерних організмів належать:

  1. * Тварини

  2. Бактерії

  3. Віруси

  4. Синьо-зелені водорості

  5. Всі з названих

 60. До ядерних організмів належать:

  1. * Рослини

  2. Бактерії

  3. Віруси

  4. Синьо-зелені водорості

  5. Всі з названих

 61. Екологічною проблемою якого рівня організації живого є збільшення частки мутацій у генофондах?

  1. Молекулярно-генетичного.

  2. Клітинного.

  3. Організмового.

  4. * Популяційно-видового.

  5. Біосферно-біоценотичного.

 62. Елементарною структурою на біосферно-біогеоценотичному рівні життя є:

  1. * Біогеоценози

  2. Системи органів та організм

  3. Клітина

  4. Популяція

  5. Триплети ДНК

 63. За правилом Чаргаффа в молекулі ДНК кількість аденіну дорівнює:

  1. * Кількості тиміну

  2. Кількості гуаніну

  3. Кількості цитозину

  4. Кількості урацилу

  5. Всі відповіді вірні

 64. За правилом Чаргаффа в молекулі ДНК кількість аденіну і гуаніну дорівнює:

  1. * Кількості тиміну і цитозину

  2. Кількості аденіну і гуаніну

  3. Кількості тиміну і гуаніну

  4. Кількості аденіну і цитозину

  5. Кількості гуаніну і тиміну

 65. За правилом Чаргаффа в молекулі ДНК кількість гуаніну дорівнює:

  1. * Кількості цитозину

  2. Кількості тиміну

  3. Кількості урацилу

  4. Кількості аденіну

  5. Всі відповіді вірні

 66. іРНК, що тривалий час накопичується в клітині, зв’язана з спеціальними білками, які „консервують” її, утворює:

  1. * Інформосоми.

  2. Полісоми.

  3. Моноцистрони.

  4. Поліцистрони.

  5. Рибосому.

 67. Назвіть вид міжклітинних контактів при якому ділянки ущільнення між клітинами утворюють механічні зв’язки:

  1. Синаптичний контакт.

  2. Простий контакт.

  3. * Десмосоми.

  4. Щілинний контакт.

  5. Складний контакт.  1. Секреторна.

  2. Участь у вуглеводному обміні.

  3. Синтез білка.

  4. * Синтез АТФ.

  5. Фотосинтез.

 68. Не мають мембранної будови:

  1. Пластиди.

  2. * Рибосоми.

  3. Комплекс Гольджі.

  4. Пероксисоми.

  5. Ядро.

 69. Не мають мембранної будови:

  1. Пластиди.

  2. * Рибосоми.

  3. Комплекс Гольджі.

  4. Пероксисоми.

  5. Ядро.

 70. Не мають мембранної будови:

  1. Пластиди.

  2. * немає правильної відповіді

  3. Комплекс Гольджі.

  4. Пероксисоми.

  5. Ядро.

 71. Недиференційованими, здатними до трансформації у визначені типи клітин є:

  1. Міоцити.

  2. Еритроцити

  3. Лейкоцити.

  4. * Стовбурові клітини.

  5. Нейрони.

 72. Нестатеві клітини в людини:

  1. * Мають багато органел

  2. Мають мало органел

  3. Мають дуже великі розміри

  4. Мають гаплоїдний набір хромосом

  5. Мають низький рівень обмінних процесів

 73. Нестатеві клітини в людини:

  1. * Мають диплоїдний набір хромосом

  2. Мають гаплоїдний набір хромосом

  3. Мають низький рівень обмінних процесів

  4. Мають мало органел

  5. Мають дуже великі розміри

 74. Нестатеві клітини в людини:

  1. * Мають високий рівень обмінних процесів

  2. Мають низький рівень обмінних процесів

  3. Мають мало органел

  4. Мають дуже великі розміри

  5. Мають гаплоїдний набір хромосом

 75. Обмін речовин – це:

  1. * Метаболізм

  2. Анаболізм

  3. Катаболізм

  4. Дисиміляція

  5. Асиміляція

 76. Обмін речовин та енергії – одна з основних властивостей життя. Як називається сукупність всіх реакцій біосинтезу речовин, що відбуваються з поглинанням енергії?

  1. Дисиміляція

  2. * Асиміляція

  3. Катаболізм.

  4. Енергетичний обмін.

  5. Метаболізм.

 77. Первинні лізосоми формуються за участю:

  1. Агранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

  2. Гранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

  3. * Комплексу Гольджі.

  4. Пероксисом.

  5. Рибосом.

 78. Перевагою молекули ДНК як носія генетичної інформації над РНК є те, що ДНК здатна до:

  1. Репарації.

  2. * Реплікації.

  3. Транскрипції.

  4. Трансляції.

  5. Процесінгу.

 79. Період підготовки клітини до поділу – це:

  1. анафаза

  2. телофаза

  3. метафаза

  4. * інтерфаза

  5. профаза

 80. Період підготовки клітини до поділу – це:

  1. анафаза

  2. телофаза

  3. метафаза

  4. профаза

  5. * немає правильної відповіді

 81. Під час якого періоду клітинного циклу відбувається реплікація:ДНК?

  1. * Інтерфаза.

  2. Профаза.

  3. Метафаза.

  4. Анафаза.

  5. Телофаза.

 82. Поверхня однієї з двох клітин створює численні мікровирости цитоплазми, поверхня другої — гладенька. Яка з цих клітин здійснює більш активний ендоцитоз?

  1. * Перша.

  2. Друга.

  3. Ендоцитоз однаково активний в обох клітинах.

  4. Ендоцитоз неможливий в обох клітинах.

  5. З гладкою поверхнею.

 83. Постсинтетичний період – це:

  1. G1

  2. S

  3. G

  4. P

  5. * немає правильної відповіді

 84. Постсинтетичний період – це:

  1. G1

  2. * G2

  3. G

  4. S

  5. P

 85. Пресинтетичний період – це:

  1. * G1

  2. G

  3. G2

  4. S

  5. P

 86. Пресинтетичний період – це:

  1. G

  2. G2

  3. S

  4. P

  5. * немає правильної відповіді

 87. При амітозі не відбувається:

  1. * Підготовка клітини до поділу

  2. Точний і рівномірний розподіл спадкового матеріалу

  3. Прямий поділ ядра клітини шляхом перетяжки простою перетинкою

  4. Нерівномірний розподіл спадкового матеріалу

  5. Фрагментація клітинного ядра

 88. При брунькуванні утворюються:

  1. * Велика і маленька дочірні клітини

  2. 2 дочірні клітини, вдвічі менші за материнську

  3. 2 дочірні клітини, вдвічі більші за материнську

  4. 2 дочірні клітини, величиною як материнська

  5. 4 дочірні клітини

 89. ?При мітозі відбувається:

  1. * Точний і рівномірний розподіл спадкового матеріалу

  2. Прямий поділ ядра клітини шляхом перетяжки простою перетинкою

  3. Підготовка клітини до поділу

  4. Нерівномірний розподіл спадкового матеріалу

  5. Немає правильної відповіді
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка