Також Указом Президента України від 24 грудня 2012 року №726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» (далі Указ) прийнято рішенняСкачати 63.21 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір63.21 Kb.
АНАЛІЗ

регуляторного впливу акта

проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку створення та

використання матеріальних резервів для запобігання

і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

1. Аналіз проблеми, що передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Питання створення і використання матеріальних резервів регулюється Указом Президента України від 9 лютого 2001 р. № 80 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Порядком створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 р. № 308 (далі - Порядок).

Однак з часу затвердження Порядку відбулися зміни в законодавстві України, зокрема, Верховною Радою України прийнято Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI (далі - Кодекс).

Також Указом Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» (далі - Указ) прийнято рішення про реорганізацію Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції техногенної безпеки України у Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

З врахуванням вищезазначеного та практики застосування Порядку, що вказує на необхідність удосконалення державного регулювання відносин між суб’єктами єдиної державної системи цивільного захист, виникла потреба прийняти проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (далі – проект Постанови).
2. Цілі державного регулювання

Проект Постанови розроблено з метою приведення положень у відповідність із нормами Кодексу, положеннями Указу, удосконалення механізму нормативно-правового регулювання та координації діяльності суб’єктів єдиної державної системи цивільного захисту у сфері створення, накопичення, зберігання та використання резервів матеріальних цінностей.


3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернативні способи досягнення постановленої мети не можуть бути запропоновані у зв’язку з тим, що положення чинної постанови необхідно привести у відповідність із положеннями Кодексу та Указу.

Проект Постанови надасть можливість удосконалити механізм регулювання відносин між функціональними і територіальними підсистемами єдиної державної системи цивільного захисту, що виникають у процесі створення, накопичення, зберігання та використання матеріальних резервів, що сприятиме удосконаленню державної політики у сфері цивільного захисту, забезпечення прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля, гарантованих Конституцією України.

4. Опис механізмів і заходів, що забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проект постанови спрямований на удосконалення механізму створення матеріальних резервів, визначення їх обсягів та норм накопичення і передбачає підвищення рівня захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, покращення стану готовності органів влади, суб’єктів господарювання до запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.


5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація запропонованого проекту акта дозволить досягти поставленої мети за рахунок удосконалення нормативно-правового регулювання порядку створення, накопичення, зберігання та використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків. Ці заходи сприятимуть підвищенню рівня захищеності населення, майна, території, навколишнього середовища та забезпечать утвердження прав людини на безпечне життя і довкілля, гарантованих Конституцією України. Адже людина, її життя, здоров’я і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативне відображення на виконання вимог регуляторного акта, не очікується.

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди за результатами введення в дію положень регуляторного акта не розроблявся, оскільки прийняття запропонованого механізму не передбачає настання будь - яких негативних обставин та нанесення збитків.6. Очікувані результати прийняття акта

Запропонований проект акта стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання та населення.

Прийняття запропонованого проекту акта дасть можливість врахувати положення Конституції України, Кодексу та Указу, що сприятиме підвищенню рівня захищеності населення в разі настання надзвичайної ситуації.

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України буде здійснено шляхом поширення на питання створення матеріальних резервів існуючих фінансово-економічних механізмів, передбачених законодавством України

Прийняття регуляторного акта забезпечить виконання вимог чинного законодавства, а також належний захист населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій


Інтереси суб’єктів господарювання

Реалізація проекту постанови Кабінету Міністрів України буде здійснено за рахунок власних коштів підприємств, установ і організацій – для об’єктових матеріальних резервів 


Прийняття регуляторного акта забезпечить виконання вимог чинного законодавства, безпеку персоналу, майна, а також запобігання втрат, що можуть статися внаслідок виникнення надзвичайної ситуації

Інтереси громадян

Додаткових витрат не потребує


Створення умов для забезпечення захисту населення, територій, майна, навколишнього середовища, а також запобігання втрат, що можуть статися внаслідок виникнення надзвичайної ситуації7. Термін дії акта

Термін дії регуляторного акта не обмежено.


8. Показники результативності акта

Зважаючи на цілі державного регулювання, визначені в розділі 2 цього документа, для відстеження результативності проекту Постанови обрано такі показники:

якість укомплектування матеріальних резервів;

кількість виявлених порушень вимог Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за результатами проведення перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем цивільного захисту;

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, - всі суб’єкти господарської діяльності, у власності (управлінні) або у користуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, - достатній: проект Постанови розміщено на офіційному веб - сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій з метою одержання пропозицій і зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Базове відстеження результативності проекту Постанови здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень до нього, а також їх аналізу.

Повторне відстеження планується виконати через рік після набуття чинності регуляторним актом, у результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення проблемних питань (після проведення аналізу якісних показників дії регуляторного акта) їх буде врегульовано шляхом внесення відповідних змін.

Періодичність відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Перший заступник ГоловиДержавної служби України

з надзвичайних ситуацій А. Бойко


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка