Тема : «Сульфаніламіди. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією. Механізм дії, способи одержаний, методи аналізу. Застосування в медицині»Скачати 27.38 Kb.
Дата конвертації27.03.2020
Розмір27.38 Kb.
ЗАНЯТТЯ №4
Тема: «Сульфаніламіди. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією. Механізм дії, способи одержаний, методи аналізу. Застосування в медицині»

тестові завдання

 1. Відрізнити салазопіридазин від сульфадимезина можна по:

A) зовнішнім виглядом

B) нінгідринова проба

C) утворення оксима

D) утворення складного ефіру

E) утворення осаду з срібла нітратом


 1. Яка з лікарських речовин після кислотного гідролізу розкладається з виділенням формальдегіду?

A) стрептоцид розчинний

B) уросульфан

C) бутамід

D) хлорамін

E) норсульфазол


 1. До реагентів, що дозволяє диференціювати сульфадимезин, стрептоцид, норсульфазол відносяться:

A) натрію нітрит в кислому середовищі, лужний розчин β-нафтол

B) натрію нітрит в лужному середовищі, фенол

C) заліза (III) хлорид, кислота хлористоводнева

D) натрію нітрит в кислому середовищі

E) натрію нітрит в нейтральному середовищі, кобальту хлорид


 1. Яка з лікарських речовин не дає забарвлений продукт при піролізі?

A) бутамід

B) стрептоцид

C) уросульфан

D) норсульфазол

E) сульгін


 1. Основні властивості сульфаніламідних препаратів обумовлені:

A) первинною ароматичною аміногрупою

B) карбоксильною групою

C) кетогруппою

D) фенольним гідроксилом

E) сульфамідною групою


 1. Для оцінки якості якої лікарської речовини з групи сульфаніламідних препаратів використовується метод кислотно-основного титрування в диметилформаміді?

A) фталазол

B) сульгін

C) уросульфан

D) стрептоцид

E) сульфадимезин


 1. Для виявлення сульфамідної сірки речовину піддають?

A) мінералізації кип'ятінням з кислотою азотною концентрованою

B) лужному гідролізу (сплав з лугом)

C) утворення оксоніевих солей

D) утворення гідроксамат

E) утворення забарвлених комплексів із солями важких металів


 1. Для виявлення специфічної домішки норсульфазола у фталазол використовують реакцію:

A) утворення індофенолу

B) кислотний гідроліз

C) лужний гідроліз

D) утворення оксима

E) утворення азобарвника (азосполучення)


 1. Розчинність фталазолу в розчинах лугів зумовлена ​​наявністю:

A) складноефірного угруповання

B) простого ефірного угруповання

C) карбоксильної групи

D) імідної групи

E) аміногрупи


 1. Яка з лікарських речовин при піролізі утворює забарвлений продукт і аміак?

A) бутамід

B) хлорпропамід

C) норсульфазол

D) уросульфан

E) фталазол


 1. Для кількісного визначення сульфаніламідів найбільш доцільним об'ємним методом є:

A) метод нітритометрії

B) метод нейтралізації

C) метод йодометрії

D) метод меркуриметрії

E) метод цериметрії


 1. Кількісне визначення фталазолу проводиться методом кислотно-основного титрування в середовищі:

A) кислоти оцтової льодяної

B) оцтового ангідриду

C) кислоти мурашиної

D) кислоти сірчаної розведеної

E) диметилформаміду


 1. При нітритометричному кількісному визначенні стрептоциду слід дотримуватись таких умов:

A) дотримання температурного режиму

B) попереднє гідролітичне розкладання

C) використання зворотнього способу титрування

D) нейтральна реакція середовища

E) використання α-нафтолу, фенолу


 1. Загальногруповою для сульфаніламідних препаратів є реакція:

A) соле-і комплексоутворення з солями важких металів

B) з розчинами альдегідів в сірчаній кислоті

C) з фенолами

D) з лугами

E) з лужними металами


 1. Одна з наведених лікарських речовин не розчиняється в кислотах:

A) сульфацил натрію

B) норсульфазол

C) етазол

D) фталазол

E) стрептоцид


 1. Одна з наведених лікарських речовин не розчиняється в лугах:

A) сульгін

B) сульфадимезин

C) етазол

D) сульфален

E) стрептоцид


 1. Серед перерахованих лікарських речовин вкажіть одну забарвлену:

A) хлорамін

B) салазопірідазін

C) пантоцид

D) фталазол

E) норсульфазол


 1. Одна з лікарських речовин - діамід:

A) Norsulfazolum

B) Phthalazolum

C) Sulfadimidinum

D) Sulfaethiodolum

E) Sulfathiazolum


 1. Одне з раціональних назв сульфаніламідних лікарських речовин належить норсульфазолу:

A) 2- (п-амінобензолсульфамідо) -5-етил-1,3,4-тіадіазол

B) п-амінобензолсульфамід

C) 2- (п-амінобензолсульфамідо) -тіазол

D) 2- (п-амінобензолсульфамідо) -4,6-диметилпіримідин

E) п-амінобензолсульфамідогуанідін

Одна з назв по Міжнародній фармакопеї - норсульфазол:

A) Sulfathiazolum

B) Phthalylsulfathiazolum

C) Sulfaethiodolum

D) Sulfaguanidinum

E) Phthalazolum


 1. Всі сульфаніламідні препарати за хімічною структурою об'єднує наявність:

A) аміду сульфанілової кислоти

B) аміду бензолосульфокислоти

C) аміду п-амінобензойної кислоти

D) п-хлорбензолсульфокислоти

E) п-аміносаліцилової кислоти


 1. Одна з лікарських речовин не є похідною аміду сульфанілової кислоти:

A) Aethazolum

B) Salasopiridazinum

C) Sulginum

D) Chlorpropamidum

E) Sulfadimezinum


 1. Будова одної лікарської речовини заснована на реакції ацилювання норсульфазолу фталевою кислотою:

A) Sulfanilamidum

B) Phthalysulfathiazolum

C) Sulfadimidinum

D) Tolbutamidum

E) Sulfacarbamid


 1. Яка кислота лежить в основі структури хіміотерапевтичної речовини - стрептоциду:

A) бензойна

B) саліцилова

C) сульфанілова

D) γ-піридинкарбонова

E) нікотинова


 1. Одна із сполук не є похідним гетероциклів:

A) Phthalysulfathiazolum

B) Sulfaethidolum

C) Sulfadimidinum

D) Sulfanilamidum

E) Sulfathiazolum


 1. Одна з лікарських речовин є похідним аміду сульфанілової кислоти:

A) Sulginum

B) Chlorpropamidum

C) Pantocidum

D) Chloraminum B

E) Butamidum


 1. Лікарська речовина Фталазол має раціональне назва:

A) п-амінобензолсульфамідогуанідін

B) п-амінобензолсульфацетамід натрію

C) 2- [п-(о-карбоксибензамідо)-бензолсульфамідо]-тіазол

D) п-амінобензолсульфанілмочевіна

E) 2- (п-амінобензолсульфамідо)-тіазол


 1. Одна з лікарських речовин не є похідною аміду сульфанілової кислоти:

A) Aethazolum

B) Salasopiridazinum

C) Sulginum

D) Chlorpropamidum

E) Sulfadimezinum


 1. Реакція утворення азобарвника дозволяє ідентифікувати лікарські препарати, що мають у своїй структурі:

A) сульфамідну групу

B) первинну ароматичну аміногрупу

C) альдегідну групу

D) просту ефірну групу

E) карбоксильну групу


 1. При проведенні аналізу лікарських засобів, що містять карбамідну групу, загальною реакцією ідентичності є:

A) кислотний гідроліз

B) лужний гідроліз (сплав з лугом)

C) утворення гідроксамату

D) утворення оксонієвих солей

E) визначення азоту по К'ельдалю


 1. Для ідентифікації стрептоциду, сульфацилу-натрію, норсульфазолу, сульфадимезину слід провести реакцію:

A) утворення азобарвника

B) утворення йодоформу

C) утворення мурексиду

D) утворення нафтохінону

E) утворення флуоресцеїну


 1. Одна з перерахованих сульфаніламідних лікарських речовин сплавляють з резорцином в концентрованій сірчаній кислоті, плав розчиняють в розчині гідроксиду натрію - з'являється яскраво-зелена флуоресценція:

A) 2-(п-амінобензолсульфамідо) - 4,6-диметилпіримідин (сульфадимезин)

B) 2- [п-(о-карбоксибензамідо) -бензолсульфамідо] -тіазол (фталазол)

C) п-амінобензолсульфамід (стрептоцид)

D) п-амінобензолсульфанілсечовина (уросульфан)

E) 2- (п-амінобензолсульфамідо) -тіазол (норсульфазол)


 1. Одна з перерахованих лікарських речовин з саліцилової кислотою в концентрованій сульфатній кислоті утворює малинове забарвлення:

A) 2- (п-амінобензолсульфамідо) -5-етил-1,3,4-тіадіазол (етазол)

B) п-амінобензолсульфімінометансульфонат натрію (стрептоцид розчинний)

C) п-амінобензолсульфамід (стрептоцид)

D) п-амінобензолсульфацетамід натрію (сульфацил натрію)

E) 2- (п-амінобензолсульфамідо) -тіазол (норсульфазол)


 1. Один з препаратів ідентифікується з калію йодидом:

A) Pantocidum

B) Sulfanilamidum

C) Sulfacetamidum

D) Sulfaguanidinum

E) Sulfacarbamidum


 1. Одна з речовин при термічній обробці утворює темно-бурий плав і сірководень:

A) Sulfacylum solubile

B) Streptocidum

C) Norsulfazolum

D) Chloraminum В

E) Pantocidum


 1. Вкажіть сульфаніламідний лікарський препарат, для ідентифікації якого за утворенння азобарвника необхідний попередній гідроліз:

A) Sulfaguanidinum (Sulginum)

B) Streptocidum solubile

C) Sulfadimidinum (Sulfadimezinum)

D) Sulfathiazolum (Norsulfazolum)

E) Urosulfanum


 1. Одна з речовин не утворює азобарвник без попереднього гідролізу кислотою:

A) Sulfacylum Natrium

B) Phthalazolum

C) Sulfaguanidinum

D) Sulfadimidinum

E) Sulfathiazolum


 1. Одна з сульфаніламідних лікарських речовин утворює плав синьо-фіолетового кольору, при цьому виділяється аміак і анілін:

A) Sulfanilamidum

B) Sulfathiadolum

C) Sulfacarbamidum

D) Phthalylsulfathiazolum

E) Sulfacetamidum Natricum


 1. Зроблені на фармацевтичному підприємстві очні краплі, до складу яких входить сульфацил натрію (сульфамідний препарат), піддають контролю, згідно АНД. Яку реакцію ідентифікації діючої речовини слід провести хіміку ВТК?

A) з розчином амонію оксалату

B) утворення ауринового барвника

C) утворення азобарвника

D) з розчином калію гідроксиду

E) з розчином натрію цитрату


 1. Характерною реакцією ідентифікації на аміди сульфанілової кислоти, згідно АНД, є реакція:

A) з срібла нітратом

B) з міді сульфатом

C) з ртуті (II) хлоридом

D) з барію сульфатом

E) з калію перманганатом


 1. Один з лікарських засобів в присутності розчину натрію гідроксиду і фенолфталеїну утворює червоне забарвлення:

A) Streptocidum

B) Urosulfanum

C) Sulginum

D) Sulfadimezinum

E) Norsulfazolum


 1. В якоій лікарській речовині при випробуванні на доброякісність визначається питомий показник поглинання:

A) Butamidum

B) Pantocidum

C) Sulfathiazolum

D) Urosulfanum

E) Phthalazolum


 1. В якому з нижче перерахованих препаратів провізор-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії визначає домішку фталевої кислоти методом кислотно-основного титрування:

A) фтивазид

B) фенілсалицилат

C) фенолфталеїн

D) норсульфазол

E) фталазол


 1. Нітритометричний метод кількісного визначення використовується для лікарських речовин, що мають первинну ароматичну аміногрупу (сульфаніламідні препарати). Яке середовище при цьому повинно бути створено провізором-аналітиком в уже згадуваному розчині:

A) нейтральне

B) лужне


C) кислота хлористоводнева

D) аміачне

E) фосфорнокисле


 1. Для колориметричного і фотоколориметричного визначення лікарських речовин з групи первинних ароматичних амінів використовуються реакції:

A) утворення ізоціанідів

B) осадження

C) нейтралізації

D) утворення індофенолу

E) азосполучення


 1. Хімік-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії при нітритометричному методі кількісного визначення субстанції Стрептоциду використовує спосіб фіксування точки кінця титрування за допомогою:

A) адсорбційного індикатора

B) металоіндикатора

C) зовнішнього індикатора (йодкрахмального паперу)

D) безіндікаторним способом

E) розчину крохмалю


 1. Згідно з вимогами АНД провізор-аналітик визначає кількісний вміст субстанції норсульфазолу. Для своєї роботи він використовує метод нітритометрії. Який індикатор повинен він використовувати?

A) еріохром Т

B) метиловий червоний

C) нейтральний червоний

D) йодкрахмальной папір

E) диметиловий жовтий


 1. До якої лікарської групи належать лікарські препарати: бутамід і глібенкламід:

A) протимікробні - хіміотерапевтичні засоби

B) жовчогінні засоби

C) пероральні протидіабетичні препарати

D) серцево-судинні засоби

E) жарознижуючі


 1. Які зміни в структурі сульфаніламідних препаратів не призводять до втрати їх активності?

A) переклад аміногрупи в інше положення в бензольному циклі

B) введення інших замісників в бензольний цикл

C) аміногрупа замінена радикалом, який в організмі перетворюється у вільну аміногрупу

D) заміщення сульфамідної групи на радикал

E) переведення сульфамідної групи в інше положення


 1. В основі механізму дії сульфаніламідних препаратів лежить:

A) окисне фосфорилювання

B) інгібування синтезу моноамінооксидази

C) інгібування синтезу фолієвої кислоти (теорія «конкурентного антагонізму»)

D) денатурація білка 1. Сульфаніламідні препарати проявляють:

A) антацидну дію

B) протипухлинну

C) нейротропну

D) антибактеріальну

E) знеболювальну


 1. Провізор-аналітик проводить ідентифікацію стрептоциду. Наявність Сульфуру в молекулі препарату після окислення кислотою нітратною концентрованою можна підтвердити за реакцією з розчином:

A) барію хлориду

B) свинцю ацетату

C) свинцю сульфіду

D) барію сульфату

E) срібла нітрату


 1. Для ідентифікації стрептоциду, сульфацилу-натрію, норсульфазолу, сульфадимезину слід провести реакцію утворення:

A) азобарвника

B) мурексиду

C) нафтохінона

D) флуоресцеїну

E) йодоформу


 1. Стрептоцид відноситься до хіміотерапевтичних речовин. Яке сполука лежить в основі структури цього лікарського речовини?

A) сульфанілова кислота

B) саліцилова кислота

C) γ-піридинкарбонова кислота

D) нікотинова кислота

E) бензойна кислота


 1. При нагріванні сульфаніламідного препарату з саліцилової кислотою в присутності кислоти сірчаної концентрованої спостерігається малинове забарвлення. Який лікарський засіб аналізується?

A) стрептоцид розчинний

B) стрептоцид

C) сульгін

D) етазол

E) Норсульфазол


 1. Утворення азобарвника червоного кольору свідчить про наявність в молекулі сульфадимезина:

A) первинної ароматичної аміногрупи

B) альдегідної групи

C) складноефірної групи

D) кетогрупи

E) нітрогрупи


 1. Який з наведених препаратів кількісно визначають методом нітритометрії без попереднього кислотного гідролізу?

A) сульфадимезин

B) фталазол

C) фтазин

D) парацетамол

E) стрептоцид розчинний


 1. Сульфадимезин, етазол, уросульфан застосовуються в якості хіміотерапевтичних лікарських засобів. За хімічною структурою вони є похідними:

A) аміду сульфанілової кислоти

B) аміду бензойної кислоти

C) аміду саліцилової кислоти

D) аміду барбітурової кислоти

E) аміду нікотинової кислоти


 1. У структуру якого лікарського засобу входить тіазольноий гетероцикл:

A) норсульфазол

B) стрептоцид

C) сульгін

D) етазол

E) сульфадимезин


 1. При кислотному гідролізі якого лікарського засобу утворюється 2-амінотіазол?

A) норсульфазол

B) етазол

C) сульфадимезин

D) сульфален

E) сульфадиметоксин


 1. Провізор-аналітик виконує кількісне визначення одного із зазначених нижче препаратів методом нітритометрії. Вкажіть цей лікарський засіб:

A) норсульфазол

B) хлорамін

C) антипірин

D) атропіну сульфат

E) фтивазид


 1. Провізор-аналітик аптеки виконує експрес-аналіз субстанції етазолу. Наявність первинної ароматичної аміногрупи він підтвердив за допомогою лігнінової проби. Який реактив аналітик використовував для даної реакції?

A) небілений папір

B) бензол

C) оцтовий ангідрид

D) піридин

E) хлороформ


 1. Сульфаніламідні лікарські засоби вступають в реакції діазотування з наступним азосполученням. Для якої лікарської речовини це дослідження вимагає проведення попереднього гідролізу?

A) фталазол

B) сульфацил-натрій

C) сульгін

D) етазол

E) сульфадиметоксин


 1. Якому сульфаніламідному препарату відповідає раціональна хімічна назва 2-[п-(о-карбоксибензамідів) бензолсульфамідо]тіазол?

A) фталазол

B) стрептоцид розчинний

C) сульфацил-натрій

D) салазопіридазин

E) уросульфан


 1. Провізор-аналітик виконує ідентифікацію сульфаніламідних препаратів. Який з перерахованих лікарських засобів можна ідентифікувати по фталевій кислоті, що утворюється в результаті гідролізу?

A) фталазол

B) сульфадимезин

C) сульгін

D) норсульфазол

E) етазол


 1. Однією з реакцій ідентифікації сульфаніламідів є реакція утворення азобарвників. Який з наведених препаратів утворює азобарвників тільки після попереднього кислотного гідролізу?

A) фталазол

B) стрептоцид

C) сульфален

D) сульфазин

E) норсульфазол


 1. Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить ідентифікацію субстанції "Сульфаметоксазол", додаючи до препарату розчини кислоти хлористоводневої, натрію нітриту і β-нафтол. При цьому утворюється інтенсивне червоне забарвлення. Вкажіть, на яку функціональну групу проводиться реакція:

A) первинна ароматична аміногрупа

B) складноефірна група

C) сульфамідна група

D) карбоксильна група

E) альдегидна група


 1. В якому препараті можна ідентифікувати фталеву кислоту після гідролізу?

A) фталазол

B) сульфазин

C) сульфадиметоксин

D) сульфапіридазин

E) фенацетин


 1. Сульфаніламідні лікарські засоби вступають в реакції діазотування з наступним азосполученням. Для якої лікарського речовини це дослідження вимагає проведення попереднього гідролізу?

A) фталазол

B) сульфацил-натрій

C) сульгін

D) етазол

E) сульфадиметоксин


 1. В якому із зазначених препаратів після нагрівання можна ідентифікувати аміак:

A) сульгін

B) пропазин

C) етазол

D) норсульфазолE) сульфадимезин
задаЧІ

  1. Розрахуйте масу наважки сульфацила натрію (М.М. 254,24), якщо на її титрування витрачено 17,28 мл 0,1 М розчину натрію нітриту (КП = 0,9995), його процентний вміст у препараті - 99,48%, обсяг титранту в контрольному досліді - 0,25 мл.

  2. Розрахуйте, який обсяг 0,1 М розчину натрію нітриту (КП = 1,0008) витратиться на титрування 0,2986 г Уросульфан (М.М. = 233,25), якщо його процентний вміст у препараті - 99,23%; обсяг титранту в контрольному досліді - 0,40 мл.

  3. Розрахуйте процентний вміст сульфадимезина (М.М. 278,33), в препараті якщо на титрування 0,3042 г навіски витрачено 10,85 мл 0,1 М розчину натрію нітриту (КП = 0,9997); обсяг титранту в контрольному досліді - 0,35 мл.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка