Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка1/2
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net
Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за березень 2011 року


1. Економіка. Економічна наука
Вахрушева, Ж. Несмотря на восстановление экономики, глобальная конкуренция будет усиливаться / Ж.Вахрушева //Управление качеством. – 2011. – № 1. – С. 40-42.Вербицька, Г.Л. Еволюція економічних теорій національної економіки / Г.Л.Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 682. – С. 252-258.Грек, Б.М. Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні / Б.М.Грек, Т.Б.Грек // Адвокат. – 2010. – № 9. – С. 29-34.Гриценко, А. Методологічні основи модернізації України /А.Гриценко // Економіка України. – 2011. – № 2. – С. 4-12.

 1. 1.

Економіка України за січень 2011 року // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 39.- 2 березня. – С. 6.Кириченко, О.А. Сучасне моделювання систем економічної безпеки / О.А.Кириченко, О.М.Шикова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 3. – С. 35-38.Корсак, К. Нооекономіка (4-а хвиля) - шлях сталого розвитку людства у ХХІ столітті / К.Корсак // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 1. – С. 20-23.Лахно, Ю.В. Динамика отраслевых индексов ММВБ во взаимосвязи с развитием национальной экономики / Ю.В.Лахно //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 7. – С.32-35.Майерсон, Р. Равновесие по Нэшу и история экономической науки / Р.Майерсон // Вопросы экономики. – 2010. – № 6. – С. 26-43.Новікова, Н.Л. Реалізація економічних інтересів на основі узгодження / Н.Л.Новікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011.– № 3. – С. 48-49.Погребняк, О.Ю. Структурные сдвиги в российской экономике в долгосрочной перспективе / О.Ю.Погребняк //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 7. – С.61-67.Смирнов, С. Факторы циклической уязвимости российской экономики / С.Смирнов // Вопросы экономики. – 2010. – № 6. – С.44-68.Фищук, І.М. Процеси інтернаціоналізації операцій IPO в умовах трансформаційної економіки / І.М.Фищук // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 12. – С. 28-31.

2. Ризик


 1. 12.

Верхуша, Н.П. Інструментарій оцінки кредитного ризику банку / Н.П.Верхуша // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 2 (29). – С. 85-89.

 1. 13.

Сало, І.В. Управління ефектом від взаємодії валютного та кредитного ризиків банку / І.В.Сало, Т.Ю.Стельмах // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 2 (29). – С. 52-58.

 1. 14.

Харчук, В.Ю. Аналіз методів планування ризику нововведень для машинобудівних підприємств / В.Ю.Харчук //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 682. – С. 139-144.

3. Інвестиції


 1. 25.

Горник, В.Г. Міждержавне регулювання інвестиційних проектів в умовах глобалізації / В.Г.Горник // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 3. – С. 68-70.

 1. 26.

Камінський, А.Б. Теоретичне обгрунтування ролі інформаційної прозорості в діяльності інститутів спільного інвестування / А.Б.Камінський // Наукові праці НДФІ. – 2010. – №4(53). – С. 33-39.Кльоба, Л.Г. Аналіз умов та чинників розвитку банківської інвестиційної діяльності / Л.Г.Кльоба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 3. – С. 3-6.

 1. 28.

Лановий, В. Джерела, ефективність та перспективи українських інвестицій / В.Лановий // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 2. – С. 6-8.Лахметкина, Н.И. Генезис понятия и содержания инвестиционного менеджмента / Н.И.Лахметкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 7. – С. 26-31.Литвин, І.В. Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств / І.В.Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 682. – С. 229-237.Никитинская, Ю.В. Социальная ответственность бизнеса как одна из составляющих инвестиционного потенциала России /Ю.В.Никитинская, Т.Н.Бочкарева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 6. – С. 12-17.Пенюгалова, А.В. Хедж-фонды как инструмент коллективного инвестирования в России / А.В.Пенюгалова, А.Н.Аипов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 5. – С. 8-13.

 1. 30.

Туболець, І.І. Фінансово-інвестиційні ознаки підтримки малого підприємництва / І.І.Туболець // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 3. – С. 12-14.

 1. 31.

Франчук, Т.М. Інвестиційна привабливість та інвестиційна конкурентоспроможність економіки / Т.М.Франчук // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 4 (53). – С. 101-108.4. Інновації
Вороновська, М.М. Система мотивів і стимулів інноваційної діяльності машинобудівного підприємства /М.М.Вороновська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 682. – С. 36-40.

 1. 43.

Пушкарь, І.В. Теоретико-методологічні засади інноваційного потенціалу промисловості України / І.В.Пушкарь //Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 3. – С. 15-19.

 1. 44.

Саліхова, О.Б. Експорт високотехнологічних товарів України як індикатор реалізації інноваційної політики /О.Б.Саліхова // Наука та наукознавство. – 2010. – № 4. – С. 14-28.

 1. 46.

Федулова, Л. Науково-технологічний та інноваційний процес в Україні: тенденції в кризових ситуаціях / Л.Федулова //Економіст. Український журнал. – 2011. – № 1. – С. 24-27.

 1. 47.

Хребтов, А.О. Научно-технические и экономические особенности объективно существующих процессов создания инноваций в экономиках полного и неполного инновационных циклов / А.О.Хребтов // Наука та наукознавство. – 2010. – № 4. – С.3-14.

5. Праця. Організація праці
Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників: наказ Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 / Україна. Міністерство освіти і науки // Довідник кадровика. – 2011. – № 3. – С. 94-106.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів: постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 / Україна. Кабінет Міністрів // Праця і зарплата. – 2011. – № 9.- 2 березня. – С. 6-8. 1. 60.

Бала, О.І. Принципи корпоративної культури підприємств: сутність та види / О.І.Бала, О.В.Мукан, Р.Д.Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 682. – С. 11-15.Белгороков, А. Критические факторы успеха руководителя /А.Белгороков, Р.Пивоваров // Банковский менеджмент. – 2011. – № 1. – С. 9-13.

 1. 61.

Гуменюк, Ю.П. Людський капітал та вплив його глобального переливу на соціально-економічний розвиток /Ю.П.Гуменюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 682. – С. 259-270.Лисюк, М. Інструктивне забезпечення безпеки праці виробничого персоналу / М.Лисюк // Довідник кадровика. – 2011. – № 3. – С. 64-71.Рынок труда и денежные доходы населения // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 8. – С. 78-80.Шмелева, А. Программа создания коллектива / А.Шмелева //Банковский менеджмент. – 2011. – № 2. – С. 40-42.

 1. 65.

Ястреб, А. Мотивация менеджмента к наставничеству подчиненных / А.Ястреб // Управление персоналом. – 2011. – № 3. – С. 32-34.

6. Заробітна плата
Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 29-р / Україна. Кабінет Міністрів //Праця і зарплата. – 2011. – № 6.- 9 лютого. – С. 2.

 1. 67.

Ткаченко, О. Доплата за вчене звання та науковий ступінь: на запитання відповідає фахівець відділу праці та нормативно-інформаційного забезпечення Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України / О.Ткаченко //Праця і зарплата. – 2011. – № 9.- 2 березня. – С. 15.
7. Класифікація професій
Булик, І. Детермінація явища "професійна підготовка" /І.Булик // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 33-36.

 1. 74.

Кравцов, С. Приведення професій у відповідність до Класифікатора професій - обов'язок роботодавця / С.Кравцов //Довідник кадровика. – 2011. – № 3. – С. 17-19.

8. Пенсійне забезпечення
Данишевская, И.В. Проблемы формирования ресурсной базы и нейтрализации рисков активных операций негосударственных пенсионных фондов / И.В.Данишевская //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 6. – С.59-66.Женчак, О.В. Розвиток пенсійного забезпечення та його вплив на економіку України на основі європейського досвіду /О.В.Женчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 682. – С. 278-287.

9. Регіональна економіка


 1. 77.

Ахромкін, Є. Інноваційний механізм забезпечення ресурсозбереження у регіоні / Є.Ахромкін // Банківська справа. – 2011. – № 1. – С. 27-31.

 1. 78.

Бутко, М. Рекреаційний потенціал регіону: методологія оцінки та стратегія використання / М.Бутко // Економіст. Український журнал. – 2011. – № 1. – С. 42-47.Іванова, Т.В. Екологозбалансовані макроекономічні заходи державної політики у сфері екологізації / Т.В.Іванова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 3. – С. 86-84.

 1. 79.

Кіндзерський, Ю. Потенціал особливих економічних зон у виробничій та регіональній модернізації / Ю.Кіндзерський //Економіст. Український журнал. – 2011. – № 1. – С. 10-16.10. Економіка землі. Економіка житла
Гриджук, І.А. Інституціональні детермінанти конкурентних переваг підприємств житлово-комунального господарства /І.А.Гриджук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 3. – С.25-28.Омельчук, В.О. Ринок доступного житла як об'єкт державної житлової політики / В.О.Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 3. – С. 29-34.

 1. 85.

Спіцина, Л. Поновлення договору оренди земельної ділянки з огляду вимог Закону України "Про оренду землі" / Л.Спіцина //Земельне право України: теорія і практика. – 2011. – № 2. – С. 19-30.

11. Форми організації та співробітництва в економіці


 1. 93.

Заєць, О. Що стримує інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств / О.Заєць // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 1. – С. 17.

 1. 95.

Калмикова, О.В. Удосконалення системи державного регулювання малого бізнесу в сучасних умовах / О.В.Калмикова //Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 4 (53). – С. 93-100.

 1. 96.

Косцик, Р.С. Ризики впровадження організаційних змін: сутність, класифікація та ідентифікація / Р.С.Косцик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 682. – С. 65-71.Мокряк, В. Взаємозв'язки відносин власності та господарської влади в умовах організаційного підприємництва /В.Мокряк, Е.Мокряк // Економіка України. – 2011. – № 2. – С. 38-48.Черкасова, В.А. Роль вертикальной интеграции в деятельности российских производителей / В.А.Черкасова, Е.С.Черкасова // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 1. – С. 62-71.

Каталог: data
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
data -> Джоан К. Ролінґ Гаррi Поттер i фiлософський камiнь Гаррі Поттер – 1
data -> Книга B. Сестра, лекцію, букву, пташку C
data -> Назва наукового напрямку (модуля)
data -> Форма електронної облікової картки документів, які містять публічну інформацію
data -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
data -> Відділу культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації
data -> Яким способом можна виділити діапазон комірок А1: С10 електронної таблиці мs ехсеІ
data -> У якому рядку всі літери українського алфавіту?


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка