Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка2/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   36. Інновації
Андріанова, І.І. Економічний аналіз енерго- і ресурсозберігаючих інновацій для теплової енергетики /І.І.Андріанова, В.А.Арсірій // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 33-44.Божкова, В.В. Методологічні аспекти стратегічного планування комунікацій інноваційної діяльності промислових підприємств / В.В.Божкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 30-34.Боднарчук, В.Д. Державна підтримка здійснення інноваційної діяльності на регіональному рівні / В.Д.Боднарчук //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 29-32.Вишневська, В.О. Венчурний бізнес як джерело фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств в умовах сучасного економічного розвитку України /В.О.Вишневська // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 27-30.

// Фондовый рынок. – 2010. – № 18. – С. 6-11.

Ганущак-Єфіменко, Л.М. Шляхи реалізації стратегічного підходу в управлінні інноваціями / Л.М.Ганущак-Єфіменко //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 106-110.Гладинець, Н.Ю. Про необхідність введення інноваційної паспортизації регіону / Н.Ю.Гладинець // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 24-26.Гретченко, А. Зарубежный опыт формирования инновационной политики / А.Гретченко // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 12. – С. 49-54.Дацій, О.І. Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку / О.І.Дацій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 32-34.Жуковська, О.А. Моделювання інноваційних процесів бізнес-технологій в умовах інтервальної невизначеності /О.А.Жуковська, О.І.Трубнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 14-17.Ілляшенко, С.М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій /С.М.Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 111-119.Карапейчик, И.Н. Интегральная оценка инновационного потенциала предприятия (на примере ОАО "Азовмаш") /И.Н.Карапейчик // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 193-204.Клименко, І.В. Електронне урядування як інновація державного управління / І.В.Клименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 76-79.Кондрашов, О.М. Державне регулювання і місцеве самоврядування в умовах реалізації промислово-інноваційної політики / О.М.Кондрашов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 17-19.Куйбіда, В.С. Впровадження інноваційної діяльності у розвиток регіонів / В.С.Куйбіда, В.Г.Мазур // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 84-87.Куліков, А.І. Державне управління інноваційно-інвестиційними зрушеннями в Україні в сучасних умовах /А.І.Куліков // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С.20-23.Маслак, О.І. Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості в контексті перспективної інвестиційної політики /О.І.Маслак // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 13-16.Міщенко, Я.О. Аналіз розвитку інноваційної діяльності малих підприємств / Я.О.Міщенко // Інвестиції: практика та досвід.– 2010. – № 2. – С. 19-23.Мунтиян, В.И. Стратегическое планирование в инновационной сфере / В.И.Мунтиян // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 17-19.Пічугіна, М.А. Передумови формування та розвитку інноваційного кластера підприємств кабельної промисловості /М.А.Пічугіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С.29-31.Радченко, Ю. Ноосферна модель виробництва проти індустріальної: на початку філогенетичного розгалуження /Ю.Радченко // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С.4-9.Саліхова, О.Б. Виробництво та експорт високотехнологічних товарів в Україні / О.Б.Саліхова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 50-55.Саліхова, О.Б. Національні високотехнологічні виробництва: персоніфікований підхід до визначення та надання преференцій / О.Б.Саліхова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.– № 5. – С. 22-28.Сербина, Г.М. Інституціональне забезпечення функціонування національної інноваційної системи / Г.М.Сербина // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 23-28.Ходак, О.В. Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційних процесів на промислових підприємствах / О.В.Ходак // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 20-22.Чорний, А.В. Державне управління інноваційним відтворенням інтелектуальних ресурсів / А.В.Чорний // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 82-90.

7. Праця. Організація праці
Белкина, Е. Планирование карьеры: роль HR и руководителя / Е.Белкина // Управление персоналом. – 2010. – №12. – С. 46-49.Бондаренко, О.О. Механізм активізації персоналу промислового підприємства / О.О.Бондаренко, Г.М.Квітка //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 44-46.Бондаренко, О.В. Теоретичні аспекти кадрового потенціалу сучасних підприємств / О.В.Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 54-57.Демко, І.І. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами / І.І.Демко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 313-319.Долгих, А. Рынок труда – 2011: чего ожидать? / А.Долгих, Е.Гайдай // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 59-60.Клименко, О. Посадова (робоча) інструкція: від розробки до готового варіанта / О.Клименко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 118 (спецвипуск).- 24 грудня. – С. 20-21.Майсюра, О.М. Особистість людини (працівника) - основа трудового потенціалу; суб'єкт-об'єкт управління / О.М.Майсюра //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 40-45.Роздорожная, Е. С новым топом: поддержка высшего звена /Е.Роздорожная // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 19-20.Сардак, С.Е. Міжнародний маркетинг людських ресурсів як основа геоекономічної стратегії України / С.Е.Сардак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 149-156.Старченко, І. Колективні трудові спори. Страйк як спосіб вирішення колективного трудового спору (конфлікту) / І.Старченко // Юридичний журнал. – 2010. – № 11. – С. 92-95.Черкасов, А. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2011 рік / А.Черкасов // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 3.- 11 січня. – С. 6.

8. Профспілки
Гетьманцева, Н. Праводієздатність професійних спілок /Н.Гетьманцева, І.Козуб // Право України. – 2010. – № 12. – С. 115-123.Стасів, О. Захист трудових і соціально-економічних прав професійними спілками та іншими уповноваженими трудовим колективом органами / О.Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 262-268.

9. Заробітна плата
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1170 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 98. – С. 52-54.

Соколик, М. Мінімальні соціальні стандарти у формуванні середньомісячної заробітної плати в Україні / М.Соколик //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 5. – С. 52-57.Стосовно нового порядку виплати заробітної плати: лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.11.2010 р. № 964/13/84-10 // Фінансова справа. – 2010. – № 48. – С. 9-10.

10. Охорона праці
Кононова, І. Профзахворюваність серед робітників підприємств машинобудування / І.Кононова // Охорона праці. – 2010. – № 12. – С. 46-47.Хара, В. Охорона праці в країні: проблеми й шляхи їх розв'язання / В.Хара // Охорона праці. – 2010. – № 12. – С. 9-13.Хохотва, О. Про стан промислової безпеки та охорони праці / О.Хохотва // Охорона праці. – 2010. – № 12. – С. 7-8.
11. Класифікація професій
Клименко, О. Новий Класифікатор професій ДК 003:2010: основні зміни / О.Клименко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 118 (спецвипуск).- 24 грудня. – С. 6-19.Циганенко, В. Новий Класифікатор професій: як діяти кадровику / В.Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 118 (спецвипуск).- 24 грудня. – С. 3-4.

12. Пенсійне забезпечення
Криклій, В.А. Етапи становлення системи пенсійного забезпечення в Україні / В.А.Криклій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 47-48.Криклій, В.А. Пенсійне забезпечення: закордонний досвід та етапи становлення / В.А.Криклій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 46-49.Криклій, В.А. Становлення і розвиток недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України /В.А.Криклій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С.66-70.Ткаченко, Н.В. Роль недержавних пенсійних фондів у розвитку фінансового ринку України / Н.В.Ткаченко, Н.А.Цікановська // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 69-79.

13. Регіональна економіка
Васильєва, Н.В. Державна регіональна політика: особливості, проблеми, перспективи / Н.В.Васильєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 26-28.Дмитренко, М.Г. Формування та реалізація регіональної ощадної політики / М.Г.Дмитренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. –Вип. 29. – С. 13-23.Жовнірчик, Я.Ф. Ресурсне забезпечення місцевого і регіонального розвитку / Я.Ф.Жовнірчик // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 75-77.Задля стабільної економіки: на Сумщині створюється Програма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки //Сумщина. – 2010. – № 148.- 29 грудня. – С. 1.Заєць, Т.О. Моделі та механізми корпоративного управління в Україні / Т.О.Заєць // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №11. – С. 65-68.Комірна, В.В. Модель змістового наповнення поняття "регіон" / В.В.Комірна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №12. – С. 63-65.Королюк, Ю.Г. Основні аспекти прикладного використання поняття "потенціал" як цільової категорії регіонального управління / Ю.Г.Королюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С.78-81.Лендєл, М.А. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств Карпатського регіону / М.А.Лендєл, М.І.Миголинець //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 14-18.Реутов, В.Є. Розробка моделі сталого розвитку регіонів України / В.Є.Реутов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №6. – С. 33-38.Хвесик, Ю.М. Інвестиційно-екологічні засади державного регулювання сталого розвитку АПК з урахуванням регіональних особливостей / Ю.М.Хвесик // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 3-6.
14. Економіка землі. Економіка житла
Білецька, Г. Плата за землю: види та особливості /Г.Білецька // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 52-54.Воронченко, О.В. Теоретичні аспекти функціонування та розвитку ринку нерухомості / О.В.Воронченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 33-36.Денисов, В.А. Сценарій розвитку ЖКГ України як послідовність станів оптимальної рівноваги під дією інвестицій як управлінь / В.А.Денисов, Л.В.Чуприна // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 2 (22). – С. 18-25.Зенкін, Д. Приватизація земельних ділянок юридичними особами / Д.Зенкін, С.Приймак // Юридичний журнал. – 2010. – №12. – С. 87-88.Омельчук, В.О. Еволюція комерційних структур як суб'єктів регулювання ринку доступного житла / В.О.Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 45-48.Шило, Є. Доступне житло. Аналіз проекту закону України «Про забезпечення громадян доступним житлом» / Є.Шило //Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 50-53.

15. Форми організації та співробітництва в економіці
Коломієць-Людвіг, Є. Класифікація злиття та поглинання за критеріями, що мають юридичне значення / Є.Коломієць-Людвіг //Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 67-70.Макаренко, І.О. Напрями державної кластерної промислової політики / І.О.Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 99-102.Ногачевський, О.Ф. Франчайзинг в Україні: вибір і купівля франшизи / О.Ф.Ногачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 63-69.Сливка, Т.О. Особливості розвитку корпоративного сектора в Україні / Т.О.Сливка // Фондовый рынок. – 2010. – № 46. – С. 8-14.Шаповал, В.М. Фонди місцевих громад — сучасний механізм партнерства влади, бізнесу та громадянського співтовариства / В.М.Шаповал // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 37-41.

16. Малі підприємства
Гребенюк, Л.А. Система забезпечення реалізації стратегії кредитування малого бізнесу / Л.А.Гребенюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 79-87.Костюк, О.М. Розвиток малого бізнесу в Україні /О.М.Костюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С.44-48.Піддубний, В.І. Roshen ризикує і надає все до шампанського / В.І.Піддубний // Фондовый рынок. – 2010. – № 15. – С. 26-32.Радєва, М.М. Корпорація в глобальній економіці: протиріччя та перспективи / М.М.Радєва // Фондовый рынок. – 2010. – № 9. – С. 18-23.Рижакова, Г.М. Моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у промисловості України / Г.М.Рижакова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 62-66.Селіверстова, Л.С. Організаційно-правові форми підприємств в системі корпоративного управління /Л.С.Селіверстова // Фондовый рынок. – 2010. – № 14. – С. 12-15.Ступко, А.В. Адаптація механізму соціально-економічного розвитку малого бізнесу до умов ринкової економіки / А.В.Ступко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 72-76.

17. Акціонерні товариства
Ефименко, А. Акционерные общества на перепутье /А.Ефименко // Фондовый рынок. – 2010. – № 23. – С. 6-8.Зізда, О. Відповідальність за порушення порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства / О.Зізда // Юридичний журнал. – 2010. – № 11. – С. 79-80.Худицкий, В. Закон "Об акционерных обществах": европейские стандарты или путь к уничтожению? / В.Худицкий //Фондовый рынок. – 2010. – № 17. – С. 6-8.

18. Фінанси
Барановський, О. На шляху до нової фінансової архітектури / О.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 8-15.Віраскін, С. Чарльз Понці – фундатор сучасних фінансових пірамід / С.Віраскін // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 11. – С. 37-39.Гулько, В.В. Удосконалення механізму державного фінансового контролю в Україні / В.В.Гулько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 181-185.Демчук, Н.І. Теоретико-методичні засади діагностики фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання /Н.І.Демчук, А.Ю.Євладенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 36-41.336

Дмитренко, Г.В. Державний фінансовий контроль — складова системи державного управління / Г.В.Дмитренко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 57-59.Дмитренко, Г.В. Механізми державного фінансового аудиту в контексті складової фінансового контролю ефективності використання коштів державного бюджету на прикладі Національного космічного агентства України / Г.В.Дмитренко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 66-69.Костюкевич, О.І. Механізм та методи іпотечного рефінансування / О.І.Костюкевич // Інвестиції: практика та досвід.– 2010. – № 3. – С. 45-49.Крайніков, І.М. Індекс CDS як показник фінансової безпеки країни / І.М.Крайніков // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 176-185.Кузяк, Д.О. Проблеми визначення економічного змісту проектного фінансування у сучасній економічній науці / Д.О.Кузяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 41-44.Куклік, К.А. Проектне фінансування: об'єктивна необхідність та реальні можливості / К.А.Куклік // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 21-24.Левченко, В.П. Ринок небанківських фінансових послуг України: поточний стан і перспективи розвитку / В.П.Левченко //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 376-390.Лєонов, С.В. Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні /С.В.Лєонов, О.О.Куришко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 10. – С. 27-31.Мельникова, М.О. Аналіз адаптивності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні / М.О.Мельникова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 71-74.Микитенко, Д.О. Механізм фінансового забезпечення моніторингу та бенчмаркінгового процесу оцінювання України за якістю життя / Д.О.Микитенко, О.Б.Погайдак // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 76-80.Нагайчук, Н.Г. Теоретичні підходи до визначення змісту поняття "фінанси страхових організацій" / Н.Г.Нагайчук //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 32-35.Петренко, Ю.М. Місце фінансової безпеки підприємства в системі корпоративного управління / Ю.М.Петренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 219-226.Пісьмаченко, Л.М. Особливості аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств / Л.М.Пісьмаченко, Н.М.Татаренко, В.В.Сперанська // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 32-36.Поливана, Т.М. Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності: теоретичні підходи та практичні реалії / Т.М.Поливана // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 53-55.Рекуненко, І.І. Особливості діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / І.І.Рекуненко, Є.П.Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 391-404.Салій, Н.Ю. Класифікація сучасних форм і методів банківського торговельного фінансування / Н.Ю.Салій // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 226-234.Сапожніков, В.Б. Практика і проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні /В.Б.Сапожніков // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 69-71.Слав'янська, Н.Г. Перспективи використання похідних фінансових інструментів в Україні / Н.Г.Слав'янська, А.С.Незнамова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 255-263.Степаненко, Б.В. Фінансування "зеленого" бізнесу у контексті забезпечення сталого розвитку / Б.В.Степаненко //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 75-81.Степанюк, Є.В. Міжнародні потоки капіталу та фактори вразливості фінансової системи / Є.В.Степанюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 272-288.Чижов, О.В. Протидія шахрайства у фінансовому секторі як один із способів зменшення обсягів тіньової економіки / О.В.Чижов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 171-180.Шевченко, Н.В. Проблеми підвищення ефективності державного фінансового контролю в соціальній сфері /Н.В.Шевченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 319-323.

19. Фінансова криза
Баторшина, А.Ф. Порівняльний аналіз фінансових криз /А.Ф.Баторшина, Л.М.Цуприк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 27-31.Дорошенко, І.В. Заходи щодо подолання фінансової кризи Національним банком України / І.В.Дорошенко, В.І.Дорошенко, О.О.Делі // Фондовый рынок. – 2010. – № 10. – С. 10-12.Дорошенко, І.В. Роль та діяльність уряду України по подоланню наслідків фінансової кризи / І.В.Дорошенко, В.І.Дорошенко // Фондовый рынок. – 2010. – № 7. – С. 32-36.Кузнецов, О. Генеза фінансових криз / О.Кузнецов // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 30-33.Пациківський, С.С. Інституційно-еволюційні виміри світової фінансової кризи / С.С.Пациківський // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 47-49.

20. Державний бюджет
Україна. Закони.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від 23 грудня 2010 р. 2856-VI / Україна. Закони // Голос Украины. – 2010. – №249.- 30 декабря. – С. 7-9.

//Урядовий кур'єр. – 2010. – № 246.- 30 грудня. – С. 24-26.
Україна. Закони.

Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2857-VI / Україна. Закони // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 246.- 30 грудня. – С. 5-8.

// Голос Украины. – 2010. – № 249.- 30 декабря. – С. 9-11.
Україна. Закони.

Про деякі питання організації бюджетного процесу у 2010 році: Закон України від 3 грудня 2010 року № 2774-VI / Україна. Закони //Офіційний вісник України. – 2010. – № 95. – С. 98-99.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149 /Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2010. – №51.- 29грудня. – С. 9-16.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів: постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1204 / Україна. Кабінет Міністрів //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 247.- 31 грудня. – С. 21.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік": постанова Кабінету Міністрів від 8 грудня 2010 р. № 1126 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – С. 54.Акценти міського бюджету - 2011: Сумська міська рада 29 грудня прийняла міський бюджет на 2011 рік // Суми і сумчани.– 2011. – № 1.- 6 січня. – С. 1, 10, 11.Балацький, Є.О. Порівняльний аналіз формування і розподілу міських бюджетів / Є.О.Балацький // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 168-176.Гаврилечко, Ю. Вынужденный бюджет / Ю.Гаврилечко //Фондовый рынок. – 2010. – № 15. – С. 2-5.Березянко, Т.В. Особливості державного управління національною бюджетною системою в ринковому форматі /Т.В.Березянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С.24-28.Єріс, Л.М. Механізм бюджетного планування в банку /Л.М.Єріс // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 148-158.Ивченко, В. Подайте на развитие: Сумской горсовет 29декабря принял городской бюджет на 2011 год / В.Ивченко //Данкор. – 2011. – № 1-2.- 12 января. – С. А1, А6.Лавренюк, С. Принят госбюджет на 2011 год / С.Лавренюк // Голос Украины. – 2010. – № 244.- 24 декабря. – С. 1,2.Наєнко, О.Ю. Сучасна структура державного бюджету та його вплив на економіку / О.Ю.Наєнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 29-33.Рибак, С.О. Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ / С.О.Рибак // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 32-43.Ткаченко, С.А. Бюджетування в забезпеченні оптимальної інноваційної стратегії підприємства / С.А.Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 10-18.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка