Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 404.16 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір404.16 Kb.
1   2   3   4   53. Капітал
Бєлоусов, М.О. Проблеми обліку статутного капіталу: ступінь дослідження у науковій літературі / М.О.Бєлоусов //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 70-72.Брусов, П.Н. Влияние структуры капитала на эффективность инвестиционного проекта с точки зрения владельцев собственного капитала / П.Н.Брусов, Т.В.Филатова //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 12. – С.20-28.

 1. 18.

Зінов'єва, І.С. Модель забезпечення виробничо-промислових структур капіталом / І.С.Зінов'єва // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 210-218.Ілляшенко, С.М. Інтелектуальний капітал ВНЗ як запорука його інноваційного розвитку: сутність, структура, підходи до оцінки / С.М.Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 145-154.Турило, А.М. Теоретико-методичні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту /А.М.Турило, О.В.Корнух // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 168-178.

4. Інвестиції


 1. 23.

Бережна, І.Ю. Інвестиційно-інноваційний аспект розвитку національної економіки / І.Ю.Бережна // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 5. – С. 12-19.

 1. 24.

Богдан, І. Концесії в Україні: форми та шляхи запровадження / І.Богдан // Економіка України. – 2011. – № 3. – С.35-45.

 1. 26.

Вовк, Р. Модель розподілу інвестицій у формі дистрибутивної гри / Р.Вовк, С.Прийма // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 48-51.Дмитриченко, Л.І. Державні механізми сприяння венчурному підприємництву у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності / Л.І.Дмитриченко, К.В.Кутрань // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 23-30.Зелинская, М.В. Оценка инвестиционного фактора развития инновационной экономики Краснодарского края / М.В.Зелинская, А.Е.Перова, А.В.Ащеулов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 9. – С. 45-51.

 1. 28.

Касич, А.О. Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності /А.О.Касич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С.243-249.

 1. 29.

Краєвський, В.М. Інвестиції в людський капітал - передумова економічного зростання країни / В.М.Краєвський //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 7-9.

 1. 30.

Ліщук, В. Динаміка інвестиційного потенціалу регіонів України та економічний цикл / В.Ліщук // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 3. – С. 14-16.

 1. 31.

Мирзоев, К. Состояние инвестиционной обеспеченности экономики Азербайджана / К.Мирзоев // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 2. – С. 35-39.Михайліченко, Г.І. Інвестиційне забезпечення інноваційних процесів підприємств індустрії туризму / Г.І.Михайліченко //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 3-8.

 1. 32.

Мороз, В.В. Ринок спільного інвестування в Україні: тенденції розвитку та державного регулювання / В.В.Мороз //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 98-104.

 1. 33.

Прушківський, В.Г. Державне управління інвестиційними ресурсами в Україні / В.Г.Прушківський // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 3-6.Сетченкова, Л.А. Инвестиционный потенциал негосударственных пенсионных фондов / Л.А.Сетченкова //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 9. – С.52-57.Співак, С. Інтервальна модель аналізу ефективності інвестицій / С.Співак // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 279-282.

 1. 34.

Чабан, О. Об'єкт інвестиційної діяльності як одна з істотних умов інвестиційного договору (контракту) / О.Чабан //Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 20-23.

 1. 35.

Шинкаренко, А.В. Сутність інвестицій крізь призму банківської діяльності / А.В.Шинкаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 171-178.

5. Економічний розвиток
Україна. Кабінет Міністрів.

Питання організації підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 219-р / Україна. Кабінет Міністрів //Офіційний вісник України. – 2011. – № 22. – С. 63-72.

 1. 40.

Антонова, Л.В. Удосконалення нормативно-правового механізму системи органів управління соціально-економічним розвитком регіону / Л.В.Антонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 65-68.

 1. 41.

Основні тенденції соціально-економічного розвитку: 11березня Микола Азаров провів прес-конференцію на тему: "Рік роботи уряду: поворот до нової якості життя": основні статистичні дані // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 44.- 11 березня. – С. 5.

6. Інновації
Антонів, В. Аналіз необхідності інноваційних змін в управлінні економіко-виробничою системою / В.Антонів, Н.Камінська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 3-7.Батьковский, А.М. Модели формирования и оценки программы инновационного развития экономической системы /А.М.Батьковский // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 9. – С. 14-23.Бондарчук, Н.В. Етапи реалізації механізмів державної політики розвитку інноваційного потенціалу на основі антикризового управління / Н.В.Бондарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 69-71.Бондарчук, Н.В. Основні чинники впливу на формування державної політики розвитку інноваційного потенціалу регіонів /Н.В.Бондарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С.83-85.Власюк, Ю.А. Особенности инновационной деятельности сервисных организаций / Ю.А.Власюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 98-102.Гош, О. Соціально-економічний лад реформованої України: основні необхідні інновації / О.Гош // Економіка України. – 2011. – № 3. – С. 78-88.Дорошко, О.О. Особливості інноваційного розвитку України / О.О.Дорошко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 21-24.Дюгованець, О.М. Розвиток посівної стадії фінансування інноваційних підприємств в Україні / О.М.Дюгованець // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 102-109.Ковтало, Х. Інноваційна модель структурної перебудови економіки України / Х.Ковтало // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 167-170.Митропан, С.О. Інноваційні структури сучасної економіки /С.О.Митропан // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 68-73.Науменко, Т. Зниження енергоємності підприємств завдяки інноваційній діяльності / Т.Науменко // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 2. – С. 33-34.Омельченко, Р.В. Інноваційні фактори циклічності економічного розвитку / Р.В.Омельченко // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 31-34.

 1. 42.

Парсяк, В. Інноваційний розвиток під різними кутами зору /В.Парсяк // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 2. – С. 8-14.Сапёлкин, Е.П. Формирование системы финансового обеспечения инновационного развития экономики Республики Беларусь / Е.П.Сапёлкин, Е.А.Мятникова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 204-211.Стефанишин, В. Формування інноваційної економіки в Україні і ринок капіталів / В.Стефанишин // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 283-286.Стефанишин, О. Формування інноваційної моделі розвитку людського потенціалу національної економіки / О.Стефанишин //Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 287-289.Товажнянський, В.Л. Інноваційні технології в антикризовому розвитку машинобудівних підприємств /В.Л.Товажнянський, П.Г.Перерва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 113-119.

7. Математична економіка
Горбатюк, К. Моделювання динаміки станів виробничих систем за схемами нечітких марківських ланцюгів, що грунтуються на концепції нечітких відношень і їх композицій / К.Горбатюк //Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 79-85.

 1. 61.

Диленко, В.А. Экономико-математический анализ влияния НТП на оптимальный выбор направлений развития производственных фондов предприятия / В.А.Диленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 201-209.Кононова, Е. Оценка числа пользователей социальных сетей / Е.Кононова // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С.176-179.

 1. 63.

Лопатін, О.К. "Alert"-технології, що грунтуються на теорії динамічних систем в економічних задачах / О.К.Лопатін //Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – № 1. – С. 50-56.
8. Праця. Організація праці
Гац, Л. Моделювання оцінки мотиваційного потенціалу /Л.Гац // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип.22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 64-66.

 1. 71.

Доничев, О.А. Инновационные подходы к оценке эффективности использования кадрового потенциала региона /О.А.Доничев, Д.Ю.Фраймович // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 11. – С. 2-6.Кічкіна, Т. Системи підтримки прийняття рішень при страхуванні нещасного випадку на виробництві / Т.Кічкіна //Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 151-153.Куртакова, Г. Роль профспілкової організації в Україні /Г.Куртакова // Персонал. – 2010. – № 3-4. – С. 98-103.

 1. 76.

Чуднявцев, С. Конфликт начальника и подчиненного: HR спешит на помощь / С.Чуднявцев // Управление персоналом. – 2011. – № 4. – С. 51-53.

9. Навчання персоналу
Бузько, І.Р. Оцінювання людського капіталу як інструмнет управління навчанням персоналу / І.Р.Бузько, Ю.Ю.Д'яченко, О.А.Немашкало // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 117-124.

 1. 79.

Вовк, В. Кадрове забезпечення економічних змін / В.Вовк //Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 41-43.Мотивация персонала: с миру по тенденции // Управление персоналом. – 2011. – № 4. – С. 21-24.

10. Заробітна плата
Бабинець, К. Лікарняні - без страхового свідоцтва /К.Бабинець // Сумщина. – 2011. – № 45.- 20 квітня. – С. 2.

 1. 81.

Пашигорова, О. Обзоры зарплат, или Все познается в сравнении / О.Пашигорова, В.Грайченко // Управление персоналом.– 2011. – № 4. – С. 32-35.

 1. 82.

Підлужна, Н. Індекси для проведення індексації грошових доходів населення / Н.Підлужна // Праця і зарплата. – 2011. – №10.- 16 березня. – С. 12.

// Праця і зарплата. – 2011. – №14.- 13 квітня. – С. 11.

Установлено 20-відсоткову надбавку працівникам установ освіти // Освіта України. – 2011. – № 23-24.- 28 березня. – С. 1.

 1. 85.

Чорнуцький, С. Типові порушення з оплати праці в бюджетних установах / С.Чорнуцький // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 26.- 21 березня. – С. 6-7.

11. Відрядження


 1. 87.

Україна. Міністерство фінансів.

Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон: наказ Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 р. № 362 / Україна. Міністерство фінансів //Праця і зарплата. – 2011. – № 13.- 6 квітня. – С. 6-11. 1. 88.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів: постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 / Україна. Кабінет Міністрів // Довідник кадровика. – 2011. – № 4. – С. 89.12. Ринок праці. Працевлаштування
Завгородня, Т. Моделювання системи організації самоспостережень у нормуванні праці / Т.Завгородня, О.Проскурович // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 122-125.

 1. 89.

Лісогор, Л. Гнучкість зайнятості на ринку праці та соціальний захист / Л.Лісогор // Праця і зарплата. – 2011. – № 13.- 6 квітня. – С. 4-5.

 1. 91.

Михальська, В. Підготовка підприємців та підприємницька кадрова політика держави. Освітній аспект / В.Михальська //Економіст. Український журнал. – 2011. – № 3. – С. 49-51.

 1. 93.

Оливко, О.А. Динаміка рівня безробіття в докризовий період у країнах ЄС / О.А.Оливко // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 34-36.

13. Регіональна економіка. Територіальна економіка
Бабаєв, В.М. Регіональний економічний розвиток в контексті проведення економічних реформ в Україні / В.М.Бабаєв, Л.А.Биченко // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 20-22.

 1. 97.

Гуляк, Р. Диференційний підхід до діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста / Р.Гуляк //Економіст. Український журнал. – 2011. – № 2. – С. 24-27.

 1. 98.

Ольшанська, О.В. Наукові засади визначення сутності регіону як суб'єкта господарювання та управління /О.В.Ольшанська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 100-108.Ольшанська, О.В. Регіон як просторова соціально-економічна система / О.В.Ольшанська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 184-191.

 1. 99.

Петрусь, Н. Оцінювання динаміки зміни ефективності регіональних інвестиційних форумів в Україні за умов невизначеності інформації / Н.Петрусь // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 252-255.Пилипів, В. До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення бюджетної самодостатності регіонів /В.Пилипів // Економіка України. – 2011. – № 3. – С. 26-34.Скарга, М. Коригування відмінностей у соціально-економічному розвитку територій / М.Скарга, Б.Шелегеда, Р.Баєвська // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 77-87.Сундук, А.М. Основні методологічні підходи до дослідження функціонування екзогенних факторів в контексті розвитку продуктивних сил держави в регіональному вимірі /А.М.Сундук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С.30-34.Хаустова, В.Є. Інтегральне оцінювання рівня життя населення регіонів України методом ентропії / В.Є.Хаустова, О.І.Омельченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 137-146.Юрійчук, С.М. Особливості управління соціально-економічним розвитком регіонів у сучасних умовах / С.М.Юрійчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 52-53.

14. Форми організації в економіці
Банщиков, П.Г. Модель формування ринкової позиції компанії / П.Г.Банщиков, О.В.Грищенко, В.Я.Паздрій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 54-60.Безугла, Л.С. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності в Україні / Л.С.Безугла // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 89-92.

 1. 103.

Вовк, В. Фінансово-економічні особливості розвитку підприємництва в Україні / В.Вовк, Г.Левицька, І.Шиш //Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 44-47.Ганущак-Єфіменко, Л.М. Концепція управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів / Л.М.Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 95-101.Горник, В.Г. Здатність держави до зниження адміністративних бар'єрів розвитку механізмів підприємництва /В.Г.Горник // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 79-81.Карачина, Н.П. Концепція розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств в контексті безпеки їхньої економічної поведінки / Н.П.Карачина // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 115-130.Карачина, Н.П. Простір взаємозв'язку економічної поведінки із визначеними концепціями розвитку підприємства /Н.П.Карачина // Економічний часопис -ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С.54-58.Карбовник, М. Визначення оптимального портфеля замовлень малим підприємством / М.Карбовник, О.Пікулик //Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 154-156.

 1. 104.

Комар, М. Інформаційні технології в управлінні малим підприємництвом / М.Комар // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 171-175.Кузьмін, О.Є. Діагностика потенціалу підприємства /О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 155-166.Лепа, Р. Информационное обеспечение механизма диверсификации производства на промышленных предприятиях /Р.Лепа, В.Трубчанин // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 22: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 193-198.Михальська, В.В. Освітня складова підприємницького потенціалу країни / В.В.Михальська // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 40-41.Тарнавский, В. Компания с миллионом сотрудников: за 35лет тайваньская фирма Foxconn стала крупнейшим в мире производителем электроники / В.Тарнавский // Управление компанией. – 2011. – № 2. – С. 58-65.Турило, А.М. Визначення критерію розмежування категорій "ділова активність підприємства" і "ринкова активність підприємства" / А.М.Турило, О.А.Зінченко, І.С.Вчерашня //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 82-85.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка