Тема право на життя у практиці європейського суду з прав людиниСкачати 31.45 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір31.45 Kb.
ТЕМА 3. ПРАВО НА ЖИТТЯ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

!!! аналітичні завдання потрібно виконати у письмовій формі в зошиті для практичних занять !!!

Теоретичні питання.

1) Зміст права на життя: особливості формулювання статті 2 Конвенції

2) Межі права на життя: початок життя людини та його завершення

3) Основний контекст обмежування права на життя – застосування смертельної сили

4) Обов’язки держави, що випливають зі ст. 2 Конвенції

5) Спеціальні аспекти застосування ст. 2 Конвенції:

а) право на життя ув’язнених

б) право на життя під час збройних конфліктів

в) право на життя та захист довкілля

г) охороня здоров’я та лікарська помилка

д) самогубство військових

е) заборона смертної кари


Контрольні запитання

 1. Чи захищає ст. 2 Конвенції право людини на припинення свого життя (зокрема, на евтаназію)?

 2. Чи є право людини на життя абсолютним з позицій Конвенції? Поясніть відповідь.

 3. Які позитивні, негативні та процесуальні обов’язки держави випливають зі ст. 2 Конвенції?

 4. Які критерії правомірності застосування летальної сили Ви знаєте?

 5. Чи захищає Конвенція право на життя ненародженої дитини? Відповідь поясність з посиланням на практику Суду.

 6. Чи захищає ст. 2 Конвенції людину від самогубства?

Аналітичні завдання

 1. Проаналізуйте рішення Суду у та відповіште на запитання, 1) що призвело до порушення права на життя людини; 2) хто виступив заявником у справі і як заявник мотивував свій статус; 3) яку справедливу сатисфакцію призначили у зв'язку з порушенням права на життя:

- студенти, чиї прізвища розпочинаються на літери А-М, опрацьовують рішення «Арская проти України» від 05.12.2013; “Барсукови проти України” від 26.02.2015; “Сергій Шевченко проти України” від 04.04.2006,

- студенти, чиї прізвища розпочинаються на літери Н-Я, опрацьовують рішення «Гонгадзе проти України» від 08.11.2005; «Юрій Ілларіонович Щокін проти України» від 03.10.2013; « Кац та інші проти України » від 18.12.2008


Нормативні джерела та практика Суду

 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 2. Рішення Суду щодо України за ст. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/19613

Спеціальні джерела

 1. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / за ред. О.Л. Жуковської. – К.: ВІПОЛ, 2004. – С. 50-116.

 2. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В.Г. Буткевича. – К.: Ред. журн. «Право України», 2011. – Вип. 1: Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань: у 3 ч. – Ч. 1-2. − 936 с.

 3. Там само. − Ч. 3. – 560 с.

 4. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2006. – C. 59-164.

 5. Бущенко А.П. Стаття 2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [Текст] : систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини / Аркадій Бущенко. – Х. : Права людини, 2010. – 366 с.

 6. Дудаш Т. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб. К.: Алерта, 2016. С. 160-175

 7. Right to life: factsheets [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_ENG.pdf

 8. Death penalty abolition: factsheets [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Death_penalty_ENG.pdf

 9. End of life and the European Convention on Human Rights: factsheets [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Euthanasia_ENG.pdf

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка