Тематичним планСкачати 116.15 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір116.15 Kb.


Міністерство освіти і науки України


ТЕМАТИЧНИМ ПЛАН


науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів бюджету

Міністерством освіти і науки України на 2016 рік

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

з/п


Назва НДДКР Номер держреєстрації Категорія роботи ПІБ наукового керівника, науковий ступінь

Підстава до виконання - дата, № документу

Терміни

виконанняОчікувані результати в поточному році

Наукові секції за фаховими напрямами

1.

Фізико-хімічні властивості графену, поверхні та приповерхневих шарів алмазу, алмазних та металевих

наноструктурованих плівок

№ держреєстрації: 0115Ш00765 ^

Фундамен'і'альна

Яновський Олександр Сергійович., доц., канд. фіз.-мат. наук


  1. N1243

  1. N105

2015

2017


Моделі реконструйованої поверхні алмазу С(111), побудовані за допомогою кластерів різної форми та розмірів. Дані про зміни в геометричних, електронних та енергетичних параметрах поверхні алмазів С(100) та С(111), що містять точкові дефекти. Дані про вплив точкових та дислокаційних дефектів у графені на електронні, адсорбційні та оптичні характеристики кристала. Механізми початкових стадій росту алмазних плівок на алмазних та кремнієвих підкладках. Електропровідні властивості наноструктурованих плівок на діелектричних підкладках та властивості контакту наноструктурованих плівок з напівпровідниковою підкладкою. Кореляція між структурними та електричними властивостями наноострівцевих та наноструктурованих металевих плівок на неметалевих підкладках.

Загальна фізика


Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно- політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук

2.


Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно- політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій

Створення біологічно активних речовин на основі 5- заміщених ендогенних сульфуровмісних сполук

№ держреєстрації: 0115Ш00763

Фундаментальна

Омельянчик Людмила Олександрівна, проф., д-р фармацевт, наук  1. N1243

  1. N105

2015

2017


Нові синтезовані 5-похідні ендогенних сульфуровмісних сполук - 15 сполук, їх фізико- хімічні константи та комплексоутворення з біометалами. Вдосконалення методів синтезу 5-похідних ендогенних сульфуровмісних сполук. Ідентифікаця отриманих сполук за допомогою ІЧ-, ПМР-спектрів. Вдосконалена віртуальна комбінаторна бібліотека 5- похідних ендогенних сульфуровмісних сполук. Квантово-хімічні розрахунки фізико-хімічних констант синтезованих сполук.

Біологія,

біотехнології,

харчуванняФундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно- політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
3.

Динаміка афіксальної словотвірної системи українського іменника (суфікси жіночого роду)

№ держреєстрації: 0115Ш00764

Фундаментальна

Білоусенко Петро Іванович, проф., д-р філол. наук  1. N1243

  1. N105

2015

2017


Напрямки дослідження динаміки афіксальної деривації, методика аналізу історико- дериватологічного матеріалу, способи розмежування дериватологічного і етимологічного аналізу. Засади репрезентації ілюстративного матеріалу, дослідження нульсуфіксальної деривації. Принципи розмежування понять «нульовий суфікс» і «суфікс-флексія - а» та системного підходу в дослідженні дериватів з глибинним Систематизація і класифікація мовних фактів із пам'яток різних стилів і жанрів XI - поч. XXI ст. Опис словотвірної структури іменників жіночого роду зі згаданими формантами за лексико-словотвірними типами в українській мові ХІ-ХУ ст.

Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікаціїІнформаційні та комунікаційні технології

Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення

4.

Математичне моделювання конструкцій неоднорідної

структури на базі сучасних

інформаційних технологій
№ держреєстрації:

0115И000761


Прикладна
Грищак Віктор Захарович, проф., д-р техн. наук

31.10.2014 N1243

09.02.2015

N105


2015

2016


Гібридні аналітико-чисельні методи розв'язку

задач механіки неоднорідних об'єктів.

Адаптивні способи генерації дискретних

моделей для неоднорідних конструкцій. Скінченно-елементні підходи до визначення

напружено-деформованого стану конструкцій

із неоднорідних та композиційних матеріалів. Математичні моделі складних неоднорідних

об'єктів. Програмні комплекси для розрахунку конструкцій із неоднорідних матеріалів.


Механіка


Науки про життя, нові технології профілактики та лікування

Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людинанайпоширеніших захворювань

- світ" та створення новітніх технологій покраш;ення якості життя

5.

Професійно-комунікативний

підхід у системі вищої

іншомовної освіти
№ держреєстрації;

0115Ш00762


Прикладна
Пахомова Тетяна

Олександрівна, проф., д-р пед. наук
31.10.2014

N1243


09.02.2015

N105


2015

2016


Виокремлені механізми професійної

навчально-пізнавальної діяльності.

Характеристика сучасних ефективних технологій в області іншомовної вищої освіти

України. Конкретизовані шляхи застосування

сучасних освітніх технологій в контексті професійно-комунікативного підходу. Освітні

стратегії. Експериментальні дані щодо ефективності реалізації професійно-

комунікативного підходу в навчальному

процесі 3 іноземних мов. Апробація і

результати впровадження професійно- комунікативного підходу в практику навчання іноземних мов.


Педагогіка,

психологія.

соціологія,

українознавство.

проблеми освіти і

науки, молоді та спортуНауки про життя, нові технології профілактики та лікування Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина

найпоширеніших захворювань

- світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя

6.  1. N1243

  1. N105

2015

2016


Залежність між показниками функціонального стану організму спортсменів впродовж річного циклу навчально- тренувального процесу. Комплексна система контролю, корекції рівня функціональної підготовленості спортсменів вищої кваліфікації з використанням відновлювальних заходів антиоксидантної спрямованості. Методика оптимізації медико- біологічного супроводу тренувального процесу. Впровадження результатів дослідження в роботу спортивного клубу ЗТР, Мотор-Січ, Орбіта-Університет.


Педагогіка,

психологія,

соціологія,

українознавство,

проблеми освіти і

науки, молоді та

спорту

Розробка сучасних підходів іцодо вдосконалення системи відновлювальних заходів серед спортсменів

№ держреєстрації: 0115Ш00819

Прикладна

Богдановська Надія
Василівна, проф., д-р біолог, наукНові речовини і матеріали

Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з'єднання і оброблення


КС - Розробка технології формування властивостей поверхні деталей газотурбінних двигунів з жароміцних титанових сплавів методом лазерної обробки (ГО - Розробка та дослідження ресурсозберігаючих технологій виготовлення відповідальних деталей авіаційних двигунів із титанових сплавів. Запорізький національний технічний університет)

№ держреєстрації:

0115и000760

0115Ш02239

Прикладна

Смоляков Олександр Васильович, доц., канд. фіз.-мат. наук7.

  1. N1243

  1. N105

2015

2016


Зменшення пористості поверхневих шарів деталей авіадвигунів, виготовлених методом порошкової металургії, підвищення їх зносостійкості та корозійної стійкості. Оптимальні параметри та тип лазерних обробок для досягнення структурного стану в поверхневих шарах деталей, який би забезпечував максимальні експлуатаційні характеристики. Спосіб підвищення службових характеристик поверхонь важливих деталей газотурбінних двигунів з жароміцних титанових сплавів методом лазерної обробки.

Авіаційно- космічна техніка і транспортГ.М. Васильчук


Проректор з наукової роботи


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка