Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 404.16 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір404.16 Kb.
1   2   3   4   520. Податки
Україна. Міністерство юстиції.

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09.07.2007 № 473/5 у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України: наказ Міністерства юстиції України від 16 березня 2011 р. № 787/5 / Україна. Міністерство юстиції // Офіційний вісник України. – 2011. – № 22. – С. 81.Бабіч, В. Оподаткування прибутку підприємств: фінансові і облікові аспекти / В.Бабіч, А.Поддєрьогін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 2. – С. 3-10.Биданцева, Н. Що чи кого захищає новий Податковий кодекс? (На що нам сподіватись у зв’язку із прийняттям нового Податкового кодексу?) / Н.Биданцева // Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 66-67.Васюк, Ю.М. Врахування ризиків при здійсненні податкового контролю в Україні / Ю.М.Васюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 93-97.Ковальчук, М. Новації Податкового кодексу України – основа гармонізації до європейських стандартів / М.Ковальчук //Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 28-29.Лапшин, Ю. Податок на додану вартість: позитивні тенденції / Ю.Лапшин // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 11. – С. 6-7.Лозова, О. Вплив податкової реформи на стан малого і середнього бізнесу в Україні / О.Лозова // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 199-202.Мартинюк, В.П. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України /В.П.Мартинюк // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 40-51.Минаков, А.В. Функциональное содержание и подходы к определению бюджетно-налоговой системы / А.В.Минаков //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 10. – С.24-33.Овчаренко, А. Зміст, виникнення та припинення податкової застави за Податковим кодексом України / А.Овчаренко //Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 30-41.Раскалєй, М. Податковий кодекс України – суттєвий крок на шляху гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством ЄС / М.Раскалєй, О.Шпильківса // Юридичний журнал. – 2011. – №2. – С. 26-27.Яковлєва, А.М. Податковий борг: економічний зміст і дискусійні питання / А.М.Яковлєва // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 230-234.

21. Банки. Банківська справа
Україна. Закони.

Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків: Закон України від 15 лютого 2011 р. № 3024-VI /Україна. Закони // Орієнтир. – 2011. – № 14.- 6 квітня. – С. 9-12.Алексеев, А. Капитальные проблемы государственных банков / А.Алексеев // Фондовый рынок. – 2011. – № 8. – С. 12-17.Берегуля, О. Планування розвитку банку з урахуванням стану конкурентного середовища / О.Берегуля // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 2. – С. 40-43.Блащук, Ю. Соціальний капітал банківської системи /Ю.Блащук // Фондовый рынок. – 2011. – № 12. – С. 14-17.Богдан, Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України / Т.П.Богдан // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 13-22.Гринько, Е.Л. Оценка долгосрочного кредитного потенциала банков Украины / Е.Л.Гринько, У.В.Дремова //Фондовый рынок. – 2011. – № 11. – С. 12-19.Клюско, Л.А. Проблемні банки в Україні, їх рефікування та рекапіталізація в сучасних умовах / Л.А.Клюско // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 216-222.Кочергін, Д.А. Вплив фінансових інновацій на діяльність центральних банків / Д.А.Кочергін // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 3. – С. 6-8.Льодіна, О. Процесуальні диверсії у справах про банкрутство / О.Льодіна // Юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С.85-92.Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2011 року // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 44.Польшина, В. Нейросетевое моделирование анализа капитала банка / В.Польшина // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 256-258.

  1. 164.

Приймак, П. Аналіз характеристик економіко-математичних моделей розвитку банківської системи / П.Приймак // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 264-268.

  1. 165.

Сейфоллахи, М. Банковская система Украины: текущая структурная трансформация и перспективы развития /М.Сейфоллахи // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С.41-44.

  1. 166.

Степаненко, А. Суть інтеграції національної банківської системи з реальним сектором економіки та форми її реалізації /А.Степаненко, І.Чамара // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 7-11.Структура активів банків України за станом на 01.01.2011 р. (у розрізі банків) // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 48-53.Татаринова, Л.Ю. Закономерности развития розничного банковского бизнеса в России / Л.Ю.Татаринова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 9. – С. 24-32.Шепель, Є.В. Сутність інфляції як системного утворення і основні чинники її виникнення / Є.В.Шепель // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 32-41.Шпачук, В.В. Система державного управління банківською системою / В.В.Шпачук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 61-64.Якунин, С.В. Совершенствование регулирования банковской деятельности на рынке ценных бумаг / С.В.Якунин //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 11. – С.11-16.

22. Банківська криза
Дробязко, А. Якою банківська система України виходить із кризи 2008-2009 років? / А.Дробязко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 2. – С. 4-9.Шулевська, О. Ресурсні аспекти банківської кризи 2008-2009 років в Україні / О.Шулевська // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 2. – С. 16-19.

23. Гроші. Валюта
Авдеева, Е.Г. Перспективы развития мировой валютной системы / Е.Г.Авдеева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 10. – С. 44-48.Береславська, О. Курсова політика в Україні: тенденції та перспективи / О.Береславська // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 2. – С. 10-15.

  1. 178.

Волянська, М.І. Передумови й наслідки зміни валютного курсу гривні і вплив на них проблем банківського сектору /М.І.Волянська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 209-215.Красінчук, І. Проблеми доларизації в Україні / І.Красінчук, Б.Гнатківський // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 185-188.

  1. 180.

Новак, С. Аналіз сучасних систем класифікації режимів обмінних курсів валют / С.Новак, С.Хайлук // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 319-323.Прогноз розвитку світової валютної системи до 2015 року //Фінансовий ринок України. – 2011. – № 3. – С. 25-26.Савченко, Т.Г. Оцінювання ефективності інструментів валютного регулювання в Україні / Т.Г.Савченко, М.А.Єпіфанова //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 161-170.

24. Фондовий ринок


  1. 185.

Гетманская, А.Д. Развитие рынка институциональных инвесторов на фондовом рынке России в посткризисный период /А.Д.Гетманская // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 10. – С. 39-43.Евлахова, Ю.С. Институциональные механизмы глобальной координации регулирования финансовых рынков в поскризисных условиях / Ю.С.Евлахова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 10. – С. 34-38.Зомчак, Л. Класична парадигма моделювання фінансових ринків та її недоліки / Л.Зомчак // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 135-139.

  1. 186.

Козьменко, С. Використання рядів Фур'є для формалізації структури фінансового ринку України / С.Козьменко, Т.Васильєва, С.Лєонов // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 2. – С. 15-19.Родіонов, В.М. Фондові індекси та порядок їх розрахунку /В.М.Родіонов // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 3. – С. 11-12.Школьник, І.О. Взаємодія інститутів фінансового посередництва з реальним сектором економіки / І.О.Школьник, А.Ю.Семеног // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 83-93.

25. Цінні папери
Афанасьев, К.И. Портфельное инвестирование как концептуальный подход к осуществлению инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг / К.И.Афанасьев //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 9. – С.62-66.Бронштейн, Е.М. Об эффективности использования энтропийных мер риска при формировании портфеля ценных бумаг / Е.М.Бронштейн, О.В.Кондратьева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 11. – С. 7-10.Виговський, О. Цінні папери в зарубіжних правових системах: досвід правового регулювання / О.Виговський //Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 27-29.Коробков, Д.В. Мультиплікатори оцінки акцій, які враховують рентабельність, структуру капіталу і ризик компанії /Д.В.Коробков // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 94-100.Поддубный, В.И. Некоторые итоги торгов акциями в 2010 году / В.И.Поддубный // Фондовый рынок. – 2011. – № 7. – С.28-32.

  1. 194.

Процько, О.В. Інструментарій ринку державних цінних паперів України в умовах розгортання фінансово-економічної кризи: особливості, проблеми, шляхи вдосконалення / О.В.Процько // Фондовый рынок. – 2011. – № 10. – С. 6-11.

26. Кредит. Кредитна справа
Вовчак, О. Кредит у системі макроекономічної рівноваги /О.Вовчак, М.Могильницька, М.Хмелярчук // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 2. – С. 28-33.Яковлев, А.И. Возможности кредитования промышленных инноваций / А.И.Яковлев, И.П.Косарева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 86-92.

27. Економічне становище. Економічна політика
Біляцький, С.Д. Генезіс та революція концепцій глобальних кризових ситуацій / С.Д.Біляцький, А.Б.Добровольська //Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 28-31.Ватаманюк-Зелінська, У.З. Заходи регіональної політики для сприяння розвитку підприємства у промисловому секторі економіки / У.З.Ватаманюк-Зелінська // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 59-62.Власенко, Д.О. Транспортна інфраструктура: теоретичні засади формування та розвитку / Д.О.Власенко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2009. – № 4.Гладьо, В. Особливості функціонування та передумови розвитку конкурентного середовища економіки України / В.Гладьо // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 71-75.Диленко, В. Анализ эффективности функционирования системы отраслей национальной экономики / В.Диленко //Економіст. Український журнал. – 2011. – № 2. – С. 20-23.Добош, Н. Алгоритм розпізнавання рівня фінансової стійкості страховика / Н.Добош // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 107-112.

  1. 197.

Козик, В. Удосконалення методики експертної оцінки трансферу технологій / В.Козик, Ю.Сидоров, М.Жураковська //Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 324-329.Костюк, А. Економічна ефективність виробництва та способи її підвищення / А.Костюк // Персонал. – 2010. – № 3-4. – С.22-27.Овчаренко, А. Аналіз моделей соціальної політики "держав загального добробуту" / А.Овчаренко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 222-224.Охріменко, А.Г. Проблеми конкурентоспроможності туристичної галузі України / А.Г.Охріменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 42-47.Сабадаш, В. Організаційно-економічні засади неконфліктної політики в енергетичному секторі / В.Сабадаш // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 3. – С. 6-10.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка