Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 404.16 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір404.16 Kb.
1   2   3   4   528. Управління економікою


 1. 205.

Козловська, О.С. Генеза теоретичних підходів до державного регулювання розвитку інформаційного ринку /О.С.Козловська // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 109-112.Козловський, С. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем / С.Козловський // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 28-38.Сатир, В.В. Економіко-математичне моделювання впливу на державне регулювання економіки / В.В.Сатир // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 256-270.Шепель, Н.Г. Мобілізація потенціалу підприємства для реалізації стратегії / Н.Г.Шепель, А.Ю.Берьозкіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 54-55.Юлдашев, О. Державне управління економікою: політика, наука і практика / О.Юлдашев // Персонал. – 2010. – № 3-4. – С. 4-11.

29. Маркетинг
Біловодська, О.А. Удосконалення теоретико-методичного підходу до оцінки маркетингової привабливості регіону /О.А.Біловодська, Л.О.Сигида // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 55-66.Божкова, В.В. Методичні підходи до деталізації маркетингових стратегій промислових підприємств / В.В.Божкова //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 93-97.Гольцев, Д.Г. Модель позиционного маркетинга рынка сбыта качественных товаров / Д.Г.Гольцев // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 61-68.

 1. 226.

Іваник, О. Особливості моделювання комплексу маркетингових заходів на підприємстві / О.Іваник // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 126-130.Козьменко, С.М. Маркетинг банківських інновацій /С.М.Козьменко, Т.А.Васильєва, С.В.Лєонов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 13-28.Магалецький, А. Маркетингова політика підприємств готельного господарства України / А.Магалецький, Г.Магалецький // Персонал. – 2010. – № 3-4. – С. 80-85.Махнуша, С.М. Маркетинг інновацій та екологічний брендинг: аналіз зв'язку / С.М.Махнуша, Н.Є.Косолап // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 36-44.Нехай, В.В. Посилення ролі і значимості маркетингу на машинобудівному підприємстві / В.В.Нехай // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 96-99.Прокопенко, О.В. Типи споживчого вибору в маркетингу екологічних інновацій / О.В.Прокопенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 109-116.Романина, Н. Маркетинг - функция или профессия? Оценка роли маркетолога / Н.Романина // Маркетинг и реклама. – 2011. – № 3. – С. 34-36.

 1. 230.

Співаковська, Т.В. Конкурентні стратегії компаній: класифікація стратегічних альтернатив та інструментів формування / Т.В.Співаковська, С.М.Дорогань // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 1. – С. 36-41.

 1. 231.

Суслова, Т.О. Дослідження впливу маркетингової цінової політики на поведінку споживачів туристичних послуг /Т.О.Суслова, С.В.Співаковський // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 1. – С. 42-45.Тор-10 соціальних трендів молодіжного маркетингу // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 1. – С. 27-32.Тєлєтов, О.С. Маркетингове забезпечення кластеризації економіки на регіональному рівні / О.С.Тєлєтов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 176-184.Язвінська, Н.В. Аутсорсинг на ринку маркетингових послуг: "за" і "проти" залучення зовнішніх підрядників /Н.В.Язвінська, А.В.Овчиннікова // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 1. – С. 46-49.30. Ринок
Бондаренко, М.П. Позиціонування України на міжнародному туристичному ринку / М.П.Бондаренко //Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 47-50.Лутчин, Н.П. Наукові підходи до визначення і структури товарного ринку / Н.П.Лутчин, Я.Ю.Карпова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 63-67.Прокопенко, О.В. Мотиваційний механізм інноваційного розвитку: складові та стан його ринкової структури /О.В.Прокопенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №1. – С. 167-175.Садченко, Е.В. Методические основы сегментации рынка с учетом экологических ограничений / Е.В.Садченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 225-232.

31. Торгівля
Васьків, С. Методичні підходи статистичної оцінки структури регіональної зовнішньої торгівлі / С.Васьків //Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 29-34.Волчкова, А.О. Роль таможенных органов в содействии защите прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу Украины /А.О.Волчкова // Митна справа. – 2011. – № 1. – С. 78-83.Гаврилов, А.А. Страхование экспорта как неотъемлемая часть системы поддержки внешней торговли / А.А.Гаврилов //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 10. – С.49-56.Куцик, П. Сучасний стан та специфіка функціонування оптових торговельних підприємств / П.Куцик, М.Вірт // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 2. – С. 43-45.Соколова, З. Прогнозна оцінка диверсифікації українського експорту до країн Західної Африки / З.Соколова // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 67-76.
32. Міжнародна економіка
Дюгованець, О.М. Світова практика державного фінансування венчурної діяльності / О.М.Дюгованець //Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 41-44.Ісмаїлов, Е. Інтеграційні процеси Центральної Євразії в умовах глобальної нестабільності (фінансово-валютний аспект) / Е.Ісмаїлов // Персонал. – 2010. – № 3-4. – С. 28-39.

 1. 246.

Кабашкин, В.А. Возрастание роли государства в регулировании современных мирохозяйственных связей (на примере Германии) / В.А.Кабашкин, В.В.Сливка // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 9. – С. 9-13.Полунєєв, Ю.В. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності України як домінанта стратегічного антикризового управління / Ю.В.Полунєєв // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 23-27.Филиппова, И.А. Анализ социальных расходов и источников их формирования в Европейском Союзе /И.А.Филиппова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 11. – С. 35-40.Ярошенко, Ф.О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки / Ф.О.Ярошенко //Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 3-12.

33. Управління. Менеджмент
Блакита, Г. Побудова системи стратегічного фінансового контролінгу на торговельних підприємствах / Г.Блакита //Економіст. Український журнал. – 2011. – № 2. – С. 46-48.Гонтарева, І.В. Вплив своєчасності відтворювальних процесів на системну ефективність розвитку підприємства /І.В.Гонтарева // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С.69-76.

 1. 1.

Горбачев, А. Часы для агента: внедрение тайм-менеджмента в отделе продаж / А.Горбачев // Управление компанией. – 2011. – № 2. – С. 34-40.Грищенко, О.Ф. Інноваційне рішення - ключовий фактор забезпечення сталого розвитку сучасного підприємства /О.Ф.Грищенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №1. – С. 120-127.Грищенко, В.Ф. Інноваційні підходи до удосконалення системи мотивації персоналу малих підприємств України у сучасних умовах господарювання / В.Ф.Грищенко, М.С.Чернова //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 103-112.Зінченко, О.А. Нормативний метод визначення якості прибутку підприємства / О.А.Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 110-114.

 1. 3.

Ілляшенко, Н.С. Трендвотчинг як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку / Н.С.Ілляшенко, А.С.Росохата //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 29-35.

 1. 4.

Искусство подстраивания: как оценивать и развивать гибкость компании // Управление компанией. – 2011. – № 2. – С.68-74.Как повысить продуктивность совещания // Управление компанией. – 2011. – № 1. – С. 68-74.

 1. 5.

Кузнецова, Т. Большой разговор: как донести стратегию до подчиненных / Т.Кузнецова // Управление компанией. – 2011. – №3. – С. 18-24.Кузнецова, Т. Как создать культуру взаимного доверия и уважения в компании / Т.Кузнецова // Управление компанией. – 2011. – № 1. – С. 31-34.Кузнецова, Т. Теория и практика использования кайдзен в украинских компаниях / Т.Кузнецова // Управление компанией. – 2011. – № 1. – С. 20-24.Мельник, Ю.М. Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах / Ю.М.Мельник, О.С.Савченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №1. – С. 192-203.Ментух, Н.Ф. Особливості управління діяльністю лізингових компаній / Н.Ф.Ментух // Адвокат. – 2010. – № 10. – С.30-35.Плікус, І.Й. Концепція вартісно-орієнтованого управління та можливості її використання при обґрунтуванні доцільності санації підприємств / І.Й.Плікус // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С.108-121.Попова, Н. Моделювання впливу рівня гармонізації управлінської діяльності на результативність функціонування підприємства / Н.Попова, О.Шаріпова // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 259-263.

 1. 9.

Савицкая, Л. В круге перемен: кайдзен – путь ко всеобщей эффективности / Л.Савицкая // Управление компанией. – 2011. – №1. – С. 13-18.Сагер, Л.Ю. Аналіз теоретичних основ внутрішніх комунікацій як необхідної умови ефективного управління підприємством / Л.Ю.Сагер // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 128-136.

 1. 11.

Сокольский, М. Удобрение для новшеств: как усилить инновационный потенциал компании / М.Сокольский //Управление компанией. – 2011. – № 3. – С. 12-17.Хоманс, Л. Живая коммуникация: заметки на полях корпоративной стратегии / Л.Хоманс // Управление компанией. – 2011. – № 3. – С. 27-33.Шолтысек, Я. Общественная логистика - направления развития / Я.Шолтысек, П.Колодзиейчик // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 185-191.

 1. 20.

Юрик, Н.Є. Роль структури управління підприємством у процесі реалізації антикризової стратегії / Н.Є.Юрик // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 179-183.Місця збереження документів:
Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Патентно-ліцензійна група

Кафедра економічної теорії

Кафедра Фінансів

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка