Ситуаційні задачі Модуль1Сторінка2/7
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
A.

0%


B.

100%


C. *

50%


D.

25%


E.

75%


26.

Імовірність повторного народження дитини-альбіноса в сім'ї, де батько й мати здорові і мають дівчинку-альбіноса, така:


A.

0%


B.

100%


C.

50%


D. *

25%


E.

75%

27.

Інтенсивність пігментації шкіри в людини контролюють кілька неалельних домінантних генів. Вста¬новлено, що при збільшенні кількості цих генів пігментація стає інтенсивнішою. Як називається тип взаємодії між цими генами?


A.

Епістаз.


B.

Плейотропія.


C. *

Полімерія.


D.

Кодомінування.


E.

Комплементарність.


28.

Існують різні форми взаємодії між алельними та неалельними генами. Яка форма взаємодії генів має місце у випадку, коли в гомозиготи за домінантним геном ступінь ознаки виражений більше, ніж у гетерозиготи:


A.

Повне домінування.


B.

Полімерія.


C.

Наддомінування.


D.

Кодомінування.


E. *

Неповне домінування.


29.

29. Ознака блакитних очей кодується рецесивним геном. У карооких батьків народилася блакитноока дівчинка. Які генотипи батьків?


A.

АА і АА


B.

АА і аа


C.

аа і аа


D.

аа і АА


E. *

немає правильної відповіді


30.

Ознака блакитних очей кодується рецесивним геном. У карооких батьків народилася блакитноока дівчинка. Які генотипи батьків?


A.

АА і АА


B.

АА і аа


C.

аа і аа


D.

аа і АА


E. *

Аа і Аа


31.

Організм з генотипом АаВв утворив чотири типи гамет АВ, A?, аВ, ав у рівному співвідношенні. Які закономірності генетики тут проявилися?


A.

Закон одноманітності гібридів першого покоління


B.

Закон розщеплення ознак


C.

Закон незалежного комбінування ознак


D. *

Гіпотеза чистоти гамет


E.

Плейотропія


32.

Пігментація шкіри залежить від неалельних генів, один з яких перетворює фенілаланін на тирозин, а другий перетворює тирозин на меланін. У разі відсутності будь-якого з цих генів порушується утворення пігменту меланіну. З якою формою взаємодії генів пов'язано утворення меланіну:


A.

Повне домінування.


B.

Плейотропія


C.

Наддомінування.


D.

Кодомінування.


E. *

Полімерія.


33.

Під час обстеження новона¬роджених в одному з міст України в дитини виявлено фенілкетонурію. Батьки дитини фенотипово здорові. Які можливі генотипи жінки і чоловіка?

A.

АА і аа.


B. *

* Аа і Аа.


C.

аа і аа.


D.

Аа і аа.


E.

Аа і АА.


34.

При серпоподібно-клітинній анемії в гомозигот за геном, який її зумовлює, спостерігаються ураження шкіри, серця, нирок, головного мозку. Ці ознаки є проявом:


A.

Первинної плейотропії.


B. *

Вторинної плейотропії.


C.

Полімерії.


D.

Епістазу.


E.

Кодомінування.


35.

35. При яких групах крові батьків за системою резус можлива резус-конфліктна ситуація під час вагітності?


A.

Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гомозигота)


B.

Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гетерозигота)


C. *

Жінка Rh-, чоловік Rh+ (гомозиготна)


D.

Жінка Rh-, чоловік Rh-


E.

Жінка Rh+, чоловік Rh-


36.

При якому типі взаємодії алельних генів гетерозиготи мають власний фенотип, проміжний між гомозиготою домінантною та рецесивною:


A.

Повне домінування


B. *

* Неповне домінування


C.

Кодомінування


D.

Наддомінуваня


E.

Комплементарність


37.

Синдактилія (зрощення пальців) успадковується як домінантна автосомна ознака. Яка ймовірність народження дітей з синдактилією в сім’ї, де батьки здорові?


A. *

0%


B.

50%


C.

75%


D.

100%


E.

25%


38.

синдактилія (зрощення пальців) успадковується як домінантна автосомна ознака. Яка ймовірність народження дітей з синдактилією в сім’ї, де батьки хворі (домінантні гомозиготи)?


A. *

100%


B.

0%


C.

50%


D.

25%


E.

75%


39.

Співвідношення генотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим геном при повному домінуванні буде таким:


A.

1:1


B. *

1:2:1


C.

3:1


D.

1:1:1:1


E.

9:7

40.

Співвідношення фенотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим геном при повному домінуванні буде таким:


A.

1:1


B.

1:2:1


C. *

3:1


D.

1:1:1:1


E.

9:7


41.

У глухонімих батьків з генотипами DDee і ddEE народилися діти з нормальним слухом. Яка форма взаємодії між генами D і Е?


A. *

Комплементарність.


B.

Повне домінування.


C.

Епістаз.


D.

Полімерія.


E.

Наддомінування.


42.

42. У гомозиготи за домінантним геном ступінь прояву ознаки виражений менше, ніж у гетерозиготи. Це можливо в разі такої форми взаємодії генів:


A.

Повне домінування.


B.

Полімерія.


C. *

Наддомінування.


D.

Кодомінування.


E.

Зчеплений з Y-хромосомою.


43.

У людини пігментація шкіри визначається кількома генами. У генотипі корінних темношкірих жителів Африки зустрічаються переважно домінантні, а корінних світлошкірих жителів Європи — переважно рецесивні алелі цих генів. Як називається форма взаємодії генів, які зумовлюють колір шкіри людини:


A.

Комплементарність.


B. *

Полімерія.


C.

Наддомінування.


D.

Кодомінування.


E.

Неповне домінування.


44.

У людини трапляються хвороби, що зумовлюються генами, які в гомозиготному стані спричинюють загибель зародка на ранніх стадіях розвитку. Назвіть хворобу, на яку хворіють тільки гетерозиготи за геном, який її зумовлює:


A.

Альбінізм.


B.

Гемофілія.


C. *

Брахідактилія.


D.

Фенілкетонурія.


E.

Цистинурія.


45.

У родині студентів, що приїхали з Африки, народилася дитина з ознаками анемії; дитина невдовзі померла. Виявлено, що еритроцити ди¬тини мали вигляд серпа. Які ймовірні генотипи дружини й чоловіка (батьків дитини), якщо відомо, що в них спостерігається легка форма цієї хвороби?


A.

Аа і АА.


B.

Аа і аа.


C.

АА і АА.


D.

аа і аа.


E. *

Аа і Аа.

46.

Чоловік є гомозиготою за домінантним геном, що зумовлює полідактилію, а дружина — гомозиготою за рецесивним алелем цього гена. Яка з наведених біологічних закономірностей проявиться в їхніх дітей щодо наявності в них полідактилії?


A.

Закон розчеплення.


B. *

Закон одноманітності гібридів І покоління.


C.

Закон незалежного успадкування ознак.


D.

Явище зчепленого успадкування генів.


E.

Явище успадкування, зчепленого зі статтю.


47.

Гени В і С знаходяться на відстані 10 морганід у хромосомі. У гомологічній хромосомі знаходяться рецесивні алелі цих генів. У якому відсотку гамет одночасно містяться гени В і С:


A.

40.


B. *

45


C.

5


D.

25


E.

100


48.

Гіпертрихоз (ріст волосся по краю вушної раковини) успадковується як ознака зчеплена з У-хромосомою. Яка ймовірність народження дитини з цією аномалією в сім’ї де батько страждає гіпертрихозом?


A.

50% хлопчиків


B.

50% дівчаток


C.

всі діти


D. *

100% хлопчиків


E.

25%хлопчиків


49.

49. Гіпоплазія емалі успадковується як зчеплена зі статтю домінантна ознака. У сім’ї, де обоє батьків страждають цією аномалією, народився син з нормальними зубами. Яка ймовірність що наступна дитина теж буде із здоровими зубами?


A.

50% всіх дітей


B.

50% дівчаток


C.

всі діти


D. *

50% хлопчиків


E.

25%хлопчиків


50.

Жінка під час вагітності хворіла на вірусну краснуху. Внаслідок цього дитина, яка народилася, незважаючи на нормальний генотип, мала вади розвитку — незарощення губи і піднебіння. Ці аномалії розвитку є проявом:

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка