Соцально-гумантарних дисциплнСторінка1/5
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4   5
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМЯ ЗАЛЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ДОНЕЦЬКИЙ НСТИТУТ ЗАЛЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


Кафедра “Соцально-гумантарних дисциплн”

П р а к т и ч н и й к у р с

з англйсько мови
для студентв 1 курсу

всх спецальностей
( семестр)

Донецьк 2001

“Практичний курс з англйсько мови для студентв 1 курсу всх спецальностей ( семестр)” розглянуто та рекомендовано до друку на засданн кафедри “Соцально-гумантарних дисциплн”. Протокол № від

Укладач:
канд. флол. наук, доцент В.В.Рибенок (ДонІЗТ)
Рецензент:

ст. викладач

Практичний курс призначений для студентв 1 курсу всх спецальностей, побудований вдповдно до програми з англйсько мови для студентв 1 курсу розрахований на 34 години аудиторних занять.

Навчальний посбник передбача навчити студентв читати тексти з спецальност для отримання необхдно нформац, а також для розвитку навичок писемного мовлення та усного сплкування англйською мовою на матерал, визначеному програмою.

Посбник складаться з 16 занять, як, у свою чергу, охоплюють 3 етапи: 1) тематичний текст для читання, перекладу, опрацювання лексичного граматичного матералу; 2) вправи з граматики, спрямовані на засвоння та удосконалення навичок розпзнавання певного граматичного явища, його подальшого використання пд час перекладу, складання речень, переказу текств; вправи з словотвору, як спрямован на розвиток навичок роботи з словником та вмння бачити графчну граматичну форму слова; 3) усна тема передбача повдомлення на конкретну тему вдтворення тексту, поданого на касет, з урахуванням фонетичних та нтонацйних особливостей мови.

Кожен текст розкрива певну проблему залзничного транспорту, його сторю та сучасний розвиток, мстить багато нформац пзнавального характеру, супроводжуться активним словником, що пдляга засвонню за курс навчання, примтками, в яких податься транскрипця слова (N.B.), переклад певних технчних термнв чи клше, переклад транскрипця власних мен та назв. Пслятекстов вправи призначен для навчання рзним видам читання (розшуковому, ознайомлювальному, вивчальному) допомагають закрпити новий лексичний матерал шляхом перекладу певних слв чи словосполучень, вживання активних слв у реченнях. Особлива увага придляться багатозначним словам, синонмам, конверс, аналзу деяких мовних одиниць.

Тексти В С систематизують знання з лексики граматики, подають додаткову нформацю про шляхи удосконалення залзнично технки.

Вправи з граматики (морфолог та синтаксису) допомагають засвоти новий матерал, розвивають вмння використовувати набут знання пд час перекладу текств. Завдання включають так явища, як дприкметник (минулого тепершнього часу), пасивний стан дслова, модальн дслова, пдрядн обктн, пдметов та присудков речення, звороти “there + дслово”, “оne + модальне дслово” та н.

Засвоння граматичного матералу здйснються також пд час виконання завдань творчого характеру, спрямованих на правильне використання граматичних форм, вмння викладати думки.

У посбник вміщенні вправи на повторення систематизацю лексичного (кросворди, вправи на тлумачення лексем тощо) граматичного матералу. Крм того, для закрплення набутих знань з лексики граматики, для забезпечення практики усного мовлення псля кожного основного тексту (тексту А) пропонуться переказ чи розповдь на певну тему.

Усна тема, що спираться на монолог та далоги, записан на аудокасетах, пода найтиповш мовленнв ситуац сприя подальшому удосконаленню навичок усного сплкування на побутовому рвн.

Таким чином, матерал посбника охоплю тематично спрямовану лексику, мовн штампи, а також граматичн явища найважливш для правильного розумння побудови висловлювань спрямований на самостйну роботу студентв.Заняття 1

. Текст

З а в д а н н я:1 Прочитайте перекладть текст “Communications”.

Communications

Most people think of communications only when they want to get from one place to another. But communications are important for the national economy of our country. Without good roads and railways a country cannot develop its resources and industry.

Early man probably used the river as his first means of travel and communications. Here he was safe from the wild animals in the forests. Later, man began to develop roads. These at first would be no more than tracks across the mountains and paths through the forests. But very early in Europe we find the development of the amber trade, from the Baltic coast across the great rivers such as the Rhine, Elbe and Danube to the Mediterranean.

In Roman times, roads became important for military reasons.

Today we have increased the ways of communication. Roads are still important, water, in the form of either rivers or seas, is used to carry bulky materials.

But to these we have added the railway and the aeroplane. Aeroplanes cannot carry a great deal in weight, and are used mainly for carrying mail, people or important goods. Although the future belongs to air transport the railways today still carry passenger and goods traffic. Railway transport is still one of the cheapest ways of hauling freight over long distances.


2 Перекладть англйською мовою.

Найперший засб перемщення, доржки через гори, стежки через лс, розвиток торгвл янтарем (закамянлою смолою), громздк матерали, багато, головним чином (переважно), товар(и).


. Граматика

Т е о р я:

П о в т о р и ти: Часи дслова. Пасивний стан дслова
З а в д а н н я:

1 Використайте вдповдний час, для дслв, поданих у дужках.

1. The reconstruction of tracks usually (to take place) in summer. 2. The locomotive (to run) at the highest speed when the engine driver saw that the line was damaged. 3. Many foreign tourists (to travel) in our country at present. 4. We knew the track (to need) reconstruction at that time. 5. Yesterday they (to begin) to repair the old equipment. 5. Two weeks ago the scientists (to take) into account all the factors and (to make) a new device.

2 Перекладть речення укранською мовою, проаналзуйте.

1. The rails are carefully inspected before they are laid in the track. 2. The railroad line is crossed by the highway in two points. 3. The ways to improve the traffic conditions were much discussed by all city organizations. 4. The equipment was sent for but it has not arrived yet. 5. Several towns will be linked by this line.

3 Запишть подан речення у пасивному стан.

1. The students discussed a very important question at their lesson. 2. Railway engineers designed a lot of most productive facilities. 3. Railways will use more modern means of operation. 4. Frolov constructed a line with cast iron rails in the Altai Mountains in 1809. 5. The plant will increase its capital investments in equipment. 6. The driver controls stops and station platform.

4 Перекладть укранською мовою, пояснть функц займенника it.

1. It was very difficult to push into an overcrowded car. 2. You can look up the time-table in the office. It is open the whole day. 3. It is already dark, turn on the light. 4. It was the Russian scientist Popov who invented the radio. 5. The task is too complicated, make it a bit simpler. 6. It was the Russian scientist Ladygin who invented the electric lamp. 6. It is easy to transmit electric power and, therefore, it seems that it is more advantageous to use electric locos than steam ones. 7. It was in the laboratory that Mykola made a very interesting experiment.
. Усна тема.

Пдготуйте далог з товаришем про те, як Ви складали першу екзаменацйну сесю, як провели зимов канкули.


Заняття 2
. Текст

З а в д а н н я:1 Прочитайте перекладть частину тексту А “Monorails”.

N.B.: quarter [kw t], laughed [la: ft], miniature [mnt], mechanical [mkænkl].

TEXT A. MONORAILS

I

(1) One of the new ideas and inventions put forward in the last quarter of the 19th century was the idea of the monorail railroad. This idea was laughed at by many, but some people believed that it was promising.

(2) One of the first monorails appeared in 1882 when L. Brennan, an Irishman, built an experimental monorail car. The inventor designed his car as a military vehicle for the speed at which a single rail could be laid made it ideal for military purpose. According to Brennan, these cars were to be worked by steam, petrol, or electricity.

(3) In 1897, the Russian technical society organized in Petersburg a demonstration of working models. One was the first suspended electric monorail designed by engineer Ippolit Romanov. The demonstration of a small car pow­ered by a miniature motor was a success.

(4) In 1901, Behr, one of the monorail pioneers in Eng­land, worked out a promising monorail system which was to be built between Manchester and Liverpool. It was to be a 56-km high-speed electric line, and only lack of funds stopped that project.1

(5) Another true monorail system was proposed by Peter Shilovsky. A steam-operated working model was made to the design of the inventor. In 1921-1922, the Govern­ment decided to build a 32-km monorail between Petrograd and Tsarskoye Selo to Shilovsky's design. Seven miles were built but because of financial difficulties and lack of mechanical resources this project could not be realized. Finally, the inventor Valdner developed a prototype of the modern monorail.

(6) There exist a number of monorails operating in the world today, most of them experimental. Among them one must mention the oldest practical monorail which was built in Germany in 1901 and which is still in operation. Its 16-km track serves the city of Wuppertal handling 55,000 passengers a day.

Примтки:

1. stopped that project тут перешкодили будвництвуСлова для запамятовування

1. put forward ['put 'f : wd] v висувати

2. believe [b'li:v] v вважати; врити

3. promising ['pr ms] а перспективний

4. design [d'zan] v конструювати; проектувати, призначати, визначати; п. конструкця, проект

5. vehicle ['vkl] n транспортний засб

6. single ['sgl] a одиночний, диний; single-track line одноколйна залзниця

7. purpose ['p: ps] n цль, мета, призначення

8. work [w:k] v приводити в дю

9. suspend [ss'pend] v пдвшувати; suspension [ss'penn] n пдвшування

10. lack [læk] n нестача, вдсутнсть (чого-небудь); v не вистачати, бракувати

11. decide [d'sad] v виршувати (що-небудь зробити); decision [d's n] n ршення

12. exist [g'zst] v снувати

13. among [ 'm ] prep серед, з-помж

14. mention ['menn] v згадувати; п згадка

15. choice [t s] n вибр2 Вивчть запишть у словник слова, подан псля тексту.

3 Перекладть сполучення слв:

а) англйською мовою:

одиночний локомотив, одноколйна залзниця, вдсутнсть матералв, новий тип пдвшування, врити у майбутн монорейкового транспорту, основна мета проекту, серед (з-помж) пасажирв, переспективна конструк-ця, призначений для пасажирських перевезень;

б) укранською мовою:

the invention put forward, to be laughed (at), to be promising, according (to), high-speed electric line, lack of resources, a number of monorails, to serve the city.

4 Cкладть 3 речення з словами.

Believe, mention, choice.


5 Перекладть укранською мовою.

1. А passenger car of original design has been developed in this plant. 2. Any type of transportation means a locomotive, a car, a motor cycle and so on may be also called a vehicle. 3. A system which opens great possibilities for the development of technology is a promising system. 4. It was in 1882 that the first monorails appeared. 5. A steam-operated working model was proposed by an engineer.
. Граматика

Т е о р я:

1 Переклад зворота there + дслово укранською мовою.

2 Переклад сполуки оne + модальне дслово.


З а в д а н н я:

1 Перекладть речення укранською мовою.

1. There is a wide network of railways in our country. 2. There exist many ways of long-distance communication. 3. At the beginning of the 19-th century there appeared railways on which the trains were drawn by steam engines. 4. There have been many improvements in the methods of building underground railways. 5. There are different types of engines. 6. Without transportation there could be no civilization. 7. There are a lot of modern technologies used while building the coaches.

2 Перекладть речення англйською мовою, використовуючи зворот there + дслово.

1. клька переваг, як роблять монорейки зручним засобом мського транспорту. 2. У другй половин 19 столття зявилися перш пдземн залзниц. 3. cну клька варантв проекту будвництва ново залзниц, яка сполучатиме Донецьк з Сумами. 4. Вдомо, що багато видв мського транспорту. 5. У 1808 роц зявився перший паровий двигун в Англ. 6. клька питань, як ми повинн обговорити на засданн. 7. З того часу зявилося багато перспективних технологй укладання кол.

3 Використовуючи зворот there + дслово розкажть про кльксть студентв у вашй груп, кльксть занять щодня, кльксть факультетв спецальностей в нститут та н.

4 Перекладть речення укранською мовою, звертаючи увагу на переклад “one+ модальне дслово”.

1. One may say that the introduction of a long-welded rails on concrete sleepers has greatly improved the stability of а track. 2. One must understand that the work of the engine driver requires much experience. 3. One can expect that the average speed of trains will be increased. 4. At the exhibition one could see the latest track-laying machines. 5. One must remember that sometimes the metro lines have to be laid as close to the surface as possible. 6. One can think that it is difficult to study at the Institute.

5 Допишть речення англйською мовою, перекладть х укранською.

One may suppose... One must know... One can hear...


. Усна тема “Пошта”: Аудювання далогу “Telegrams”.

1 Перекладть далог “Telegrams”.

2 Прочитайте далог згдно з розмткою.
Telegrams

Mrs. Hunt Now we can go back to the hotel.

Mr. Hunt No, wait a minute. I’m going to the poste restante counter.

Mrs. Hunt Poste restante counter? Why?

Mr. Hunt Because I’m expecting some important letters.

Mrs. Hunt When are they coming?

Mr. Hunt This week or next week.

Mrs. Hunt Can the post office send them to our hotel?

Mr. Hunt No, they can’t. I can only get them here.

Mrs. Hunt Oh... well... I’m going to that counter to send a telegram.

Mr. Hunt You can’t send a telegram from there.

Mrs. Hunt Why not?

Mr. Hunt Because that’s a parcel counter.

Mrs. Hunt Where’s the telegram counter?

Mr. Hunt I don’t know. Ask that man. He can help you.

Ask for an Inland Telegram form.

Mrs. Hunt Oh... I can send it tomorrow.
3 Запишть у словник вивчть подан слова словосполучення.

1. post, post office n - пошта, поштове вддленняpostbox (mailbox) - поштова скринька

2. letter n - лист

3. telegram n - телеграма

4. envelope n - конверт

5. postcard n - листвка, картка syn. postal

6. (postage) stamp n - (поштова) марка

7. parcel n - посилка

8. book-post n - бандероль

9. address n- адреса

10. postcode n - поштовий ндекс

11. mail n - пошта, поштова кореспонденця; v - надсилати поштою

air mail - повтряна пошта,

ordinary male - звичайна пошта

12. send v - надсилати

13. buy v - купувати

14. sell v - продавати

15. poste restate counter - вддлення на пошт для кореспонденц “до запитання”.

16. inland postage - внутршнй поштовий тарифЗаняття 3

. Текст

З а в д а н н я:1 Прочитайте перекладть частину тексту А “Monorails”.

N.B.: amusement [mju:zmnt], inaugurate [n : gjret], commercial [k m: l]

TEXT A. MONORAILS

I

(7) There are two different types of monorails a sus­pended type1 when a monorail car is suspended from an overhead single rail and a supported type2 when a vehicle is supported by the track. The choice of the monorail type depends upon climatic conditions, the territory where the monorail is to be built, the number of passengers, etc.

(8) The supported-type monorail is considered by many the most effective type used. A supported-type 16-km demon­stration line was opened in Germany in 1957. A similar system was built in the Californian Disneyland amusement park, USA. Two three-car trains were electrically driven and ran at a speed of about 40 kph with a two-minute interval between trains. A number of monorails of this type are operating in different parts of the world.

(9) In 1964, a 13.2-km monorail, largely double-track, was inaugurated from the centre of Tokyo to Haneda International Airport. It was the longest commercial3 mono­rail in the world. Three and six-coach trains, capable of handling more than 100,000 passengers a day, covered the 13.2-km route in 15 minutes.

(10) There is a common idea that monorails are prin­cipally a city form of transport. The most promising use of monorails is to link big cities with their airports. Indeed, slow road journeys to and from airports rob air travel of4 much of its advantages. Besides, monorails can provide high-speed communication between cities and their satellite towns and rest zones. Health-resort routes can also be serv­iced by monorails.

(11) What makes monorails a convenient means of public carrier? High speed achieved by the monorail vehicles is the principal advantage. But savings of space is also of great importance because a monorail can be built above ground needing space only at intervals.

(12) Although everything points out that in the future monorails may become part of our life there are some problems which are to be solved, such as instability of monorail vehicles, noise, and structural design.

Примтки

1. a suspended type—пдвсного типу

2. a supported type—навсного типу

3. commercial тут практичний; рентабельний

4. rob air travel ofтут позбавити повтряний транспорт

Слова для запамятовування

1. etc. [t'setr] так дал , т.п., та н.

2. consider [kn'sd] v вважати; розглядати

3. similar (to) ['sml] а подбний, схожий

4. double ['d bl] а подвйний; double-track line двоколйна залзниця

5. principal ['prnspl] а головний, основний

6. link [lnk] v cполучати; п звязок

7. convenient [kn'vi:njnt] а зручний, придатний

8. achieve ['ti:v] v досягати

9. save [sev] v рятувати; берегти; економити; savings ['sevz] n економя

10. space [spes] n простр; мсце, нтервал

11. above ['b v] prep над; adv зверху; ant. below [b'lou]

12. point (to) [p nt] v указувати (на); point out пдкреслювати, помтити

13. solve a problem [s lv] виршувати проблему; solution [s'lu:n] n виршення (проблеми)

14. noise [n: z] n шум

2 Вивчть запишть у словник слова, подан псля тексту.

3 Запамятайте форми нестандартних дслв


choose

drive


chose

drove


shosen

driven


вибирати

приводити (пускати) в дю; керувати, управляти (машиною)

4 Перекладть сполучення слв:

а) англйською мовою:

забезпечити економю, десятиклометрова коля, схожа (подбна) конструкця, пд вагоном, двогодинна подорож, основн переваги, зручний вид мського транспорту, виршувати проблему, вказати на переваги, мсце для будвництва, сполучити мсто з аеропортом, пятивагонний потяг, стати частиною чийогось життя;

б) укранською мовою:

the choice of transport kinds, a similar system, a three-minute interval, to be inaugurated, a slow road journey, a high-speed communication, city’s satellite, a thirty-five-km route, to save a space, to be built above ground, ten-car trains.

5 Запишть синонми до поданих слв.

A project, main, and so on, to connect, a show, to believe, to put into action, to be, absence, money.


. Граматика. Синтаксис.

Т е о р я:

1. Сигнали неявного присудка у тепершньому неозначеному час.

П о в т о р и т и: визначення пдмета присудка в реченн.


З а в д а н н я:

1 Перекладть укранською мовою, вкажть, як визначники менника допомогають знайти неявний присудок у тепершньому неозначеному час.

1. An air-conditioning unit maintains the required temperature in the vehicle. 2. On each track both types of trains move in the same direction. 3. Many tramcars consist of two identical parts. 4. This type of air-conditioning system ensures more comfortable travelling in all weather. 5. Every coach seats 48 passengers. 6. To provide high speedsthe track is to be improved; this costs money.

2 Складть речення, де б подан слова виступали в одному випадку менниками, а в ншому дсловами.

Зразок: He travels anywhere he wants i Those travels were very interesting.

Designs, shows, plans.

3 Визначте пдмет присудок у поданих реченнях.

1. All travellers value speed very much. 2. Both methods may be used; each allows savings in maintenance costs. 3. In addition to safety it permits greater track stability. 4.When the car owner wants to travel he considers only the cost of petrol. 5. One understands that the problem of noise involves a great number of other problems. 6. To provide safety the subway workers examine the trains regularly. 7. The ties made of concrete last very long. 9. When the train is running the train master communicates with passengers over a public address system.4 Перекладть слова, вкажть, за допомогою яких суфксв утворю-ються подан прикметники.

Secondary, customary, regular, suburban, noisy, lazy, rusty, snowy, sunny.


.Усна тема. Далог “Telegrams” (робота в парах).
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка